1. 1

  Ik zie dat ze alle twee de belasting (voor iedereen) willen verlagen. Geen gezond financieel beleid dus, gezien de huidige staatsschuld en begrotingstekorten in de VS.

 2. 3

  Nee, het gaat om het geheel of deels handhaven van een bestaande belastingverlaging. Per saldo verhogen de Democraten de belastingen. Wat geen slechte zaak is.

 3. 7

  @5: In dat rijtje staan wel degelijk ook belastingverhogingen (sterker nog, die leveren volgens het overzichtje verreweg het meeste op).

  @4: Hoezo “juist”? Je hebt het over iets totaal anders dan waar de post over gaat.

  @3: Poe zeg, wel erg misleidend hoe het gebracht wordt. Maar verder met je eens.

 4. 8

  #6,7
  Mijn punt is dat die ballonnetjes een vertekend beeld geven, aangezien over de laatste pakweg 15 jaar het aandeel van de laagste inkomens in de federale belastingopbrengsten heel sterk gedaald is. De rijken zijn in feite een steeds groter deel van de belastingen gaan betalen. Dan moet je ook niet vreemd opkijken dat een belastingverlaging vooral ten goede van die rijken zal komen.

  Eventjes wat cijfers van de IRS over het aandeel van de verschillende inkomensgroepen:
  1995 bottom 50%: 4.96%
  2001 bottom 50%: 3.97%
  2007 bottom 50%: 2.89%

  1995 bottom 95%: 51.09%
  2001 bottom 95%: 46.75%
  2007 bottom 95%: 39.37%

  1995 bottom 99%: 69.74%
  2001 bottom 99%: 66.11%
  2007 bottom 99%: 59.58%

 5. 10

  @8: Zoals gezegd, daar ging het helemaal niet over. Het is ook een wat vreemde manier van tegen belastingen aankijken. Heel begrijpelijk dat bepaalde mensen (heel erg rijken) die spin eraan willen geven, maar erg jammer als je erin trapt.

  Daarnaast zoals #9 opmerkt, het is meer een gevolg van een toenemende inkomensongelijkheid dan iets anders.

 6. 13

  @Tjerk
  Zoals Alan Greenspan zei over de groeiende inkomensongelijkheid in de VS:

  “This is not the type of thing which a democratic society—a capitalist democratic society—can really accept without addressing.”

  Maar voor de duidelijkheid het hoogste belastingtarief is 35%. Het BNP van de VS 14.4 biljoen dollar. Daarvan gaat dus ongeveer 3500 miljard naar ruim drie miljoen mensen. Die dus allemaal (inclusief kinderen!) per persoon netto gemiddeld 700.000 dollar toucheren. Daar heb ik geen medelijden mee. Sorry.

 7. 14

  Het grappige is @Hal: de inkomensongelijkheid tussen de armste Amerikaan en de 1% rijkste Amerikanen ziet er grofweg hetzelfde uit als de inkomensongelijkheid tussen het 99-ste en het 99,9-ste percentiel. Dus iemand die een half miljoen verdient per jaar voelt zich ook niet rijk, want hij kijkt naar Bill Gates.

 8. 15

  Inderdaad, zo is niemand tevreden.. Laatst op de Huffpost: meest verdiendende 54 (! ofzo minder dan honderd in ieder geval) verdienen net zoveel als armste 19%. Redelijk bizar.

  PS
  Met een half miljoen hoor je ook niet eens bij die top 1% ;).

 9. 16

  #12,13
  Inkomensongelijkheid is inderdaad toegenomen, maar dan kijk je niet meer naar wie de overheid betaalt. Een eenzijdig antwoord voor deze ongelijkheid is volgens mij niet te vinden? Misschien moet je dan denken denken aan een grotere kloof tussen ongeschoold en geschoold werk, en aan het feit dat mensen langer naar school gaan en studeren. Daarnaast houdt de verdeling van inkomensgroepen tussen verschillende jaren niet in dat dit ook dezelfde groep mensen betreft…

 10. 18

  @16: Nee je leest niet. Als het *absolute* inkomen van de rijkste 1% tussen 1979 en nu met ruim 150% is toegenomen, is het niet zo vreemd dat ze ook relatief meer belasting betalen. Simpelweg omdat de economie niet met 150% is gegroeid in die tijd cq ze nemen een groter deel van het nationale inkomen voor hun rekening.

  Misschien moet je dan denken denken aan een grotere kloof tussen ongeschoold en geschoold werk, en aan het feit dat mensen langer naar school gaan en studeren.

  Aangezien de salarissen ook dalen voor academici (behalve voor de MBA’s en de doctoren) gaat die vlieger niet op. Overigens is skill biased change in de (economische) wetenschap alweer op zn retour.

  Mijn vermoeden: de Amerikaanse economie is steeds meer gaan leunen op hoge technologie (vliegtuigbouw, ICT, pharma) die weinig werkgelegenheid biedt.

 11. 19

  #17
  1. Er is grotere inkomensongelijkheid en de hogere inkomens zijn relatief meer gaan betalen aan de overheid. Dit hoeft niet in tegenspraak met elkaar te zijn. De voeten mogen dus gewoon op de grond blijven staan. Dank je.

  2. Ik zal het artikel lezen als jij belooft een boek te lezen over public choice.

 12. 21

  @19
  De hoge inkomens zijn juist relatief minder gaan bijdragen. Dat is nou juist de crux. Niet zo gek ook hoor want de top bracket was voor Reagan zo’ n 70% (!!).

  JSK kan het ongetwijfeld beter formuleren, maar de mens als rationele actor in het politieke proces is wat mij betreft een zowel een schromelijke overdrijving van de menselijke rationaliteit als van de beschikbaarheid van (perfecte) informatie. Daarbij is het gewoonweg niet in lijn met de empirie. Die artikelen zijn maar een uurtje werk, raad mij maar een boek aan dan lees ik et, maar dan lees jij Critical Mass van Philip Ball? ;)

  @18/JSK

  Volgens die Slate-artikelserie, geen harde wetenschap I know, is technologie ongeveer 5% van de veklaring. Lezenswaardig.

 13. 22

  De hoge inkomens zijn meer gaan bijdragen aan de overheid, maar ze zijn deels ‘gecompenseerd’ door een nog snellere groei van de reële economie. Zo kun je het ook stellen. Daarom ook mijn vraag waar de ongelijkheid in de reële economie vandaan komt…

  BTW, onder Reagan vond de grootste naoorlogse belastingverhoging plaats (1982, TEFRA), terwijl de top income bracket al onder Nixon tot 50% was gereduceerd.

 14. 23

  @22/Tjerk

  “The Economic Recovery Tax Act of 1981, which enjoyed strong bi-partisan support in the Congress, represented a fundamental shift in the course of federal income tax policy. Championed in principle for many years by then-Congressman Jack Kemp (R-NY) and then-Senator Bill Roth (R- DE), it featured a 25 percent reduction in individual tax brackets, phased in over 3 years, and indexed for inflation thereafter. This brought the top tax bracket down to 50 percent.”

  http://www.ustreas.gov/education/fact-sheets/taxes/ustax.shtml

  “maar ze zijn deels ‘gecompenseerd’”

  Ik vraag me serieus af of de cijfers hierboven begrepen hebt. Ze zijn niet ‘deels gecompenseerd’.

 15. 29

  Upper percentile that is. Maar de causaliteit volg ik niet. Bij een gelijkblijvend belastingtarief neemt het aandeel in de belastingen toe met het aandeel in de economie. Rekenvoorbeeld dan maar:
  Tussen 1995 en 2007 is het aandeel van de meest verdienende procent in de belastinginkomsten toegenomen van 30 naar 40 procent. In dezelfde periode is het aandeel van de meest verdiendende procent in de economie toegenomen met bijna 10 procent*.

  Aandeel belastinginkomsten in de economie is gelijk gebleven met ongeveer 30 procent. Zelfs bij een volledig plat belastingstelsel (30% op elke euro) krijg je min of meer dezelfde cijfers als die in #8: aandeel rijkste 1% gaat van 10 naar 20 procent BNP, waarvan 3 procent belasting. Aandeel belasting in BNP is 30%, waarvan 3 procentpunt (extra) nu door rijkste 1% betaald wordt. 3 van 30 procentpunt is 10 procent, ta-da de stijging van het aandeel in de belastingen van de rijkste 1% volgens #8.

  Dus het toegenomen aandeel van de top 1% heeft weinig met belastingprogressie te maken.

  *zie http://www.sfgate.com/cgi-bin/object/article?f=/c/a/2010/09/25/BU7T1FIKPE.DTL