1. 1

  Echt een (7e dag adventisten) sekte waar die partij voor de dieren mensen lid van zijn..
  “Kousbroek [die ja RIP, red.] en ’t Hart vallen vooral over een interview in De Telegraaf. thieme zei daarin dat Adam en Eva, volgens de Bijbel de eerste mensen op aarde, tot de zondeval vegetariërs waren. ‘Wat erbij komt, is dat Marianne Thieme deze dingen gedaan schijnt te hebben onder invloed van een andere gelover uit de kerk van de Zevendedagsadventisten, en voormalig activist van de SP, genaamd Nico Kofferman,’ http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/119376/Ook-Kousbroek-valt-over-geloof-Marianne-Thieme.htm

  Marianne Thieme en het ware geloof http://www.dejaap.nl/2009/12/marianne-thieme-en-het-ware-geloof/

  “Dirkmaat heeft Koffeman leren kennen als ‘een starre, sektarische dogmaticus die buiten de realiteit staat.’ http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article559205.ece/De_BV_Dierenleed
  Thieme woont dan ook in refodorp Maarssen net als SGP-er vd Vlies..

 2. 4

  Maar niet voor scheiding tussen partij en kerk;)
  Die 7e dag adventisten zijn uit religieuze overtuiging vega..

  Volgens “Advancing Adventists”, een artikel in Time van vrijdag 10 augustus 1962, zouden de adventisten zich ook onthouden van roken, koffie, thee, sieraden, cosmetica, dansen, kaarten, films kijken en theaterbezoek, en is de overgrote meerderheid van de adventisten vegetariër.

  Prominente Zevendedagsadventisten
  Antoinette Hertsenberg (1964), Nederlands tv-presentatrice
  Niko Koffeman (1958), Nederlands dierenrechtenactivist en politicus (echtgenoot van Antoinette Hertsenberg)
  Marianne thieme (1972), Nederlands politica (fractievoorzitter Partij voor de Dieren)

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zevendedagsadventisten#Prominente_Zevendedagsadventisten
  Nieuwe naam Partij voor de Zevendedagsadventisten?

 3. 7

  @seven: Refodorp Maarssen?

  Ik werk toevallig in Maarssen, dit is gewoon een jaren-tachtig groeikern met elitewijken in het buitengebied langs de vecht. Voor de biblebelt moet je echt verder weg…

  ik ben d’r Bas van der Vlies gelukkig ook nog nooit tegengekomen ;)

 4. 13

  Ik hoorde gisteren van mijn kat dat zowel zijzelf als de andere buurtkatten zich niet kunnen vinden in de partijlijn van de PvdD.
  Ze vinden dat er te veel aandacht naar het vee gaat en overwegen de oprichting van een Partij voor de Huisdieren.

 5. 14

  Uit hun partijprogramma:
  Nederland beschouwt vrijheid van godsdienst als een groot goed dat
  grondwettelijk verankerd is. Toch mag vrijheid van godsdienst van de één niet
  in bot sing komen met burgerlijke vrijheden en democrat ische rechten van
  anderen. Er worden om die reden grenzen gesteld aan uit ingen van religie
  die burgerlijke vrijheden schaden.

  Geloof dat het allemaal wel meevalt met die invloed van de zevendedagsadventisten.

 6. 15

  Er zat mijn inziens toch te veel prietpraat in de Partij voor de Dieren waar ik niks mee kon. Vergelijkbaar met wat ‘Mens en Spirit’ nu verkondigt. Ze hielden in Noord-Brabant een eerste bijeenkomst voor leden die bol stond van quasi-religieus gedoe. Echt slap gezever van de bovenste plank. En dat in een provincie waar de bio-industrie toch stevig in het zadel zit. Later heeft de partij zich ook nogal bot gedistantieerd van een radicale dierenactivist. Het is alsof GroenLinks zich tegen alle pacifisten zou verklaren. Wat GroenLinks dan ook doet, want die jongens en meisjes van GroenLinks zijn voor de Nato en alles wat er voor staat. Ze willen immers in de regering. Zover zijn ze bij de Partij voor de Dieren nog lang niet. Die Partij is in de Tweede Kamer gekomen mede dankzij de Bekende Nederlanders. Ik zet zo mijn televisie wel aan om te kijken wat de Bekende Nederlanders hier nu van vinden. Zij vormen immers het hart van onze democratie?

 7. 16

  Uhmm.. Hallo, ik weet dat dit alles n tijdje geleden gepost is, maar ik wil gewoon even laten weten dat de zevende-dags adventkerk helemaal geen sekte is, en daar helemaall niks te maken mee heeft. Ze zyn gewoon net als elk ander christelijk geloof, het enige verschil is dat zij de sabbat en andere specifieke regels van d Bijbel nog behouden, wat andere kerken niet doen. Dat ze een vegetarier is, is gewoon simpelweg omdat ze het lichaam zo rein mogelijk willen houden, en het is dus veel gezonder om je van vlees te onthouden. Dus, de adventkerk is geen sekte, en dat zou je vast wel weten als het beter werd opgezocht

 8. 17

  @16: Strikt genomen is het dat wel. Een sekte is een stroming die zich afsplitst van de hoofdstroming. Christendom is dus op zichzelf al een (ex-)sekte.