Geloof versus realiteit

Bush sloot gisteravond zijn reeks oppeppende toespraken over Irak af met een televisie uitzending vanuit The Oval Office. Daarin zegt hij:

My fellow citizens: not only can we win the war in Iraq — we are winning the war in Iraq.

Dat is wat hij gelooft en wat hij de Amerikanen wil laten geloven.
Dit is de realiteit: de trend van het aantal dodelijke slachtoffers aan coalitiezijde loopt nog steeds op.

Grafiek aantal coalitie slachtoffers in Irak. Met oplopende trendlijn.

Er is meer nodig dan geloof om een oorlog te winnen.

 1. 4

  @Steeph: Maar onder 1 is toch een goede zet op het juiste moment, eerder en later was en is niet mogelijk. De run naar de stembus bewijst mijnsinziens dat er een geslaagde strategische zet is gedaan en er meer gaan volgen.

 2. 5

  #3: Elke oorlog, gewonnen of verloren toont de grafiek die bij de post staat. Wat ik me zo kan herinneren was dit zelfs een werkbaar gegeven bij de Grieken en Romijnen. Enkele wiskundige modellen zijn hier uit voortgekomen.
  Ik bedoel slechts op te merken dat deze regressielijn niet veel zegt over win or lose.

 3. 6

  @Larie: Dat zie ik en ik hoop gelijk dat het inderdaad zo uitpakt. Maar de uitspraak “we are winning” wordt op dit moment niet gestaafd door harde feiten, alleen door hoop en positieve ontwikkelingen. En als je het hebt over een oorlog, is het aantal slachtoffers toch een aardige indicatie dat dingen nog niet gaan zoals ze zouden moeten als je “wint”.

 4. 7

  @Larie #5: Dat geldt misschien voor een conventionele oorlog. Maar voor een oorlog waar je het land feitelijk al veroverd hebt, is dit toch anders.
  Je komt dan in een guerilla oorlog. Wat zijn daar de vergelijkbare voorbeelden van die uiteindelijk “gewonnen” zijn (ipv op een akkoord gegooid)?

 5. 8

  @Steeph: Bij asymetrische oorlogsvoering lijkt me het juist niet anders. Één gebied en oppositionele strijdkrachten vs twee gebieden en oppositionele strijdkrachten. Om een dieper idee te krijgen hoe de lijnen zich verhouden ( de hoek met de nul met name, phi)zou verlies van beide krachten op de grafiek moeten staan.

 6. 9

  Weet niet meer welke franse strijdheer dat ooit zei, zo ergens na De revolutie wat toch ook kenmerken heeft van een guerilla oorlog “wat doe je na de revolutie” vasthouden of weer eentje. Moa koos voor de laatste optie.

  Geloof is een lastige term maar “winnen” ook, daar zijn we het wellicht toch over eens ?

 7. 11

  Ik denk inderdaad dat Steeph een diepgaande discussie wilde over op zich niet gevalideerde modellen uit de romeinse tijd over oorlog voeren en dat de diepste wens van Steeph is om hier een uitgebreide zeverdiscussie over te voeren met iemand die blijkbaar de godsganse dag (ongeveer 24 op 7) niets beter te doen heeft. Maar ik denk dat Steeph nog het allerliefst van allemaal zou willen spreken over het geloof van Bush en zijn volgelingen dat de oorlog in Irak te winnen is.

 8. 12

  @ALO: Tja…. Wat ik het liefst zou willen is dat er zonder een al te gekleurde en politieke bril naar de problematiek gekeken wordt en er gewerkt wordt aan een echte oplossing.
  En in mijn ogen helpt het dan niet door hard te roepen “we winnen”! Zeker niet als dat feitelijk niet goed te onderbouwen is.
  En al helemaal niet als je dat al roept sinds juni 2003 (Mission Accomplished).

 9. 14

  Ondanks alle high-tech is moreel nog steeds belangrijk (Vietnam) voor een leger. Vandaar de peptalk in Washington en zijn ze in Teheran de boel aan het opwaarderen….dus dat belooft nog wat.

 10. 15

  @Ruud: Ja, moreel is belangrijk. Maar werkt het bevorderend als je niet het juiste beeld schetst?
  Een meerderheid van de amerikanen heeft inmiddels geen vertrouwen meer in Bush. In mijn ogen zou hij er beter aan doen zich uit te spreken over dat wat de mensen (en het leger) ook wel ziet. En dan er alsnog wat goeds van te maken. Resultaten motiveren beter dan deze praatjes.

 11. 17

  Tsss…. een grafiekje tonen en dan zo’n conclusie trekken. In vergelijking met oorlogen in het verleden is het aantal slachtoffers, zeker aan de coalitiezijde uitermate gering (hetgeen een relatief begrip is natuurlijk). De toekomst zal uitwijzen hoelang het duurt, maar dat Irak er bovenop komt is voor mij geen vraag. Irak zal zich economisch en politiek gaan ontwikkelen en de bevolking van Irak zal zich tegen de terroristen gaan keren, ook de Soenieten zullen eieren voor hun geld gaan kiezen. Maar dit kan nog jaren duren.

 12. 18

  Dat is zo, Steeph. Maar de gemiddelde amerikaan is redelijk opgeleid en heeft toegang tot informatie. Maar types als Mugabe, die de boel belazeren, kunnen het langer volhouden door een ongeschoolde bevolking.
  Daarom vind ik dat scholing belangrijker is, dan al het ontwikkelingsgeld wat in de Derde-Wereld word gepompt.

  (Alhoewel, als je sommige hoog-opgeleide mensen hoort praten heb ik daar ook wel eens mijn twijfels over?)

 13. 21

  @TRS: Ik trek geen conclusie. Ik trek een conclusie in twijfel.
  En ik beweer ook niet dat Irak er niet bovenop zou kunnen komen. Maar ik vind wel dat de weg daarnaartoe beter zou kunnen (en eerlijker).

 14. 22

  “Dit is de realiteit: de trend van het aantal dodelijke slachtoffers aan coalitiezijde loopt nog steeds op.”

  Dat kan je dus echt niet zomaar concluderen uit dat grafiekje van je. De data fluctueert te sterk om er een trendlijntje doorheen te trekken.

  Sowieso, ‘de trend loopt op’?

 15. 23

  @B-man: Uh, “de trend loopt op” is eigenlijk wel kromme taal. Maar de trendlijn zelf is een standaard trendlijn van Excel. Gewogen gemiddelde. En dat loopt op. Je kan daar varianten van proberen en die geven uiteraard een genuanceerder beeld. Maar geen van de trendlijnen geeft aan dat er een continue daling is zodat je kan spreken van een naderende overwinning.
  Dus de vraag blijft, wat ziet hij als “winnen”?

 16. 25

  Ik moet denken aan dat spelletje waarbij je een stad vol arabische mensen ziet en in het begin loopt er heel af en toe een gemaskerde terrorist rond. Je kan met raketten de terrorist doden maar er vallen altijd ook wel enkele burgerslachtoffers of je raakt een huis, school of kantoor. Dan zie je een paar poppetjes huilen en rouwen en enkele daarvan transformeren vervolgens in een terrorist. Daar kan je verolgens weer rakketjes op gooien. Uiteindelijk ligt de stad in puin en lopen er overal terroristen rond. Een heel simpele en illustratieve manier op de Midden-Oosten problematiek samen te vatten. Helaas weet ik niet meer de naam van het spelletje maar het was enige jaren terug een hype op het internot.

 17. 29

  Welke formule is er gebruikt om de gemiddeldes te berekenen? Sommige forecast methodes laten de extremen juist uit de vergelijking, hier lijken ze juist mee te tellen.

 18. 31

  Ik denk dat het aantal doden (aan beide zijden) weinig zegt over het verloop van de oorlog:
  Aan amerikaanse zijde is het aantal doden dusdanig klein dat het niet kan leiden tot personeelstekorten (misschien afgezien een paar specialismen).
  Aan Iraakse zijde leiden meer doden waarschijnlijk tot een groei aan personeel (mensen die hun familieleden moeten gaan wreken). Mogelijkerwijs geldt hetzelfde voor de zgn. buitenlandse strijders (voor zover die in aantal een significante rol spelen).

  Militair gezien is de “oorlog” dan ook niet door een zijde te winnen. Vandaar dat de amerikanen een wijze weg inslaan (proberen om wat tegenstanders te paaien).

  Overigens vind ik het aantal dode irakezen per maand een betere indicatie van het “succes” van de amerikanen in Irak. Wel te verstaan: Hoe meer doden, hoe minder succes.

 19. 32

  Overigens als je iets met die aantallen doden wil doen, zou je eigenlijk moeten corrigeren voor het aantal aanwezige soldaten in Irak. Bij mijn weten is dat namelijk fors gereduceerd over de tijd en worden steeds meer soldaten(jobs) vervangen door huurlingen en autochtonen, hetgeen op zich zou moeten leiden tot een reductie van dode amerikaanse soldaten.

 20. 33

  Bernard Newman (spion, eerste wereldoorlog), behandelde ook de vraag: waarom en wanneer sta je gewonnen. Antwoord: als je de legerleiding murw hebt gemaakt, niet het leger. De opstandige Irakezen hebben hier enkele troeven meer dan de VS. Het huidig optimisme, ja het lijkt iets, maar een democratisch bestel is voor de Soenni’s ook geen slechte schuilplaats.

 21. 34

  @Bismarck #32: Maar dan moeten we de huurlingen en Irakeze soldaten weer gaan meetellen.
  Verder is het aantal soldaten niet eens zo heel hard afgenomen. Ik geloof slechts met 40% vanaf het hoogtepunt.