GC’s oppositiepartij van het jaar: Antwoorden ToNL

Fractievoorzitters (GC/Adriaan)

Maar u bent het niet met elkaar eens, u bent enorm verdeeld!” riep premier Balkenende een paar maanden geleden triomfantelijk tegen de leiders van de oppositiepartijen die zich verzameld hadden bij de interruptiemicrofoons van de Tweede Kamer. Hij had daar natuurlijk gelijk in. Anders dan de coalitiepartijen die het (en vaak contre coeur) met elkaar eens zijn, kunnen de oppositiepartijen geheel hun eigen lijn bepalen. Dé oppositie bestaat niet.

Vanaf vandaag laten wij dagelijks een andere oppositiepartij antwoord geven op de vragen die GeenCommentaar en de lezers van GC hebben gesteld. Uw waardering voor de antwoorden kunt u onderaan het postje uiten door een cijfer te geven. Dat cijfer weegt mee in de stemronde.

Gisteren kwam de SP aan bod. Vandaag staat Trots op Nederland op het podium.

Kunt u drie concrete punten noemen die bereikt zijn door uw toedoen? Waarom waren deze punten zonder uw partij niet gerealiseerd en waarom zijn ze belangrijk?

– Beperking van de massa-immigratie.
– Laten zien dat je met streng optreden echt iets kunt bereiken.
– Bevolking eindelijk echt serieus nemen en luisteren naar de wensen.

Er heerst grote onvrede onder de bevolking. Burgers vinden dat er door politici niet genoeg wordt geluisterd. Een kenmerkend voorbeeld hiervan is het niet houden van een tweede referendum over de Europese Grondwet omdat politici bang waren voor een tweede ‘Nee’. Het is belangrijk dat de bevolking weer serieus wordt genomen en dat de bevolking er ook echt van overtuigd is dat ze serieus wordt genomen. Mijn partij heeft laten zien dat beide zaken prioriteit zijn.

Waarmee heeft u de regering echt in het nauw gebracht en wat is het uiteindelijke effect geweest?

Ik heb zaken in werking kunnen zetten en kunnen realiseren in de tijd dat ik minister was. De regering echt in het nauw brengen is feitelijk onmogelijk met één zetel in de Tweede Kamer. Het lukt af en toe bij een minister, zoals over de toegezegde extra kredietverstrekking van 25 miljard in Nederland door de ING na het ontvangen van staatssteun. Die extra kredietverstrekking is er nooit gekomen ondanks dat de minister van financiën het tegendeel beweert.

Uit peilingen blijkt dat het vertrouwen in het huidige kabinet buitengewoon laag is. Denkt u dat het voor het land gunstig zou zijn als het kabinet zou vallen en er nieuwe verkiezingen komen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Dit kabinet presteert niet goed. Maar om tijdens deze economische crisis nieuwe verkiezing uit te schrijven is ook niet goed. Daardoor wordt namelijk kostbare tijd verloren om maatregelen te nemen ter verbetering van de economie. Dit kabinet moet dus gewoon aan de slag!

Met welke twee/drie politieke partijen zou u het liefst in een coalitie zitten, gegeven de ontwikkelingen van het afgelopen politieke jaar? Waarom?

Dat hangt helemaal van de verkiezingen af. Pas als de bevolking een nieuwe voorkeur heeft uitgesproken voor de verschillende partijen kan door ons een voorkeur worden gegeven. Maar wij sluiten niemand op voorhand uit. Als er partijen zijn die mee willen werken aan een efficiënte overheid en een productiever en vrijer Nederland dan zijn ze welkom.

Lezersvraag 1: Zijn er serieuze plannen/voorstellen uit de Wiki gekomen, zo ja kunt u een paar voorbeelden noemen? Wanneer kunnen we de inpassing van die voorstellen in beleid verwachten?

De wiki heeft interessante voorstellen opgeleverd. Burgers hebben meegedacht en op belangrijke punten ideeën aangeleverd die nu worden verwerkt in een partijvisie. Concrete punten zijn onder andere de vele wegversmallingen op de A-4, verbetering van het Incident Management (opruimen en wegslepen van wrakken na een ongeval). Een aantal punten is terug te vinden op onze website onder ‘Standpunten A-Z’.

 1. 1

  Ah, daar is mijn biertje weer…..

  Allereerst: knap dat een eenpersoonsfractie tijd weet te vinden de vragen te beantwoorden. Hulde.

  Ik kan me voorstellen dat de antwoorden dan ook niet geheel volledig zijn en daar waar dat wel wordt gepretendeerd, uiterst mager.
  Zo spring je niet met kansen om!

  Een vijfje voor de moeite.

 2. 4

  @3: Heeft de AHA-affaire invloed gehad op de antwoorden dan? Maar ik begrijp het wel, het oordeel over de beantwoording dat ik van jullie vraag kan nooit losgemaakt worden van hoe je over een partij denkt.