Gastvrijheid in Europa

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022
Serie:

ELDERS - Terwijl veel Europeanen over en weer van elkaars gastvrijheid genieten levert de ontvangst van immigranten van elders ook deze zomer weer de nodige problemen op.

Malta weigerde vorige week een Libische tanker met 102 vluchtelingen toe te laten, ondanks een dringend verzoek van de Europese Unie. Volgens Malta had de tanker de vluchtelingen opgepikt nabij de Libische kust en zou het schip ze dus in Libië moeten afleveren. Uiteindelijk heeft Italië de groep opgenomen.

Het is het zoveelste incident dat er op duidt dat er iets mis is met het immigratiebeleid van de EU. Het kleine eiland Malta zit in de frontlinie van de immigratiestroom uit Afrika. Per hoofd van de bevolking komen nergens ter wereld meer vluchtelingen aan dan in Malta. Tot nu toe zetten 17.000 illegale migranten er het afgelopen decennium voet aan de grond. Het zou omgerekend hetzelfde zijn als er 2,7 miljoen migranten in Groot-Brittannië zouden aankomen, schrijft Jessica Abrahams in The Guardian. Malta kan die vluchtelingenstroom niet aan, dat weten alle Europese politici. Maar intussen verandert er weinig in het EU-beleid om tot een rechtvaardiger verdeling van de opvang van immigranten te komen.

Italië, Griekenland en in mindere mate Spanje hebben net als Malta onevenredig grote problemen met de opvang van immigranten die in deze landen bovenop de toch al ernstige economische crisis komen. De eenzijdige druk van met name Afrikaanse migranten op de landen aan de Middellandse Zee wakkert in al die landen reeds bestaand racisme aan. In Griekenland zien we dat in de populariteit van de neonazi’s van de Gouden Dageraad. In Italië werd onlangs de zwarte minister Cécile Kyenga het slachtoffer van onverbloemd racisme. Maar ook in noordelijke landen woekert de xenofobie en het racisme. Ook daar ontbreekt het aan een doeltreffend beleid om immigranten te behoeden voor de gevolgen van discriminatie en openlijk geweld. Wat te denken van de apartheidspolitiek in het Zwitserse Bremgarten? Of van de uitzetting van met vervolging bedreigde Pakistaanse vluchtelingen uit Oostenrijk, ondanks alle protestacties? De oproep die de paus begin vorige maand deed bij zijn bezoek aan het Italiaanse eilandje Lampedusa, waar ook veel bootvluchtelingen stranden,  lijkt nog nog niet gehoord te worden in de gelovige achterban.

Heel Europa lijkt als het over omgang met vreemdelingen gaat verlamd en opgesloten in één en hetzelfde frame: strengere toegangsregels en hardere aanpak van illegalen. Ongastvrijheid dus. Kijk naar de voorstellen van de Britse regering voor een aanscherping van het immigratiebeleid. Alleen als je zo hard kunt lopen dat je voor het Verenigd Koninkrijk medailles behaalt mag je blijven. In Londen worden illegalen deze zomer via teksten op de stadsbussen opgeroepen het land te verlaten als ze arrestatie willen voorkomen.  Ook het in sociaal opzicht probleemloos geachte Zweden kampt met een vorm van segregatie die in het voorjaar tot heftige rellen heeft geleid. En in Duitsland is het vreemdelingenbeleid voor de zoveelste keer een thema in de strijd voor de Bondsdagverkiezingen. Daarin mengen zich nu ook de vluchtelingen zelf.  Die Tageszeitung wijdde vorige week een groot aantal artikelen aan Die Aufstand der Unsichtbaren. Immigranten die wachten op toelating krijgen er genoeg van om de hele dag niets anders te mogen doen dan zich melden bij de plaatselijke politie.  Het isolement en de voortdurende angst om uitgezet te worden leiden bij velen tot depressies. Nu organiseren ze zich en laten ze zich steeds vaker op straat zien. Met alle risico’s van dien in een land waar het racisme nog niet is uitgebannen. Ook niet bij de politie, die in het geval van de NSU-moorden de verkeerde kant op heeft gekeken.

Gastvrijheid is een deugd die door veel Europese politici in de context van het vreemdelingenbeleid wordt geroemd. Al jaren.  En zonder veel effect als we naar allerlei uitingen van racisme en discriminatie vandaag de dag kijken. Maar we komen er niet met gastvrijheid, betoogt het Vlaamse parlementslid voor Groen Meyrem Almaci. We moeten af van het idee dat de mensen om wie het hier gaat als gasten behandeld kunnen worden. We leven in een multiculturele samenleving. Een cultureel veelstromenland waarin allen die er leven gelijk behandeld behoren te worden. Gasten conformeren zich aan de gastheren en zullen geen moeite hebben hen in ruil voor een aangenaam verblijf op allerlei punten tegemoet te komen. Maar gelijken plegen niet te denken in meer of minder, in hiërarchieën van groepen. In plaats van een integratievraagstuk dat uitgaat van één dominante groep gaat het in het beleid jegens vreemdelingen om een vraagstuk van gelijke rechten, van respect en tolerantie voor andere deelnemers aan de veelkleurige samenleving.

De dominante trend van ongastvrijheid, zo begrijp ik uit Almaci’s betoog, kan niet worden gekeerd met het oude gastvrijheidsverhaal uit de jaren negentig (nu opnieuw verwoord door paus Franciscus). De ongelijkheid blijft bestaan en daarmee het risico op discriminatie, achterstelling en geweld tegen nieuwkomers.  In het vreemdelingenbeleid zou daarentegen meer prioriteit gegeven moeten worden aan gelijke rechten, respect en tolerantie voor mensen die anders zijn.

 

 

Reacties (45)

#1 anton

Het probleem zit hem 1 stap eerder in het proces. Europa moet duidelijk maken dat je hier alleen welkom bent als je over voldoende kwalificatie beschikt om een meerwaarde te zijn. De rest consequent afwijzen tenzij ondubbelzinnig kan worden duidelijk gemaakt dat je een politieke vluchteling bent. Voor de velen ontheemden van oorlogsgeweld: opvang in de regio.

Alleen een streng en duidelijk beleid kan de stromen ontheemden tot een minimum beperken en in goede banen leiden. De suggestie wekken dat naar Europa komen een oplossing is en daardoor de vluchtelingenstroom aanjagen is contraproductief op het misdadigen af.

 • Volgende discussie
#2 objectief

Terwijl veel Europeanen over en weer van elkaars gastvrijheid genieten

De Roemenen die hier komen stelen, de Joegoslaven die overvallen plegen in Belgíë, zullen zijn bedoeld.
Of zou bedoeld zijn dat geen Nederlander die naar Frankrijk vertrok daar ooit een baan kreeg ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Kalief

Van asielbeleid naar (on)gastvrijheid naar racisme. De flauwekul walmt de lezer tegemoet.

Maar intussen verandert er weinig in het EU-beleid om tot een rechtvaardiger verdeling van de opvang van immigranten te komen.
Er is in de EU geen behoeft aan een rechtvaardigere verdeling van de immigranten. Er is behoefte aan het weren van die mensen dus daar is het beleid op gespitst.

Als die rechtvaardige verdeling er wel zou zijn zouden meer Europeanen met meer immigranten worden geconfronteerd, wat volgens de logica van de schrijver dus ook voor meer racisme, discriminatie, geweld etc. zou zorgen. Dat lijkt me dan ongewenst.

De term gastvrijheid hierin betrekken is misplaatst. Gasten dienen zich niet hordegewijs aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 objectief

@3:
Er is toch al een rechtvaardige verdeling ?
Economische vluchtelingen willen de zuidelijke landen zo snel mogelijk verlaten.
Dat lukt aardig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 bolke

Oplossing is makkelijk, alle vluchtelingen (ongeacht land van aankomst) worden aangemeld bij een europese instantie, die beslist of een vluchteling mag blijven en in welk land die geplaatst wordt, voor elk EU land wordt een maximum quota gehanteerd op basis van grote, inwonertal, kwalificatie’s van de vluchteling en waar er behoefte is aan de kwalificatie’s.

Daarmee verdeel je de vluchtelingen en ontmoedig je de economische vluchtelingen aangezien ze dan zomaar in de middle of nowhere van Polen terecht zouden kunnen komen en niet in het gedroomde land van melk en honing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Andy Cap

@3: “Gasten dienen zich niet hordegewijs aan.”

Blijkbaar hebben jouw feestjes weinig succes. Zal wel komen omdat je niet weet wat gastvrijheid is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Inkwith Barubador

@5: Klinkt leuk, maar vereist een enorme bureaucratie. Plus je zal ze allemaal moeten opsluiten, anders gaan ze alsnog naar dat land van melk en honing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Kalief
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Mister P

@5:

Goed idee man! De EU heeft namelijk altijd het belang van haar lidstaten (kuch) voorop staan, dus laten we als land de bevoegdheid weggeven om te bepalen wie er in mag en wie niet! Nog meer goede ideeën? Den Haag opheffen misschien? Of alle studenten in Europa laten aanmelden en Brussel laten bepalen welke opleiding je gaat doen en waar?

Kan nooit fout gaan, zo’n centraal leidende instelling joh

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Andy Cap

@8: Maak je jezelf niet belachelijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 zmmmmmmc

Zonder nou te willen zeggen dat we deze mensen maar aan hun lot over moeten laten kun je je afvragen waarom deze mensen zonodig continentje moeten wisselen. Zijn er in Noord-Afrika geen fatsoenlijke landen meer (zou kunnen, ik kan het niet meer volgen, wellicht is het overal “lente”?)? En zoja, misschien moeten we daar dan maar eens wat aan doen, desnoods met lichte dwang.

Om gastvrijheid gaat dit ook niet echt; het zijn geen gasten, ze komen hier met de intentie om niet zomaar weer terug te gaan. Als ik bij iemand op een feestje kom hebben we het over gastvrijheid. Als ik plompverloren aanbel met het verzoek er in te trekken, is dat een heel ander verhaal. Dan volgt er toch op zijn minst een stukje ballotage.

Een regeling op EU-niveau is wellicht niet de beste oplossing. Ook al is het hard, we doen er goed aan om zo min mogelijk vluchtelingen op te nemen. Door de verantwoordelijkheid voor die vluchtelingen weg te nemen bij de landen zelf, neem je ook een belangrijk remmend mechanisme weg. En dan nog: een eventuele EU-regeling zou natuurlijk ook stellen dat deze mensen maar naar Libie gebracht moeten worden. En zou een land Italie daar waarschijnlijk ook aan houden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 pedro

Ook hier in het draadje blijken veel Nederlanders er een geheel eigen definitie van gastvrijheid op na te houden.


Gastvrijheid is het gebruik gastvrij te zijn, en ook het gastvrij handelen zelf, dat wil zeggen, en ontvangen en onderhouden van gasten, bezoekers of vreemdelingen, in vrijheid en goede wil

Sommigen zien gastvrijheid alleen weg gelegd voor door henzelf uitgenodigde gasten, en dan het liefst nog zo kort mogelijk ook. Ze zullen ook na mijn bijdrage niet in willen zien, dat dat niets met gastvrijheid te maken heeft, maar alleen networking is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 objectief

@9:
Den Haag werd op 12 12 2012 opgeheven.
Het was mooi van de EU een gemakkelijk te onthouden datum te kiezen.
Op die datum werd ons begrotingsbeleid overgedragen aan Brussel, en vestigden Brusselse ambtenaren zich permanent in Den Haag om op ons toe te zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 bolke

@7: Nee hoor, verblijfsvergunning van 5 of 10 jaar voor betrokken land verstrekken met daaraan vast een vestegings verplichting, wordt die geschonden dan is het einde vergunning en een enkeltje land van herkomst.

Nogmaals, Nederland heeft geen behoefte aan een somalische vluchteling die boer van beroep is, maar bijv. polen wel want die hebben nog wel wat stukken land over waar zo iemand boer kan zijn.
En als iemand eenmaal een bestaan heeft opgebouwd in bijv. griekenland als plattelands doktor dan heeft die waarschijnlijk niet meer zo veel behoefte om naar duitsland te verhuizen om in een fabriek te gaan werken.
Tuurlijk zou een vluchteling inspraak mogen hebben maar de uiteindelijke beslissing ligt dan bij die instantie, het enige wat lidstaten hoeven te doen is aan te geven waar ze behoefte aan hebben.

En voor de mensen die zeuren over het feit dat we dan niet meer zelf bepalen wie er in komt, dat doen we toch al niet meer want een vluchteling die in Frankrijk asiel krijgt mag zich na verloop van tijd onder het shengen verdrag in Nederland vestigen (zie die vmg iraanse vluchteling die voor GL in de kamer zat en nu directeur van een of andere hulp organisatie is).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Jos van Dijk

@5: Een verdeling van vluchtelingen over alle landen naar rato van aantal inwoners en/of welvaart is beter dan de huidige z.g. Dublin-verordening. Daarin staat dat je alleen in het land waar je het eerst aankomt asiel kunt aanvragen. Dat zet een enorme druk op de zuidelijke landen. Ik kan me voorstellen dat ze zich op Malta afvragen wat de Europese samenwerking waar ze 10 jaar geleden aan begonnen zijn oplevert. Op dit gebied faalt de EU jammerlijk.

Ook inzake arbeidsmigratie komt de Europese samenwerking niet van de grond zo lang regeringsleiders niet buiten het xenofobe kader van ‘eigen volk eerst’ durven denken. Over geld- en goederenstromen wordt niet moeilijk gedaan. Als het om mensen gaat is de creativiteit ineens zoek. Een van de oorzaken daarvan is een hardnekkig ongelijkheidsdenken dat volledig in strijd is met alles waar de EU qua principes en rechten voor zegt te staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 thalmann

Waar blijft beleid om ons te behouden van deze invasie? De EU heeft helaas minder met Europeanen op dan met de barbaren die rammelen aan de poorten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Andy Cap

De xenofobie viert weer hoogtij op Sargasso. Moet kunnen, hier heerst vrijheid van meningsuiting,

zelfs voor fascisten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Kalief

Redactie: reactie verwijderd – offtopic.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Jos van Dijk

@18: Hier schieten we natuurlijk weinig mee op, beste Kalief. Is het ook mogelijk dit soort reacties in te slikken voordat je ze verzendt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Jos van Dijk

@16: Los van het barbaars taalgebruik in de eerste zin mis ik enige onderbouwing voor je stelling. Zelf vind ik zoals gezegd het huidige EU-beleid namelijk juist niet zo vriendelijke tegen vreemdelingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Kalief

Redactie: reactie verwijderd – offtopic.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 HPax

Gastvrij gedraag je je tegenover gasten, en gasten komen en vertrekken weer. Echter de non-europese immigranten die naar Europa komen (E1), willen niet meer terug, maar er zich domiciliair vestigen. Onbeleefd, ´coûte que coûte´*, ´Binnen zonder Kloppen´, kortom zeker geen gedrag van gasten. Welnu, op deze immigranten is het begrip gastvrijheid niet van toepassing.

Evenmin slaat dit concept op Europeanen die vrijelijk in Europese landen kunnen gaan wonen (E2). Een Fransman vestigt zich in Nederland, een Nederlander in Portugal, een Portugees in Frankrijk. Dat is een afgesproken ruil, juridisch en cultureel gestaafd. Er is dus geen reden 2 typen van immigratie tegen elkaar uit te spelen, wat de auteur van Gastvrijheid in Europa wel valselijk lijkt te doen.

De ene verdraaiing brengt de andere met zich, want door de Europese landen van zoiets immoreels als afnemende gastvrijheid te betichten, kan de schrijver nu het verzet tegen die immigratie E1 afdoen als neo-nazistisch, xenofobisch, racistisch. Of ook moet hij dat wel. Hij heeft het zich – willens en wetens? – onmogelijk gemaakt in protest en verzet tegen E1 iets legitiems en van morele kwaliteit te kunnen zien. Een plicht zelfs. Maar landsbelang kent hij niet meer, de fantoom van de vluchtende Vreemdeling heeft hem in zijn macht genomen.

Overigens is deze fascinatie door de Vreemdeling niet specifiek iets van JvD, maar een raar, kruiperig part of aspect van onze cultuur. We houden niet van elkaar, dus gaan we heel infantiel van de ander houden. Zoals (ongeveer) de gek van Foucault.
* Die zijn toch voor onze rekening.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Andy Cap

@18: Kalief voelt zich aangesproken.

Dat kan natuurlijk ook moeilijk anders voor iemand die het heeft over “barbaren die rammelen aan de poorten”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Kalief

Redactie: reactie verwijderd – offtopic.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Andy Cap

@24: Excuseer, je hebt gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Andy Cap

@24: Ik was wat in de war gebracht door @18.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Donutz

Volgens mij worden hier wat types migranten door elkaar gehaald of (bewust?) geen onderscheid tussen gemaakt. In hoofdlijnen heb je natuurlijk de asiekzoekers (onder te verdelen in vluchtelingen en “gelukszoekers”), arbeidsmigranten (expats) & studenten en gezinsmigranten. Dan is er nog de migratie van binnen de EU (Schengen).

Over dat laatste rolt men nu ook over straat en valt ook veel over te zeggen. In een notendop: het recht als Europeaan om ergens anders te gaan wonen en werken en de gevolgen hiervan. Er zitten hier diverse voor en nadelen aan: talent dat zich elders vestigd, concurrentie, opvullen van gaten op de arbeidsmarkt, risico’s voor het sociaal vangnet en noem maar op. Verhuizen er (te)veel mensen naar een gebied dan krijg je natuurlijk problemen zoals drukkende lonen, werklozen, (bewuste of onvrijwillige) claims op het sociaal vangnet enzovoort. Daar maak je geen vrienden mee. Anderzijds zorgt de migratie als dat in redelijke mate plaats vind ook voor goede dingen: vacatures kunnen goed vervuld worden en met wat multi culti is helemaal niets mis.

Studenten en expats (kenniswerkers of “gewone” arbeidsmigranten) zijn natuurlijk ook welkom (of iemand moet nu net zijn baan verliezen aan een buitenlander…). Ze leveren centjes op, de kennis en ervaring kan na gedane studie of arbeid mee terug worden genomen naar het herkomst land. Speciale talenten kun je proberen te verleiden hier te blijven. Dit zijn dus welkomen gasten en die vertrekken over het algemeen weer, dit met alle tevredenheid van alle partijen.

Gezinsmigratie (liefdesmigratie) is toch ook niets op tegen. Iemand komt op vakantie zijn/haar liefde tegen en dan wil je samen je leven doorbrengen op een plek waar het een een beetje aardig toeven is. Dit zijn meerendeels autochtonen met een buitenlands liefde. Met de integratie en participatie zit het over het algemeen wel snor door zelf iniatief. Al voelen de kabinetten sinds 2006 sterk de drang allerlei betuttelingen en blokades op te werpen wegens het stereotype “allochtone minder ontwikkelde man haalt importbruidje uit de rimboe/bergen (en gaan dan samen als Tokkies uitkering trekken of herrie schoppen)”. Echt hartelijk welkom zijn huwelijksmigranten dus niet maar zij die het lukt om alle hordes te nemen zijn ook niet onwelkom. Blijf ik persoonlijk de betutteling en wantrouwen toch zeer kil en te streng vinden al begrijp ik dan met de echte “import Tokkies” wil weren. Of zijn er mensen die wel zitten te wachten op personen die bewust geen enkele intresse hebben “een beetje normaal mee te draaien” (zonder uiteraard hun roots te verloochenen)? Tja, die “import tokkies” zijn natuurlijk niet welkom.

Rest asielbeleid, waar dit stuk over lijkt te gaan. Die kun je inderdaad zien als gasten. Geen gasten die je zelf hebt uitgenodigd zoals studenten en arbeiders, maar gasten die hulp zoeken en onderdak zoeken. Zoals de naam al zegt, verblijft een gast tijdelijk. Een fatsoenlijk persoon levert een persoon in nood onderdak en gastvrijheid. Zodra het weer kan zal zo’n gast toch weer moet trekken, wellicht met een klein steuntje aan de gast om weer zelf een eigen leven op te bouwen elders (terug thuis). Ofwel: vluchtelingen die huis en haard verlaten moeten onderdak krijgen. Het makkelijkst is natuurlijk opvang in de regio, wat over het algemeen ook opgaat voor een zeer ruime meerderheid van de vluchtelingen (cijfers van over de 90%?). De internationale gemeenschap moet dan natuurlijk wel samen lappen en samen werken om dit onderdak in de regio mogelijk te maken. Om diverse redenen kan niet iedereen “in de regio” terecht, die moet je dan in Europa opvangen voor zolang dat nodig is. Is iemand al meerdere jaren (waar leg je de grens, 5-6-7-8-9-10 jaar?) hier en bouwt iemand een heel nieuw en stabiel bestaan op dan is het niet fair om iemand dan nog de deur uit te zetten, je kunt iemand dan weer kapot maken en alles afpakken wat hij nu juist weer overwonnen heeft.

Maar onder de asielzoekers zitten natuurlijk ook veel gelukszoekers die afkomen op de verhalen over de rijkdom die in Europa te halen is: via banen of zelfs via sociale zekerheid. Er zullen er bij zitten die dromen van een leuk baantje met goed inkomen, er zullen er zijn die “gratis geld” willen. Helaas hebben wij amper plek of behoefte aan dit soort gelukszoekers. Op de lange termijn zou het ook beter zijn als die in het land van herkomst het land helpen ontwikkelen zodat ook daar de mensen een beetje normaal kunnen leven in sociaal en economisch opzicht (maar daar kun je dan weer allerlei factoren aan koppelen die dat tegengaan zoals dictaturen, onderdrukking van minderheden, uitbuiting door internationale bedrijven, protectionisme, ….). Als deze gelukszoekers dan ook nog eens met name in bepaalde landen aanspoelen is het niet vreemd dat de boel daar ontwricht raakt en er allerlei spanningen ontstaan. Je kunt het mensen niet kwalijk nemen dat ze opzoek gaan naar een beter leven, noch kun je het kwalijk nemen dat mensen zich iriteren aan mensen die hun werk inpikken of op andere wijze de boel ontwrichten.

En ja, alle type migranten zou je eerlijk willen spreiden. Alle kennis in 1 land/regio van de EU lijkt mij niet slim. Alle “echte” vluchtelingen in 1 regio niet en alle gelukszoekers in 1 regio al helemaal niet. Maarja, een systeem opzetten zoals een overkoepelend EU orgaan die beslist wie waar heen kan/mag gaat natuurlijk ook niets worden. Dus dan is de vraag: hoe ga je om met immigranten die welkom of juist niet welkom zijn en hoe zorg je er voor dat de lasten en lusten evenredig verdeeld worden? Ik zou zo 1-2-3 geen systeem weten. Nouja op lange termijn dan als de hele EU steeds meer op elkaar lijkt in er dus minder reden is om voor bijvoorbeeld loon/werk (of uitkering??) naar een bepaald land te trekken.

De immigrant die overduidelijk iets toevoegd of overduidelijk een echte vluchteling is, die is best welkom. Liefdesmigranten wordt al wat lastiger, die kunnen zich vanwege de doorgeslagen regelgeving behoorlijk onwelkom voelen ook al zijn de echte liefdesmigranten dat niet. De asociale type migranten, tja, die zijn onwelkom. Er bestaat helaas geen apparaat om bij de grens te plaatsen dat mensen check of ze eerlijke bedoelingen hebben en na binnentreden zich fatsoenlijk zullen gedragen. Maar een beetje deurbeleid, ja dat is toch wel nodig. Zo’n beleid moet je wel altijd kritisch blijven volgen zodat als het even kan alle “goede” personen zich ook echt welkom voelen en alle “slechte” er als het even kan niet inkomen simpelweg omdat ze niet welkom zijn…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 thalmann

@20
Ieder jaar gaan er miljarden naar deze volksverhuizing, door een enorme brij aan verdragen en bestuurslagen zijn ze onuitzetbaar en de mensen die verantwoordelijk zouden moeten zijn voor asielbeleid (Cecilia Malmstrom, Viviane Reding) doen niet veel meer dan nog meer immigratie promoten.

De naam EU kan dan ook beter in DHWIEU veranderd worden De Hele Wereld In Europa Unie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Joop

Vergeten wordt dat het voornamelijk de werkgevers zijn die nieuwe productiekrachten nodig hebben. Door vergrijzing en dalende geboortecijfers is dat zoals we kunnen weten. En … ook de luxe die we met z’n allen gewend zijn, dan wil de werkgever wat minder dure mensen zoals:

http://nos.nl/video/541291-wientjes-verbaasd-over-migratiealarm-asscher.html

Volksverhuizingen zijn van alle tijden en door allerlei redenen ontstaan.

Gastvrijheid zegt genoeg. Vrijheid voor de gast om zichzelf te kunnen zijn. Dat is voor heel veel mensen kennelijk moeilijk want ja die moeten die buitenlanders niet. Ze zijn anders. Of dat nou religie, ras of andere kenmerken zijn.

Je kan het al zien als je in een uithoek ergens in Nederland gaat wonen dan wordt je als ‘import’ beschouwd en behandeld.

Wel een mooi conclusie van het artikel:
“In het vreemdelingenbeleid zou daarentegen meer prioriteit gegeven moeten worden aan gelijke rechten, respect en tolerantie voor mensen die anders zijn.”

Door het ‘anders’ te benadrukken kom je inderdaad niet verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Jules Vismale

Om vreemdelingenhaat, xenofobie, racisme etc. even buiten beschouwing te laten is het toch allang duidelijk waarom het hele immigratieproces is mislukt en dat de gastvrijheid in Europa is doorgeslagen! Ik kan me goed indenken dat als er in arme landen armoede, hongersnood en oorlog heerst de mensen dolgraag willen uitwijken naar landen van melk en honing. Helaas komen die mensen (en dat was zelfs al voor de tijd van de Franse Revolutie bekend) er snel achter dat de straten in Amerika niét van goud zijn en lang niet alle inwoners van die desbetreffende landen dol zijn op vreemdelingen! Helaas was het ook zo dat sommige linkse figuren in Europese regeringen veel te veel immigranten hebben toegelaten in Europa die zich hier voor een groot deel niet aanpasten en wilden dat dit andersom gebeurde. Zo werden in Engeland decennia’s lang zoveel allochtonen toegelaten die in steden als Londen overal zijn te vinden dat hierdoor veel autochtoonse Britten én politici geen immigranten meer willen zien omdat voor hen tegenwoordig geldt: “Al te goed is buurmans gek!” De problemen van immigranten los je niet op door ze allemaal hier binnen te laten maar in het land van herkomst aan te pakken. Ik zou er bovendien niet aan moeten denken dat er vanuit Egypte, waar nou een bloedige burgeroorlog heerst en ironisch genoeg door de EU vele miljoenen zijn heen gestuurd om de democratie op poten te zetten wat jammerlijk is mislukt, allerlei radicale moslimextremisten naar Nederland uitwijken! Die lui kunnen we hier al helemaal als kiespijn missen omdat ze hier niets dan ellende gaan aanrichten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Andy Cap

@30: Je bent de VS vergeten en alle problemen die ze daar hebben omdat ze al die zwartjes hebben toegelaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 anton

@31: Dat toelaten was het probleem niet. Het probleem daar is dat het op enig monent verboden werd ze aan het werk te zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Kalief

Zeg redactie, niet alleen mijn reacties verwijderen!
De reacties van #6, #10, #17 en #23 zijn beledigend EN off topic en moeten dus ook worden verwijderd.

En communiceer eens over wat jullie editen en verwijderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 pedro

@27: je hebt volkomen gelijk, dat er vaak geen onderscheid wordt gemaakt tussen alle verschillende soorten immigranten. Dat is voor veel reageerders veel te genuanceerd en gebeurt heel bewust. Wordt dat onderscheid wel gemaakt, dan blijft er namelijk niks over van de tsunami’s, hordes barbaren en volksverhuizingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Joop

@30.

Sjoh, al die uitroeptekens maken echt wel indruk dat het waar moet zijn wat je zegt. – dus niet -.

@32.

Oh, zwarte mensen moet je als slaaf te werk stellen, anders werken ze niet.

@34.

Goede opmerking over de verschillen in cijfers van migranten. Daar heeft de PVV en haar aanhang al meerdere keren een scheve schaats gereden. Flip van Dyke is daar altijd goed in. Zo goed dat die xenofoben een behoorlijke hekel aan hem hebben, want ze kunnen hem inhoudelijk pakken, dus gaan ze op de persoon beginnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Jules Vismale

@35: Ik ga ervan uit dat als jij iets gaat vermelden over het artikel ‘Gastvrijheid in Europa’ je natuurlijk altijd de waarheid schrijft, nóóit jokt, altijd eerlijk en aardig bent en zó poeslief dat je helemaal volmaakt overkomt naar je omgeving? Ik zou dan zeggen: schrijf zélf een column in de krant over de gehele waarheid betreffende onze gastvrijheid in Europa en wens dan dat iedereen je gelijk geeft! Daarbij hoop ik niét dat je het werkelijk meent om de slavernij in de VS af te schaffen want die was eeuwenlang daar al erg genoeg geweest, denk maar aan de roman ‘De negerhut van Oom Tom’. En om @31 te citeren: de zwarten die in de VS wonen zijn daarginder “ingevoerd” als slaven door het blanke ras dat zich altijd superieur voelde boven andere rassen want hoeveel indianen (roodhuiden) hebben door de blanke invasie daar, decennia’s geleden, het leven verloren? Dat moeten er vele miljoenen zijn geweest, de zwarte slaven meegerekend! Maar het is natuurlijk óók overbekend dat blanken elkaar evengoed in de 20ste eeuw tot slavernij brachten zoals monsterlijke dictators als Hitler en Stalin deden. Zelfs een gele dictator, de “spleetoog” Mao Zedong, hield miljoenen Chinezen in slavernij en door het duivelse toedoen van die drie monsters verloren in de 20ste eeuw meer dan 140 miljoen Europeanen en Aziaten het leven!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 AltJohan

@Joop: “Flip van Dyke is daar altijd goed in. Zo goed dat die xenofoben een behoorlijke hekel aan hem hebben, want ze kunnen hem inhoudelijk pakken, dus gaan ze op de persoon beginnen.”

Iets wat bij FvD voortdurend onderbelicht blijft is het cumulatieve karakter van de immigratie. Hij viert een soort pyrrusoverwinnings-feestje met zijn (ik veronderstel) correcte maar irrelevante CPB cijfertjes, maar hij kijkt niet naar het grote geheel. Een paar jaar wat minder immigranten zet geen zoden aan de dijk. Remigratie over een langere periode op enige schaal zou dat wel doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Andy Cap

@36: Heerlijk, zo’n ongezonde dosis sensationalisme hier op Sargasso.

Vismale over ‘De negerhut van Oom Tom’, het is als mayo op de frikandel: je zou bijna vergeten dat de inhoud niet deugt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Andy Cap

@33: Nog klagen ook? Het meest verbazingwekkende is dat je voor dat soort vuilspuiterij nog 10 plusjes krijgt ook.

Wie heb je daarvoor meegebracht? TOR?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Kalief

@39 Het meest verbazingwekkende is dat jouw off topic geruzie en beledigingen gewoon blijven staan. In geen enkele reactie schrijf jij iets inhoudelijks maar toch kijkt de redactie de andere kant op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Jules Vismale

@38: Schijnbaar heb je “De negerhut van Oom Tom’ evenmin gelezen en ben jij eigenlijk dan zo onfeilbaar? Je kunt je troosten met de gedachte dat ik al jaren verschillende discussies over allerlei onderwerpen heb gehad, bijvoorbeeld van een site van Michel Krielaars over het communistische Rusland (1917-1990) waarin neo-communisten zoals Anti-fascist, Henk Gerrits, Rik Min, Alexander, Maarten Harenberg, Gerard e.d. dachten dat ze mij ook gemakkelijk konden afkraken! Ze waren via hun meningen zó dol op Jozef Stalin dat ik ervan uitging dat ze vooral van zichzelf hielden en zij waren zeker niet gastvrij naar zogenaamde “fascisten” en grootkapitalisten. En houdt jij overigens zo ontzettend veel van jezelf dat je verwacht wat voor vlees je in de kuip hebt met anderen? Mocht je namelijk zeker een neo-communist wezen dan houden de opgenoemde kameraden die ik vernoemde natuurlijk ook véél van jou! En wist je bovendien ook nog dat nazi-rechter Roland Freisler een voormalige communist was en de revolutionare openbare aanklager Antoine-Quentin Fouquier-Tinville een voormalige royalistische agent? En Adolf Hitler was voor WO I ook niet meteen een radicale antisemiet geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Andy Cap

@40: Wat bedoel je eigenlijk met “inhoudelijk”?

Jouw gratuite fact-free mening, dat er “in de EU geen behoeft (is) aan een rechtvaardigere verdeling van de immigranten. Er is behoefte aan het weren van die mensen dus daar is het beleid op gespitst.” ?

Ik zet daar mijn eigen gratuite fact-free mening tegenover, reden voor jou om helemaal door te draaien. Als ik je favoriete politicus mag citeren: Doe even normaal man.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Kalief

@42 Ik poneer een stelling over het onderwerp, jij negeert het onderwerp en de stelling en reageert je af op mij met je ongrappige belediging. Hoe haal je het in je hoofd? En wie zou mijn favoriete politicus dan wel mogen zijn? Of is dat ook weer je gratuite fact-free geblaat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Andy Cap

@43: “Van asielbeleid naar (on)gastvrijheid naar racisme. De flauwekul walmt de lezer tegemoet. (…) De term gastvrijheid hierin betrekken is misplaatst. Gasten dienen zich niet hordegewijs aan.”

O, het was een stelling, geen mening.
Dat was me helemaal ontgaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 pedro

@37: remigratie zou een mogelijkheid geweest zijn, wanneer VVD en CDA in de zestiger jaren geen bindende verdragen met de thuislanden gemaakt zouden hebben. Nu zitten we met de realiteit, dat een grote groep immigranten hier al tientallen jaren woont en niet meer terug kan (net zo min als we de Israëliërs terug kunnen sturen naar hun land van herkomst…).

En je kunt klagen over het cumulatieve karakter van de immigratie, maar dan zul je toch echt wel naar de cijfers van bijv Flip moeten kijken, want het feit, dat door de in de jaren zestig gesloten verdragen veel mensen toe moesten worden gelaten, heeft niets te maken met de immigratie nu. Je kunt de huidige asielzoekers niet weigeren met als reden, dat in de jaren zestig grote fouten zijn gemaakt. Tenminste: we kunnen dat wel doen, maar dan kan er weer een vergelijking worden gemaakt met een tijd, waarin we een bepaalde groep vluchtelingen uit het oosten ook de toegang tot ons land ontzegden.

 • Vorige discussie