Fragmenten uit het danboek van Penelope Bijtring | 05-09-2020

Aan de zomer was het dit jaar niet te merken dat het klimaat warmer wordt. Het heeft bijna alle dagen geregend. Maar misschien is dat juist een bewijs voor de opwarming. Want de opwarming zal tot koelere zomers en warmere winters leiden. Evengoed niet leuk. Na de regen in Normandië hadden we nog op een mooie augustus gehoopt. Jammer dus. Deze week gelukkig nog niet veel gedaan op school. We gaan nu interdisciplinaire (meteen al een woord geleerd dat ik nog niet kende) projecten doen. Dat wil zeggen dat we vanuit verschillende vakken naar een onderwerp kijken.
Nieuw is het vak Chinees. Het is een keuzevak, maar aangezien China heel belangrijk is in de wereld, is het misschien een goede keuze. Je mag er dit jaar al mee beginnen, maar op vrijwillige basis. Dat wil zeggen dat het vak naast je gewone uren komt. Daar moet ik nog even over denken. Op zich lijkt het me wel een goede zet. Maar aan de andere kant kun je een taal pas goed leren als je een tijdje in het land gaat wonen. En na al die ellende van de afgelopen jaren weet ik niet of China wel zo leuk is. Mama zei dat buitenlanders altijd behoorlijk beschermd wonen, maar er zijn in mei toch tientallen buitenlanders gedood bij de opstanden. En nu is er weer dat verhaal van dat geheimzinnige virus. Misschien stel ik het nog maar een jaartje uit.

Schrikken was het woensdagnacht met de eerste grote storm van dit seizoen. Met een harde noordwestenwind werd het water in de Noordzee flink opgestuwd. Langs de hele waddenkust was dijkbewaking. Gelukkig heeft de dijk het gehouden. Alleen is er flink wat zeewater in het Lauwersmeer terecht gekomen. Er werd meteen al gesuggereerd dat er opzet achter zat. Want Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten pleiten er al jaren voor weer een getijdengebied van het Lauwersmeer te maken. Voor Duitsland liep de storm minder goed af. Een dijk in de rivier de Ems is gebroken, waardoor er veel land onder water staat. Onder de dieren zijn veel doden gevallen, vooral koeien. Afschuwelijk om die lijken in het water te zien drijven. Gek genoeg was er maar een mens verdronken, een oude boer die zijn vee probeerde te redden.
Op de Noordzee staan nu windmolens stil waarvan de wieken zijn afgebroken. De regering eist dat de fabrikant ze herstelt, want ze zouden niet aan de eisen voldoen. De fabrikant zegt echter dat Nederland lagere maximale windsnelheden heeft geëist dan nu zijn gemeten. En zo kaatst de bal heen en weer tussen het kastje en de muur. Terwijl een beetje fabrikant toch rekening zou moeten houden met het ergste.

Het gevolg van de storm is wel dat de verkiezingscampagne ineens door het thema dijken of wijken wordt beheerst. D66 wil al een poosje dat we naar hogere grond emigreren, omdat we de strijd tegen de zee nu niet meer kunnen winnen. De SP sloot zich daar deze week onverwacht bij aan. De PvdA wil voorlopig dijken en later misschien wijken. Het CDA, dat nooit verder vooruit kijkt dan 1 jaar volgens Elders, wil niet van wijken weten. Zij houden vast aan de voorspelling van hooguit 80 cm stijging in 2000. Terwijl de zeespiegelstijging nu al 16 cm is. Bovendien kunnen we als landbouwstaat de goede landbouwgrond niet missen, zeggen zij. De KPN was eerst voor dijken maar neigt nu naar wijken. De VVD lijkt op de PvdA lijn te zitten maar wil dat volgens mij niet toegeven. In de PVV heerst verdeeldheid. Het grootste deel wijst erop dat Nederland te klein wordt voor 17 miljoen mensen en wil dat allochtonen remigreren. De Groenen willen dat we op het water gaan wonen. De TON kiest voor vechten al is niet helemaal duidelijk wat zij daarmee bedoelen. De kleine christelijke partijen lijken voor bidden te kiezen.

Jup krijgt dit jaar extra onderwijs. Ze hebben ontdekt dat hij een bladzijde tekst binnen een paar seconden kan lezen en dan haalt hij alle fouten eruit. Er komt iemand van de universiteit om hem en een aantal andere kinderen te bestuderen. Ik ben er heel blij om. Want ik wist altijd wel dat hij veel meer kon dan hij liet zien. Nu weten we dat we zijn buien zelf veroorzaakt hebben door af te wijken van de regelmaat. Daarvan raakt een autist in de war. Sommigen gaan dan op de grond liggen of kruipen weg, maar hij wordt boos. Als je het weet is het makkelijker om er mee om te gaan.

  1. 4

    Er zit niet echt ontwikkeling in zo.

    De nabije toekomst is nu een expliciete leidraad terwijl het wat mij betreft sterker zou zijn als het dat implicieter was: als die nabije toekomst echt als achtergrond zou dienen voor een verder grotendeels zelfstandig verhaal. Eventuele punten die je wilt maken zijn bovendien impliciet meestal ook krachtiger dan expliciet, waar ze vaak enkel een onmiddellijke betweter-reactie oproepen.

    Ik dacht ook dat het meer een verhaal ging worden maar Jup zien we net pas weer eens terug en die school van ‘r heb ik ook nog maar weinig idee van. Het blijft tot nu toe een beetje een puntsgewijze afwerking van ideeën.

    Het valt wellicht nog om te bouwen naar iets prozaïschers…