Foto des Tages – 30 jaar Agent Orange

anno 2005
Xuan Minh, 3, looks out from his bed at the Tu Du Hospital in Ho Chi Min city on Friday March 25, 2005, suffering from what is believed to be the effects of the jungle defoliant Agent Orange, used heavily in the region by the U.S. armed forces during the Vietnam War. Vietnam celebrates the end of hostilities on April 30, 2005, marking 30 years since war in Vietnam ended. (Yahoo.fr)

 1. 1

  Ik mis de reactie van de bestuurders en “experts” hier in Nederland in het NOS-journaal na elke brand in een chemische fabriek of opslagplaats: ‘ER ZIJN WEL CHEMISCHE STOFFEN VRIJGEKOMEN, MAAR ZE LEVEREN GEEN GEVAAR VOOR DE VOLKSGEZONDHEID OP’.

 2. 4

  Ik zou het sportief vinden als dergelijke wantoestanden niet zo vanuit een selectieve politieke visie naar boven komen drijven. Die fransen, ja.. oh zo beschaafd.

 3. 6

  Hoe dit bericht kwam bovendrijven:
  ik bezocht mijn ‘elitaire besloten plaatjesforum’,
  vond dit plaatje gepost door een amerikaan,
  met daaronder veel geschokte reacties van amerikanen,
  via de uitleg in de posting,
  (dat een copy-paste was het oorspronkelijke onderschrift was)
  vond ik de bron via Google,
  het was het franse YahooNews,
  ik dacht aan Frankrijk en Vietnam,
  moest glimlachen en ging verder met postingswerkzaamheden,
  mij ervan bewust:
  dat het ook wel te vinden zou zijn op de amerikaanse Yahoo,
  zie daar:
  http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/050425/481/rjv10104250324
  en dan nu Associated Press?
  zijn dat fransen, communisten of wellicht anti-globalisten?
  ik weet het niet,
  feit blijft dat er in een ziekenhuis in Saigon een verminkt kind zit.

 4. 8

  Er is bizar veel Agent Orange gebruikt in Vietnam, naar schatting 80 miljoen liter. Dit ontbladeringsmiddel, een mix van 2,4-D en 2,4,5-T, bleek achteraf verontreinigd met lage concentraties TCDD. Dit is de dioxine bekend van de ongelukken bij Philips Duphar en Seveso en de vergiftiging van Yushchenko. De Merck Index (12th Ed.) zegt droog:

  This substance may reasonably be anticipated to be a carcinogen.

 5. 11

  @Carlos: Je wijze van werken zoals in#6 blijft een selectieve greep uit de grote beerput. Je moet daar een bedoeling mee hebben gehad, bewust of onderbewust. Bij het grijpen krijg je wat in handen, bekijk wikt en weeg het en dan gooi je het weg of gebruik het.
  Aangezien er vanuit recente de geschiedenis zo onnoemelijk veel gevallen van chemisch/bacteriologisch/ioniserende straling-krepeergevallen op het web te zien zijn en je dit laat zien kan en moet ik tot de conclusie komen dat je er een bedoeling mee had…

 6. 12

  Nee larie er is niks selectiefs aan, je dacht toch niet dat ik ga surfen met het idee: “vandaag ga ik een aansprekende foto plaatsen van de onnoemelijk veel gevallen van chemisch/bacteriologisch/ioniserende straling-krepeergevallen”?

  Ik surf met een oog voor opmerkelijk nieuws dat de bezoekers van Sargasso zal verwonderen/aanzetten tot discussie/inspireren. Hierin pas ik absoluut geen selectief filter toe.
  Factoren die hierbij wel een rol spelen:
  – gebaande paden van eigen surfgedrag
  – het algemene (nieuws)aanbod op het internet (80% amerikaans)

  Deze foto vind ik artistiek en emotioneel zeer indringend. Het had van mijn part ook een slachtoffertje van het Stalinisme of het CDA mogen zijn.

 7. 13

  Neemt niet weg dat vergiftiging in Vietnam door Agent Orange dioxine een actueel probleem is. Ik sprak zelf in Vietnam een russische dokter die onderzzoek deed naar deze aangeboren verminkingen van Agent Orange. Hij zei me dat dit een reeel probleem is, maar dat het grootste milieuprobleem in Vietnam de vietnamezen zelf zijn. Bevolkingsdruk en de daarmee gepaard gaande vervuiling geven over het algemeen meer slachtoffers dan de Agent Orange.

 8. 14

  @larie: Wellicht heeft u, als aanhanger(?) van de gedachte dat een oorlog het beste bovenbrengt, de wens om niet met bewijzen van het tegenovergestelde te worden geconfronteerd. Uw opvatting dat er geen selectieve politieke visie (wat dat ook precies moge zijn) aan het selecteren van wantoestanden uit het nieuws ten grondslag mag liggen (althans dat dit onsportief is), lijkt mij in elk geval onhoudbaar. Een betere vraag is m.i. waar het voorhouden van de wantoestanden demogogisch wordt bv. omdat het uitsluitend de eigen politieke agenda dient en geen oog heeft voor de wantoestanden die deze eigen agenda herbergt. Wat mij betreft komt Carlos niet eens in de buurt van deze grens (maar dat kan ook komen door mijn selectieve politieke visie…).

 9. 15

  @Mark: Twee opmerkingen:

  1. Ik schreef dat de cohesie van de burgerbevolking onder oorlogsomstandigheden toeneemt. Talloze boeken/geschriften tonen dat onder dergelijke stress, zelfs bij het vastzitten in een lift bijvoorbeeld , geschillen wegvallen. Dus kom niet aan met absurditeiten van de krijg.

  2. “aanhanger etc”,Hier kan ik mij toch tamelijk over opwinden, ik zeg NIET dat je geen politieke visie mag hebben en dat met berichtgeving aan anderen probeert over te dragen maar dat je als kijker mag vaststellen dat bij keuze er een grondgedachte aan voorafgaat. Zo gaat dat in een gesprek heen en weer, ik veroordeel niemand iets wat U hier wel doet.

  Om dat af te sluiten met die zin tussen haakjes vind ik uitermate flauw en neerbuigend. Over strijd in de flora en fauna is al duizenden jaren nagedacht en de verkregen inzichten zijn wellicht aan u voorbij gegaan.

 10. 16

  @larie:
  1. Prikkelende stelling, maar met de toenemende coherentie gaat volgens mij vaak afnemende tolerantie voor de diversiteit (andersdenkenden) gepaard. Het zal allemaal best spannend zijn in een oorlog, maar het is zo jammer van al die nazi’s. Over functie van strijd in flora en fauna (“waarvan duizenden jaren inzichten aan mij voorbij zijn gegaan”: u leidt in neerbuigendheid), zijn ongetwijfeld aardige theorieen te debiteren, maar bovenstaande foto kan in de kantlijn daarbij al te rooskleurig vooruitgangsgeloof hopelijk temperen (al was het alleen maar als symbool van de kosten van de creatieve destructie).

  2. Uw stelling in #4 kan ik niet anders lezen dan een veroordeling (“onsportief/selectief”). Dat is op zichzelf overigens niet zo zwaar als het lijkt, sterker: aan de kwaliteit van de (be- en ver)oordel(ing)en ontleent een reactiepampier zijn waarde.

 11. 17

  ” Vietnam celebrates the end of hostilities on April 30, 2005, marking 30 years since war in Vietnam ended

  Staat in het postje van Carlos en lijkt me een uitstekende aanleiding nog eens bij die oorlog stil te staan. Ik begrijp de opwinding van Larie dan ook niet helemaal.

  Als Carlos volgend jaar op deze dag een postje over Chernobyl plaatst (het is dan precies 20 jaar geleden), is dat zeker een voorbeeld van anti-Russische propaganda?

 12. 18

  Dat is dat helaas. Ik heb een ander idee van “celebration” dan het tonen van een beeld als hierboven en in Vietnam en de VS kijkt men ook naar de toekomst:

  http://www.thanhniennews.com/healthy/?catid=8&newsid=6307

  Stil staan in reflectie heeft zeker nut maar dan in een groter verband geplaatst. Illustraties als hierboven dragen daar niet aan bij.

  Mijn opwinding was niet over deze post maar over de krampachtige reacties op mijn reactie.

 13. 19

  Vergeten: Als toevoeging nog even, heeft de getoonde patient de verschijnselen van een te vroeg gebroken vlies van de baarmoeder in combinatie langdurig te weinig vocht. De exoftalmus kan, buiten de genoemde agens, verschillende oorzaken hebben. Een achterliggende tumor, verhoogde T4 produktie (Graves, mijn eerste publicatie trouwens) of trombose hebben. Toen ik dat beeld zag legde ik
  niet gelijk de link met het agens en lijkt het me ook niet causaal.

 14. 21

  @larie: “Graves T4” geeft 737 hits op PubMed. De laatste 5 jaar zijn dat er 92. Ik gok op:
  Corssmit et al. (2001) Ned Tijdschr Geneeskd, 145(15):727-31.

 15. 24

  @larie: tsja, dat is altijd het probleem met dit soort zaken. In de omgeving van Chernobyl is een verhoogd aantal gevallen van schildklierkanker geconstateerd na het ongeluk met de kerncentrale. Maar schildklierkanker kan natuurlijk ook andere oorzaken hebben dan radioactieve straling. Een causaal verband is daarmee niet te leggen. In dit geval zijn de meesten het er wel over eens dat Chernobyl de boosdoener is, maar bij Sellafield en leukemie is het bijv. een heel ander verhaal. GreenPeace beweert dat een en ander verband houden, anderen spreken het tegen.

 16. 25

  @Phonkee: Ned Tijdschr Geneeskd inderdaad, echter ben krasse knar was rond 70 op de MFR-Rotterdam en de topic was L.A.T.S. (long acting thyroid stimulator). Voorheen moest je met uitpuilende ogen met de angst leven een lastig waarneembare tumor tussen de schedel te hebben terwijl het ook o.a. een niet goed werkende schildklier kon zijn. De ontwikkelde test (dat was de publikatie) kon dit hormoon aantonen en indien postief een tumor uitsluiten.
  Verder lijkt mijn vermoeden, bij specialistische rondvraag, dat de in het oog springende symptonen van bovenstaande foto geen aanleiding geven om een verband te leggen met Agent Orange exposie maar meer in de richting die ik al noemde.

 17. 26

  Inderdaad kan je voor individuele gevallen van schildklierkanker niet stellen dat het veroorzaakt wordt door Tsjernobyl, maar wat betreft de statistische aantallen kan je wel degelijk een verband leggen.

 18. 28

  @Phonkee: Ned Tijdschr Geneeskd inderdaad, echter ben krasse knar was rond 70 op de MFR-Rotterdam en de topic was L.A.T.S. (long acting thyroid stimulator). Voorheen moest je met uitpuilende ogen met de angst leven een lastig waarneembare tumor tussen de schedel te hebben terwijl het ook o.a. een niet goed werkende schildklier kon zijn. De ontwikkelde test (dat was de publikatie) kon dit hormoon aantonen en indien postief een tumor uitsluiten.

 19. 29

  @larie: Pubmed gaat terug tot 1949… Hebbes!
  Schwarz F, Kinderen PJ der, Houtstra-Lanz M. (1967) Ned Tijdschr Geneeskd, 111(24):1100-1.

 20. 32

  @larie

  Die fransen, ja.. oh zo beschaafd.

  Na even nadenken begrijp ik ineens wat ik lees, en waarom ik dat een tikje tendentieuse opmerking vind. Het is een foto van yahoo.fr. Inderdaad hebben de fransen tonnen boter op hun hoofd betreffende Vietnam. Dien Bien Phu. Maar franse media niet, die vertonen wellicht interesse in de franse koloniale geschiedenis. En zo bezien is het dan weer niet zo toevallig dat yahoo.fr deze foto publiceerd.

 21. 34

  @Pelayo: Dat ben ik niet met je eens. In Frankrijk is men in het algemeen niet zo kritisch wat het franse verleden aangaat, de mooie dingen waar er veel van zijn worden vrijwel dagelijks in de media benadrukt de zwarte bladzijden blijven ongelezen.
  Probeer eens een politiek onderwerp aan te snijden bij bewonders van Frankrijk, doe ik met regelmaat, dan merk je de plotsklapse terughoudendheid. Taboe lijkt het wel.

 22. 35

  Agent Orange en Anti Amerikaans.

  Wie komt er eigenlijk op die namen?

  Agent Orange.

  Buiten agent orange, waren er ook de agent green, pink, blue, en purple
  (hell, zoveel agenten lopen er in rusland toch zeker niet rond?) maar orange was de beste,
  defoliant nr.1, een soort van 007 anti/under cover zullen we maar zeggen.

  Maarja, dat was in de vorige eeuw, toen het Ok was om anti amerikaans te zijn, 1,two,3,four, we don’t want your fuck*ng war,
  toen al die andere landen helaas de finesses van de internationale politiek nog niet machtig waren,
  grote broer/kleine zus, enzo.

  Tegenwoordig gaat het er gelukkig heel anders aan toe en hoef ik niet meer anti amerikaans te zijn, uiteidelijk ben ik toch
  deel van het utopisch idëaal geworden, deel van de vrije wereldhandel, geen schaamte, alles legaal, KEMA KEUR/EU stempel zo u wil.
  Mijn aandelen Monsanto doen het uitstekend, ik zeg het u, een groeimarkt waar geen onkruid tegen op is gewassen.
  Maar niet alleen hebben zij de oplossing voor het probleem, zij hebben zelf de oplossing voor de oplossing.
  Want zeg nou zelf, agent orange doet toch een beetje oudbollig aan in deze tijd van hip en modern, gprs en dna fingerprinting.
  Round up en Round up ULTRA, frisklinkende nazaten van Agent Orange.

  Round up, zoals een texaanse cowboy zijn koeien.

  Maar wees niet bevreesd, alles is niet zo erg als het lijkt.
  Gelukkig zijn er, (dankzij de moderne wetenschap), Roundup Ready sojabonen, koolzaad en mais en kunnen we dus ‘god zij dank’ ons tevrede te rusten leggen in de wetenschap dat dankzij monsanto en de amerikaanse “WAR” on drugs een groot deel van
  columbia met roundup ultra word platgespoten en (trompetgeschal) wij/zij daar straks sojabonen mais en koolzaad kunnen aanplanten zonder ons druk te maken over eventueele schadelijke gevolgen voor de inheemse bevolking.

  Tenslotte gaat het hier niet om sentimenten mismaakte kinderen of anti amerikanisme.

  NEEN

 23. 36

  @33

  Ja, daarom moest ik er ook even over nadenken. Trouw
  had laatst nog een artikel over de huidige franse belangen in Afrika. Zeer onfris allemaal. Maar dat praat de gevolgen van het gebruik van ontbladeringsmiddelen niet goed. Het beeld dat deze foto laat zien blijft krachtig.

 24. 37

  @Pelayo: Je bent wel een stugge. Deze foto, eerdere malen belicht door mij, heeft niets maar dan ook niets te doen met ontbladeringsmiddel. Moet ik hier nu een medisch betoog gaan houden waarom dergelijke vervormingen niet door toxicatie kunnen onstaat maar wel door falend medisch handelen bij mechanische defecten die hoogst zelden bij vrouwen voorkomen?

  Ik praat vergiftiging van onschuldigen niet goed en vind het een vreselijk beschamend gegeven maar irriteer me ook aan het gemak waarmee je massa’s onwetenden maar goedbedoelden op zo’n goedkope en kwaadaardige manier kunt bespelen.

 25. 40

  @Pelayo: Zo nu en dan controleer ik de adrenaline niet zo best,niet dat ik ga slaan dat doe ik nooit behalve op mijn toetsenbord dan, til er niet te zwaar aan svp.

 26. 42

  Larie dat vertel je me nu? Worden deze vervormingen niet veroorzaakt door Agent Orange? Ik hoor graag je uitleg, want dit fenomeen is inmiddels al zo vaak beschreven en in beeld gebracht in documentaires en artikelen.

 27. 43

  Data Carlos data graag uit de medische hoek. Van dat kindje ook het liefst, met diagnose en case-history

  Bij mijn weten gerelateerd:chloracne, Hodgkin’s disease, multiple myeloma, non-Hodgkin’s lymphoma, porphyria cutanea tarda, respiratory cancers (lung, bronchus, larynx and trachea), soft-tissue sarcoma, acute and subacute peripheral neuropathy, prostate and adult-onset diabetes.

  Zomaar 1 minuut google:

  Agent Orange child health problems not linked
  Wednesday, 9 June 1999

  A New Zealand inquiry has failed to find any conclusive link between the exposure of soldiers to Agent Orange or radiation and health problems in their children.

  Australia and New Zealand ordered reports after a major US report found spina bifida in veterans’ children may be connected to herbicide exposure

  Former New Zealand Governor-General Paul Reeves recommends free health care for children suffering problems which might be linked to exposure to Agent Orange or nuclear radiation.

  That is because a lack of evidence is not conclusive proof there is no link.

  Australia’s review also did not find conclusive evidence of the spina bifida link.

  But research into the reproductive toxicology of Vietnam chemicals was ordered. Spina bifida numbers are also being re-checked.

  The New Zealand report recommends establishing a register of its 4,000 veterans and their children. That has not been recommended for Australia’s 59,000 veterans and their 80,000 offspring.
  ABC Online News

  Published on Friday, April 20, 2001 by the Associated Press
  US Report: Agent Orange, Children’s Leukemia May Be Tied
   
  WASHINGTON –The children of veterans exposed to herbicides such as Agent Orange during the Vietnam War may have a greater chance of being afflicted with a certain type of leukemia, a U.S. report suggests.

  The analysis released Thursday by the Institute of Medicine makes the first connection between the childhood disease and the pesticide. It stops short of saying the link is conclusive.

  Anthony J. Principi, U.S. secretary of veterans affairs, called the report “very serious.”

  “I’m deeply concerned about the implications for the children of veterans exposed to Agent Orange,” Principi said in a telephone interview.

  He said President George W. Bush has directed him to prepare legislation to provide assistance for children with the disease.

  “No firm evidence links exposure to the herbicides with most childhood cancers, but new research does suggest that some kind of connection exists between (acute myelogenous leukemia) in children and their fathers’ military service in Vietnam or Cambodia,” said Irva Hertz-Picciotto, a professor of epidemiology at the University of North Carolina.

  Acute myelogenous leukemia is a fast-spreading form o originates n bone-marrow cells. It accounts for about eight% of all childhood cancers, the report said.

  Hertz-Picciotto was chair of the institute committee that prepared the new report: “Veterans and Agent Orange, Update 2000.”

  The report is the most recent in a series by the institute at the effects of the herbicides used in Vietnam.

  During Vietnam, thousands of veterans were exposed to Agent Orange, a defoliant used to clear areas of jungle so the Viet Cong could be seen and at The new study also reaffirms earlier findings linking herbicide exposure with the development of soft tissue cancer, Hodgkin’s disease, non-Hodgkin’s lymphoma and chloracne in veterans.

  The committee said it based its finding on two studies published last year.

  While the studies lacked a direct measure of exposure to the herbicides, both were conducted with Vietnam veterans and an association was indicated with childhood AML, though not other forms of childhood leukemia.

  One study, for example, looked at 50,000 Australian veterans of the Vietnam War. It found 13 cases of AML in their children, while in a normal population that size the number of cases expected would be between zero and six.

  The strongest link was seen in children who developed the disease at the youngest ages, which suggests that the cause may stem from a parent, the report added.

  In addition, a third study found that childhood development of AML was more likely in the offspring of men who use pesticides or herbicides in their work.

  The committee listed the connection as suggestive rather than conclusive, saying that the evidence wasn’t strong enough to be sure that chance or other factors didn’t influence the results.

  Previous studies evaluated by the institute have found suggestive but not conclusive evidence of a link between herbicide exposure and respiratory cancers, prostate cancer, type two diabetes, spina bifida in children and other conditions.

  The National Academy of Sciences is an independent research organization chartered by Congress to provide advice to the government on scientific and medical topics.

  On the Net:

  Institute of Medicine: http://national-academies.org

  Department of Veterans Affairs: http://www.va.gov

 28. 44

  @Carlos: Beetje vervelend dat je het weer opspeelt. Voor de duidelijkheid nogmaals: ik vind het vreselijk wat mensen elkaar aandoen zoals bestrooien met rotzooi en je krijgt er (bewezen) vreselijke toestanden van, ook de bestrooiers trouwens. Maar niet dit!, stel het je voor bij de vorming van een nieuw mens, hoe dat gaat in dat driedelig ruimtelijk chemische gradient en wat een vreemde stof daar voor invloed op uit kan oefenen. Bijna een onmogelijkheid zo’n punthoofd. Niet perso niet mogelijk maar erg onwaarschijnlijk. In landen waar er veel mensen zijn die niet genoeg geld hebben om een zwangerschap medisch te laten begeleiden gaat er wat meer fout dan in rijkere landen. Een nieuw mens is soms al onderweg op zijn/haar grote reis, maar te vroeg. Dan blijf je steken in de uitgang en houdt, gelukkig dan het zwembad binnen. Helaas krijg je dan vervorming van het hoofdje en dat wordt vrij onherstelbaar verhard tot een soort van punt.
  Dit komt wel eens voor en lijkt de foto te zijn.

  Wat ik alleen maar wil zeggen is bijf kritisch ook op beelden die een standpunt bevestigen, that’s all.

  Laten we alleen, ik vind het een heel naar beeld die foto, de boel rusten..PLEASE.

 29. 46

  Larie ik ben niet selectief verontwaardigd.
  Qua onderbouwing kan ik je alleen maar zeggen dat er een paar jaar terug op de nederlandse televisie een documentaire was over een vietnamees kindertehuis waar dergelijke gevallen werden verzorgd. Daar zag je ook kinderen met vervormde hoofden (ook al kan ik me geen echte cone heads herinneren).

  Ik begrijp je punt over het punthoofd. Maar ik heb geen reden om direct te twijfelen aan de tekst van Associated Press.