Feit of fabel: Zwangerschapsverlof

ANALYSE - In Eva Jinek op Zondag zei Mona Keijzer (CDA) vorige week dat  ‘Het blijkt ook dat een op de tien vrouwen die terugkomt na een zwangerschap haar baan kwijt is of een mindere baan krijgt.’

Dat is een…

Navraag bij Mona Keijzer leert dat zij zich baseert op een bericht van www.europa-nu.nl. Uit dit bericht blijkt dat de Europese Commissie Nederland voor het Europees Hof van Justitie daagt, omdat in Nederland niet wordt gegarandeerd dat vrouwen die terugkeren van zwangerschapsverlof een gelijkwaardige functie kunnen vervullen.

Uit het rapport “Hoe is het bevallen? Onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen op het werk.” (maart 2012) van het College voor de Rechten van de Mens blijkt namelijk dat bij 10% van de vrouwen ‘bepaalde taken van haar zijn afgenomen zonder medeweten van de werkneemster’ bij terugkeer na zwangerschapsverlof.

Mona Keijzer heeft dus gelijk wanneer ze stelt dat een op tien vrouwen na zwangerschap een mindere baan krijgt. In het onderzoek staat echter niets over vrouwen die na terugkeer hun baan kwijt raakten. Terugkeer impliceert ook dat ze hun baan nog wel hebben. Vandaar het oordeel fabel.

Is er iets bekend over vrouwen die door zwangerschap hun baan kwijt raken?

Dit is natuurlijk lastig te bepalen, omdat het niet is toegestaan een contract op te breken dan wel niet te verlengen vanwege zwangerschap. Een werkgever zal nooit bij het niet verlengen van een contract ‘zwangerschap’ als reden noemen.

Van 33% van de vrouwen met een tijdelijk contract dat afliep tijdens de zwangerschap (ongeveer 10% van de onderzoeksgroep, dus weinig representatief) werd het contract niet verlengd met als reden (vermoeden van de vrouw) zwangerschap.

19% van de ondervraagde zwangere vrouwen die zijn afgewezen bij een sollicitatie vermoeden dat hun zwangerschap hiervoor de reden is (81% van de afgewezen vrouwen vermoedt dit dus niet).

Voor het onderzoek zijn door TNS/NIPO in maart 2011 1003 vrouwen ondervraagd die tussen 2007 en 2011 een kind hebben gekregen.

Hoeveel van de vrouwen met een kind werken eigenlijk?

74% van de moeders (periode 2009-2011) werkt 12 uur of meer (13% van de moeders 35 uur of meer), in de periode 2001-2003 werkte nog 61% van de moeders 12 uur of meer.

Bronnen:

College voor de rechten van de mens

CBS

Via The Fact Club.

Reacties (12)

#1 HansR

Allemachtig, Sargasso moet zijn overeenkomst met die factclub nog maar eens nakijken. Wat een bagger.

Het blijkt ook dat een op de tien vrouwen die terugkomt na een zwangerschap haar baan kwijt is of een mindere baan krijgt. is het statement dat dient te worden gecheckt.

De fact club zegt zelf:

1) Mona Keijzer heeft dus gelijk wanneer ze stelt dat een op tien vrouwen na zwangerschap een mindere baan krijgt.

2) Van 33% van de vrouwen met een tijdelijk contract dat afliep tijdens de zwangerschap (ongeveer 10% van de onderzoeksgroep, dus weinig representatief) werd het contract niet verlengd…

Aangezien de te checken bewering een OF bewering is is 1) voldoende om de waarheid er aan te verbinden. Maar nee, dat willen ze niet dus doen ze het niet. Sterker, we diskwalificeren ook maar even de tijdelijke contracten als valide meetellend.

Jaja, het is prima als je bepaalde zaken relativeert of van kanttekeningen voorziet maar met dezelfde argumenten als waarmee die club het predicaat FABEL erop plakt durf ik WAAR er op te plakken. Dit is vooroordeel, manipulatie of hoe je ook wilt noemen. Ze doen dit soort geleuter vaker. Als dingen lastig zijn en niet zo makkelijk zwart wit te beoordelen ga dan niet een binaire beoordeling geven maar geef wat (grijs)tinten ertussen.

Ik kreeg bijna echt rechtopstaande haren van dit stuk.

NB: jammer dat tinten grijs zo’n bijklank heeft gekregen door een ander stuk bagger.

 • Volgende discussie
#2 A. de Man

@1 draaf niet zo door

Waar ik meer moeite mee heb, maar wat an sich het oordeel dat 10% een mindere baan krijgt bij terugkeer niet bijt, is dat er veel wordt gewerkt met vermoedens (bij afwijzing in sollicitatie en bij niet verlengen tijdelijk contract). Je zal idd niet harde gegevens krijgen, maar ik ‘vermoed’ dat sommige vrouwen zwangerschap als vermoeden opgeven omdat dat een prettiger reden is dan dat het aan je zelf ligt (even afgezien van wat de daadwerkelijke reden is dus).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Stefan

Beste Hans,

Jammer dat u het stuk niks vindt. Een korte uitleg: wij controleren uitspraken van politici. In dit geval stelt Mona Keijzer stellig dat een op de tien vrouwen na verlof een mindere baan krijgt of haar baan kwijt is. Dit laatste is simpelweg niet waar, vandaar fabel.

In het onderzoek staan ook een aantal interessante zaken over het niet verlengen van contracten, hierop baseerde Mona Keijzer zich niet (hebben we nagevraagd), maar vonden wij het vermelden waard.

Overigens ben ik het met u eens dat het oordeel ‘feit of fabel’ niet altijd toereikend is, het is zeker een goed idee om met kleurgradaties te werken.

Stefan (The Fact Club)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 DrBanner

het is 33% van 10% van de 1003 vrouwen.
dat is dus 3.3 van de 100
of 0.33 van de 10
of 1 op de 30.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 bookie

Uit de conclusie dat bij 10% van de vrouwen bepaalde taken zijn afgenomen kan je niet direct concluderen dat de functie minder is geworden. Er kunnen andere taken zijn toegevoegd, waardoor de inhoud van de functie niet perse afneemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 HansR

@3: @4:
Volgens mij volgt uit mijn 1) en 2) dat de bewering van de fact club iig niet klopt.

@4 : jouw berekening klopt wel maar in combinatie met de andere bewering (mijn 1) is de conclusie van de FC onjuist. Het is allemaal niet eenduidig en zacht als boter.

En idd @3, nuance wordt wellicht nooit begrepen maar lijkt me toch wel wat beter in de meeste gevallen die jullie aankaarten.

@1 : waar draaf ik door?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Prediker

@HansR – Als je die uitspraak van Mona Keijzer hierboven leest, dan klinkt het alarmerend (misschien bedoelde ze dat niet zo, ik heb Jinek op zondag gemist).

Maar als je dan deze uitspraak neemt, waarop Keijzer zich baseert…

.. dat bij 10% van de vrouwen ‘bepaalde taken van haar zijn afgenomen zonder medeweten van de werkneemster’ bij terugkeer na zwangerschapsverlof.

… dan blijkt er eigenlijk nauwelijks wat aan de hand te zijn. Het is namelijk niet zo vreemd als je er vier maanden uit bent geweest, dat de werkgever tijdens jouw afwezigheid de taken inmiddels wat heeft herverdeeld.

Zegt niets over nieuwe taken die deze vrouwen naar zich toe kunnen trekken op het werk.

En dat overkomt dan nog slechts 1 op de 10 vrouwen die terugkeert na zwangerschapsverlof. Dat valt me nog reuze mee.

Technisch gezien heb je dus misschien wel gelijk, maar desondanks vind ik het oordeel van de Fact Club dat hier een Fabel wordt gepropageerd, wel te billijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@3: In dit geval stelt Mona Keijzer stellig dat een op de tien vrouwen na verlof een mindere baan krijgt of haar baan kwijt is. Dit laatste is simpelweg niet waar, vandaar fabel.

In de stelling staat “of”. Dat betekent dat maar één van de twee waar hoeft te zijn om de stelling feit te laten zijn (sterker nog, zelfs als noch “mindere baan” noch “baan kwijt” 10% is, maar de optelsom wel, is de stelling nog steeds feit).

Gezien wat daarna aangedragen wordt (bij 10% van de vrouwen bepaalde taken van haar zijn afgenomen), zou je zelf tot de conclusie moeten komen dat we hier een feit hebben, zelfs als helemaal niemand ontslagen wordt wegens zwangerschap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 HansR

Ik hou van Bismarck :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Moroch

Ik kwam een tijdje geleden een onderzoek tegen waarin blijkt dat vrouwen, als ze na hun zwangerschap een nieuwe baan nemen, ze geen achterstand hebben op collega’s (m/v) wat betreft carrière mogelijkheden en inkomen.

Als ze bij dezelfde baas blijven wel. De onderzoekers vermoedden dat zwangerschap door je eigen bedrijf als verloren tijd wordt gezien, terwijl je nieuwe bedrijf alleen kijkt naar je totale werkjaren.

Het is jammer dat ik de bron niet meer kan terugvinden.

Misschien is het een optie voor deze rubriek om ook een predicaat “ligt gecompliceerder” te nemen, oid. op basis van uitspraken die halfwaar zijn. Dat deed NRC’s factchecking ook. De realiteit is vaak te gecompliceerd om lukraak binair ingedeeld te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Aesir

Tijd voor common sense:

1. Wanneer een vrouw met zwangerschapsverlof gaat dan vindt er een vertraging in haar carriere plaats, aangezien ze in die tijd niet heeft gewerkt.

2. Wanneer een vrouw met zwangerschapsverlof gaat bestaat er de mogelijkheid voor collega’s om zich te profileren door haar taken uit te voeren of in die periode meer in het visier te komen. Dat kan enige consequenties voor de status quo hebben als de vrouw terug komt.

3. Wanneer een vrouw een tijdelijk contract heeft dat afloopt tijdens de zwangerschap, zou de werkgever welk volslagen gestoord moeten zijn om dat contract te verlengen als dat betekent dat hij/zij loon moet betalen voor een niet aanwezige werkneemster.

4. Wanneer een vrouw een tijdelijk contract heeft dat afloopt tijdens de zwangerschap, en de werkgever moet personeel inkrimpen is zij waarschijnlijk de eerste keuze.

5. Wanneer een vrouw goed presteert en met zwangerschapsverlof gaat, neemt een werkgever haar heus wel terug.

6. Niet elke werkgever is een gewetenloze hork en mensen met ethisch besef zullen een vrouw die met zwangerschapsverlof gaat goed behandelen.

Zo, geen enkel onderzoek of een wetenschappelijk onderbouwing, maar ik durf toch met enige mate van zekerheid te stellen dat het 99% zo werkt in de praktijk.

Een deel van de issues valt op te lossen door de kosten van de werkgever naar de overheid te verleggen zoals in Scandinavië het geval is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Ernest

@11: Je vergeet er een: wanneer iemand met zwangerschapsverlof gaat wordt zij vaak vervangen door iemand met een tijdelijk contract. In dat geval worden haar taken niet of maar gedeeltelijk overgenomen door collega’s, en kan ze na terugkomst haar werk gewoon weer oppakken.

 • Vorige discussie