1. 1

  To duh or not to duh? Een andere theorie wil dat de gevaarlijke reuzenbeer de migratieroute van Azie naar Alaska tot 10.000 voor Christus onneembaar maakte.

 2. 2

  En toch kies ik voor not to duh. Ongeacht wetenschappelijk gehalte, vind ik bv. de “verklaring” waarom er nog zoveel grote beesten in Afrika zijn, erg origineel:

  Het enige continent dat verschoond is gebleven van een slachting van grote dieren, Afrika, heeft dat te danken aan de bakermat die het is voor de mens. “De mens komt van oorsprong uit Afrika. De grote zoogdieren zijn daarom geëvolueerd met de mens, waardoor de beesten gaandeweg enige terughoudendheid ontwikkelde ten opzichte van mensen.”

 3. 3

  Vluchten, schuwheid, zich niet bij de mensen ophouden. Hebben de uitgestorven (uitgeroeide) grote diersoorten dit gedrag niet gehad ?

  Je kan ook denken aan het paard als rijdier, jagende steppevolken, veel grotere actieradius. Ook een andere geestelijke verhouding tot (dat deel van) de omringende fauna kan een rol spelen (taboe e.d.).

 4. 4

  Grappig dat een hoogleraar dierecologie-van-deze-tijd (blijkens z’n CV) voor een spicy voorbeeld terugvalt op ‘uitsterven mammoet’.

  Bejagen als oorzaak: o ja, vast.
  Kwetsbaar van wege hun attitude t.o. de mens?

  Ik denk dat ze vooral kwetsbaar waren vanwege hun grootte en daarmee samenhangend, de grote van hun territorium, de lengte van hun reproductie cyclus en het relatief geringe aantal individuen op enig moment in de tijd, alsmede: de open en vlakke aard van hun leef terrein, het veranderen van dat leefterrein o.i.v. klimaatopwarming en toenemend doortraptere jachttechnieken van midden-steentijd mensen.

  Dat is een samenspel aan evolutiebiologische, dierecologische, antropologische, klimatologische en geografische factoren – en om ‘vermeende attitude van het uitgestorven dier t.o. haar bejager’ nou als doorslaggevende factor in het uitsterven te zien…

  Het getuigt in ieder geval van een behoorlijke bias naar het eigen vakgebied. Leuk als eyeopener in een oratie – maar geen nieuw inzicht dat eerdere inzichten uit andere disciplines geweld aan doet. Een “Duh” hier.

  [Gaat Sargasso naast scripties en proefschriften ook oraties reviewen?]

 5. 7

  @Carlos: Misschien is de presentatie van dergelijke taferelen afhankelijk van de “tijd” waarin het verbeeld wordt. De beeltenissen zijn veelal levensecht en er wordt volgens mij rekening gehouden met eventuele reacties uit het publiek, zoals ‘jong’emannen in de bronstijd.

  In het Volksmuseum in Rotterdam waar ik als jongeling vaak rondslenterde stond ook zo’n dame met bos hout maar dan wel een waar je fantasie van op hol sloeg..en maar kijken (er was nog geen prOn).
  Niet lang geleden was ik er weer en keurig niet afleidend bosje treurwilgtakjes zoals hierboven.

 6. 10

  @Mescaline: de bandbreedte is wat ruimer dus ik veroorloof me je enigszins te vervelen met iets waar ik mee bezig ben, klein gedeelte uit een hoofdstukje (als ik je erg verveel sorry, tismaar een aanzet en valt midden in een reeks)

  Het raadsel
  Door het archeologisch onderzoek loopt een traditionele scheidingslijn. De gehele menselijke ontwikkeling wordt verdeeld in prehistorie en historie. Bij prehistorie worden culturen bestudeerd waarin de dagelijkse bezigheden niet werden beschreven. In Nederland eindigt deze periode nadat de Romeinen ons land waren binnengetrokken, die schreven alles op. Bij ontbreken van geschriften is opgraven van bewoningsrestanten en de bewoners zelf de enige manier om inzicht te verkrijgen in het doen en laten van een cultuur. Helaas is er niet veel op te graven, er leefden weinig mensen in die tijd. Er wordt weliswaar gericht gezocht en gegraven waarbij het toeval ook wel eens helpt maar veel is er niet. Wat wel is opgegraven geeft een merkwaardig beeld. Een graf vinden voor of na 40.000 jaar b.c. betekent dat bij vóór een Neanderthaler wordt gevonden en bij na een Cro-Magnon. Wat is er met de Neanderthaler gebeurt?. Indien ze samen verder zijn gegaan verwacht je een soort hybridemens aan te treffen. Een dergelijke Neanderthaler en Cro-magnon is een keer opgegraven in een grot langs de Portugese kust. Een jong meisje met beide kenmerken. Tot nu toe is het daar bij gebleven. Het zou ook kunnen dat ze elkaar met de bijlen op het hoofd zijn gaan slaan. Hier ook weer, geen bewijs gevonden. Mensen zijn elkaar pas naar het leven gaan staan nadat ze zich permanent gingen vestigen. Je zou kunnen overwegen dat de Cro-Magnon slimmer was . Deze stelling is niet te bewijzen alhoewel ze beslist wat kunstuitingen aangaat boven de Neanderthaler uitstaken. Wellicht is het gebruik van taal de oorzaak van het succes. Spieraanhechtingen die in Cro-Magnon schedels zichtbaar zijn suggereren dit. Met gebruik van taal kun je beter plannen bij de jacht en met andere groepen ervaringen uitwisselen. De aanwezigheid van beter georganiseerde groepen Cro-Magnonen zou dan door de geisoleerd levende Neanderthaler bedreigend ervaren worden. Migratie naar meer onherbergzame gebieden waar minder voedsel te vinden is lijkt dan de oplossing. Als gevolg van deze verschillen in levenswijze neemt de kans op overlijden iets toe zodat na een paar duizend jaar de geplaagde Neanderthaler uitstierf. Aannemelijke gedachten, maar niet meer dan dat. Het wachten is op nieuwe opgravingen.
  Dit stukje tekst is raadsel genoemd, beter is het om raadsels te zeggen omdat er nog iets ontbreekt. Waar komt de Cro-Magnon vandaan?. Een lichaam uitgerust voor warme streken suggereert wederom Afrika als thuisbasis. Recente opgravingen wijzen op een tweede migratiegolf die ongeveer 200.000 jaar b.c. plaats heeft gevonden.Momenteel wordt het Midden Oosten belaagd door horden archeologen die een antwoord op deze vraag zoeken.
  De Archeologie heeft hulp gekregen van micro-biologen. De technieken in de biologie zijn zo ver gevorderd dat het mogelijk is in bepaalde gevallen uit zeer oude restanten opgegraven materiaal DNA te isoleren. Wellicht dat deze tak van wetenschap een tipje van deze twee sluiers op kan lichten.

 7. 11

  Verveelt nooit, larie. Opvallend, zo’n gedistantieerd stuk van jouw hand.

  Even uit het hoofd, toch wordt ook aan Neanderthalers taal toegedacht. Ze kenden het vuur, begroeven sommige van hun doden.
  Het lijkt mij heel waarschijnlijk dat Cro Magnon en N. met zulke grote onderlinge verschillen elkaar als barbaren en duivels hebben beschouwd. (Meest recent parallel die ik ken: Japanners die de Japans sprekende blanken toch eigenlijk maar apen vinden, so much for studying Japanese). O die tijdmasjien… Ergens in de ruimte is nog het licht, zijn er nog de beelden van hoe het hier was.

  Wat is het kader van je column, de schrijfreeks ?

 8. 13

  go larie!

  in een of ander sargasso archief postje staat wat gereaguur over dit onderwerp – o.a. dat die 40.000 jaar bc uitkomsten bij dateringen als een bandbreedte van minstens 10.000 jaar moet worden gezien (als het geen 30.000 jaar is).

 9. 14

  Het zijn allemaal jagers/verzamelaars. Zo maar een wilde gooi: what if Cro Magnon kon vissen, en de Neanderthaler niet ? Verdringing zou kunnen, zoals je schetst.

  Als de Neanderthalers iets hadden/konden wat C.M. niet hadden, dan ontstaat er toch ook een soort mede-samenleving, handel naast oorlog. Dat is niet gebeurd. Bestond slavernij ? Neanderthalers als slaven ? Ook hier zijn bijna geen aanwijzingen voor.

 10. 15

  To afd Saragasso-support. Zo jammer dat de Sargasso-zoekfunctie alleen de hoofdpost betreft. Wij slaven blijven prehistorisch onzichtbaar. Hoogachtend.

 11. 16

  Een oefening in schrijven meer niet heb al een half boek zo onderhand. Ik doe dat niet goed omdat ik steeds terugval in de ouwe afgetrapte jas van een wetenschapsjournalist en dat wil ik niet.
  En ach deductie blijft vaag nietwaar;-). Om licht te kunnen zien van de verleden aarde moet je wel sneller er doorheen tuffen of reflecties kunnen verbeelden..dat zal nog wel even duren.

  Japanners..das een goeje..van alle culturen die ik meebeleefd heb (niet al te veel) vond ik de Japanse het merkwaardigst. Van de abstracties die we denkbeeldig omlijnen en een begrip noemen en daar een woord voor fabriceren is de Japanse afbakening bijzonder en beslist afwijkend van het merendeel van de bestaande culturen.

 12. 17

  Heb ik nu ook Larie.
  Mijn 15 dochter heeft een fascinatie ontwikkeld voor Japan. Via de mangafilmpjes, Naruto geloof ik.
  Dus ik beloof haar, dat wanneer ze een snoeihard taalexamen aflegt, en 80/100 heeft, ik met haar naar Tokio trek.
  Gevolg: ze leert nu via een Podcast een les per dag.
  Met een gemeen grijnsje erbij als ze wat debiteert.
  Come and see next summer: Crachàt goes Japan.
  Diplomatieke dienst is verwittigd bij deze…
  Ontopic zie ik overigens meerdere bewijzen voor het ‘naast elkaar blijven bestaan van neandertalers en cro-magnons’… Dagelijks.
  Over tien jaar heeft de NeandertalersPartij een blokkeringsminderheid.

 13. 22

  Nog even de boel offttopikken:

  Dat land is fantastisch, de mensen ook.

  De buiging:

  Bij de ontmoeting (kijk niet in de ogen) maakt men een buiging. De lagere trede, so to speak, buigt dieper dan de hogere.

  Kom je een b.v. Delhaze binnen staan er wat personen, met de immer witte handschoenen en die reageren op je binnenkomst. Ben vrij lenig dus ik maak hele diepe buiging zodat de verwelkomers van de zaak nog dieper moeten buigen.

  Pestkop dat ik ben :)

  Ik mag ze wel.

 14. 23

  Yops, ik ook. Heb mijn buik onderhand zò vol van ondergebuik, dat enige wereldvreemde neurotische beleefdheid er best wel bij mag.
  In de Carrefour in Peking, daarentegen, dat was de enige plek waar ik geconfronteerd werd met puberaal haatgedrag in China. Het deed voorwaar goed. 1.3 miljard grijnzenden voor de rest.
  tWord een rare wereld, friendly intifada gegen allen, with no cause.
  o ja.
  got nog. Ik leer maar niet bij.