En weer een democratische vernieuwing om zeep geholpen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Met niet veel meer dan een korte verklaring na het kabinetsberaad vandaag, is alweer één van de resterende voorstellen tot democratische vernieuwing om zeep geholpen. Het advies van het Burgerforum voor een nieuw kiesstelsel is van tafel geveegd als zijnde onwenselijk.
Ik zou er nog vrede mee hebben als er goede argumenten op tafel kwamen. Maar eigenlijk komt het er op neer dat niet de politiek moet veranderen, maar de burger:
Actief burgerschap is meer dan een stem uitbrengen, vindt ook het kabinet. Daarom wordt gewerkt aan een Handvest verantwoordelijk burgerschap en wil het kabinet de Grondwet meer onder de aandacht van de burger brengen.“.
Dat is dus geheel in lijn met wat ik afgelopen week al schreef.

En tot overmaat van ramp doet staatssecretaris Bijleveld er nog een schepje bovenop:
Bijleveld vindt niet dat het Burgerforum Kiesstelsel een verspilling van tijd en geld is geweest, omdat volgens haar is aangetoond dat burgerfora op zich goed kunnen werken. Dergelijke fora zouden in de toekomst alleen nog moeten worden ingezet om zich uit te spreken over ‘onderwerpen die door de samenleving als probleem worden gezien’.

Het moge duidelijk zijn dat men onder de Haagse kaasstolp ziende blind is en horende doof, gegeven de laatste zin.

Sargief over het Burgerforum: 1, 2, 3, 4, 5

Reacties (19)

#1 m44

Je was je caveat nog vergeten @Steeph. En ja, hij is weer te zot voor woorden. Cabaretiers mogen zich opmaken voor een lang en hard jaar.

 • Volgende discussie
#2 Freek

Het is niet democratisch om een willekeurig groepje d66ers een nieuw kiesstelsel te laten ontwerpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Krispjin

Vallen acties als de GuerillaGardeners onder burgerinitiatief of onder milieuterrorisme?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Grobbo

De gewone burger vindt de gang in de politiek al een tijdje een probleem, als ik het goed heb.

Toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 HansR

Dergelijke fora zouden in de toekomst alleen nog moeten worden ingezet om zich uit te spreken over ‘onderwerpen die door de samenleving als probleem worden gezien’.

Bijleveld doelt hier op de Brede Maatschappelijke Discussie waar de heren regenten ondertussen van weten dat het werkt als water op een brandje. Daar kunnen ze wat mee.

Ik ben overigens van mening, dat die Brede Maatschappelijke Discussie veel vaker ingezet moet worden: de burgers zullen dan zo geïrriteerd raken dat de revolutie nabij is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Steeph

@Freek: Het burgerforum was niet een willekeurig groepje d66-ers. Die zijn uit een groep van 15000 mensen gekomen. Zo aselect als maar mogelijk is.

@m44: Dat is alleen bij de KSTn. Anders blijf ik bezig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Rembrandt

@Steeph

Best wel schokkend die matte reacties van het kabinet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Michel

Een nieuw kiesstelsel zou ook volslagen onzin zijn. We hebben al een van de beste kiesstelsels ter wereld, met een lage kiesdrempel waardoor we een pluriform parlement hebben. Soms moet je gewoon accepteren dat iets goed is.

En de staatssecretaris heeft ook volledig gelijk met die laatste zin. Ons kiesstelsel en parlement zijn geen problemen die leven onder de bevolking, behalve bij een handjevol hoger opgeleiden die het leuk vinden om nieuwe systeempjes te bedenken. De echte problemen zijn onderwijs, zorg, mobiliteit, hondenpoep. Dat leeft.

De problemen die nu spelen los je niet op met speeltjes voor de elite met stelsels en inzichtelijkheid van wie hoe stemt. Die los je op door als politiek bij concrete zaken met je burgers in gesprek te gaan, en dan actie te ondernemen. Dat werkt het beste op lokaal niveau, en is onafhankelijk van wat voor stelsel dan ook.

Belangrijker dan al die leuke speeltjes is de cultuur van de politiek. Die is helaas een afspiegeling van de maatschappij. Allemaal hebben we een meninkje, daar bakkeleien we over, en met mooie lange-termijn-visies schetsen we een beeld dat vervolgens niet te realiseren is, of wat totaal niet aanslaat omdat het gros van de bevolking nu eenmaal niks heeft met die lange termijn. Die wil dat de problemen die er nu zijn nu opgelost worden. En ze hebben gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Freek

@6 Als je 50000 willekeurige mensen hebt en die uitnodigt tot het veranderen van het kiesstelsel, en er gaan vervolgens 1700 mensen op die uitnodiging in dan zijn dat statistisch gezien allemaal d66ers.

Waarom de politiek eerder naar een willekeurige Nederlander zou moeten luisteren dan naar mij heb ik sowieso nooit gesnapt. Zeker niet als die Nederlander helemaal niet zo willekeurig is maar een d66er.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Freek

@Michel, was er maar lange-termijn-visie…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Steeph

@Michel: Het huidige kiesstelsel is misschien goed binnen de context van een partijdemocratie in een verzuild land met een korte termijn visie.
Maar binnen een zeer diverse maatschappij met heel veel verschillende belangen schiet het hopeloos te kort.
Enerzijds moet je meer waardering kunnen uiten voor lange termijn daden. Anderzijds moet je in staat kunnen zijn meer nuance in je stem aan te brengen omdat er nu eenmaal voor vrijwel niemand een enkele partij is die 100% van de opvattingen vertegenwoordigd.

En ja, het is belangrijk om met burgers in gesprek te gaan. Maar daarmee loop je het risico dat je niet meer boven de dagelijkse waan uit kunt stijgen en beslissingen kunt nemen die nu even pijn doen maar straks heel veel meer pijn voorkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Pepijn

Wat is een Handvest verantwoordelijk burgerschap eigenlijk? Is dat een soort samenvatting van de Nederlandse wet? Goed verhaal, lekker kort?

Is er al iemand begonnen aan het Handvest verantwoordelijk regeren? Actief regeren is immers meer dan een stem ontvangen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Van Drukken

het burgerforum was geen burgerinitiatief maar een gebeuren dat door de overheid voor de burger was bedacht en in elkaar gezet. Ook het onderwerp was door onduidelijke lieden op onduidelijke gronden gekozen. Wie zat te wachten op een verandering van het kiesstelsel terwijl notabene de eerlijke en transparante kies-methode in Nederland zoek was geraakt in digitale ict-modder? Het burgerforum heeft zich helemaal niet bezig gehouden met de problemen rond de stemcomputer – maar echte burgers hebben dat godzijdank wel gedaan.
Het burgerforum was nep en het is goed dat er een eind is gekomen aan die rotzooi.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Willem Dezwijger

Burgerforum weg, Nationale Conventie weg, referendum weg, alles bij het oude – geen wonder: Verdonk wordt premier. Mark my words.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Steeph

@Van Drukken: Maar de stemcomputers (hoe fout ze ook waren) leverden nog geen probleem op.
Je kan iets ook groter maken dan het is.

@Willem Dezwijger: Die uitspraak staat genoteerd. En hij is niet eens zo vreemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Michel

@Steeph: elk alternatief dat ik langs heb zien komen voor ons huidige stelsel was juist slechter als het gaat om vertegenwoordiging van burgers.

Dromen over lange-termijnvisies is mooi. Maar we moeten werken in een dagelijkse realiteit waarin de meeste burgers daar totaal niet mee bezig zijn. Nu zou dat niet zo’n probleem zijn als je als politicus ongestoord met lange-termijnvisies bezig kan zijn. Maar zo werkt het dus niet. De burgers en de pers vragen van je om problemen van nu ook nu te bekijken en op te lossen. Met de boodschap “het is nu vervelend, maar wacht maar af, over 10 jaar wordt het fantastisch” kom je er gewoon niet. Ja, voor dat kleine deel van Nederland dat verder denkt dan de komende verkiezingen, maar dat is echt maar een klein deel.

Dat is een stuk cultuur, een stuk menselijk denken, wat je gewoon niet uitbant met een ander systeem. En daarom is het als politicus tegenwoordig schipperen tussen aan de ene kant de lange termijn, en aan de andere kant de hypes van nu waarvan mensen verwachten dat je daar wat mee doet. Doe je dat niet, dan verlies je stemmen, met als gevolg dat je niet in een positie bent die lange-termijnvisie waar te maken. Waardoor je kiezers weer weglopen. Daar wordt niemand wijzer van.

Misschien ben ik wat cynisch, en natuurlijk probeer ik vanuit idealisme politiek te bedrijven. Maar het steekt ook dat als je een mooie visie neerzet over een onderwerp eigenlijk niemand daar überhaupt wat van hoort, maar als je een keer een geinig concreet ideetje hebt je daar ineens aandacht voor krijgt.

Ieder volk krijgt de vertegenwoordiging die ze verdient.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Steeph

@Michel: Dat laatste punt kan ik helaas alleen maar onderschrijven.

Maar ik vind wel dat er altijd betere manieren zijn te vinden. En het was niet mijn punt om te zeggen dat het voorstel van het burgerforum goed was. Het ging mij erom dat het denken over democratische vernieuwing met het afschrijven van het burgerforum tot nu gereduceerd is.

En ja, ik denk wel dat er een systeem te verzinnen is waarmee in het kiezen ook lange termijn keuzes mee wegen. En dat door een ander systeem ook media noodzakelijk andere vragen zullen gaan stellen.
En dat er andere manieren van praten over politiek zullen ontstaan die een geheel nieuwe dynamiek gaan geven. En dat de beschikbaarheid over alle gegevens uit het politieke veld online ook weer heel nieuwe dingen gaat veroorzaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Michel

Ik kan alleen maar bewondering hebben voor je optimisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Steeph

@Michel: Dat is alleen in de even jaren zo. In de oneven jaren heb ik het best zwaar :-)

 • Vorige discussie