Eerste voorronde kiezen verbetervoorstellen voor de democratie

Zoals aangekondigd presenteren we u hier dan de eerste reeks verbetervoorstellen van diverse deskundigen op het vlak van de Nederlandse democratie. Het is aan jullie om te bepalen welke voorstellen echt zouden kunnen helpen de democratie te versterken.
Discussiëren over de voorstellen moedigen we uiteraard aan. De deskundigen weten dat hun voorstellen hier over de tong gaan en stappen mogelijk ook in de discussie.

Onderaan kan je stemmen voor deze ronde. De beste voorstellen gaan door naar de eindronde alhier die woensdagavond start. Daarin wordt bepaald welke voorstellen uiteindelijk naar Wij Zijn De Baas gaan.

1. Bied iedere burger bij het invullen van zijn jaarlijkse (digitale) belastingbiljet de mogelijkheid aan te geven aan welke zaken hij meer geld zou willen uitgeven. Vervolgens wordt een klein percentage van de overheidsuitgaven (bijv. 5%) daadwerkelijk conform de wensen van de belastingbetalers verdeeld

Als belastingbetalers de bestemming van hun belasting mede mogen bepalen zien zij duidelijker dat er een verband is tussen de belasting die zij betalen en wat de overheid ermee doet. Dit kan hun bereidheid om belasting te betalen vergroten. Bovendien hebben mensen veel meer reden om een weloverwogen antwoord te geven dan in een willekeurige enquête, aangezien in dit geval hun keuze daadwerkelijk invloed heeft op de besteding van de belastinggelden (wie 20.000 euro belasting betaalt kan daarvan 1.000 euro bestemmen voor het doel dat haar/hem het meest aan het hart gaat). Ten slotte biedt het de politici beter inzicht in de wensen van de bevolking. Mochten die wensen sterk afwijken van de prioiteiten van de politici dan kunnen zij ofwel proberen hun keuzes beter uit te leggen, ofwel die keuzes aanpassen aan de voorkeuren van het volk.

Paul de Beer, Bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen (UVA), verbonden aan Centrum voor Arbeidsverhoudingen (De Burcht) en Amsterdams Instituut voor ArbeidStudies (AIAS)

==============================================================

2. Ministers moeten solliciteren bij de plenaire Tweede Kamer op basis van een vacature zodat de ongeschreven regel dat de grote partijen een regering mogen samenstellen kan verdwijnen

Praktisch iedere ambitieuze politicus tegenwoordig wil minister-president worden om dit land eens goed onder handen te kunnen nemen. Geen tegenspraak, want de minister-president heeft het voor het zeggen, denken ze.

Daarmee ondergraven onze representatieve democratie; een systeem waarin de burger zich laat vertegenwoordigen in een parlement dat de bestuurders aanstelt. Door een rare ongeschreven regel in ons systeem worden die nu aangesteld door een minderheid op een ondoorzichtige manier. Daarna gedragen ze zich vaak alsof ze volksvertegenwoordiger zijn, een privilege dat aan volksvertegenwoordigers is voorbehouden.

De volksvertegenwoordiging zelf wordt nu fundamenteel verzwakt door de ellendige machtsvraag die de politiek nu domineert: wie stelt de ministers aan? Partijen die na de verkiezingen een acceptabel regeerakkoord weten te schrijven worden daar wonderlijk genoeg voor beloond met ministers, met macht. De oppositie en een inhoudelijke argumentatie doen er nauwelijks toe, met populisme op alle fronten als nare uitwas.

Om dit te doorbreken moet die ongeschreven regel veranderen; geen enkele partij of groepje parlementariërs zou nog een minister of president mogen aanleveren uit eigen gelederen. De bestuurders, de beste technocraten uit het land in theorie, moeten op een heldere, moderne manier aangesteld worden. Laat het parlement eerst een profiel opstellen en dan verschijnen de vacatures in de Staatscourant. Daar reageren duizenden burgers op, waarvan er na een controleerbare selectie met objectieve criteria een overzichtelijk aantal kandidaten overblijft. Die worden uitgenodigd voor een sollicitatie in de Tweede Kamer. Elke parlementariër beoordeelt in hoeverre de kandidaat in staat is om zijn of haar wensen uit te voeren, overtuigt andere parlementariërs met argumenten voordat de plenaire vergadering de ministers kiest uit het aanbod.

Als de machtsvraag verdwijnt worden partijen losse, vrijblijvende samenwerkingen zonder die benauwende interne ‘democratie’; individuele parlementariërs kunnen zich eindelijk ongestraft gaan onderscheiden op inhoudelijke en specifieke punten en zich richten op een eigen, individuele achterban die ze vertegenwoordigen.

Meer informatie op http://ministers.petities.nl

Reinder Rustema, docent Media aan de Universiteit van Amsterdam en oprichter van petities.nl

==============================================================

3. De Eerste Kamer mag morgen worden afgeschaft!

Er zitten teveel lagen tussen de mening van een burger en de uiteindelijke beslissing die voor en namens die burger genomen wordt. Een van de allertaaiste lagen is de Eerste Kamer. Het is een volstrekt anachronistisch instituut met indirect gekozen senatoren (vaak de oude partijtijgers), gekozen door onbekende statenleden uit de provincies, die op hun beurt gekozen zijn door minder dan de helft van de bevolking. Het is mij een doorn in het oog, dat juist waar getracht werd om mensen meer invloed te geven op de besluitvorming, deze pogingen strandden in de Eerste Kamer. Het erge eraan is dat de direct gekozen Tweede Kamer dus al met tweederde meerderheid had ingestemd met bijvoorbeeld het correctieve referendum, maar dat een minderheid in de Eerste Kamer het vervolgens tegenhoudt. Gruwelijk.

Kortom: het referendum moet worden ingevoerd en de Eerste Kamer moet worden afgeschaft. Met deze twee maatregelen is de Nederlandse democratie meteen volwaardig en gezond.

Niesco Dubbelboer, oud lid Tweede Kamer voor de PvdA

==============================================================

4. Er moet een einde komen aan het nepotisme, vriendjespolitiek en baantjes doorschuiven. Dit is schadelijk voor de democratie

In mijn ogen wordt onze democratie het hardst getroffen, niet door onwetende burgers of populisten, maar door het aanvretende nepotisme. De banenmachine van het Binnenhof bracht Melkert naar New York, Peijs naar Zeeland, Max van den Berg naar Groningen en Gerrit Zalm polste Rita Verdonk of ze wellicht zin had in Rotterdam. Vaak zijn het herstelwerkzaamheden voor afgezwaaide politici, maar denk toch niet dat de burgers dit zullen blijven pikken.

(Dit komt uit de nog te verschijnen kettingcolumn op wijzijndebaas.nl)

Joost Eerdmans, oud Tweede Kamerlid voor de LPF

==============================================================

5. Treed harder op tegen krachten die de democratie ondermijnen, zoals extremisme

“En tenslotte is er nog iets wat mij van het hart moet. Democratie kan alleen voortbestaan indien antidemocratische krachten stevig de kop in worden gedrukt. Burgers mogen antidemocratische overtuigingen hebben maar zij mogen ons systeem niet ondermijnen. Haatzaaiende imams, gewelddadige neonazi’s en links-extremisten dienen dus keihard te worden aangepakt.”

(Dit komt uit de nog te verschijnen kettingcolumn op wijzijndebaas.nl)

Arend Jan Boekestijn
, Tweede Kamerlid voor de VVD

==============================================================

6. Bedrijven met een maatschappelijk karakter moeten democratischer worden zoals gas- en lichtbedrijven; woningbouwcorporaties en de NS.

Ten tweede dienen belangrijke instellingen verregaand gedemocratiseerd te worden. Veel bedrijven of instellingen hebben een belangrijke maatschappelijke taak, terwijl zowel de burger als de overheid nauwelijks invloed hebben op het beleid van deze bedrijven. Dat geldt voor woningbouwcorporaties, maar ook voor nutsbedrijven als energieproducenten, waterleidingbedrijven, verzekeraars en het OV. In veel gevallen is het, vanwege stroeve systemen of regio-gebonden monopolies, voor consumenten en gebruikers zelfs niet mogelijk om te stemmen met de voeten. Dat moet anders: meer medezeggenschap van werknemers èn consumenten op het te voeren beleid.

(Dit komt uit de nog te verschijnen kettingcolumn op wijzijndebaas.nl)

Femke Halsema, fractievoorzitter GroenLinks in de Tweede Kamer

==============================================================

7. Maak de Tweede Kamer machtiger door themacommissies te vormen die de regering kritisch volgen

Installeer tijdelijke themacommissies die de overheid kritisch volgen, vooral op gebieden waar het regeerakkoord ambitieus is dan wel aantoonbaar leeg (waterbeheer, desegregatie, pensioenregeling, regulering van het aandeelhouders- en beleggerskapitalisme, bezwering van de onderwijscrisis, liberalisering van de Nederlandse islam).

Jos de Beus, hoogleraar politieke theorie aan de UVA.

==============================================================

8. Maak de Tweede Kamer machtiger door een eigen onderzoeksbureau in te stellen voor de Tweede Kamer

Maak het parlement onafhankelijker van de informatie uit nieuwsmedia en eis het budget op dat nodig is voor oprichting van een eigen parlementair onderzoeksbureau, of dwing anders af dat het parlement evenzeer gebruik mag maken van het onderzoeksapparaat van de Rijksoverheid (CPB, SCP, Ruimtelijk Planbureau, WRR) als het kabinet dat pleegt te doen.

Jos de Beus, hoogleraar politieke theorie aan de UVA.

==============================================================

[poll=92]

Update 4-10: Voorronde gesloten, kijk bij de eindronde welke voorstellen zijn doorgegaan.

 1. 1

  Die Joost Eerdmans weer: hij heeft wel gelijk, maar heeft hij nu zelf niet door dat hij net zo hard meedoet met dat populistische gel*l? :)

 2. 3

  Was het niet de heer j. eerdmans die zijn cda-lidmaatschap inruilde voor een blauwe fauteuil in de Kamer namens de LPF? Maar dat terzijde.

  Ik kies plan zeven.

 3. 4

  @m: 7? Bij dat voorstel zat ik me nou net op mijn hoofd te krabben. In hoeverre helpt dat echt bij het democratischer maken? Is het niet een variant op het bestaande commissie werk van de Tweede Kamer?
  Laat me graag overtuigen. Ik heb nog niet gekozen.

 4. 5

  7 en 8 lijken me alleen maar meer instanties in het leven roepen, meer kosten resultaat dikke rapporten, en ik hoor de cynische wolven alweer huilen over vermeende partijdigheid van een Tweede Kamer onderzoeksbureau…

 5. 6

  Ik mis de meest voor de hand liggende: maak politieke functies direct verkiesbaar: MP, kamerlid, burgemeester, CvdK enzovoorts (is variant op 4 waar wel probleem, maar niet oplossing genoemd wordt).

 6. 7

  Voordat iemand daarover begint te zeuren. Ja, de balans bij de inzendingen valt slecht uit mbt de conservatieven.
  Vraag me niet waarom. Ze zijn net zo goed benaderd (Spruyt, Livresto, Verdonk, etc…)
  Misschien dat u ze nog even kunt aanmoedigen. Gaan ze mee in de tweede (of mogelijk derde) ronde.

 7. 8

  De eerste, maar dan weet ik eigenlijk nog wel 1 piepklein verbeteringetje die nodeloos rondpompen van geld overbodig maakt en mij als belastingbetaler als het ware diréct laat beslissen waar mijn geld naar toe gaat…

 8. 10

  @Arjan, nummer 1 heeft ook mijn sympathie maar nog niet mijn stem. Ik verwacht overigens een vrij statisch beeld jaar in jaar uit. Een vast percentage zal zijn geld op wegenbouw zetten en een vast deel van de bevolking zal investeren in natuur undsoweiter. Vervolgens krijg je belangengroeperingen die voor 1 maart campagnes gaan voeren voor specifieke doelen, met als resultaat dat goed gepromote doelen het in zo’n jaar een paar procentjes beter doen.

 9. 11

  Ik mis de keuze “anders: …”

  Ik zie geen goede verbetervoorstellen die meer individuele verantwoordelijkheid creëren. 1 en 6 komen er het dichtste bij. Lastig. Ik kies voor 6: heeft bij uitvoering de meeste impact (kan hebben).

 10. 12

  @10: Daarnaast kan het kabinet rekening houden met de hoeveelheid geld die de burgers ergens heen sluizen en vervolgens in haar eigen budget op die posten bezuinigen.

  Ongeveer net zo’n wassen neus als 2 (dan zorgen de partijen van de regeringscoalitie wel dat de door hun gewenste kandidaten meesolliciteren en uiteindelijk overblijven). 4 is een losse kreet, geen concreet voorstel, 5 leidt tot verzwakking van de rechtstaat (ben ik daarom principieel mee oneens en bovendien is het ook geen voorstel dat democratie bevordert), 7 en 8 werken alleen als de kamer daadwerkelijk onafhankelijk van de regering kan opereren (en dat is ben ik bang in het huidige systeem een utopie).

  Blijven voor mij als serieuze voorstellen over: 3 en 6. Dan krijgt van mij 3 de voorkeur:

  Ik ben op zich voor een controlerend orgaan dat iets losser staat van de regering (en die functie vervult de 1e kamer toch wel beter dan de 2e), maar kan me totaal niet vinden in de wijze van samenstelling (getrapte verkiezingen). Op zich zou een 1e kamer die ook rechtstreeks wordt gekozen, maar dan twee jaar na de 2e kamerverkiezingen interessanter zijn. Levert natuurlijk alleen veel rompslomp bij vervroegde verkiezingen van de 2e kamer op. Dus dan maar afschaffen en op een andere manier een meer onafhankelijke 2e kamer zien te regelen.

  Punt is dat ongeacht het lot van de 1e kamer een aanvullende maatregel nodig is om de 2e kamer en de regering van elkaar los te weken (misschien tussentijdse verkiezingen van tweede kamer).

 11. 13

  8: Stuur geen voorstellen naar een of ander bloemetjes gordijnblog.

  9: Het ontnemen van het stemrecht van de vrouw,
  iq grens trekken en leeftijdsgebonden tussen 35 en eeh 51 jaar.

  10: we houden de politiek voor gezien.

 12. 14

  Vind nr 1 verreweg de domste. Democratie is geen ad hoc opiniepeiling. We kiezen volksvertegenwoordigers zodat zij zaken als de begroting in zn geheel en in context bepalen. Een beauty contest over besteding van geld leidt tot domme keuzes.

  Bovendien: we heffen belasting om collectieve goederen en diensten te financieren. Per definitie kiest de burger daarvan uit zichzelf de verkeerde hoeveelheid of soort. Anders konden we het wel aan de markt overlaten…

 13. 16

  Wie is er nu de baas? Moeten we weer reageren op ideeën van anderen…

  11. schaf alle vormen van directe democratie af en geef het vertrouwen weer terug aan de politici.

 14. 19

  Disclaimer: ik ben eigenlijk helemaal geen democraat, althans geen voorstander van directe democratie.

  Mijn eerste indrukken:

  1. De burger bepaalt zelf jaarlijks waar een deel van zijn belastinggeld naar toe gaat
  2. Aardig idee. Wel is 5% van de uitgaven een ongelooflijk groot bedrag, misschien beginnen met 0,5 of 0,05%

  3. Ministers moeten solliciteren naar een post
  4. Eens. Ik ben altijd al voor een zakenkabinet geweest. Gewoon degelijke wetsvoorstellen met sterke, niet per se politieke onderbouwing, en dan moeten tegenstemmers zich maar verantwoorden.

  5. De Eerste Kamer mag worden afgeschaft
  6. Aan de ene kant fijn om de verhitte gemoederen uit de Tweede Kamer af en toe te kunnen temperen, maar het vertraagt inderdaad wel.

  7. Er moet een einde komen aan vriendjespolitiek
  8. Wie kan hier nu tegen zijn?

  9. Harder optreden tegen extremistische krachten die de democratie ondermijnen
  10. Ik vind dat je in een democratie ook moet kunnen zeggen dat je het niet eens bent met de staatsinrichting.

  11. Bedrijven moeten democratischer worden
  12. Ik mag al stemmen voor mijn Hoogheemraadschap; heb ik daar enige belangstelling voor? Nee. Ik ben bang voor populisme. Medezeggenschap okee, voor stemmen heb ik geen belangstelling.

  13. Vorm themacommissies ter versterking van de Tweede Kamer
  14. Lijkt me uitstekend, maar zijn die er niet al? Bovendien kan iedereen de regering controleren op uitvoering van het regeerakkoord.

  15. Geef de Tweede Kamer een eigen onderzoeksbureau
  16. Zoals gezegd zijn die onderzoekbureaus er al, dat de Kamer daar geen gebruik van maakt, is zijn eigen probleem. Verplichten daar dat wel te doen lijkt me geen goed idee, meer dan één bron hanteren wel.

 15. 20

  Ben het met Matthijs (#14) eens dat nr. 1 niet een bijster slim idee is. Het is een leuk idee hoor, maar vraag de gemiddelde Nederlander eens waar hij belastinggeld aan zou willen betalen. Dan gaat het om het eigen stoepie, en niet om wat goed is voor het collectief. De reden waarom de verzorgingsstaat ooit werd ingesteld. Als de Nederlander zich wat meer betrokken zou voelen bij het politieke proces, dan is zo’n maatregel helemaal niet nodig. Het is toch idioot dat mensen niet weten waar hun belastingcenten naartoe gaan? Meer transparantie? Welkom. Maar verder ligt het toch echt aan de desinteresse van de Nederlander zelf. Hoewel het idee mensen bij de belastingaangifte te vragen waar ze belastinggeld het liefst aan zouden besteden wel weer een interessante is. Als advies. Dat de regering ook weet wat er speelt bij de burger.

  Optie 3 is wat mij betreft het meest interessant, al ben ik niet voor opheffen. De Eerste Kamer zou als een adviesorgaan kunnen fungeren, die slechts in uitzonderlijke gevallen autoriteit krijgt.

 16. 21

  Optie 3 is geen optie. Wie is dan nog de buffer tegen wetgevend broddelwerk ? Alsjeblieft zeg, denk eens na wat je op het spel zet.

 17. 26

  Optie 1 is niet controleerbaar, tenzij van te voren de keuzes vastliggen. Optie 1 is ook niet zo effectief omdat het kabinet met de overige 95% de zaak toch “neutraliseert”, dwz. zelf minder geld uitgeeft aan een onderwerp waar de bevolking al geld aan heeft toegewezen.

 18. 27

  Ik heb 6 (Bedrijven met een maatschappelijk karakter moeten democratischer worden zoals gas- en lichtbedrijven; woningbouwcorporaties en de NS.) gestemd maar eigenlijk vind ik 2 (Ministers moeten solliciteren bij de plenaire Tweede Kamer op basis van een vacature zodat de ongeschreven regel dat de grote partijen een regering mogen samenstellen kan verdwijnen) het beste, want het meest vernieuwde idee.

  Waarom dan geen 2? Hoewel ik geloof in een ander systeem om het kabinet te vormen met meer mensen van buiten ben ik bang dat het voorstel zoals in 2 toch zal leiden tot politieke keuzes en, belangrijker, hoe ervoor te zorgen dat er een goed team uit komt? Allemaal toppers bij elkaar is geen enkele garantie voor een goed team, misschien juist in tegendeel.

  Maar misschien met wat aanpassingen? Een kerngroep (trio?) die eerst verkozen wordt en dan de verdere filtering doet waarna de kamer de uiteindelijke keuze mag doen. Nog wat schaven denk ik maar ja, interessant!

 19. 29

  @26 Optie 1 is een valkuil met 77 valse maagden. Maar wil je volgens het boekje dan lukt het niet. Je kunt er ook een soort circusattractie van maken, met vreemde regels. Zoals destijds het stipendiumthema dat NWO per jaar verzon voor gepromoveerden die een onderzoeksaanvraag indienden: de kandidaten werden per jaar toevallig beoordeeld op thema’s als: onderwijsvernieuwend, internationaal georienteerd, aansluitend bij de belevingswereld van de moderne mens, filosofische impuls, e.a. (Destijds ? Misschien nog wel.)

  @28 Iedereen krijgt twee stemmen te geven, een voor en een tegen, lijkt me mooie optie die al eens door een blogger is geopperd.

 20. 30

  4,5 en 6 moeten nog verschijnen.

  In 5: “Haatzaaiende imams, gewelddadige neonazi’s en links-extremisten dienen dus keihard te worden aangepakt.”

  Voor ik weer overhaast m’n stem uitbreng wil ik wel eerst weten hoé hard…

 21. 33

  als men ministers kiest per post die ze bekleden,benje al van een helehoop elende af!
  de beste op de beste plaats.
  dan krijg je eindelijk de waar je voor kiest!

 22. 37

  Ah, maar dàt is een site, #32 ! En ik ben blij want een van m’n beste vrienden heeft een prachtige nieuwe plaat van Pulitzerkwaliteit gemaakt.

 23. 38

  Mensch heeft een goed punt, hoe krijg je een goed team als je een kabinet met van die toppers hebt. De Tweede Kamer heeft ook in dit model veel vrijheid om daar zelf een oplossing voor te zoeken. Inderdaad, een kleinere groep eerst kiezen die let op de onderlinge samenhang is een optie. Wat mij betreft is dat iets voor in het profiel van de minister-president. Die moet dat clubje voorzitten, dus die moet eerder gekozen worden en geeft dan adviezen bij latere rondes. Maar laat dat de Tweede Kamer maar uitzoeken.

  Het belangrijkste is dat die politieke partijen geen bestuurders meer leveren, maar dat de individuele kamerleden zelf kiezen.

  Waarmee ik me dus ook heftig verzet tegen een gekozen MP en dergelijke. Je kan geen individuen kiezen om te besturen, dat is ondemocratisch. Zo iemand heeft dan nooit de steun van _alle_ Nederlanders, per definitie niet. Volkskvertegenwoordigers kiezen kan wel, dan zit er in een club van 150 altijd wel eentje tussen die ‘van jou’ is. Het geheel is dan wel representatief voor de hele bevolking. Nu heb je weinig te kiezen. Ongeveer 6 partijen die er toe doen, moeilijk om uit te kiezen.

 24. 39

  Niesco,

  Het probleem met de Eerste Kamer zijn vooral de politieke partijen lees ik in je betoog. En zodra die eeuwige machtsvraag verdwijnt door de partijen het privilege te ontzeggen dat ze ministers mogen lanceren, dan zal ook de Eerste Kamer veranderen van samenstelling. Een Eerste Kamer zal aan belang winnen als de Tweede Kamer niet meer door partijen wordt gedomineerd, zoals in mijn voorstel. Laat die Eerste Kamer maar met rust, dat komt wel goed als ministers moeten gaan solliciteren.

 25. 40

  Bismarck schreef in reactie op mijn voorstel 2: “dan zorgen de partijen van de regeringscoalitie wel dat de door hun gewenste kandidaten meesolliciteren en uiteindelijk overblijven).” Maar er is dan geen regeringscoalitie.

  Je hebt dan alleen 150 volksvertegenwoordigers die moeten zien te overleven in de Tweede Kamer. Als ze minister willen worden dan stellen ze zichzelf niet eens verkiesbaar, dan gaan ze solliciteren. Nu zitten er in de Tweede Kamer nep-volksvertegenwoordigers die vooral graag willen besturen. Om te overleven in de Tweede Kamer moeten ze hun achterban tevreden houden, hun verkiezingsprogram trouw zijn. Dat doe je dan door een bestuurder te kiezen die jouw programma kan uitvoeren. Dat kan best een of andere technocraat zijn. Het is dan veel belangrijker om in de Tweede Kamer steun te winnen van anderen voor je plannen, per onderwerp, per discussie. Elke volksvertegenwoordiger moet zijn energie verdelen en zal kiezen om met de voorstellen van anderen mee te stemmen. Maar partijdiscipline kan dan overboord.

 26. 41

  @ 21 & 22: op papier is dat de Raad van State inderdaad. Dat is echter een overheidsorgaan met louter leden van een paar politieke partijen. De vraag is dus of dit politieke eliteclubje wel zo onafhankelijk is.

  Dat ‘the old boy’s & ladies network’ juridisch advies politiek kleurt bleek uit de afwijzing van een nieuw referendum over Europa.

 27. 42

  Plan 1:
  Voor mij is het volstrekt onaanvaardbaar dat degene die meer belasting afdraagt ook meer te zeggen heeft over de besteding daarvan. Stel je voor dat ze allemaal de veiligheid op straat in Bloemendaal invullen.
  Plan 2:
  Burgemeesters solliciteren nu bij een gekozen vertegenwoordigend orgaan. Hun benoemingen blijven echter politiek.
  Plan 3:
  Ik vind de Eerste Kamer nog steeds een betere buffer dan de RvS. Referenda hebben niet mijn voorkeur. In een goed functionerende democratie gaat het niet om getalsmatige meerderheden maar wordt juist rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van minderheden.
  Plan 4:
  Populistisch geblaat. Net als andere mensen zijn politici met hun vak bezig. Tenzij ze objectiveerbaar disfunctioneren kunnen ze dan ook na verloop van tijd een andere functie krijgen. Waar ze weer kunnen blijven tot ze weg willen of disfunctioneren.
  Plan 5:
  De democratie wordt niet versterkt door harder optreden tegen een bepaalde groep in de samenleving. Een extremist is een te vaag begrip. Wat is daarvan de definitie? Is Wilders dat ook of moet ik hier aan strenggelovigen, niet zijnde gereformeerden, denken?
  Plan 6:
  Interessant. Ik heb altijd gevonden dat privatisering / marktwerking niet goed is voor bedrijven die de overheid met een probleem opzadelen indien ze failliet gaan. Als bijvoorbeeld de watertoeleveraar failliet gaat, zal iedereen (terecht) van de overheid verlangen dat deze het probleem oplost. Als je in dat geval verplicht bent om het leidingnet uit de boedel te kopen, kan je beter de zeggenschap houden.
  Plan 7:
  Leuk idee, maar als een Irak-onderzoek al strandt op een regeerakkord, blijft het een papieren tijger.
  Plan 8:
  Oud plan, maar waarschijnlijk zinvol. Het gebruik kunnen maken van de bestaande adviseurs – voor zover dat niet informeel al gebeurd – kan bovendien snel gerealiseerd worden.

  Conclusie ik stem op 6.

 28. 43

  Bij een wetenschappelijk onderzoek worden de verschillende te testen objecten altijd in willekeurige volgorde getest, omdat proefpersonen anders de neiging hebben automatisch voor de eerste voorgeschotelde keuze te gaan. Ik ben bang dat dat hier, gelet op de voorlopige uitslag, ook aan de gang is…

 29. 44

  @ 1: Goed plan, mag van mij nader worden uitgewerkt.

  @ 2: Prima idee. Ik heb altijd gepleit voor vakministers, en ben voorstander van solliciteren naar deze functie. Het huidige Nederlandse politieke systeem maakt het echter moeilijk om ministers van buiten de eigen partij te (willen !) vinden. Wat we nu al wel kunnen invoeren zijn openbare hoorzittingen om beoogde kandidaten te ondervragen.

  @ 3: Mee eens, een instituut uit het verleden. Mensen als Wiegel en Van Thijn zouden niet in staat mogen zijn in hun ‘eentje’ een wetsvoorstel te torpederen. Overmorgen afschaffen is ook goed.

  @ 4: Daar is buiten de vriendjes zelf iedereen het mee eens. Dit is echter geen voorstel maar een wens, en dus niet concreet genoeg. In feite is idee 2 een uitwerking van deze wens.

  @ 5: Help ! Een Cheney-achtige neo-conservatieve boodschap die me net zo veel vrees aanjaagt als de extreme krachten waartegen het bedoeld is. Ik ben bang dat het middel net zo ondemocratisch is als de kwaal, daar zien we ook in Nederland nu al tekenen van.

  @ 6: Mee eens. Wat mij betreft mogen deze bedrijven zelfs genationaliseerd worden.

  @ 7: Slecht idee. Politiek Nederland is al weinig slagvaardig door de vergadercultuur van allerlei commissies en subcommissies.

  @ 8: Goed idee. Dit komt de democratische balans ten goede.

  And the Oscar goes to Reinder Rustema !

 30. 45

  @40: Probleem is dat je in voorstel twee veronderstelt dat de mentaliteit van de 2e-kamerleden verandert. Uiteindelijk zijn ze (ongeacht dit voorstel) poppetjes van hun partij. De partijen beslissen achter de coulissen wie er een coalitie vormt en hoeveel ministers welke partij krijgt. Dat gegeven verandert niet. Daarmee wordt dus de hele sollicitatie ook al gestuurd (immers 6 ministers moeten voor de CDA zitten, 5 voor de VVD en 2 voor D66, bijvoorbeeld). Dan kan het niet anders dan dat de kamerleden van de partijen uit de regeringscoalitie de sollicitatie de draai geven die nodig is om aan de afspraken te voldoen. Daarmee wordt het hele voorstel niets anders dan een tijdverslindende (de oppositie zal wel aan obstructie gaan doen) formaliteit.

 31. 46

  Geen van de websites die meedoen aan dit project staat een open discussie toe, over de democratie zelf. Ook Sargasso en geencommentaar omzeilen discussie over de ethiek van de democratie, door uitsluitend voorstellen voor verbetering van de democratie toe te laten. Dat veronderstelt, per definitie, het voortzetten van het democratisch bestel – over alternatieven wordt dus niet gepraat.

 32. 50

  Grijp de kans om, tijdens de Week van de Democratie, een discussie over nut, noodzaak en ethiek van de democratie te openen. Open daarvoor een aparte rubriek/thread. Dat lijkt mij de beste plaats om in te gaan op de vraag over alternatieven.

 33. 53

  # 1. Slecht controleerbaar en daarom een wassen neus.
  # 2. Goed idee, en de sollicitanten komen het liefst niet uit de Tweede Kamer. Gewoon een onderwijsspecialist op Onderwijs (go Plasterk!) etc.. En dan kunnen de volksvertegenwoordigers weer het volk gaan vertegenwoordigen. En zeker weg met het fenomeen van eerst Verkeersminister zijn en dan doorschuiven naar Sociale Zaken.
  # 3. Absoluut, een archaïsch instituut dat vooral voor vertraging zorgt en daadkrachtig beleid verhindert.
  # 4. Eerdmans heeft gelijk, maar zo’n maatregel gaat de democratie niet wezenlijk verbeteren, hoogstens het imago van de politiek oppoetsen.
  # 5. Pfff, wat een geblaat. Ik zou willen tegenwerpen: harder optreden tegen neoliberaal beleid waar niemand die minder dan een ton verdient op zit te wachten.
  # 6. Goed idee, de hele maatschappelijke sector nationaliseren en inhoudelijke en financiele prestatiecontracten mee afsluiten.
  # 7. Mwoah, gaat dat onze democratie nou echt versterken?
  # 8. Goed idee, maar niet ver genoeg gaand. In een echte democratie zijn de rechtsprekende, wetgevende en uitvoerende macht gescheiden. Doordat in Nederland vooral ministers en hun ambtenaren beschikken over een enorm onderzoeksapparaat, kunnen alleen zij wetsvoorstellen indienen. Voor een Tweede-Kamerlid is dat bijna ondoenlijk, terwijl hij/zij nou juist een deel van het volk vertegenwoordigt en de wetgevende macht zou moeten zijn. In een echte democratie vormen de ministers de uitvoerende macht, zij brengen de door de meerderheid gesteunde voorstellen van de volksvertegenwoordigers in de praktijk. De huidige situatie is een hele grote misser in ons systeem.

  Ik denk dat 8 mijn steun krijgt, anders 6 of 3.

 34. 54

  Nou ik heb wel een voorstel..

  Er moet een wet komen dat als politici liegen ze doodgeschoten worden of worden geknuppeld. Dan zal het heel stil in denhaag worden.

 35. 55

  Dan toch maar voorstel 8. Het heeft de charme van mogelijke snelle invoering gekoppeld aan een mogelijk reële impact. (vgl. GAO in US)

  Wat betreft overige voorstellen:

  1. Wassen Neus: 5% x Wet van de Gemiddelden = Druppel op Gloeiende Plaat. Bovendien is na de eerste keer het effect weg omdat departementen er dan op kunnen gaan sturen.

  2. Reinder heeft altijd aansprekende ideeën, maar is me vaak te technocratisch. ‘Beste’, ‘helder’, ‘profiel’: uiteindelijk is het allemaal politiek en dus afhankelijk van context. Een uiteindelijke beoordeling is dat natuurlijk helemaal.

  3. Eens, maar een open deur die merkwaardig genoeg meestal wordt ingetrapt door politici die EK of TK zojuist hebben verlaten. Daarnaast doet Dubbelboer in feite aan koppelverkoop door referendum aan Kamerstelsel te knopen. Lijkt me reden voor diskwalificatie.

  4. Wat is het voorstel, Joost? Of ben je op zoek naar een baantje? ;-)

  5. Open deur die uitsluitend aangeeft dat discussies over de inrichting van de democratie in no time vreselijk gepolitiseerd kunnen worden. Staat wat mij betreft ook op de nominatie voor diskwalificatie.

  6. Charmant idee, maar meer gericht op de inrichting van de samenleving dan die van de democratie (of ben ik te streng?) Overigens interssant om over door te praten: als het een publieke taak is, dan zou het gewoon in overheidshanden moeten zijn. In wezen kan ‘stemmen met de voeten’ ook in een open en transparante markt worden gerealiseerd. Toch?

  7. De Beus is politicoloog en heeft goed begrepen dat de macht van het parlement correleert met de mate van specialisatie van commissies. Deze stelling is dan ook de uitwerking van een politiek-wetenschappelijk feit: hoe meer (gespecialiseerde) commissies een parlement kent, hoe krachtiger het is. Ik kan het er niet mee oneens zijn, maar ik moet kiezen en dan kies ik dus voor 8.

 36. 56

  1) vind ik sympathiek maar gaat niet werken:
  Sommige instanties zullen doodbloeden, en uiteindelijk zullen ze campagnes gaan voeren om zoveel mogelijk van die 5% op te strijken. En bij campagnes wint degene met het meeste geld.
  Dit kan niet goed gaan dus.

  2) Redelijk plan. Het probleem is dan we dan alleen academici en mensen uit het bedrijfsleven krijgen. Geen beroepspolitici.
  Dat kan een voordeel zijn, maar ik vraag me af hoeveel capabele mensen nog bereid zijn MP te worden, wat heeeel veel inleveren betekent (laag salaris, geen privacy, veel wind, enz). Types die dat willen zitten al in de politiek.
  Of er moet een aparte markt zijn van ongebonden prof-politici. Dan zou het systeem ook voor brugermeesters e.d. moeten gelden.

  3) Maak hem dan bereikbaarder. De 2e kamer is ook een kliekje met een geregisseerde kandidatenlijst. Die vertrouw ik niet solo.

  4) Zal wel kloppen, maar ze hebben ook wel een geschikte CV voor de functie. Ex-politici zijn bommen van ervaring… waarom weggooien? Als ze solliciteren zullen ze het baantje ook wel krijgen. Ik denk dat Eerdmans gewoon zelf niet zo lekker in de schnabbelmarkt ligt.

  5) blah. irrelevant. Daar zijn al wetten voor.

  6) No way. Zulke clubs moeten door profs en experts gerunned worden, niet door een sluimerende ambtenarencultuur of een klantenbestand die alleen maar voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten.
  Democratiseren kan, maar dan wel met een ministerie ertussen.

  7) Kan. Klinkt OK, maar het kan bij elk apparaat wel geroepen worden. We hebben al zo veel.

  8) Goed plan. Ik erger me altijd dood aan kamervragen en betogen die gebaseerd zijn op misverstanden, gebrek aan specifieke kennis, slechte informatie of puur mediagewauwel. De 2e kamer heeft een zwaar gebrek aan feiten en een neutraal onderzoeksapparaat kan ECHTE informatie opvissen, zonder ministeriele redactie ertussen.

 37. 58

  Veel mensen hier zeg die deelnemen aan DE DISCUSSIE! dat gaat echt heel veel opleveren. Het doet me toch ernstig denken aan incest.

 38. 59

  @Brain 49 en 58. Lekker snugger van je om de mensen die hier wel discussieren uit te schelden dat er zoveel anderen zijn die niet meedoen aan de discussie. En veeg die poep van je muil.

 39. 60

  Ach die andere mensen zijn saai. Het lijken net halve verstofde politici. Boring like hell. Stink politici. Zullen we het hebben over leuk films? veel leuker. Ze luisteren toch niet naar jullie dus doe niet zo lachwekkend je best.

 40. 62

  @60: ‘ze’? Die opmerking veroorzaakt bij mij toch enige moeilijkheden. Zo ben ik naast reaguurder hier in het dagelijks leven ook (parttime) politicus. Naast het feit dat ik me niet als ‘half verstoft’ beschouw, kan ik je verzekeren dat ik in ieder geval heel goed naar mezelf luister.

 41. 63

  @Brian de Vulva: jouw reactie bij #54 zit tegen het onacceptabele aan. De rest van jouw bijdragen aan deze discussie zijn ook beneden peil.

  Hopelijk kan je beter.

 42. 64

  @mescaline
  Aah vandaar ja daar kunnen ze ook niets aan doen. Niets voor de doorsnee burger dus.

  @Steeph
  Nou daar leg ik wakker van hoor grote democraat. Ja het is gewoon saai hier, kan er niets aan doen. Je lult als een politici. Je geeft commentaar of je wereldvreemd bent. Snap ook absoluut niet waarom ze jullie hebben uitgekozen. Was jullie opdracht om mensen zo dood te vervelen dat ze geen interesse meer hebben in de democratie? Want dan doe je het goed hoorrr!

 43. 65

  Het doel van democratie is saaiheid @Brian. Jij lijkt me nogal een druk baasje, streetwise, altijd op de fok. Je past eigenlijk beter in een vechtcultuur. ;)

 44. 66

  Nou ja zeg, wordt iedereen geknipt en geschoren door dhr/mw De Vulva, maar blijft mijn commentaar onbesproken! Waar moet dat heen met de vrijheid van meningsuiting!

  In ieder geval voel ik me niet aangesproken door het feit dat ik ‘lul’ als ‘een politici’. Vooral niet omdat ik zelf ‘politici’ ben, maar nog meer omdat de vocabulaire (ai!) van dhr/mx De Vulva me weinig tot in het geheel niet aanspreekt. Ik wil en kan dat dus niet tot de mijne maken.

  Ondertussen wacht ik in spanning op 1) inhoudelijk commentaar en/of 2) inhoudelijke voorstellen van dhr/mw De Vulva.

 45. 67

  Inderdaad, David heeft gelijk. Dat kutbrein roept wat vervelends onzinnigs en ipv een directe ban gaat iedereen met hem in discussie.

  Het tekort van de huidige democratie in het klein?

 46. 68

  Voorstel 1 heeft wel wat, maar van de andere kant mist het ook het gedeelte dat je mag meedelen waar je absoluut geen geld aan kwijt wilt. Zo kunnen mensen meedenken over het totaalplaatje ipv alleen te melden waar meer en meer naartoe moet.
  Ik denk ook niet dat je het moet spelen met een deel van het salaris, maar gewoon dat je mag stemmen op een deel van de uitgaven van de overheid. Dan maakt het dus ook niet uit hoeveel je verdient.
  En als laatste ben ik er nog niet uit hoe breed dat je de voorstellen moet maken. Ik denk zelf aan dat je moet aangeven naar welk ministerie het geld moet gaan ipv concrete voorstellen. Daarmee voorkom je al teveel gewauwel

 47. 69

  Het zou leuk zijn als iemand stelling 5: “Treed harder op tegen krachten die de democratie ondermijnen, zoals extremisme” aanhangt en hier wat verder uitdiept of beargumenteert. Ze is toch afkomstig van een Tweede Kamerlid, en zou dus draagvlak moeten hebben?

  Is er een reaguurder die daarover wat wil schrijven?

 48. 72

  @69: Volgens mij hebben er al zeker een handvol mensen op gereageerd. Ik ben het met de meesten van hen eens. Kort samengevat:
  -Het voorstel bevordert democratie niet
  -Het voorstel kan leiden tot inperking van democratie
  -Het voorstel is nogal inconcreet

  Concreet kan dit voorstel alleen maar inhouden dat de vrijheid van meningsuiting beperkt wordt, dat bepaalde gedachten strafbaar worden en/of dat bepaalde misdrijven (namelijk met een politiek oogmerk) zwaarder bestaft worden, danwel meer (politieke) handelingen tot misdrijf worden gerekend. Dat zijn allemaal zaken die, eenmaal ingevoerd, heel makkelijk te misbruiken zijn, juist om de democratie in te perken.

 49. 73

  @69: Volgens mij hebben er al zeker een handvol mensen op gereageerd. Ik ben het met de meesten van hen eens. Kort samengevat:
  -Het voorstel bevordert democratie niet
  -Het voorstel kan leiden tot inperking van democratie
  -Het voorstel is nogal inconcreet

  Concreet kan dit voorstel alleen maar inhouden dat de vrijheid van meningsuiting beperkt wordt, dat bepaalde gedachten strafbaar worden en/of dat bepaalde misdrijven (namelijk met een politiek oogmerk) zwaarder bestaft worden, danwel meer (politieke) handelingen tot misdrijf worden gerekend. Dat zijn allemaal zaken die, eenmaal ingevoerd, heel makkelijk te misbruiken zijn, juist om de democratie in te perken.

 50. 75

  @su
  misschien wel ;)

  maar ik bedenk me eigenlijk ook nav van jou opmerking dat we dat kutbrein maar moeten laten lullen. Blijkbaar is het deel van wat we democratie noemen. Ik trek #67 terug. Maar vind overigens wel dat na #54 wat doodzwijgen ;) geen kwaad kan. Ik leef mee met de redactie…

 51. 76

  @42, Emile schreef “Burgemeesters solliciteren nu bij een gekozen vertegenwoordigend orgaan. Hun benoemingen blijven echter politiek”

  Bij mijn weten schrijft de gemeenteraad geen vacature die gepubliceerd wordt waarna er uit de kandidaten op één of andere manier een keuze wordt gemaakt. Ze recruteren er zelf eentje uit de eigen gelederen en zo is het inderdaad politieker dan ik zou wensen.

 52. 77

  @43, willemzwijgtnietmeer schreef “Het huidige Nederlandse politieke systeem maakt het echter moeilijk om ministers van buiten de eigen partij te (willen !) vinden.” Ja, daarom moet dat ook veranderen. Nu kan je praktisch geen minister worden als je niet bij een partij hoort die een coalitie mag vormen. Door eerst de macht van die partijen te breken krijg je andere kandidaten.

 53. 78

  @45, Bismarck schreef in reactie op mijn reactie “je (…) veronderstelt dat de mentaliteit van de 2e-kamerleden verandert. Uiteindelijk zijn ze (ongeacht dit voorstel) poppetjes van hun partij.” Waarom zouden ze nog gehoorzamen aan die partij? Die partij heeft ze weinig te bieden in mijn model, ze zijn binnen hun partij alleen maar onzeker van hun politieke lot omdat ze kwetsbaarder zijn met zo’n organisatie boven zich. Hun toekomst is veel beter gegarandeerd, in de eigen hand te houden, als ze zich juist onderscheiden van anderen en een stabiele achterban aan zich weten te binden. De partij kunnen ze op afstand gebruiken om bepaalde taken aan uit te besteden. Ze hoeven zich daarbij niet tot één partij te beperken trouwens.

 54. 79

  @45 en ook nog dit.

  Vanzelfsprekend zullen ze inderdaad met andere parlementariërs deals sluiten om en bloc voor een bepaalde kandidaat te stemmen die door de sollicitatierondes is gekomen (wat niet langer vanzelfsprekend is). Alle 150 kamerleden kunnen allemaal met elkaar afspraken gaan maken, het komt volledig open te liggen, de macht van de partij wordt gebroken. De kandidaten die zo min mogelijk aanstootgevend voor zo veel mogelijk parlementariërs worden minister. Eerder capabele bestuurders dan politiek controversiëlen. Een overtuigde communist kan nog steeds een ziekenhuisbaas op gezondheidszorg willen terwijl christen-democraten en liberalen voor diezelfde kandidaat stemmen. Maar christen-democraten en liberalen zouden het onderling oneens kunnen zijn over een Verdonk-achtige minister bijvoorbeeld. Dergelijke ministers die zich als volksvertegenwoordiger gedragen maken dan nog weinig kans.

 55. 81

  @56 oersoep schreef “ik vraag me af hoeveel capabele mensen nog bereid zijn MP te worden.”

  Inderdaad, een interessante kwestie. Zelf hoop ik dat er bestuurders zullen zijn die na een lange carrière in allerlei organisaties tot de conclusie komen dat ze bepaalde problemen alleen op nationaal niveau op kunnen lossen en dat dat hun motivatie zal worden om te solliciteren. De tekortkomingen nemen ze dan voor lief. Dergelijke mensen komen nu niet makkelijk naar voren, die moeten zich eerst binnen een partij invechten of daar binnen gehaald worden. De vaardigheden die daarvoor nodig zijn zijn totaal anders. Om niet te zeggen dat het politieke gedoe daarvoor juist de goede kandidaten uitsluit. Die hebben geen zin in dat gekonkel binnen zo’n wespennest met partijbonzen en allerlei intriges en oud zeer.

  Dat ze een laag salaris zouden krijgen staat trouwens niet vast. Ze kunnen gerust een hoog salaris gaan vragen aan het parlement. Laat de Kamer maar een afweging maken of ze het waard zijn. De kamer kan bijvoorbeeld prestatieloon bedingen bij bepaalde ministers in plaats van wachtgeld constructies. Ze zijn van diezelfde Kamer ook afhankelijk voor het houden van die baan, ze kunnen ook ontslagen worden zonder dat er een hele nieuwe ministerploeg en nieuwe verkiezingen voor nodig zijn.

 56. 82

  @Reinder: ‘technocratisch’ sloeg op jou, meer nog dan op het idee! ;-) Mijn kritiek is dat je voorbij gaat aan de het feit dat het politiek is, en (dus) niet op objectieve wijze kan geschieden.

 57. 83

  Dat plan van Halsema past eigenlijk niet in dit rijtje. Het gaat over het democratisch maken van bedrijven. Maar bij mijn weten maken bedrijven geen deel uit van onze democratie.

  Als je “bedrijven met een maatschappelijk karakter” weer onder de ministers wil laten vallen dan moet je er weer nutsbedrijven van maken.

  Als je bedrijven in het algemeen niet democratisch genoeg vindt dan moet dat stukje ‘met een maatschappelijk karakter’ weg. Dan sluit je aan op die discussie over aandeelhouderszeggenschap/activisme, maar in deze vorm niet.

  Hopelijk kan ik hiermee mijn tweede plaats in de ranglijst zeker stellen. Naast het plan van Paul de Beer staat die van mij heel goed wat mij betreft.

 58. 84

  @79: Bedankt voor de uitleg. Ik blijf echter skeptisch bij onafhankelijkheid die jij veronderstelt bij de kamerleden. Praktijk is dat van de 150 er meer dan 140 in de kamer zitten dankzij hun partijlidmaatschap (oftewel, voor hen zo een ander). Daarmee wordt partijblokstemmen wel heel waarschijnlijk. Daarnaast ben ik bang dat er uiteindelijk een ministerploeg moet komen te zitten die een altijd gelijke kamermeerderheid achter zich heeft en die samen door 1 deur kan (anders beginnen ze er niet aan). Dat gaat je niet lukken als je de ministers in wisselende coalities gaat aanstellen. Gevolg is dat toch uiteindelijk vaste coalities gesmeed worden met een voor de sollicitaties vastgestelde ministerploeg, die alleen nog formeel door een coalitie (=kamermeerderheid) wordt gekozen.

  Tenzij je op de een of andere manier de partijdiscipline weet te verzwakken (en daar heb je andere voorstellen voor nodig), lijkt me dit voorstel dus in schoonheid te sterven.

 59. 85

  Nee ik doe niet meer mee. Dit is voor mij gewoon niets. Jullie vinden het echt leuk om zo met elkaar te praten, soort salon waar mensen rondhangen die zichzelf bijzonder vinden en eigenlijk toch ook best wel weer neerkijken op “gewone mensen”. Democratie gaat echt verder dan julile salon gesprekjes. Democratie is ook jullie salon, maar is ook geenstijl, is ook een Tokkie en het is ook die vervelende Trol.

  Jullie neuzelen over regeltjes als oude mannetjes. Maar democratie is beyond the rules. Het gaat niet om de regeltjes, het gaat erom hoe je democratie leeft.

 60. 86

  @Bismarck #72
  Ja, daarom zou ik graag van een voorstander horen, en waarom die de door jou genoemde bezwaren overkomelijk vindt.

 61. 87

  meer jacht op extremisme betekend
  disproportioneel inzet om resutaat te boeken ,
  een kosten/baten analyse waar we al lang over heen zitten en economisch niet kunnen trekken.

  en dan nog Nederland is Theemuts land en verre van extreem.

  De opmerking dat een volksvertegenwoordiger een fysieke aframmeling verdiend indien hij liegt dient te geschieden door de mensen die op hem hebben gestemd:het partijbestuur

  of denkt men soms dat esfahn klappen heeft gehad van een mokro?
  ik denk dat zijn marketing manager dat heeft gedaan namelijk.

 62. 88

  @86: Probeer het zelf eens?

  @85: het is jammer dat je die indruk krijgt (even voor de duidelijkheid, ik zie geen reden me “bijzonder” te vinden). Een beetje discussie zou je in een salon kunnen houden, maar mij dunkt dat een cafe of gewoon de straat ook voldoen. Dus stel je gewoon ff een cafe voor, pak er een pilsje bij en laat jouw stem eens horen over die voorstellen!

  Met een deel van je betoog ben ik het trouwens niet eens: democratie draait wel degelijk om regels. Als je als regel instelt dat 1 persoon alles te zeggen heeft, heb je minimale democratie. Democratie is een behoorlijk objectief gegeven (namelijk de spreiding van invloed die de inwoners van een bepaald gebied hebben op het bestuur van dat gebied: Hoe gelijker die spreiding, deste meer democratie, het is eigenlijk een soort machtsentropie).

  Natuurlijk kan de hoeveelheid ervaren democratie (die dus niet gelijk hoeft te zijn aan de daadwerkelijke democratie), invloed hebben op de tevredenheid, dus daar valt zeker wat te winnen (zonder de daadwerkelijke democratie te verbeten!), maar dat lijkt me alleen interessant als je besloten hebt dat je de daadwerkelijke democratie niet kunt verhogen.

  In die zin heb je gelijk dat er hier wat onrepresentatieve figuren rondlpen, want de meesten denken dat de hoeveelheid democratie wel degelijk verbeterd kan worden (en daar kunnen we best wel eens ongelijk in hebben.

 63. 90

  @84. Inderdaad, de onafhankelijkheid bij de parlementariërs nu lijkt me ook ver te zoeken. Maar ik heb mijn hoop gevestigd op het breken van de partijdiscipline. Nu zitten ze daar inderdaad dankzij hun carrière binnen de partij of omdat ze door de partij zijn binnen gehaald. Zonder een partij maak je nu ook immers geen kans om in beeld te komen, je moet minstens spectaculair met een partij gebroken hebben als kandidaat-parlementslid.

  Maar waarom zou je je nog aansluiten bij een partij als de partij geen ministers meer kan lanceren? Dit voorstel is juist cruciaal om de partijdiscipline te verzwakken.

 64. 92

  Jammer dat er maar een de beste kan zijn, waarom niet de mogelijkhied bieden om bijvoorbeeld vier favoriete verbetervoorstellen aan te geven. Een keuze doet afbreuk aan de overige mogelijkheden die onderling eigenlijk amper voor elkaar onderdoen.

 65. 93

  @zwartwit: Helaas, heb nog gezocht naar een technische voorziening om dat mogelijk te maken. Maar die vond ik niet op tijd.
  Overigens gaan uit deze ronde waarschijnlijk 4 voorstellen naar de eindronde op Sargasso. Dus je krijgt nog een tweede kans.

  We vertrouwen hierbij op de groep, dat ze gezamenlijk de goede voorstellen toch wel naar boven laten komen.

 66. 95

  1. Laf, een schijnkadootje en fraudegevoelig. Er is geen controle mogelijk op de uitslag. En door de versnipperde belangen zet het geen zoden aan de dijk.
  2. Een goed begin dat zal doorsijpelen naar andere bestuurslagen en ook een eind zal maken aan door Eerdmans genoemde nepotisme (4). Mag van mij worden gecombineerd door een verbod op het benoemen van partijgenoten.
  3. Er blijkt toch steeds een behoefte aan een soort van controle op de Tweede kamer, of het nou door een Eerste Kamer, referendum of themacommissie van De Beus (7) is. Ik vind van al deze drie de nadelen groter dan de voordelen.
  4. Zie bij 2.Vraag me wel af of Eerdmans ook zou protesteren als het om zijn eigen vrindjes zou gaan.
  5. Overbodig. Haatzaaien en geweld zijn al strafbaar en worden al aangepakt. “Stevig” en “keihard” gaan niet over democratie maar over hoe in de media komt.
  6. Nutsbedrijven werden ooit opgezet door particulieren en later overgenomen door de overheid die ze nu weer aan het privatiseren is. Bovendien gaan meer mensen met de auto dan met de trein. Dus hoe maatschappelijk is een NS? “Maatschappelijk” is blijkbaar wat Halsema toevallig belangrijk vindt.
  7. Zie bij 3. Als geschikte thema’s voortkomen uit “waar het regeerakkoord ambitieus is dan wel aantoonbaar leeg” dan zijn die commissies slechts een alternatief oppositieplatform en niet onafhankelijk of partij-overstijgend.
  8. Kan nu al, als de partijen het geld voor die zgn. wetenschappelijke bureaus zouden samenvoegen i.p.v. voor baantjes en publiciteitsdoeleinden te gebruiken.

 67. 96

  @95: puntje 6: De openbare weg (als maatschappelijk belang) is dan ook onder overheidscontrole. Waarom de spoorwegen niet? Ik denk dat je artificeel probeert nutsbelangen te ontnutsen.

 68. 97

  @reinder 76
  Formeel heb je gelijk. Het is nog steeds een kroonbenoeming. De raad heeft de laatste jaren wel zoveel aan invloed gewonnen dat je de facto van een sollicitatie daar (bij de vertrouwenscommissie) kan spreken. In Utrecht gaat de raad bijvoorbeeld ook over de referendumverordening.
  Verder dank. Je bent de enige die op mijn commentaar (42) gereageerd heeft. Omdat mijn bezwaar tegen plan 1 zeer principieel is en dat nu bovenaan staat had ik graag wat meer respons gezien.

 69. 98

  @95

  Kan nu al, als de partijen het geld voor die zgn. wetenschappelijke bureaus zouden samenvoegen i.p.v. voor baantjes en publiciteitsdoeleinden te gebruiken.

  Dat is ook een goed punt. Als ze al hun energie zouden besteden aan het controleren van de uitvoering, dan kan dat best. Vergeet ook niet dat elke volksvertegenwoordiger in principe 60000 burgers als achterban heeft. Als die partij er tussen weg verdwijnt en ze (via internet dan waarschijnlijk) een stevige band bouwen dan zijn ze enorm sterk. Dan kunnen ze die ministeries met 10000 ambtenaren erin wel aan, ze hebben dan immers contact met de maatschappij zelf. Nu zit die partij ertussen en wil bijna niemand wat te maken hebben met politieke partijen. Terecht, wat mij betreft.

 70. 99

  @97, Ja, ik had ook verwacht dat iedereen hier wel zou komen verdedigen. Ik zag Niesco Dubbelboer hier ook, maar verder? En of ze op z’n minst meelezen? Ik weet het niet. Jammer, want je had hele goede kritieken, ik had Paul de Beer wel willen lezen in reactie op jouw kritiek bijvoorbeeld.