Een stralende Britse toekomst

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du Jour
“If we want to have secure energy supplies and reduce CO2 emissions, we have got to put the issue of nuclear power on the agenda.”

Blair wil blijkbaar met wat knallers afscheid nemen. Met de klassieke spin van spierballen rollen en tactische geheimdoenerij eerst, en later ‘het is maar een blauwdruk’, bekent Brittanië kleur (green, amber of red) wat betreft een stralende toekomst.

Reacties (27)

#1 Bismarck

Lullig genoeg is dat de enige politiek haalbare oplossing op korte termijn voor de aanstormenden energieproblematiek (klimaat/peakoil/energiechantage), zoals Bush ook al in de VS heeft aangegeven en Egypte en Iran hebben besloten. Binnen Europa ligt een gelijkaardige beslissing van Belgie ook wel voor de hand, gezien hun uraniumvoorraden.

 • Volgende discussie
#2 Rik

Er is door de jaren heen zoveel geld in kernenergie gestoken dat er veel voor te zeggen valt van die kennis gebruik te maken. Zeker omdat moderne reactoren inherrent veilig zijn. (Hun ontwerp is zo dat als alles uit zou vallen de reactie vanzelf stopt.) Maar als dit doorgaat pleit ik bij wijze van compromis wel voor het stopzetten van de verdere geldstroom naar kernonderzoek. In NL bijvoorbeeld wordt er nu nog steeds meer geld aan kernonderzoek gegeven dan aan duurzaam onderzoek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 vander F

Dat is inderdaad gek, in het global warming verhaal springt de kerncentrale er ineens super gunstig uit.
Wie had dat ooit gedacht.
bio brandstoffen zijn als middel misschien wel erger dan de kwaal, windmolens en zonne energie nog niet toereikend.

Daarbij raakt in het ergste geval, meltdown, maar een beperkt gebied vervuild, in tegenstelling tot de mondiaal uitwaaierende broeikas gassen, die ook nog eens mondiaal voor ernstige problemen zorgen.

Kernenergie is ook handig voor het produceren van waterstof, mijns inziens de beste vervanger voor fossiele brandstoffen in auto’s.

Blijft wel Einsteins verdriet staan.
Van nucleaire energie is het maar een kleine stap naar nucleaire wapens wat kernenergie ineens weer tot de meest gevaarlijke ‘oplossingen’ van het energievraagstuk maakt, alhoewel niets te maken met energie an sich.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 HansR

@2
inherrent

Toch onbewust kernenergie als een red herring gedacht?

Of kerncentrales inherent veilig zijn betwijfel ik in geval je dat mocht hebben bedoeld. Evenals ik het verhaal van #3 betwijfel: een bagatellisering van kernenergie en het alleen zien als het verdriet van Einstein (waar komt die uitspraak vandaan trouwens?) lijkt me wat overdreven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 phonkee

@2 en @3: We moeten juist serieus vaart maken met het onderzoek naar een strikt civiele brandstofcyclus en naar het gebruik van thorium als splijtstof. Laat die militairen maar voor zichzelf zorgen qua splijtstof.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 zmooc

Het duurt wel een paar jaar voordat je een kerncentrale hebt gebouwd, volgens mij hebben we helemaal geen paar jaar de tijd. En als die kerncentrales dan af zijn, blijkt nergens meer Uranium te krijgen omdat de hele wereld en masse heeft besloten kernenergie nieuw leven in te blazen en ook de hoeveelheid Uranium op onze planeet eindig is en Peak Uranium gestaag nadert.

En dan de grootste grap: we produceren ongeveer 36000 ton uranium per jaar en gebruiken ongeveer 66000 ton. Het verschil wordt opgevuld door enerzijds oude brandstof op te werken, anderzijds door oude kernwapens te slopen. Peak Oude Kernwapens hebben we echter al lang achter de rug.

Kortom, er is waarschijnlijk bij lange na niet genoeg Uranium beschikbaar op de markt om al die nieuwe kerncentrales van brandstof te voorzien.

http://www.stockinterview.com/News/10302006/Fig1.gif

@vanderF: 2 vragen: 1) Waarom denk je dat waterstof met al zijn opslag en transport problemen en lage energiedichtheid de beste vervanger voor fossiele brandstoffen is?

En 2) Weet je nog toen Tsjernobyl ontplofte en wij geen groenten uit eigen tuin meer mochten eten? Noem je dat een beperkt gebied? Besef je dat destijds als door een wonder 95% van de radioactieve materialen in de reactor is gebleven en de gevolgen dus nog vele malen erger hadden kunnen zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 phonkee

@4: kerncentrales inherent veilig is een illusie. Wel kan je een nucleaire reactor ontwerpen die ‘intrinsiek veilig’ is, net zoals een gemiddelde lift ‘intrinsiek veilig’ is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 HJ

ik wil toch nog wel eens een onderzoekje zien naar de totale cyclus van een kern-energie centrale.
Incl oa de tijden dat hij niks doet ivm onderhoud en de hoeveelheid energie die het winnen en verrijken van de grondstoffen kost.

Dus hoeveel stroom produceert hij in zijn werkbare leven tegen welke kosten\CO2 uitstoot er gemaakt worden voor het maken, bezighouden en weer verwerken van de centrale en zijn aan en afvoer stoffen.

(en de zelfde cijfers natuurlijk ook voor de andere energie bronnen)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 phonkee

@6: De winbare wereldvoorraad uranium bedraagt nu 17 miljoen ton. Bij een verbruik van 66 duizend ton per jaar kunnen we nog 250 jaar verder.
En dan hebben we het nog niet eens over het gebruik van thorium en de besparingen die het recyclen van spent fuel opleveren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

@8 en anderen: Ik zei niet dat kernenergie een goede of duurzame of milieuvriendelijke of veilige oplossing is, alleen maar dat het politiek gezien het makkelijkst te verkopen is. Daarnaast geldt de peak-uraniumproblematiek niet voor alle landen. Belgie heeft bijvoorbeeld voldoende voorraad voor meerdere eeuwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@9: Met 66 duizend ton uranium/jaar kunnen we het volledige mondiale energieverbruik (electriciteit + verbrandingsmotors) aan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Pepijn

Weet je nog toen Tsjernobyl ontplofte en wij geen groenten uit eigen tuin meer mochten eten?

Ik kan me de ramp bij Tsjernobyl nog wel herinneren, maar ik geloof niet dat ik er ook maar iets minder om gegeten heb. Verder is de ramp bij Tsjernobyl gewoon veroorzaakt door een aantal hele domme mensen.

Het jammere van kernenergie is dat de discussie hierover al jaren kapot wordt gemaakt door schreeuwlelijken als Greenpeace. Met angst kan je de publieke opinie makkelijk beinvloeden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 vander F

@HansR,
einstein had tranen in z’n ogen toen hij Japan na de oorlog bezocht,
o.a. door zijn baanbrekende werk, met verheffende ideen als oogmerk, werd de atoombom ontwikkeld.
dat had hij niet kunnen bevroeden.

@zmooc,
de fall out van Tsjernobyl bleef beperkt tot een strook land in Europa.
2 week later was het alarm voorbij, een plaatselijk verschijnsel.
dat is niet iets wat je met Global warming kunt vergelijken.

waterstof hebben we in overvloed, de uitstoot is water, wat we weer kunnen gebruiken enz.
Alleen de energie die nodig is om waterstof af te splitsen moet ergens vandaan komen, hence, kerncentrales.
Al blijft zo’n kerncentrale een tijdelijke optie en wat mij betreft niet opportuun wegens de militaire offspin.
Zie nu bijvoorbeeld Iran, kernwapens verdomme de wereld uit, niet nog meer er bij.

Maar goed, China en India komen net industrieel op stoom, waarbij ze de vervuiling en productie capaciteit van de VS doen verbleken tot een middenmoter.
En daar trekken ze zich geen reet aan van wat wij zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 phonkee

@11: zmooc kwam met die 66 duizend ton aanzetten. Dit is kennelijk het huidige jaarlijkse gebruik aan uranium (eenmalig gebruik). De jaarlijkse globale behoefte aan primaire energie is natuurlijk van een andere orde.

Let wel dat bij verregaande recycling van spent fuel er 50 tot 500 keer meer energie gewonnen kan worden uit de uraniumvoorraden. Dat is ook van een andere ordegrootte…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Peter Polder

ehm… Uranium voor 250 jaar? Misschien in de vorm van afgedankte reactorstaven, maar niet als brandstof. Net als bij veel mijnbouw is het een kwestie van winbare hoeveelheden. De kwaliteit van Uranium holt achteruit, en dus kost het steeds meer energie om uranium te winnen. Veel gedetaileerde studies gaan dus uit van een piek ergens rond 2040.
En natuurlijk, er zit Uranium in zeewater. Er is Japan zelfs een proefproject om te kijken naar de winbaarheid er van, maar gezien het feit dat er meer goud in zeewater zit, als uranium, verwacht ik daar niet zo veel van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Rik

@12 Tsjernobyl was inderdaad een ‘capital error’; wie die proef waarna het fout ging bedacht heeft… nouja die is er al niet meer :-P

Maar goed laten we de voor- en nadelen eens op een rijtje zetten.

Voordelen
-Geen CO2
-Uraniummarkt is vrij stabiel en uranium komt uit landen waar we goede verhoudingen mee hebben
-Schoon (ter plekke iig. en kolen worden ook steeds beter)
-Hoogwaardige arbeidsplaatsen voor de omgeving

Nadelen
-Kerncentrales zijn lompe investeringen, eigenlijk alleen door overheden of zeer grote maatschapijen te doen
-Bouwtijd kan oplopen tot decenia, dan is het de vraag wat dan de energievraag (en vooral de prijs) is
-Uranium raakt op, en nog eerder als good-ol-coal (wat we in Limburg al kunnen vinden)
-Kerncentrales kunnen alleen optimaal op vol vermogen draaien. Anders zijn ze financieel ongunstig
-Nuclair afval (maar is beter te beheren dan CO2)
-Centrales hebben een enorme impact op de plek waar ze gebouwd worden
-Kerncentrales verzwakken concurentie op de electriciteitsmarkt omdat ze alleen maar op één stand kunnen draaien
-Te grote schaalgrote

Status quo
-Inherent veilig? (da’s de juiste spelling :-D)
-Goedkoop? De uraniumprijs gaat de laatste tijd omhoog. Als alles draait wel, maar de investeringen die erin zitten zijn onmetelijk. Het is dat de investeringen al gedaan zijn want met ons huidige gebruik zou het nooit rendabel geworden zijn.
-Ander splijtstoffen, kweekreactoren (100x meer thermisch rendement)?

Alles wat als klasieke argumenten werd gebruikt staat dus onder status quo. Wat zien we, kerncentrales hebben nog steeds een heleboel nadelen. Grootste voordel, geen CO2 en de herkomst van de brandstof.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 vander F

@rik,
jij hebt het vnml over geld,
en dat klopt, het zijn lompe investeringen.

milieutechnisch, en dan gericht op uitstoot Co2, zijn het redelijk schone energie bronnen.

Alhoewel de enige echte oplossing volgens mij zonne energie is, meer dan voldoende aanwezig, voor de komende 3 miljard jaar.

Is nu alleen bijzonder inefficiënt en nog onderontwikkeld.

‘-Centrales hebben een enorme impact op de plek waar ze gebouwd worden’
hoezo?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:KerncentraleBorssele.jpg

waar zie jij de enorme impact?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 phonkee

@15: Problemen met lezen? The 2001 edition of the Red Book estimates that total world “conventional” resources available at less than $130/kgU amount to 16.2 million metric tons of uranium.
Of als je reprocessing van tailings erbij rekent 17,1 tot 20 MTU (bij een prijs van $130/kgU, het huidige prijsniveau).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 phonkee

Bron: Appendix B1 van The economics of reprocessing vs. direct disposal of spent nuclear fuel (2003) Bunn M, Fetter S, Holdren JP, Van der Zwaan B (Harvard).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 phonkee

@15: FOUT!
Gemiddelde concentratie goud in zeewater: 0,05 ppb.
Gemiddelde concentratie uranium in zeewater: 3,3 ppb.
Bron: http://www.webelements.com
De zee is dus wel een mogelijke bron voor splijtstof als de uraniumprijzen verder stijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 zmooc

@20: Tel daarbij dat we jaarlijks door kolen verbranding genoeg uranium in de atmosfeer spugen om een kerncentrale enkele jaren op te laten draaien:-P

@13: Ik zie niet in hoe dat een argument voor waterstof is. We hebben ook genoeg elektronen zonder uitstoot, aluminium+water+zuurstof met water+aluminiumoxide als uitstoot, vliegwielen zonder enige uitstoot en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat waterstof toevallig geen CO2 in het verbrandingsprodukt heeft zitten, maakt het nog niet meteen een ideale energiedrager.

Plus, het lijkt me irrelevant of bij het verkrijgen van energie uit een energiedrager nou wel of geen CO2 vrij komt. Waar het om gaat is dat je geen nieuwe C moet toevoegen aan de biosfeer en dus geen C-houdende energiedragers moet introduceren (lees: fossiele brandstoffen).

@17: Borssele lijkt me op zich niet een heel goed voorbeeld; dat is maar een kleine (480MW) centrale. Toch verbruikt dat ding maar liefst 63000m3 water per uur. Als we alle Nederlandse stroom met kernenergie zouden willen opwekken, zouden we als ‘bij-effect’ ongeveer 33% van al het water dat door de Rijn stroomt verdampen. De impact op e omgeving lijkt me dus gigantisch, je ziet het alleen niet zo goed op jouw foto.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Dewy

Een moderne pebble bed reactor is veilig en raakt niet oververhit zoals tsjernobyl ook al valt alle apparatuur uit. Maar zoals hierboven al is opgemerkt is het verbruikt van uranium al veel groter dan de winning. De amerikaanse kernindustrie draait voor een groot deel al op Russische kernbommen. Tegen de tijd dat alle procedures zijn doorlopen en een kerncentrale klaar is zal er een uranium tekort zijn met hoge prijzen tot gevolg. In combinatie met de hoge investeringskosten wordt een nieuwe centrale erg onrendabel. De enige hoop die er momenteel is ligt in de hoek van kernfusie, Overige brandstof wordt door stijgende vraag en dalend aanbod extreem duur voor landen die zelf geen of onvoldoende bronnen hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 zmooc

@Dewy: maar ook de brandstof uit een pebble bed reactor moet worden gefabriceerd, er naartoe getransporteerd, weer afgevoerd worden en vervolgens of langdurige opgeslagen danwel weer ‘gedemonteerd’ worden om het te kunnen opwerken.

En ook bij pebble bed reactoren, zijn enkel de reactor en het proces eromheen inherent veilig. Flikker er een Boeing vol met een paar ton kerosine op of regel een overstroming of aardbeving en de gevolgen zijn potentieel nog steeds zeer ernstig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Dewy

@zmooc: Ja, helemaal mee eens zonder risico is het niet. Maar een vliegtuig vol met kerosine krijgt een betonkoepel van een reactor niet omver. Mochten er zwaardere middelen in de strijd worden gegooid dan nog krijg je geen tsjernobyl omdat een meltdown zoals in tsjernobyl in de moderne pebble bed reactor niet kan voorkomen. Verspreiding van radioactief materiaal vindt daardoor nauwelijks plaats, alleen zeer lokaal. Zolang de centrale niet in een woonwijk wordt geplaatst ontstaat er geen probleem.

Transport is niet geheel zonder risico maar ook weer minder gevaarlijk dan veel chemicaliën transporten die dagelijks door Nederland gaan. Mocht in het onwaarschijnlijke geval door een ongeluk toch radioactief materiaal vrij komen dan is het verspreidingsgebied zeer klein en makkelijk op te ruimen.

De hoeveelheid afval die uiteindelijk overblijft als je van alle mogelijkheden gebruik maakt is zeer bescheiden. Het maakt kernenergie wel iets duurder maar niet onrendabel. De schaarste van uranium gaat het wel onrendabel maken en geen goed idee om er nog veel geld in te steken. Wel jammer want een lang durende lage dosis straling schijnt erg goed voor de gezondheid te zijn.

Atoom splijting zal vrij snel de geschiedenis boeken ingaan als een opstapje naar kernfusie. Misschien dat er wat blijft ten behoeve van de wapenindustrie maar daar vinden ze ook vast wel iets nieuws wat een better bang for a buck levert dan die nogal onhandige atoomwapens. Hier en daar wordt een reactor als museum ingericht en dat was het dan. Ach in de toekomst was alles beter ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Rik

@21 idd. Borsele was een van de eerdere plants, en daar is flink wat geld in gepompt. Wil je het economisch dan praten we over 1200-1500MW centrales… Ennuh, als er geen zee of rivier in de buurt is dan moeten we ze natuurlijk gewoon met koeltorens koelen

[img]http://www.edie.net/news/images/11343.jpg[/img]

Alleen al het feit dat die warmte niet nuttig gebruikt kan worden…

Ik studeer sustainable energy technology (nieuwe master aan de TU’s) en na ondertussen aardig ingevoerd te zijn zet ik m’n geld op zonnepanelen icm. met biowkk’s en brandstofcellen op decentraal niveau. Daar zit de toekomst in vertel ik U!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 vander F

@Rik,
ik heb geen verstand van sustainable energy technologie als studie,
maar ik zeg bovenstaande nu ongeveer 25 jaar,
en kijk, men waagt er nu eindelijk zelfs een TU master aan!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Rik

Hehe, ja het wordt eindelijk officieel. Dit jaar wordt het op de UT (moi) en de TuD voor het eerst gegeven. TU/e zijn ze al 2 jaar bezig. Allemaal met een mooie grote 3TU sticker erop!

 • Vorige discussie