Een groot deel van de wereld haat ons

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du Jour

‘We hebben geen idee van wat zich aan het ontwikkelen is. De woede, de ontevredenheid, de antiwesterse sentimenten. Onder dat kleine groepje mensen dat gemobiliseerd is door de IS en daadwerkelijk de stap naar barbaars geweld wil zetten, zit een zee van mensen die goed begrijpen waarom die mensen dat doen.’

De Nederlandse specialist in internationale betrekkingen Peter Knoope waarschuwt het Westen: wij dringen ons denken over geschiedenis op aan de rest van de wereld. Knoope wil de bodem onder het terrorisme inslaan; dat vindt hij belangrijker dan alleen maar het fenomeen te bestrijden.

‘De eerste stap is proberen te begrijpen waartegen mensen zich verzetten. Anders kun je geen alternatief bieden. De IS heeft een aantrekkingskracht in China, Indonesië, Pakistan, Afghanistan en in de Centraal-Aziatische republieken, tot en met Rusland, het Midden-Oosten en Noord- en West-Afrika. Noem maar op. Wat is daar de onderliggende stroom? Wat bindt die mensen in het gezamenlijk idee “we hebben iets om tegen te strijden”? Zolang we dat niet snappen, zolang we er bommen op blijven gooien en met geweld op het fenomeen antwoorden, zullen we het vraagstuk niet oplossen.’

De fout die het westen maakt is dat de hele wereld onze modernisering zou moeten volgen.

‘Een groep van meer dan vijf miljard mensen wijst die moderniseringsgedachte af. Zij zeggen: “Wat jullie ons komen vertellen over de toekomst, is niet onze toekomst maar jullie toekomst.”‘

En dan komt IS:

“Wij bieden een alternatief, wij bieden jullie een tehuis waarin jullie kunnen wonen dat gebaseerd is op het verleden, in onze eigen rijke geschiedenis en die een gezamenlijkheid biedt die loopt van Indonesië tot en met Marokko. Feel at home.”

[ Uit een interview in Knack dat dateert van vòòr de aanslagen in Parijs]
0

Reacties (71)

#1 børkbørkbørk

5 miljard mensen willen *bewust* geen modernisering? Ik denk dat de auteur over het hoofd ziet dat die mensen voor het overgrote deel die keuze niet zelf maken, maar zich gewoon laten leiden door het lokale establishment.

En die “eigen, rijke geschiedenis” waar de auteur op doelt loopt helemaal niet van Marokko tot Indonesië. De geschiedenissen zijn nogal verschillend en de rijkdom is beperkt tot een paar korte, sterk gelokaliseerde perioden.

Als Peter Knoope gelijk heeft, dan hoeven we alleen maar een beetje beter te communiceren en is het probleem voorbij.

 • Volgende discussie
#2 dus

En als dat zo zou zijn, waarom dan zo gewelddadig? Sticht je staat en leef je leven. Zij blij, wij blij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Cerridwen

Een groep van meer dan vijf miljard mensen wijst die moderniseringsgedachte af

Flauwekul, gebaseerd op anecdotes en niet op data. Je kan niet zomaar alle mensen in landen waar IS aantrekkingskracht heeft op één hoop schuiven en dan concluderen dat 5 miljard mensen ons haten.

In dit onderzoek naar de opinie over de VS zijn er slechts 5 landen waar meer dan de helft van de bevolking negatief over de VS denkt:
http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/survey/all/response/Unfavorable/

Het gros van het terrorisme is bovendien niet gericht tegen het westen, maar tegen de eigen samenleving. Bleikbaar liggen de prioriteiten toch anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Jeroen Laemers

@3:

Je kan niet zomaar alle mensen in landen waar IS aantrekkingskracht heeft op één hoop schuiven en dan concluderen dat 5 miljard mensen ons haten.

Maar dat doet Knoope dan ook niet. Hij zegt:

Een groep van meer dan vijf miljard mensen wijst die moderniseringsgedachte af.

En daarmee zegt Knoope nog niet eens dat vijf miljard mensen modernisering afwijzen, maar dat zij onze moderniseringsgedachte afwijzen. En dan met name de morele superioriteit die het Westen zich daarbij (soms terecht, maar vaak ook onterecht) aanmeet.

Wel goed lezen dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Parker

Er heerst een gevaarlijke zelfhaat onder grote groepen in de westerse wereld. Ik verdenk Peter Knoope daartoe te behoren.
Dat honderdduizenden (miljoenen) de relatieve armoede in het westen verkiezen boven de vaak door religieuze dictators gedomineerde landen zegt genoeg. Democratie heeft aantrekkingskracht.
Knoope heeft een bijna kinderlijke kijk op de wereldproblematiek.
Wij zijn groot en dus slecht en zij zijn klein en dus goed.
Dat er een zee van mensen zou zijn die IS begrijpen zegt niets over hun morele gelijk. Hitler werd ook door zeeën van mensen bewonderd.Het enige waar hij waarschijnlijk gelijk in heeft is dat bommen niets gaan oplossen De fascistische terreur van IS is een veelkoppige draak gevoed door een religieus fanatisme wat zijn weerga niet kent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 ed
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jeroen Laemers

Ter aanvulling op #4: Knoope zegt ook dit:

Wij bieden een alternatief, wij bieden jullie een tehuis waarin jullie kunnen wonen dat gebaseerd is op het verleden, in onze eigen rijke geschiedenis

En juist die ambitie wordt vanuit het perspectief van IS op dit moment harder bedreigd dan wij hier doorhebben.

Hun kalifaat staat er namelijk heel veel minder goed voor dan een jaar geleden. En daarom zoeken ze nu uit wanhoop naar soft targets.

Een Parijse concertzaal overhoop schieten, is namelijk heel wat makkelijker dan steden uit handen van Koerdische milities houden die effectief worden gesteund door de militaire macht van het Westen.

Aanslagen zoals die in Parijs zijn dan ook eerder een teken van zwakte dan van kracht. Ook omdat een succesvol kalifaat in het ‘eigen’ gebied, zoals ook uit de woorden van Knoope valt op te maken, veel inspirerender werkt dan dode cafébezoekers in Parijs.

Op die manier draagt IS zelfs nog bij aan haar eigen ondergang, vermoed ik. Maar helaas niet zonder dat in onze contreien nog flink wat doden gaan vallen, ben ik bang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 ed

Daar waar de islamitische gemeenschap groeit ,groeit ook het antisemitisme . Waar of niet waar ?
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/06/goedemorgen_53_verse_imams_gel.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Joop

@7.

Dat viel mij ook op, want als je maandelijks 30 miljoen aan olie verdient, en je de cruciale weg tussen Mosul en Raqqaa niet meer geheel in handen is van de IS, denk ik dat binnen een aantal maanden Mosul bevrijd zal worden. Dan is het snel gedaan met het kalifaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Cerridwen

@4: Heb jij wel data waaruit blijkt dat 5 miljard mensen ‘onze’ moderniseringsgedachte afwijst?

Bovenaan het artikel staat dat ‘een groot deel van de wereld’ ons haat. Hij heeft het steeds over dezelfde groep mensen, dus is het niet vreemd om het haten te verbinden met de 5 miljard.

Maar dat is bijzaak. De hoofdzaak is dat zijn claims niet worden ondersteund door door enige data. Hij rijgt wat anecdotes aan elkaar en maakt daar een enorm verhaal van. Maar de data spreken dit tegen: het grootste deel van de wereld heeft een positief beeld van de VS, om maar een voorbeeld te noemen.

Overigens geheel eens met wat je zegt in #7

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Jos van Dijk

@4: De kop (afkomstig van Knack) suggereert natuurlijk wel dat die vijf miljard ons haten. En daar is inderdaad weinig bewijs voor te vinden. Knoope wijst m.i. vooral op het gevaar dat de haat van kleine groepen, die ontaardt in gewelddadige aanslagen, verspreid kan worden onder de massa’s mensen in andere werelddelen die sceptisch staan ten opzichte van de westerse invulling van modernisering. Als het westen er niet in slaagt die scepsis weg te nemen door gebrek aan respect voor andere culturen en religies blijven we het risico lopen op nieuwe aanslagen.
@5: Gebrek aan zelfinzicht is een groter probleem dan zelfhaat. Die miljoenen die hier een beter bestaan zoeken laten hun land en hun cultuur niet zo maar in de steek (dat doen emigranten zelden, waar ze ook vandaan komen). Hoe meer ze in hun identiteit worden gediscrimineerd, hoe verleidelijker radicale verzetsgroepen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Mario

@2

Laat Daesh nou net bezig zijn om een door hen gewenste kalifaat te stichten.

Jij blij? Menig slachtoffer (voornamelijk moslims) niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Lutine

Haat moet je altijd laten waar het thuishoort: bij degenen die haten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Mohammed Boubkari

“The West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion but rather by its superiority in applying organized violence. Westerners often forget this fact; non-Westerners never do.”

Samuel P. Huntington

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Jeroen Laemers

@10:

Heb jij wel data waaruit blijkt dat 5 miljard mensen ‘onze’ moderniseringsgedachte afwijst?

Nee, maar dat is niet onredelijk om te veronderstellen. Hoe goed doen feminisme en homorechten het buiten de westerse wereld?

Knoope wijst daarbij ook nog op de rol van religie:

En intussen wordt onze overtuiging dat de moderne samenleving zal leiden tot een wereldwijde seculariteit, en tot een groeiende markt en wetenschappelijke kennis, in grote delen van de wereld als een westerse neokoloniale agenda beschouwd. De modernisten hebben dat nooit zo bedoeld, maar als je het de mensen in Afrika vraagt, zeggen ze: “Dat is jullie nieuwe manier om naar ons te kijken en om ons te vertellen dat wij niet deugen.” En omdat het afscheid van religie een deel is van de moderniseringsplannen, leidt dat tot verzet en komt de religieuze component des te sterker naar boven.’

Je kunt natuurlijk ook gewoon gaan tellen.

Staan Chinezen te springen om in politiek opzicht het Westen na te volgen? Die willen modernisering op hun eigen manier. Zit je al op 1,4 miljard.

Inwoners van de islamitische wereld moeten in overgrote meerderheid niets hebben van seculariteit, feminisme en homorechten. Nog eens 1,5 miljard.

Hetzelfde geldt voor Afrika ten zuiden van de Sahara. + 900 miljoen.

In India heb je een miljard hindoes die een hindoe-nationalistische partij aan de macht hebben geholpen met onder meer de volgende posities:

According to the party, Hindutva is cultural nationalism favouring Indian culture over westernisation, thus it extends to all Indians regardless of religion. However, scholars and political analysts have called their Hindutva ideology an attempt to redefine India, recast it as a Hindu country to the exclusion of other religions, making it a Hindu nationalist party in a general sense.

Ten slotte nog: ‘pro-westers’ Rusland: + 150 miljoen.

Al met al, kom je volgens mij een heel eind in de richting van die vijf miljard.

Maar goed, laat het er vier miljard zijn. Dat maakt in dit verband niet echt veel verschil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 6822

Kletsen we niet wat in de lucht, zolang Knoope niet beter toelicht/definieert wat hij onder modernisering vindt vallen? In het artikel gooit hij in ieder geval veel op één hoop. Materieel, moreel, staatkundig, etc. Ik denk namelijk dat over die verschillende de meningen nog wel eens meer verdeeld dan door Knoope verondersteld zullen zijn. Waarbij haat misschien sowieso vervangen moet worden door sterk ambivalent oid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Cerridwen

@15:

Hoe goed doen feminisme en homorechten het buiten de westerse wereld?

Slechts twee aspecten van het westers modernisme, en allebei op rechten. Maar ik zou zeggen: best goed, zeker als het gaat om de positie van de vrouw. De vraag is natuurlijk hoe meet je dat. Ik heb twee indicatoren die daar iets over zeggen even voor je uitgezocht, en daaruit blijkt geen onderscheid tussen het Westen en de rest.

Allereerst de verhouding meisjes/jongens die naar school gaan, afgezet tegen het aantal kinderen per vrouw.
Het grootste deel van de wereld zit rond de 100, dus gelijkheid. China bijvoorbeeld 103.
Er is een verband tussen de positie van vrouwen en de vruchtbaarheid, dus het is een goed teken dat het gros van de wereld inmiddels onder de 2,5 zit.

Of gaat het je om macht? Hier een lijst van het percentage vrouwen in nationale parlementen. 8 van de 10 landen uit de top 10 zijn niet-westers. In de onderste regionen vinden we dan weer Japan en Hongarije, met 9 en 10%.

Er valt nog veel te verbeteren aan de positie van vrouwen in de wereld, maar van een fundamenteel afwijzen van feminisme in grote delen van de wereld zie ik niets.

Wat betreft homorechten moet je bedenken dat die in het westen ook nog niet bepaald unaniem omarmd worden, en dat de beweging voor homorechten recenter is.
http://thesocietypages.org/socimages/2013/06/17/global-attitudes-toward-homosexuality/
Hier is al meer sprake van een kloof, maar aan de westerse kant van de kloof staan ook landen in Zuid-Amerika en de Filippijnen, terwijl Oost-Europa aan de andere kant van de kloof staat.
De thema is bovendien enorm in beweging, en ik ben benieuwd hoe het er over 10 jaar voor staat.

Je kunt natuurlijk ook gewoon gaan tellen.

Maar dan moet je dat wel goed doen. Het is natuurlijk onzin om alle 1,4 miljard Chinezen als tegenstanders van westerse modernisering aan te duiden – 300 miljoen Chinezen zijn positief over homoseksualiteit bijvoorbeeld, en dan neem ik een van de moeizaamste onderwerpen. Neem je een vraag als ‘moeten mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben’, dan zal het aantal nog verder dalen.

Dit soort simplistische verhalen over ‘de derde wereld’ waarin wordt benadrukt hoe groot het verschil met ons wel niet is zijn in feite een vorm van orientalisme, het beschrijven van de wereld door een westerse bril. Dat deze bril zelf kritisch is op het westen doet daar niets aan af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Nonkel

Knoope noemt het geen Occidentalisme, maar wat hij zegt schuurt er wel tegen aan. Op zich best interessant, zeker om je te beseffen dat bepaalde groepen nogal hard hun best doen een post koloniale erfenis in stand te houden, zoals universele mensenrechten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Amateur Commenter

@14: Wat wil je hiermee zeggen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Joop

Universele mensenrechten? Je kan het ook zien als de McDonald-isering van de wereld. Van meneer Barber. Jihadisme vs McWorld of Ian Buruma die ook in alle uithoeken van de wereld een soort verzet zag/ziet tegen het Westen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Nonkel

@19:
Dat het Westen superieur is. Maar daar heb ik Huntington niet voor nodig. Een ieder die wel eens in Afrika of Azië is geweest weet dat.

@20.
Klopt, het was een plagerige comment van me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Christian Jongeneel

Eerlijk gezegd denk ik dat maar een heel kleine groep de modernisering categorisch afwijst. Het is veel meer ambigu.

Vraag een Arabier wat hij van Amerika vindt en je krijgt een tirade. Vraag hem of hij een green card wil om zelf Amerikaan te worden en hij zegt ja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Mario

@15

Hoe goed doen feminisme en homorechten het buiten de westerse wereld?

Los van buiten de westerse wereld, laten we eens naar binnen kijken.

Homo’s?
http://www.volkskrant.nl/pvv/pvv-kiezer-negatiefst-over-homos~a2892977

Ik denk niet dat ik hoef aan te geven hoe er over feminisme wordt gedacht? Ik bedoel, het is toch bekend dat men voornamelijk ter rechtse zijde de westerse wereld als te gefeminiseert ziet? Daarnaast moeten wijfûh gewoon niet zo zeuren. SGP rings a bell, maybe?

Slechts een paar simpele voorbeeldjes.

Westerse “beschaving”, noemt men het. Oh, ironie. Je doet soms onbeschoft pijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Jeroen Laemers

@17:

maar van een fundamenteel afwijzen van feminisme in grote delen van de wereld zie ik niets.

Dat is een compleet bizarre uitspraak.

En dat onderbouw je vervolgens met een staatje waarin het percentage vrouwen in nationale parlementen wordt aangegeven.

Saoedi-Arabië heeft volgens die lijst 20% vrouwen in een of ander ‘vertegenwoordigend’ lichaam zitten (evenveel als de Tsjechische Republiek). En daarom zie jij geen fundamenteel afwijzen van feminisme in dat land?

‘Geen onderscheid tussen het Westen en de rest’? (Om jouw woorden te gebruiken.)

Pakistan heeft 21% (en ooit hadden ze Benazir Bhutto als minister-president) en jij ziet geen fundamenteel afwijzen van feminisme in dat land?

Dit is zelfs voor jouw doen beneden alle peil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Cerridwen

@24: Ik zie dat ‘grote delen van de wereld’ bij jou inmiddels is geworden tot ‘Pakistan en Saudie Arabië’. Over doelpalen verzetten gesproken.

Ik nodig je uit om zelf met een meetbare variabele te komen waaraan we kunnen aflezen dat inderdaad ‘grote delen van de wereld westers feminisme afwijzen’.

Ik interpreteer dat als gelijke rechten en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Ik kom met twee variabelen die daar iets over zeggen, genderongelijkheid in het onderwijs (uiteraard ga je daar niet op in) en percentage vrouwen in nationale parlementen, en daaruit blijkt geen verschil tussen het westen en ‘grote delen van de wereld’ op deze punten.

Je kan overigens ook nog een andere kant op met de cijfers over Pakistan en Saudie Arabië. Blijkbaar is het afwijzen van feminisme in die landen minder groot dan jij lijkt te denken. Tekenend dat je bij de keuze tussen de cijfers en je vooroordelen kiest voor je vooroordelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Inca

@25, dat noemt men ook wel Cerri-picken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 ed

@14:
We kunnen natuurlijk ook de niet moslims de schuld gaan geven van de aanslagen in Parijs .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Joseph Morika

Reactie verwijderd – trollen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Joseph Morika

@14: Als wat jij zegt relevant is voor dit onderwerp, waarom willen al die Syrische vluchtelingen dan naar Duitsland, Engeland, Nederland en de VS, en slaan ze alle tussengelegen landen die geen of een mindere koloniale geschiedenis hebben, gewoon over?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 ed

We moeten nu dingen doen die voorheen ondenkbaar waren …De aanslagen in Parijs vormen een kantelpunt in ons denken . De Europese Politiek moet nu maatregeling treffen ,die tot nog toe ondenkbaar waren : Immigratie wetten veranderen ,grenzen beter beschermen en van Israel leren .
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article148935457/Wir-muessen-Dinge-tun-die-bisher-undenkbar-waren.html#disqus_thread

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Joop

@29.

Jouw reactie is irrelevant, het gaat primair niet over de vluchtelingen en de islam waar jij zo graag over schrijft, maar over de haat in de rest van de wereld jegens Europa. En daar heeft reactie 14 in de roos geschoten. Jammer voor jou.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 ed

@31 Volgens mij lees jij te veel anti westerse propoganda .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Krekel

@26: Haha, goede term.

Ik hoef #25 niet eens te lezen om te begrijpen wat-ie betekent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Le Redoutable

IS haat niet zozeer ons, maar alles wat een ander geloof aanhangt. Niet te vergeten, veruit het grootste aantal slachtoffers van IS zijn Sjiieten, Koerden en kleine stammen die allemaal lokaal zijn, wij zijn maar bijzaak. Wat hen bindt is religie, een primitieve en gewelddadige zendingsdrang die wij ooit kende tussen de protestanten en de katholieken. In Noord Ierland overigens nog niet helemaal voorbij zoals hier onlangs nog werd aangehaald. De terroristen in Parijs maakten zelf vrijwillig deel uit van die westerse maatschappij, en al die massa’s die momenteel hier proberen te komen vinden onze westerse waardes kennelijk ook geen probleem.

Als je onder modernisering verstaat dat wij elkaar niet meer afmaken om verschillen in religieuze overtuiging en dat wij geen wrede Sharia straffen meer kennen, dan zie ik daar geen probleem in, je kan mij niet wijs maken dat de lokale bevolking daar ook echt blij mee is. Overigens zien ook de meeste moslim landen tussen Marokko en Indonesië dat tegenwoordig gelukkig zo. Wij horen zelf bij het grote deel van de wereld, de terroristen zijn de uitzondering.

http://www.trouw.nl/tr/nl/37461/Aanslagen-Parijs/article/detail/4187495/2015/11/16/Een-moslim-radicaliseert-niet-tot-terrorist-omdat-hij-zo-zielig-is.dhtml

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 ed

@20 Ik ben er van overtuigd dat indien het “merendeel” van de moslims meer in het ‘NU’ gaat leven en het in ieder mens aanwezige empathische vermogen een beetje meer gaat gebruiken ,dat die sun tzu – koran mentaliteit ergens in een laatje onderin een kast kan worden opgeborgen .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 AltJohan

Wij westerlingen zijn een soort van joden. Krijgen ook de schuld van vele dingen. Hopelijk staat ons niet een holocaust te wachten als een soort van afrekening.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Joop

@32.

Hahahaha.

Dat obsessieve gedrag van jou en Joseph M. jegens de islam hoeven we niet elk artikel voorbij te zien komen. Dit artikel is veel breder, er zijn genoeg andere artikelen waar je je helemaal kan uitleven over vermeende complotten en antropologische duidingen over jullie problemen met moslims.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Niels Nijsingh

@30: Hahaha, “von Israel lernen”, het staat er echt idd… Van alle hysterische, ondoordachte en ronduit stompzinnige reacties in de afgelopen week spant deze toch wel de kroon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Joop

@38.

De term staat vandaag ook in de VK, bij een column van …. mevrouw Hirsi Ali.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Mohammed Boubkari

@35,

Afgelopen 25 jaar zijn – laat ik conservatief schatten – een kleine 250000 burgers in de islamitische wereld met allerlei modern wapentuig aan grot geschoten, dat zijn: 250000 kinderen, vrouwen, ouden van dagen en mannen.

Om maar te zwijgen over de gewonden, psychische leed, de materiële verwoestingen en de onvermijdelijke anarchie die ontstaat wanneer staten doelbewust worden ontmanteld.

Dat zijn de directe doden, gedood door door westerlingen die op knopjes drukten of trekkers overhaalden.

Indirect is dat aantal nog vele malen hoger en komen we richting de miljoen of twee. a drie.

Indirect: draconische sancties, het leveren van wapentuig aan oorlogvoerende partijen, het aanwakkeren/verergeren/perpetueren van conflicten, het steun dictators etc.

Dit alles onder het cynische motto:

“Let them kill echt other”

Opdat de wapenindustrie kan floreren, de oliedollars terugvloeien, concurrenten buiten de deur gehouden kunnen worden, landen in de regio in voortdurende staat van bijna anarchie en oorlog worden gehouden en zo de neokoloniale status quo gehandhaafd kan worden.

Dit alles is wel wat spectaculaire aanslagen een paar duizend burgerslachtoffers waard in het Westen in een kwart eeuw tijd.

Maar laten we vooral in de Qur’ân gaan grasduinen om te verklaren hoe wat doorgedraaide lui met wat speldenprikken terugslaan en ons afvragen of moslims wel mensen zijn en over enig empathie beschikken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Mohammed Boubkari

@29,

Mensen vluchten/komen naar Europa omdat ze hier betere toekomstperspectieven hebben en niet vanwege de superieure waarden.

Ik zie weinig mensen uit SOA – Saudi Occupied Arabia – naar Europa komen ondanks het feit dat het een verstikkende religieuze dictatuur is.

Sterker nog heel wat Afrikanen en Aziaten zouden zelfs met de erbarmelijke werkomstandigheden en rechteloosheid naar SOA willen emigreren.

De reden waarom ze dat niet doen is dat ze de kogel van een grenswacht te wachten staat en als ze dat ontsnappen, gevangenis en directe deportatie.

Dus komen mensen naar Europa dat tegen heug en meug nog wat mensenrechten hoog houdt voorlopig dan.

Als het gemiddelde welvaartsniveau in Afrika slechts een kwart van dat van de EU zou zijn dan zou geen Afrikaan naar de EU komen wat voor “superieure” men hier ook heeft.

Ter info 90 % van de vluchtelingen bivakkeert gewoon in de buurlanden vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Dat sommige mensen dan denken ik ga niet bij de pakken zitten maar ik zoek oorden op waar het beter is niet meer dan een menselijke reactie.

Iemand met wat empathie in zijn donder zou dat begrijpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Mohammed Boubkari

@19,

Heel simpel. Het artikel waar het hier omdraait in één enkele quote samenvatten. Kennelijk heb je het artikel niet gelezen anders had je dat wel begrepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Mohammed Boubkari

@21,

Begrijpend lezen is een kunst die niet iedereen beheerst.

Huntington zegt hier niet dat het Westen superieur – ongetwijfeld vindt hij dat wel maar dat terzijde – is in waarden etc. en daarmee de rest van de Wereld als het ware heeft overdonderd en overtuigd van het recht van het Westen op wereldheerschappij maar dat de enige reden dat inheemse bevolkingen over de hele wereld het hebben afgelegd tegenover het Westen uit niet meer voorkomt dan beschikken over meer en betere wapens.

De Indiërs hebben de Britten niet geaccepteerd om over hen te heersen omdat de Britten kwamen met: Handhaving van mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, scheiding kerk en staat, emancipatie van vrouwen etc.

De Britten kwamen met brute vuurkracht, het cynisch uitbuiten van interne verdeeldheid, partij kiezen in binnenlandse conflicten en oorlogen of die aanwakkeren en gaande houden en behept met een ongelooflijk dosis racisme dat zij het van God gegeven recht hadden om over die bruintjes te regeren en hen te beroven en uit te buiten.

Kortom same old game dat we tot nu toe ook zien in het M.O.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Olav

Goed bezig @Mohammed Boubkari

(Serieus.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 6822

@40: Half miljoen doden Iran-Irak oorlog alleen al. Schuld van het westen vast. De verslaving aan westerse wapens (en oosterse) is geen westers probleem, maar een wereldwijde epidemie.
Ik weet het niet, wellicht ben ik enorm hypocriet, maar ik word wat heen en weer gegooid door irrationele argumenten. Ik merk dat ik, hoewel ik een zeer lage dunk heb van onze maatschappij, haar hedonisme, haar egoïsme, haar individualisme, haar onwil om van het verleden te leren, haar fort Europa gedrag toch gevoelig ben voor kritiek van het zogenaamde “buitenaf” (tussen haakjes, want weg met fort Europa is het afschaffen van het buitenaf, ik stem voor).
Welke maatschappij wil “ons” (tussen haakjes, want ik voel me echt geen ons met dom rechts, noch met slim rechts for that mather) de maat nemen?
De Saoudi’s? China? India?
Splinter en balk gelden wat mij betreft voor iedereen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Mohammed Boubkari

Na de val van de USSR had het Westen gezien de economische en militaire overwicht – China was nog een een schim van wat het nu is geworden – een uniek moment om de rest van de wereld te overtuigen en overnemen van de Waarden en Normen die men hier van de daken schreeuwt zodra een baardmans iets doet wat daar tegen indruist. Onderwijl vertrapt men zelf die Waarden en Normen buitengaats.

Maar men heeft er voor gekozen om door te gaan met het neokoloniaal uitbuiten van de rest van de wereld.

De rest van de wereld pikt het niet langer en heeft sinds 250 jaar ook steeds meer de kracht en middelen om het niet meer te hoeven pikken.

Rest het Westen niets anders dan links en rechts op zich heen te slaan althans als de vijand een zwak derde wereld landje is want bij China en Rusland doet men dat niet en voortdurende pathetische borstklopperij over de eigen suprieure Waarden en Normen.

Ondertussen ondergraaft men die Waarden en Normen binnenlands stapje voor stapje. Het Westen is zichzelf aan het demonteren en alles wat de afgelopen 250 jaar is bereikt aan het verkwanselen is om maar de neokoloniale machtsverhoudingen te handhaven.

Blijf vooral in de Qur’ân grasduinen en verzen opduikelen om baardmansen te verklaren ondertussen marcheert de rest van de wereld voort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Inca

@40/46, dikke plus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Mohammed Boubkari

@45

Ik ben gaan tellen vanaf 1990. De Irak-Iran oorlog was afgelopen in 88.

De qoute: “Let them kill each other” is wel geuit naar aanleiding van die oorlog door ene oorlogsmisdadiger genaamd Henry Kissinger.

In Cambodja en Laos sterven jaarlijks nog mensen met name kinderen aan de cadeautjes die daar door toe doen van deze aardige uitziende beschaafde bebrilde exponent van de westerse beschaving zijn gedropt.

Toen Saddam het onderspit dreigde te delven waren het de VS die hem satellietbeelden bezorgde van Iraanse troepenconcentraties opdat hij ze effectiever kon verdelgen met gifgas. Gifgas waarvan de kennis en grondstoffen door met name Duitsland en Nederland zijn geleverd. De heer Bolkestein ook zo’n aardige uitziende beschaafde exponent van de westerse beschaving toch er zelfs voor op handelsmissie naar Bagdad.

Voor alle duidelijkheid ik ageer hier niet tegen het Westen of de westerling als geheel noch tegen de westerse beschaving.

De rest van de wereld incluis de islamitische wereld kan en moet heel veel leren van het Westen en dan heb ik het niet alleen over wetenschap en technologie maar over tal van ideeën die hier de afgelopen paar honderd jaar ontstaan zijn, gecultiveerd en tot bloei zijn gekomen: Democratie, mensenrechten, vrouwenrechten etc.

Ik ageer hier tegen de hypocrisie, het met voeten treden van democratische waarden, mensenrechten etc. buitengaats, het creëren van chaos en anarchie in andermans landen en dan huilie huilie doen wanneer een speldenprik daarvan terecht komt in eigen huis.

Ik ageer hier tegen het waanidee dat de Islam als religie verantwoordelijk is voor wat er gaande is. En dat als men maar mensen en groeperingen met extreme ideeën bekeert tot een soort light Islam dat we dan gewoon door kunnen gaan met de wat we aan het doen zijn.

Men heeft niets geleerd van de geschiedenis. De eersten die het wapen van terreur in de strijd wierpen tegen het Westen waren Arabische atheïsten die beter thuis waren in de werken van Sartre en Bakunin dan de Qur’ân.

Sterker nog die net zo hekel hadden aan gelovige moslims als de eerste de beste westerse islamofoob.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Krekel

@45:

Half miljoen doden Iran-Irak oorlog alleen al. Schuld van het westen vast.

Vast niet, bedoel je?

Wie hadden ook alweer die horreur-sjah geïnstalleerd waarop de Islamitische Revolutie in Iran een tegenreactie was? En wie voorzagen – als ‘straf’ voor deze opstandigheid van Iran – die leuke, frisse dictator in Irak destijds ook alweer van de enorme hoeveelheden geld, wapens en inlichtingen die nodig waren om deze oorlog te voeren? (Dat diezelfde dictator ook de minderheden in zijn eigen land grof aan het onderdrukken en uitmoorden werd door de vingers gezien als de prijs voor het zakendoen.)

Begrijp me niet verkeerd hoor, het zou de islamitische wereld sieren zelf ook eens wat verantwoordelijkheid te nemen voor alle ellende daar, in plaats van alléén maar naar het westen te wijzen. Een westerse aansporing of wat wapenleveranties hier en daar lijken me immers geen excuus voor het soort grootschalige massamoorden die mensen daar toch echt zelf uitvoeren iedere keer.

Maar dat geeft westerlingen op hun beurt weer niet het recht op dit soort geheugenverlies dat jij hier aan de dag legt. Of het woord ‘geheugenverlies’ is nog te onschuldig eigenlijk, want het is een doelbewust en militant geheugenverlies, dat zich agressief verzet tegen ieder geheugensteuntje. Het woord is ook te onschuldig omdat de praktijk westerse leiders in staat stelt te blijven knoeien in die regio’s … en zelfs al zou dat slechts de rol van lont in het kruitvat zijn iedere keer (wat het niet is, het brengt zelf ook grote hoeveelheden kruit mee) dan is dat al kwalijk genoeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 6822

@48: Het was maar een voorbeeldje, wedstrijdjes met doden zijn onkies, maar wel een primaire reactie op het noemen van door het westen veroorzaakte doden in het Midden-Oosten. Het gaat mij om die splinter en die balk. Jij zegt hypocrisie te veroordelen. Prima. Probeer ik ook, niet in de laatste plaats bij mijzelf.
Alleen wordt de situatie raar als ik hypocrisie bij anderen waarneem om mij vervolgens af te vragen of ik hypocriet ben als ik die andere hypocrisie benoem. Ik ben gewoon niet andere wang genoeg om alleen maar bij eigen hypocrisie stil te blijven staan als “een groot deel van de wereld (@0)” mij mijn hypocrisie staat te verwijten, met zelf nogal wat boter op het hoofd.
Dit is de meer psychologische kant van het verhaal.
Er zijn meer kanten. Zo vind ik het niet scherp bedacht om het als een gemiste kans te zien dat het economisch en militair sterke westen niet in de rest van de wereld haar normen en waarden heeft laten zien.
Het westen was namelijk economisch en militair zo sterk vanwege een gebrek aan normen en waarden. Niet elke westerling, wel westerse regimes en bedrijven. Het probleem zit hem in het kapitalisme.
Maar op kapitalisme zijn zoveel mooie antwoorden mogelijk. Ik heb de beweging van landloze boeren nooit over haat horen praten. Ik heb de Zapatista’s nooit over haat horen praten. En waar ze dat wel hebben gedaan, ging het inderdaad om haat tegen de Monsanto’s van de wereld. Niet om de daadwerkelijke haat tegen terraszitters in Parijs noch tegen thuiszitters in Beiroet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 6822

@49: Geheugenverlies niet opzettelijk. Pistolen weer in de holsters. Ik wijs op mijn eigen irrationaliteit en mijn eigen hypocrisie. Lees daar niet omheen graag.
Het lijkt mij alleen onwenselijk de situatie te simpel voor te stellen. Sjah als anti-reactie op westerse bemoeienis? Mee eens, honderd procent. Maar waarom een Sjah als anti-reactie? Waarom niet een MO versie van Allende bijvoorbeeld? Hebben wij geen antwoord op, hoeft ook niet, want kan ook niet. Maar dat maakt wel dat de verantwoordelijkheid die “ons” wordt toegedicht een beetje jeukt.
Dan wapens naar Irak door het westen, want stoute Sjah. Ook hier ga ik met je mee. ongewenste bemoeienis. Maar waarom was Irak bang voor de Sjah? Vanwege onderdrukking van hun eigen Sjiiten. En daar staat het westen toch echt wel buiten.
Een dergelijke verantwoordelijkheid kun je België bijvoorbeeld wel aanrekenen in het Hutu Tutsi verhaal. En zo zijn er veel voorbeelden waar ik helemaal in mee ga. Maar niet in dit verhaal. Sorry.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Mohammed Boubkari

@49

“Begrijp me niet verkeerd hoor, het zou de islamitische wereld sieren zelf ook eens wat verantwoordelijkheid te nemen voor alle ellende daar”

Je hoeft geen Arabisch te kunnen lezen of Turks, Farsi etc. om te weten dat men zich in de islamitische wereld al 200 jaar afvraagt waar het mis is gegaan.

Moslims in het Westen en in de islamitische wereld doen aan ruime zelfkastijding in het Engels en in mindere mate in het Frans op tal van sites waaronder die van honderden kranten.

Zelfkastijding in de vorm van boeken, wetenschappelijk artikelen, essays, columns en reacties op sociale fora’s voor wie wil lezen dan.

De standpunten variëren van totale copy & paste van het Westen tot selectief shoppen in wat het Westen te bieden heeft aan moois.

Zelfs de baardmansen doen dat. Sterker nog Bagdadi & co zijn zeer te spreken over wat het Westen te bieden heeft aan moordwapens en andere technologie met name middelen om effectiever bevolkingen onder de duim te houden kunnen op zeer grote bewondering rekenen. En niet te vergeten de multimedia middelen niets beters om snuff movies te maken dan de laatste Hollywood technieken.

Baardmansen zijn zeer jaloers op het Westen maar dan niet op die superieure Waarden en Normen wel op die superieure wapens. Daar spreken ze zeer lovend over.

Alle intelligente baardmansen hebben een master of PHD in de exacte wetenschappen een enkele softling in medicijnen maar geen baardmans die taalt naar geschiedenis, filosofie, literatuur etc. met uitzondering dan wat historische en religieuze kennis over de Islam maar dat dan ook zeer eenzijdig en selectief.

Baardmansen zijn dan ook niet voor niets het product van de moderne wereld. Ze willen terug naar een imaginaire zevende eeuw maar dan wel met alle moderne technologieën en wetenschap en comfort.

Geen baardmans die het meer dan een paar maanden zou uithouden onder de omstandigheden waarin de Profeet en zijn metgezellen leefden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Mohammed Boubkari

@ 51,

Je hebt gelijk in dien je stelt dat niet alles wat er in de islamitische wereld verkeerd is gegaan, verkeert gaat en zal gaan te wijten is aan het Westen.

Ik persoonlijk denk dat het grootste deel van wat verkeerd is gegaan, verkeerd gaat en zal gaan aan interne actoren ligt.

Echter het Westen heeft een flinke eigen bijdrage geleverd aan wat verkeerd is gegaan, verkeerd gaat en zal gaan.

Raqqa wordt nu platgebombardeerd alsof daar geen gewone mensen wonen maar alleen snode baardmansen.

Het leven van gewone burgers in Raqqa is geen zier waard wanneer het er op aankomt om de wraaklust te botvieren.

Frankrijk heeft vanaf 2011 tot aan nu baardmansen gefinancierd, getraind en bewapend en wilde koste wat kost Assad ten val brengen.

Ik herinner mij nog dat tussen 2011 en tot eind 2013 jongelui die vertrokken naar Syrië geen duimbreed in de weggelegd werd.

De aanslagen van afgelopen vrijdag zijn in wezen zoals de Amerikanen dat zo mooi en krachtig kunnen zeggen:

The chickens come home to roost

De doden en gewonde burgers in Parijs en Raqqa betalen de prijs voor een zieke cynische neokoloniale Franse politiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Krekel

@51:

Geheugenverlies niet opzettelijk. Pistolen weer in de holsters. Ik wijs op mijn eigen irrationaliteit en mijn eigen hypocrisie. Lees daar niet omheen graag.

Ik moet bekennen dat ik de rest van het draadje nauwelijks gelezen heb, mijn oog viel op dat ene zinnetje en het leek me zo typisch (voor dat militante geheugenverlies dat je zo vaak aantreft) dat ik de wapenen trok.

Overigens zeg je nu steeds ‘sjah’ waar je het revolutionaire regime in Iran bedoelt. De sjah was geen tegenreactie op westerse inmenging, die was de verpersoonlijking van die inmenging. Daarvoor had Iran een gematigde, seculiere premier gekozen die je min of meer als de Iraanse Allende kan zien. Die werd echter gewipt door de Britten en Amerikanen, die vervolgen de sjah hebben geïnstalleerd, die in deze Chileense analogie de Pinochet is, maar dan oneindig veel psychopatischer.

Waarom de reactie óp die sjah on- en anti-liberaal was, en geen langzame democratisering zoals in Chili, heeft o.a. te maken de aard van het regime van de sjah, waarin überhaupt geen vreedzame verandering mogelijk was, maar waarop alleen radicalisering en een gewelddadig antwoord gegeven kon worden. Ook de westerse houding ná de revolutie heeft niet geholpen om de gemoederen te bedaren, de sjah niet willen uitleveren en blijven steunen bijvoorbeeld, en dat is uiteraard naast de gesponsorde oorlog met Irak.

Dat Saddam vreesde dat een machtige sji’itische staat aan zijn grens de sji’iten binnen zijn grenzen tot opstand zou aanzetten of inspireren is inderdaad waar (het is overigens wel slechts een deel van de oorzaak van de oorlog, Iran was na de revolutie ook gewoon zwak en de ambitieuze Saddam rook een buitenkansje, zoals ook bijvoorbeeld Pruisen en Oostenrijk een buitenkansje roken toen Frankrijk na de revolutie op zijn gat lag) maar je laat uit je verhaal nu wel weg wie de grenzen van Irak überhaupt getrokken hebben na WOI — juist met als doel óm landen als Irak instabiel (en dus afhankelijk van westerse steun) te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Mohammed Boubkari

Terreur:

Moord en verminkingsmethode door onbeschaafde lieden met baarden en een kleurtje die citeren uit de Qur’ân.

Collateral damage:

Moord en verminkingsmethode door beschaafde lieden zonder baard en kleurtje, gekleed in maatpakken en citerend uit de UVRM.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 6822

@53: Wellicht klopt alles wat je zegt.
Maar het verklaart zo weinig voor me. En gehoorde verklaringen volstaan niet voor mij.
Om baardmannen te financieren, moeten ze er wel eerst zijn. Waarom? Bush, Irak, het volstaat niet. Versaille volstaat voor mij ook niet om Hitler te verklaren.
Jongeren die niet worden tegengehouden, ik geloof je. Maar waarom willen ze? Discriminatie, achterbuurten, het volstaat niet.

Uit alles wat ik schrijf blijkt wellicht een grotere politieke naïviteit dan ik mijzelf graag toedicht. Daardoor lig ik soms ook overhoop met hen die ik graag tot “mijn groepje” reken. Ik denk dat ik het gewoon verwarrende tijden vind.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 6822

@54: Ik schreef pistolen en holsters omdat je mij een opzettelijke kwaadaardigheid toedichtte, die je dacht af te lezen uit verondersteld opzettelijk geheugenverlies.

Sjah is inderdaad een foutje, in de flow ontstaan. Jouw correctie klopt.

Over het conflict weet ik niet veel, geef ik toe. Ik was 5 tot 13. Ik kan me verschrikkelijke beelden herinneren, maar geen inhoud. Dus mijn kennis is gewikied. Maar uiteindelijk is dit conflict ook maar een “oh ja, en dit dan….” reactie, gaf ik al direct aan.

Ik heb mijn jeuk uitgelegd, volgens mij heb ik geen blijk gegeven van een roze bril naar “mijn eigen veilige westen”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Mohammed Boubkari

“Dat Saddam vreesde dat een machtige sji’itische staat aan zijn grens de sji’iten binnen zijn grenzen tot opstand zou aanzetten of inspireren…”

Dat klopt niet. Saddam wenste gebruik te maken van de revolutionaire chaos waarin Iran verkeerde om het verdrag van Algiers uit 1975 te niet te doen..

1 Gehele controle krijgen over de Shatt al-‘Arab en zo betere toegang te krijgen tot de Perzische golf

2 De provincie Khuzistan in te lijven waarvan de overgrote meerderheid van de bewoners Arabieren zijn en bovendien grote olievoorraden heeft.

Iraq heeft maar een 58 km kustlijn. Erfenis van de Britten die Iraq doelbewust ontzegden van meer door de creatie van Koeweit als staat.

Niet alleen Saddam beschouwde Koeweit als 19e provincie alle regeringen tot de huidige doen dat.

Wat in feite correct is aangezien Irak min of meer ontstaan is uit het bijeenvoegen van drie Ottomaanse provincies: Mosul, Bagdad en Basra.

En het gebied dat nu de het staatje Koeweit is was onderdeel van de provincie Basra.

Overgrote deel van Saddams leger bestond uit Shia en die vochten net zo hard mee als hun merendeels sunnitische officieren.

Niet dat Saddam geen korte metten maakte Shia opponenten met name islamistische maar dat deed hij met iedereen.

Merendeel van de Arabische bevolking ( Koerden uiteraard niet) moslim soenniet/shiït, christenen en andere minderheidsreligies waren eerder te porren voor het seculiere Arabische nationalisme van Saddam dan voor het islamisme van sunni of shia zijde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Mohammed Boubkari

@56,

Baardmansen ideologie is een giftige cocktail van:

Een selectieve islam interpretatie + gemankeerde opvattingen van modernisatie + utopisme + revanchisme.

Baardmansen zijn het product van hun samenleving en in die zin niet primair een voortbrengsel van westerse bemoeienis.

Echter een deel van de brandstof waar baardmansen op kunnen teren en hen een continue stroom aan rekruten oplevert is de bemoeienis van het Westen.

Geen betere rekruteringspropaganda dan de echte en vermeende wandaden van de vijand.

En het Westen biedt dat ze op een presenteerschaaltje aan al decennia lang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Mohammed Boubkari

Nog iets om over na te denken:

Baardmansen hebben in het Westen een paar duizend mensen gedood de afgelopen 25 jaar

In de islamitische wereld honderdduizenden.

Wie hebben meer te vrezen van baardmansen moslims of westerlingen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Krekel

@58:

Dat klopt niet. Saddam wenste gebruik te maken van de revolutionaire chaos waarin Iran verkeerde

Ten eerste is het feit dat Saddam gebruik wilde maken van de revolutionaire chaos in Iran niet in tegenspraak met die andere factor, en dus geen grond om te zeggen “Dat klopt niet.” Ten tweede is het gewoon bijna letterlijk wat ik óók zeg:

”(het is overigens wel slechts een deel van de oorzaak van de oorlog, Iran was na de revolutie ook gewoon zwak en de ambitieuze Saddam rook een buitenkansje, zoals ook bijvoorbeeld Pruisen en Oostenrijk een buitenkansje roken toen Frankrijk na de revolutie op zijn gat lag)”

Overigens begint dat ‘baardmansen’-gelul me een beetje de keel uit te hangen, kan je vanaf nu gewoon in grote-mensentaal communiceren? Het lijkt me namelijk dat je het punt dat je ermee hoopte te maken nu ofwel al wel gemaakt hebt, ofwel dat het punt ook niet meer gemaakt gaat worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 6822

Maar wellicht sowieso tijd om de Iran Irak discussie te staken? Ik had hem ingebracht als voorbeeldje van waar mijn jeuk door ontstaat. Maar het was geen echt ter zake doend onderdeel van @0. De haat van een groot deel van de wereld jegens het westen. Volgens mij zijn we hierin overeengekomen dat hoewel het westen een kwalijke rol speelt en heeft gespeeld in het MO, dit niet afdoende alle problemen in de regio verklaart of kan verklaren en dat het grootste deel van de problemen daar in 1ste instantie van interne aard zijn, eventueel opgestookt of beïnvloed door het westen.
Ik zou dan zeggen: dan kan het ook geen haat verklaren, hoogstens een ambivalente houding, ofwel de haat is ontstaan uit irrationele hyperfocus.
Dan de rest van de wereld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Mohammed Boubkari

@61,

Baardmansen is hoe ik hen noem, normaal baardapen maar dat vond ik hier iets te simplistisch. Maar verder bezig ik toch gewoon grote mensentaal of niet soms?

Verder lul ik niet maar poneer ik zo mijn ideeën met de nodige onderbouwing.

Ben je het er niet mee eens dan staat je toch niets in de weg om dat aan te tonen?

Volgens mij is men hier mitst de moderatie dat toestaat tot in de eeuwige lengte der dagen vrij gemaakte punten bij te slijpen, nader toe te lichten, te verbreden etc.

En als mijn reacties je de keel uithangen dan lees je ze toch gewoon niet. Probleem opgelost!

Een prettige dag verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Mohammed Boubkari

@62,

Het is heel simpel haat kan alleen goed uitgebuit worden als het geprojecteerd wordt op anderen. Als je haat projecteert op de eigen achterban of beter gezegd die lui waarvoor je zegt op te komen en te strijden dan schiet je in eigen voet.

Dus focus je de haat op de nabije vijand: shia, seculieren, minderheden, regimes etc. En op de verre vijand: Het westen.

De nabije en verre vijanden hebben allen – echt of vermeend – wel iets op hun kerfstok om de massa of een deel van de massa te overtuigen dat de haat gerechtvaardigd.

Simpele psychologie adequaat gebruikt door baardmansen in tal van redevoeringen, preken, pamfletten verspreid via boeken audio, internet, video etc.

O en grote bondgenoot SOA financiert dit soort haatzaaierij met miljarden onder het motto:

Binnenlands theoretisch haten en in buitenland de praktijk toepassen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 6822

@64: Je legt een bepaalde veronderstelde psychologie uit, maar toont hiermee niet aan dat die haat er ook daadwerkelijk is, altijd en overal waar je maar buiten het westen stapt.
Nogmaals, ik geloof heus dat niet de hele wereld gelooft dat onze scheten naar bloemetjes ruiken en daarentegen heus wel dat er een bepaalde ambivalentie is, maar haat is te sterk. Wellicht bij bepaalde bevolkingsgroepen, maar dat was het punt van @0 niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Mohammed Boubkari

@65,

Als je lot wordt bepaald – of denkt dat, dat zo is – door anderen.

En je zit in de realiteit die anderen bewust of onbewust door hun doen en laten voor een deel ook doen dan ligt een emotie als haat tegen die anderen op de loer.

Ik zal je een simpel voorbeeldje geven.

In de jaren 80 gingen wij met de auto naar Marokko. Bij de douane aangekomen werden Marokkanen geredigeerd naar afzonderlijk douanepost. Waar westerlingen gewoon na een stempeltje in het paspoort konden doorrijden als ware zij meesters van de wereld. Werden Marokkanen die naar eigen land gingen behandeld alsof ze illegale immigranten waren. Bevraagd, onderzocht soms uren lang een vernedering alleen af te kopen met omkoperij.

In de eerste instantie richt de haat zich natuurlijk op de waakhonden van het walgelijke regime van Hassan II maar als de haat lang door suddert en men 1 + 1 gaat optellen en men zich afvraagt wie de vrienden van Hassan II zijn en waarom Europeanen niet alleen in eigen landen allerlei voorrechten genieten maar zelfs in andermans landen dan is het niet moeilijk om te bedenken dan iemand die opgefokt is van al dit soort vernederingen zijn haat gaat richten op het Westen.

Je zit ergens in een God vergeten oord waar toevallig een historisch monument staat of een ander bezienswaardigheid. Je hebt een religieus conservatieve kijk op het leven. En opeens komen daar horden mensen aan die onbewust: jouw waarden en normen met de voeten treden, hun welvaart onder je neus wrijven en laten zien dat ze gaan en staan waar ze willen en dat jaar in jaar uit. Onderwijl heb jij in eigen land minder rechten dan de huisdieren van die mensen die als toerist je land bezoeken.

Je kijkt TV en je ziet hoe een grote Arabische stad aan gort wordt gebombardeerd onderwijl spreken mannen in maatpakken over mensenrechten, democratie etc. omdat te rechtvaardigen.

Zo kan ik nog vele duizenden voorbeelden geven.

De vraag zou niet moeten zijn waarom sommige mensen in de rest van de wereld westerlingen haten maar waarom het er zo weinig zijn!

De mensen in deze contreien moeten hetzelfde gevoeld hebben tegen de Romeinen als veel mensen in de Arabische wereld tegen de westerlingen.

Men kan leven met de rijkdom en macht van anderen ook als men zelf in armoede leeft maar als die rijkdom en macht je ook nog eens onder de neus wordt gewreven en gebruikt wordt als middel om je er onder te houden, te beroven van natuurlijke rijkdommen etc. dan wordt de acceptatie heel snel minder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 6822

@66: Nee. De vraag is waarom een groot deel ons haat. Of sterker nog, er is een stelling in @0 die beweert dat een groot deel ons haat. Ik heb daar mijn twijfels bij, niet bij een terechte ambivalentie, wel bij haat. Ik vraag om bewijs, maar jij komt voor een tweede keer met slechts de psychologie van de haat. Die begrijp ik in meer of mindere mate. Maar die bewijst de stelling van @0 niet.
En mocht je het zo bedoelen dat die psychologie als bewijsvoering mag gelden, dan is mijn reactie daarop dat de haat dan zo irrationeel is dat je/we/men/zij………weet ik veel.
Jouw opmerking dat de vraag eigenlijk zou moeten zijn waarom zo weinig het westen haten, klopt niet, of lijkt althans niet te kloppen met eerder gemaakte opmerkingen van jouw eigen hand, waarin je toegeeft dat hoewel het westen soms olie op het vuur gooit, het grootste deel van iig MO problematiek een interne oorzaak heeft. In @53 en @59

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Matthijs2

Ben het hier grotendeels met Mohammed @66 (en eerdere reacties) eens.

De haat richting ‘westen’ is heel goed verklaarbaar door de manier waarop het westen gehandeld heeft en nog steeds handelt in grote delen van de wereld. Uitbuiting via westerse multinationals, starten van oorlogen, militair ingrijpen, opdringen van allerlei zaken, koloniale verleden, wapens leveren aan partijen binnen conflicten, etc etc.

Als een of ander land jarenlang met drones hier in Europa of Nederland bommen gooit en daarbij duizenden onschuldigen doodt, dan is het toch logisch dat er een enorme haat ontstaat richting dat land? En dat er daarbij een groep is die terug wil vechten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Niels Nijsingh

@39: Dat zal dan om de Nederlandstalige versie van hetzelfde stuk gaan. ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Mohammed Boubkari

@67

Als haat een groot woord voor je is dan kun je het ook omschrijven als grieven, boosheid etc.

Als iemand in grote mate door eigen familieleden onheus is bejegend maar in mindere mate door vreemdelingen dan zal de haat of grieven tegen de vreemdelingen er niet minder om zijn.

Sterker nog de haat zal vaker groter zijn dan die tegen de eigen familieleden waar gevoelens van liefde/verwantschap/loyaliteit/sympathie/vergevingsgezindheid strijden met haatgevoelens. Helemaal als men ook nog enige zelfreflectie heeft een de oorzaak van de onmin ook bij zichzelf zoekt ( De eigen samenleving ).

Bij vreemdelingen speelt dat niet of nauwelijks daar is het veel meer zwart – wit. En als die vreemdelingen een kwalijke zaak hebben gespeeld, spelen en willen blijven spelen in de onmin tussen jouw en de eigen familie dan slaan bij sommigen de stoppen door en is de haat verzengend.

Jullie doden onze vrouwen, kinderen en oude van dagen? Dan doden wij jullie vrouwen, kinderen en oude van dagen. En om het te legitimeren verwijzen we naar wat Qur’ân verzen.

Is dat zo moeilijk te begrijpen?

Voor Bagdadi & Co is dit natuurlijk allemaal onzin voor hen is de haat bij sommigen niet meer dan een doel om de eigen belangen te realiseren. Maar men heeft nu eenmaal kanonnenvoer nodig.

De islamitische wereld met name de Arabische wereld heeft een overvloed aan jongemannen in de leeftijdsgroep 16 – 24

En als jongemannen ergens goed in zijn dan is het projecteren van haat op anderen en daar ook naar handelen. De bloedige geschiedenis van Europa is daar een goed bewijs van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 6822

@70: “Is dat zo moeilijk te begrijpen?”

Nee, wat blijkbaar moeilijk te begrijpen is, is dat het stuk over een groot deel van de wereld gaat, terwijl jij maar doorgaat over een specifieke groep.
40.000 =/= (wereldbevolking – westen)

 • Vorige discussie