Een blik in de afgrond

“…als ik plus een paar alleraardigste en allerredelijkste mensen uit mijn omgeving, zichzelf structureel dagelijks betrappen op geweldsfantasiën waarbij hele legers van islamofiele en anti-Zionistische Gutmenschen tot bloedpap worden vermalen, dan is er iets raars aan de hand.”

Hier spreekt een man die elk besef van redelijkheid heeft verloren, die elk vermogen om andere meningen te accepteren voor wat ze zijn – uitingen van democratische, individuele vrijheid – kwijt is. Hier spreekt het gevolg van een jarenlange obsessie. Jaren, doorgebracht in kringen van gelijkgestemden met niemand die eens een keertje aan de rem trok. Ook nu niet – lees de reacties er maar op na.

Het doet me niet eens meteen denken aan Geert Wilders of de PVV. Eerder aan sites waar samenzweringstheoriën worden bedacht waar je bij staat. Zonder bewijzen, zonder onderbouwing, zonder ook maar iets dat onder kritische observatie langer van vijf minuten overeind blijft. Je hoort mij niet zeggen dat Martien Pennings een produkt is van Geert Wilders.

Het is namelijk nog veel erger.

Zowel Martien Pennings als Geert Wilders zijn het produkt van een serie samenzweringstheorieën rond de islam en de linkse politiek. Theorieën zoals Eurabia van Batshit Ye’or. Nachtmerries die de mens al plagen sinds de dageraad der beschaving: straks komen die anderen en slopen ze onze samenleving. De barbaarse horden uit het oosten, het zuiden, het westen of het noorden. De Kanninefaten, de Noormannen, de Joden, de calvinisten, de Hollanders en nu dus de moslims.

Dat je met vijf procent onderling scherp verdeelde moslims, die nog niet eens een eigen omroep kunnen stichten zonder vechtend over straat te rollen, nooit Nederland kunt “islamiseren” is zo enorm evident dat je je afvraagt waarom dat simpele feit niet volstaat om al dit bange geleuter de kop in te drukken. Vijf procent – er zijn veel meer PVV-stemmers in Nederland dan moslims. Zelfs al zou het CBS “de echte cijfers achterhouden” en natuurlijk “miljoenen illegalen” niet meerekenen, dan nog moet je héél erg ruimhartig omgaan met de cijfers om op tien procent moslims te komen. Vervolgens moet je de werkelijkheid enorm veel geweld aan doen om in elk van hen een fundamentalist te zien, of zelfs maar een oprecht gelovige moskeebezoeker. En zelfs dan zijn er nog steeds meer PVV-stemmers.

Maar samenzweringstheoretici willen van geen redelijkheid horen. Nooit. Er is geen discussie mogelijk met mensen die een religieus geloof hebben ontwikkeld in de waarheid van de eigen mening. En zoals er islamieten zijn die jou de kop willen afhakken als je een afwijkende mening hebt over de Profeet, zo zijn er islamofoben die gruwelijke fantasieën hebben over mensen die in de islam niet het allergrootste, allerurgentste gevaar voor de mensheid zien.

En in dat fanatieke geloof ligt de basis van zowel Pennings’ diep gestoorde schrijfsel als de partij van Wilders. Het zal aan de meeste van zijn kiezers voorbij zijn gegaan – zij zijn vooral kleinburgerlijke conservatieven die als de dood zijn voor de veranderende tijden. Niet gek dat ze naar de SP gaan, die immers ook een conservatief-populistische partij is, gestoeld op een ideologie die de tijdgeest ontkent en terug wil naar een gedroomd verleden aan de hand van gemakkelijke als-dannetjes.

Maar Pennings’ bloedpap en Wilders’ wapperende hoofddoekjes zijn tweelingbroertjes. Wat bij de een uit de gehaktmolen van zijn zieke fantasie druipt, blijft bij de ander onuitgesproken, en wellicht (hopelijk, in ieder geval) onbedacht. Maar aan de basis ligt hetzelfde onwrikbare geloof in dezelfde baarlijke nonsens.

Het is die nonsens die bestreden moet worden. Allemaal leuk en aardig, die aandacht voor de stoet criminele en/of stuntelende PVV-volksvertegenwoordigers, maar het weerlegt geen letter van het evangelie van deze types. We hebben een blik in de afgrond kunnen werpen en op de bodem zagen we zowel Martien Pennings als Geert Wilders. Dat gat moet zo snel mogelijk worden dichtgegooid.

Met argumenten. Niet met zand of stenen.

Foto van Nick Bonzey

 1. 1

  Ja maar, ja maar, daar hebben we frontaal naakt toch al voor.

  En bovendien barst het van de normale mensen zoals lange frans.
  (http://www.ze.nl/p/46842/lange_frans_ziet_overal_een_complot_in)

  De nonsens van die mensen kan je niet met argumenten bestrijden, ze willen meer geld, meer asfalt en minder belasting. Dat helpt een beetje.

  Dus ja, ‘formeel’ bezwaar blijven maken tegen de collega’s en anderen die met hun impliciete racistische geleuter en planeet X flauwekul op de proppen komen maar aub geen hoop dat het ook maar ene flikker uitmaakt!

  pff cynisch, existentieel dipje de laatste tijd

 2. 3

  Ik snap het niet helemaal: iemand die publiekelijk zijn fantasieën uitspreekt en daarbij zegt dat er dus iets “raars aan de hand” is, die biedt toch juist handvatten? Het zijn juist de mensen die politiek glibberen, elke ziel missen en en alle handvatten verwijderd hebben, die je niet anders dan met huiver kunt benaderen.

 3. 5

  De achtervolgingswaan over de ondergang der beschaving bestaat pas sinds de Apocalyps en de ondergang van het Romeinse rijk en niet sinds de dageraad der beschaving (iig niet als geïnstitutionaliseerd geloof). En daarmee hebben we ook de basis van die waan: het christelijk geloof.

  De angst voor de ondergang is christelijk.

  Het is niet voor niets dat rechts met graagte en veelvuldig christelijke symbolen pakt. Van de ondergang met de vier ruiters naar het Jeruzalem-kruis via de kruistochten tot tempelier-ridderschap (lees ook het stuk van Breivik) en verder.

  En in dat proces grijpen ze graag naar de islam die nu eenmaal sinds haar ontstaan als zondebok voor de christenen heeft gefunctioneerd en nu weer. Iedereen staat zo verbaasd over wat er gebeurd maar er is echt niets nieuws onder de zon.

  Het gaat alleen fout als je naar Rome wijst als oorzaak.
  Niemand neemt je serieus.

  Ik zal die club geen samenzwering noemen, het maakt de discussie alleen maar lastiger, maar het is echt wel aantoonbaar – goed beargumenteerbaar – dat de christelijke wereld de toon en het voorbeeld heeft gezet in de islam vervolging. En nog!

  Het zijn niet de minsten geweest uit die cultuur.
  Je gebruikt zelf termen als geloof en evangelie.

  Geloof me: argumenten gaan niet helpen er is een geloof in het geding.

 4. 6

  En hoe zie je dat voor je? Mensen wiens redelijkheid bij iedere notie van ‘links’ oplost in een rode waas overtuigen dat zij in een schijnwerkelijkheid leven? Bij iedere redelijk aangedragen argument zal hun waas enkel toenemen.

 5. 7

  EoE schrijft: “Het zal aan de meeste van zijn kiezers voorbij zijn gegaan – zij zijn vooral kleinburgerlijke conservatieven (…)”

  Die constatering lijkt me terecht. En het zijn veelal de kleinburgerlijke conservatieven die totalitaire regimes mogelijk maken. Dat betekent echter nog niet dat alle kleinburgerlijke conservatieven bloeddorstige psychopaten zijn.

  Voorzover het die kleinburgerlijke conservatieven betreft lijkt me de aandacht voor de stoet criminele en/of stuntelende PVV-volksvertegenwoordigers WEL het probate recept. Het zijn veelal mensen die fatsoen hoog in het vaandel hebben staan en willen dat “er eindelijk eens iets aan gedaan wordt”, liefst met stoer mannelijk optreden. Als er iets is waar deze mensen een hekel aan hebben, dan is het juist om in plaats daarvan ontmaskerd te worden als belachelijk en kleinburgerlijk.

  Hoe gevaarlijk is zo’n Martien Pennings nou eigenlijk? Laten we er nou eens van uitgaan dat hij werkelijk iets strafbaars heeft geschreven. In dat geval loop je ook nog eens de kans dat hij ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. Het lijkt me alleen onvoldoende voor een TBS-opname.

  Het gevaarlijkste zijn feitelijk de media die aan dit soort uitingen aandacht besteden op een manier die doet veronderstellen dat je het gebrabbel van een kennelijke schizofreen serieus moet nemen. Dat schept verwarring.

  Het schijnt dat er een soort code bestaat om niet teveel media-aandacht aan het fenomeen zelfmoord te schenken, omdat het aantal gevallen van zelfmoord daardoor significant toeneemt.

  Pennings is met zekerheid niet de enige psychopaat in Nederland en het zou zomaar kunnen dat andere psychopaten zo bevestigd worden in de gedachte dat het hier om realiteit gaat. Terwijl de echte realiteit is, dat de media bezig zijn hun waanwereld tot werkelijkheid te maken.

  Dat lijkt me het werkelijke gevaar.

  Wie in discussie gaat met gekken, denkend dat je ze zo zou kunnen genezen, heeft zelf een steekje los zitten.

 6. 9

  En als die moordlust zich nog zou richten op aggresieve moslims die roepen dat ze hier de boel willen overnemen. Maar hij richt zich op mensen die alleen maar zijn samenzweringstheoriën durven te betwisten.

 7. 10

  Overigens ben ik van mening dat de onnodige uithaal naar de SP ook getuigt van kleinburgerlijkheid.

  Is er eigenlijk nog wel iemand die de verbeelding aan de macht wil?
  Of is Nederland misschien gewoon domweg een kleinburgerlijk rotland?

 8. 11

  Ja, zou kunnen, maar – en ik realiseer me dat ik daar niet echt duidelijk in was – de evolutie naar het christendom bevat zeker ook elementen van buitenaf. Het punt is niet dat apocalyptische elementen niet eerder bestonden, het punt is dat de apocalyps nooit eerder zo geïnstitutionaliseerd is geweest met de bijbehorende invloed.

  Maar al zal er ongetwijfeld wel iets tegen te zeggen zijn, de kern is natuurlijk de islam als ketterse oorzaak van de ondergang die bestreden moet worden. Die is groot gemaakt, gepropageerd en wijd verspreid door het RK geloof.

 9. 12

  Ik zie niks van dat soort dingen voor me, want ik ben van mening dat elk niet-afstandelijk (of reflecterend, of noem maar op) gebruik van de termen “links” en “rechts” uitingen zijn van een gebrek aan mentale en intellectuele controle.

 10. 13

  Onzin moet je niet bestrijden maar negeren. Je kunt deze fanatici niet bekeren. Je kunt er wel voor zorgen dat ze anderen niet infecteren. En dat laatste schijnen we massaal te vergeten want we geven de malloten een podium en als ze daarvan gebruikmaken dan belichten en bespreken we de bagger die eruit komt nog eens van alle kanten en we geven de malloten daarna weer een podium om daarop te reageren.

 11. 16

  Dat klink alsof je betoogt voor vingers in je oren en maar roepen dat je niks hoort. Hoe je de termen ook definieërt of wie je eronder schaart, je kunt moeilijk ontkennen dat er een nieuw, van europees makelij, vorm van redscare de ronde doet bij deze haatblogs.

 12. 18

  Je zou ook kunnen zeggen dat zijn gramschap zich richt op de vertegenwoordigers van een religie of ideologie die (naar zijn gevoelen) competitief is met de zijne, zij het dat die mensen er niet voor uitkomen dat hun opvattingen getuigen van zo’n religie/ideologie.

 13. 19

  Ik heb er dan ook helemaal geen behoefte aan om dat te ontkennen. Ik heb dan ook alleen maar gezegd dat elk niet-afstandelijk (of reflecterend, of noem maar op) gebruik van de termen “links” en “rechts” uitingen zijn van een gebrek aan mentale en intellectuele controle. Dat geldt dus voor “links” én voor “rechts”.

  Als je eenmaal in termen van “rechtse kerk” denkt of in soortgelijke typeringen, dan moet je dat ook met “linkse kerk” doen, en omgekeerd natuurlijk ook. Nogmaals: dat geldt voor “links” én “rechts”… (“Hoe je de termen ook definieërt of wie je eronder schaart, je kunt moeilijk ontkennen dat er een nieuw, van europees makelij, vorm van redscare de ronde doet bij deze haatblogs“).

 14. 20

  Waar gebruik ik de term rechts? Je verhult je mening nu achter wollige woordgebruik. Maar als je mij ergens van wilt betichten gaarne in het openbaar. Ik constateer dat deze haatsites een taktiek gebruiken dat zich laat vergelijken met Amerikaanse redscare taktieken. Namelijk hun ‘vijanden’ voorspiegelen als staatsondermijnende insiders, ook wel collaborateurs, die een verborgen agenda erop nahouden en daarmee hun geweldsfantasieën rechtlullen. Ben je het daarmee eens?

 15. 24

  [over de term “rechts”] “…of soortgelijke typeringen”, meen ik gezegd te hebben. Ik verhul niks, ik zeg precies wat ik gezegd wil hebben. Dat jij formuleringen (over anderen) gebruikt als “redscare” moet jij weten. Ik kan alleen maar constateren dat nu niet alleen onduidelijk is wat die anderen met “red” bedoelen, maar dat je er ook nog een onduidelijkheid aan toevoegt, namelijk of je alleen maar hun begrip van “red” niet pikt, of ook hun manier van ermee omgaan of ertegen ageren (of een verder onduidelijke combinatie van beide). Ik vind en vond dat je voorzichtiger met dit soort quasi monopolen moet omgaan in dit soort contexten en dat je niet zo makkelijk mensen moet indelen in groepen. Ook dat advies is iets voor “rechts” én “links”!

 16. 25

  Ja, en elke psychiater zal je zeggen dat dit woordgebruik (waardoor duidelijk wordt dat hij in de gaten heeft dat er iets “raars” is, en dit ook laat blijken), juist een contra-indicatie is voor een volledig ontwikkelde psychose. En als je me niet gelooft dan vraag je het maar ergens na.

 17. 26

  In aansluiting op Harm vind ik de uithaal naar de SP, even terloops als weldoordacht (?):
  “Niet gek dat ze naar de SP gaan, die immers ook een conservatief-populistische partij is, gestoeld op een ideologie die de tijdgeest ontkent en terug wil naar een gedroomd verleden aan de hand van gemakkelijke als-dannetjes.”
  Een uithaal die nergens onderbouwd is, en even als “feit” wordt ingebracht.
  Een uithaal die de SP in de dezelfde hoek als de PVV plaatst.

  Dat vind ik “vals”.
  Ook al twijfel je aan de haalbaarheid van de voorstellen van de SP, de motieven, de ideologie, is wel even wat humaner dan die van de PVV en de mensen die overstappen, zouden dat wel eens als reden aan kunnen geven/voelen.

 18. 27

  “Ja, en elke psychiater zal je zeggen dat dit woordgebruik (waardoor duidelijk wordt dat hij in de gaten heeft dat er iets “raars” is, en dit ook laat blijken), juist een contra-indicatie is voor een volledig ontwikkelde psychose”

  Ook voor een niet volledig ontwikkelde psychose kun je beter naar de psychiater gaan, voordat zoiets een volledige psychose wordt. Als je dat niet gelooft, moet je het maar aan een psychiater vragen.

 19. 28

  Het punt is dat ik niemand indeel. Dat doen de schrijvers van de haatsites. Zij plakken willekeurig etiketten als ‘linksmensch’, ‘gutmensch”, etc. op willekeurige personen. Een liberaal als Femke, of Pechtold, of zelfs een politieke buitenstaander als Claudia worden over een kam geschoren met activisten waarvan de politieke kleur maar gissen is.. En allen worden de grootste gruwelijkheden toechedicht. Zo werkte, en werkt, redscare in de VS. Je construeert een vijandsbeeld die je kunt aanvallen.

  En dat terwijl Halsema c.s. nota bene gewoon meedoen aan het politiek debat. Je kunt ze binnen dat kader prima bekritiseren zonder uitgesproken oorlogstaal te gebruiken, zoals deze haatimam tracht te doen.

 20. 31

  Ehm ja, wat zou daarmee bedoeld worden? Het verleden waarin je kon dagdromen over een tijd die zou komen: die tijd om in te dromen is voorbij, en de tijd om van te dromen zal nooit komen?
  Met andere woorden Get real life sucks, accepteer de verhoudingen, wordt slaaf?
  Tja, die Rob van Kan toch, zou hij zelf nou gefrustreerd zijn, of toch realistisch lid van GroenLinks?

 21. 34

  Deelt iemand mijn vermoeden dat het activisme van ultrarechtse reaguurders op Sargasso afneemt? Voorheen kon geen stuk over de PVV of Wilders voorbij gaan zonder dat de fans stevig meepraatten. Nu duiken ze niet meer op bij het gemiddelde stuk over PVV of Wilders. Als ze zich nog melden dan in stukken zoals dit waar het onderwerp wat breder getrokken wordt.
  Enfin ik kan me vergissen. Maar stel het is zo en de trend is ook op andere sites waarneembaar. Moeten we dan bang of blij worden?

  Je zou eea kunnen meten. Lijkt me een leuke studie waard.

 22. 40

  Akkoord, maar wel met de aantekening dat ik me goed kan voorstellen dat veel islamitische vrouwen tegenwoordig een hoofddoekje dragen als een daad van verzet tegen een maatschappij waarin ze gemarginaliseerd worden om hun geloof.

  Naar mijn mening zouden er minder hoofddoekjes worden gedragen als de PVV er niet geweest was.

 23. 41

  Inderdaad. Uit dat stuk blijkt duidelijk, dat de in het verleden gedane beroep op godsdienstvrijheid jarenlang getolereerd is. Het beantwoord niet de vraag, waarom dat nu ineens een probleem is. Dat is dus een aanwijzing, dat de huidige debatten weinig met religie te maken hebben, en dat religie slechts als excuus voor vreemdelingenhaat gebruikt wordt dus.

 24. 42

  Dat de genoemde mensen over één kam geschoren worden is en blijft betreurenswaardig, maar ik heb de indruk dat ook de mensen van politiek minder correcte sites over één kam geschoren worden. Of dat uit reactie of uit domheid gebeurt weet ik niet, maar dat doet er ook niet zo toe. Ik kan alleen maar hopen dat ik ongelijk heb. Hoe dan ook, of je nu termen als “links” en “rechts” gebruikt of dat je er andere termen voor gebruikt, die tendens om mensen over één kam te scheren zonder voldoende afstand te nemen betreur ik.

  Los daarvan, iemand als De Breij met haar domme en lelijke lesbisch/vegetarische geitenkop is natuurlijk wel heel erg om mee geconfronteerd te worden, temeer omdat geen enkel perspectief voor verbetering te bespeuren is én omdat ze maar niet van de buis is weg te slaan. Je kunt m.i. niemand kwalijk nemen als hij daarvan over de rooie zou gaan.

 25. 44

  “iemand als De Breij met haar domme en lelijke lesbisch/vegetarische geitenkop is natuurlijk wel heel erg om mee geconfronteerd te worden, temeer omdat geen enkel perspectief voor verbetering te bespeuren is”

  Daar zal na deze intellectueel hoogstaande en erg opbouwende kritiek vast wel verandering in komen. Je laat je van je beste kant zien, morika.

 26. 45

  @su 43, Jawel, maar daarvan gebruik maken heeft geen zin als het gaat om het publieke discours over de diverse onderwerpen, dan mis je namelijk iets van deze inhoud. (“Inhoud” in brede zin, dus inclusief de manieren waarop dit discours gevoerd wordt, dat is: door het inzetten van figuren als deze De Breij).

  @pedro 44, dat zal best, maar ik scheer haar tenminste niet over dezelfde kam als de rest. En daar ging het hier om, toch?

 27. 46

  @45: Welke discours mis ik door niet eens te weten in welke programma’s Mevr. de Breij optreedt? Kun je opeens niet meer een politieke standpunt formuleren zonder P&W te kijken? Wat is dat voor infantilisering?

 28. 47

  @su 46 Je mist dan het volledige discours dat sinds Fortuijn onder de oppervlakte vandaan gekomen is, namelijk dat over de islam/ PvdAllochtonen/ godsdienstvrijheid/ Europa etc. Dat discours wordt bij voortduring gevoerd (als de politiek correcte meningen er al niet worden gelanceerd) in diverse TV-programma’s. Het is helemaal niet van belang om te weten in welk van dit soort programma’s en/of wanneer De Breij zich daar al dan niet onverhoeds aandient. De ellende met dat mens is dát ze zich aandient, en de TV uitzetten heeft geen zin omdat je dan ook niet weet welke opvattingen of welk soort opvattingen de mensen die de TV dan niet uitzetten wél horen.

 29. 49

  @Su 48, Tsja, als de beeldvorming (en aanhangende terminologie) over werkelijk bestaande politieke partijen en stromingen buiten jouw politieke beeldveld valt, dan houdt het inderdaad op.

 30. 50

  Ik ken geen partij die PvdAllochtonen heet. Het is gewoon gescheld. Dat deden we op de lagere school op weg naar zwemles. Volwassenen die dat met politiek bedrijven verwarren sporen niet.

 31. 51

  @Su 50 , Het is (naast de gebruikte andere) een goede samenvattende term van het probleemveld dat met en na en door Fortuijn aan de oppervlakte gekomen is. Het is een term die in telegramstijl aangeeft dat brede lagen van de bevolking zich niet vertegenwoordigd meer voelen door hun vertegenwoordigers die tot voor pakweg 30/40 jaar geleden nog wél in deze partij te vinden waren. Dit “schelden” noemen betekent alleen maar in dat je vormeisen misbruikt om een adequate samenvatting van wat men werkelijk denkt onmogelijk te maken. En de onderbuik heeft dit soort dingen verdomd goed door, laat ik je dat vertellen. En jij blijft die onderbuik alleen maar voeden door dit soort misselijk makende tactieken.

 32. 52

  Snap je dat dan niet Su? Laat ik het even uitleggen: je hebt links en rechts, hoog en laag, dichtbij en ver weg, onder en boven en binnen dat soort dimensies kun je dan een gesprek voeren en een plaats bepalen.

  Alleen heeft rechts onlangs uitgemaakt dat links en rechts verouderde begrippen zijn. Tegenwoordig is de tegenstelling moslim en niet moslim, Nederlander versus buitenlander, wij en zij. Bij de discussie moet je je gewoon binnen dat denkvlak bewegen, anders ben je blind voor de “tijdgeest”.

  Natuurlijk mag je nog wel blijk geven van je persoonlijke mening door mensen gewoon uit te schelden: lelijk, dik etc.

 33. 53

  Harm (52) snapt het niet helemaal. Dat zijn uitspraken grappig en olyk (en denigrerend) bedoeld zijn snap ik, maar desondanks ga ik er toch maar serieus op in: Dat ik (en verstandige anderen) opmerken dat het belangrijk is om het links/rechts onderscheid niet als automatisme toe te passen, komt voort uit het idee dat het niet wenselijk is automatisch van allerlei ge-préconfigureerde tegenstellingen uit te gaan. Als iemand het al wenselijk zou vinden om van tegenstellingen uit te gaan, kies er dan die verdedigbaar of ten minste bespreekbaar zijn, bijvoorbeeld omdat er een theorie onder ligt. Dan weten we tenminste waar het over gaat, dan trek je geen conclusies over dingen die je zelf niet eens meer kunt behappen (intellectueel gezien).

  Nu bestaat er wel een theorie over “links” en “rechts” (dat is het Marxisme), maar een ding weet ik zeker: in die betekenis worden de gewraakte begrippen niet meer gebruikt, hoogstens door zeer kleine en rancuneuze clubjes die je wat mij betreft verder links (en rechts) kunt laten liggen. Dit zijn dus de redenen waarom ik wil betogen dat het wenselijk is om zeer terughoudend te zijn met de begrippen “links” en “rechts”.

 34. 54

  Ik snap verdomde goed waarom bepaalde mensen/groeperingen de links-rechts tegenstelling het liefst willen vervangen door een wij-zij tegenstelling.

  Alleen doe ik daar niet aan mee, ook niet als een zekere Morika mij voorhoudt dat ik dan behoor een klein en rancuneus clubje.

  Dat soort extreem-rechtse “jij doet niet meer mee” geouwehoer gaat bij mij het ene oor in en het andere weer uit. Jij bent namelijk de scheidsrechter niet die bepaalt wanneer iemand buitenspel staat. Je bent slechts een spelertje dat zich te pas en te onpas laat vallen om zo de aandacht te trekken.

 35. 55

  Kort door de bocht zeg je dus dat het links/rechts denken taboe is, want dat vindt het onderbuikje niet fijn. Maar de in denigrerende termen verpakte links/rechts denken mag weer wel, want dat vindt het onderbuikje wel weer fijn. Wat jij wil, kudtnazi.

 36. 56

  @55 “Kudtnazi”? Wablieffu? Omdat ik zou vinden dat de onderbuik het niet fijn vindt om in termen van “links” en “rechts” te denken? Ik meen dat in mijn reactie juist tenminste toch doorschemert dat links/rechtsdenken bij uitstek voorbehouden is aan de onderbuiken van Nederland. Het intellectuele plebs vindt het enigjes om automatisch van allerlei ge-préconfigureerde tegenstellingen uit te gaan, want dan hoeft het zelf niet meer na te denken. Bovendien kan men zo makkelijker met de buurman praten want die doet precies hetzelfde. Zoiets bedoelde ik niet alleen, het belangrijkste gedeelte hiervan meen ik ook expliciet gezegd te hebben. Zó vilein zal mijn herinnering mij toch niet bedriegen?

 37. 57

  De helft van je betoog besteedt je aan het wijzen op jouw eigen superieure intellect en dat schiet natuurlijk ook niet erg op,

  temeer daar dat uit niets blijkt. (zie ook @54)

 38. 58

  “Nu bestaat er wel een theorie over “links” en “rechts” (dat is het Marxisme)”

  Wat een nonsens weer Morika. Terug naar de schoolbankjes zou ik zeggen. Kijk de geschiedenis van de parlementen er maar eens op na.

 39. 59

  @Harm #54. Je noemt deze bijdrage van je ook al in #57. Dat komt op mij over als een dringend verzoek om antwoord. Hier komt ie dan: Beste Harm, ik doe er ook niet aan mee om de ene door de andere tegenstelling te vervangen. Maar bij mij komt dat dan omdat ik wantrouwig sta tegenover het vanuit automatisme denken in tegenstellingen,waarop ik ook al gehint heb in #53, als je goed kunt lezen. Hoe jij het denken in tegenstellingen (of het aanhangen van een filosofie van polaire logica) verder denkt te kunnen goedpraten, dat moet jij weten, maar als je je gedachten daarover niet op een rijtje zet, zal ik er niet op kunnen reageren.

  Wat je verder over “je doet niet meer mee-geouwehoer” te melden hebt (het zou o.a. “extreem rechts” zijn), vind ik nogal incoherent. Ten eerste heb ik er niets mee te maken (ik doe daar niet aan) en ten tweede komt dat soort denken veelal juist voort, uit het vanuit allerlei automatismes (en regelrechte indoctrinatie) denken in tegenstellingen. Zie de nazi’s (joden/untermenschen) en bepaalde politieke vormen van communisme (verkeerde klasse, dus niet de moeite waard om naar te luisteren).