Duidelijkheid voor Groningen

OPINIE - “Nait soezen moar broezen,” denken veel Groningers bij de manier waarop de regering omgaat met de problemen met de gaswinning in de provincie. Dit nuchtere gezegde – vrij vertaald “niet lullen maar poetsen” – moet Den Haag ter harte nemen. De plannen die minister Kamp vorige week bekend maakte zijn de eerste concrete toezeggingen naar de Groningers, maar er blijven nog een flink aantal cruciale vraagtekens bestaan.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Bijna een jaar geleden maakte het rapport van  het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) een einde aan een lange periode van struisvogelpolitiek. Wat eigenlijk al jaren vermoed werd stond nu zwart op wit: (sneller) gas winnen leidt tot (zwaardere) aardbevingen. D66 drong aan op snelle actie. Samen met andere oppositiepartijen wilden we de gaskraan deels dichtdraaien en een regeling treffen met de bewoners van het gebied. Zowel de PvdA als de VVD stemden toen tegen en schoven daarmee de beslissing voor zich uit. Ondertussen werd in 2013 voor een record aan gas uit de grond gepompt.

Voor de Groningers is de belangrijkste vraag of zij nog wel veilig zijn in hun eigen huis. Verschillende instanties hebben zich over deze vraag gebogen. Dat de aardbevingen een direct gevolg zijn van de gaswinning staat vast, maar over de risico’s lopen de rapporten uiteen. Volgens de meest voorzichtige voorspelling is de kans op een aardbeving met een kracht van 5 op de schaal van richter kleiner dan 1%, terwijl het meest alarmerende rapport deze kans op 7% schat. Dichtdraaien van de gaskraan levert op termijn stabiliteit, maar op de korte termijn moeten we vooral de huizen aanpakken. D66 wil dat daar snel mee begonnen word, zodat ouders geen kooi meer om het bed van hun kind hoeven te zetten.

Ook moet de schadeafhandeling beter. Geef burgers het recht om een eigen taxateur in de hand te nemen, zodat hun verhaal goed gehoord wordt. En zorg voor ruimhartige schadevergoeding. Naast de gaskraan, en het vergoeden va de schade, is het van belang te investeren in het gebied. In werkgelegenheid voor de toekomst- bijvoorbeeld in de Biochemie, Agro-sector, of  hernieuwbare energie.

Groningen is een prachtig stukje Nederland, met historie en toekomst. Met dat beeld ons hoofd moeten wij, als politici, een duurzame keuze maken. Want Groningen heeft na jaren van onzekerheid recht op een stevig besluit.

Stientje van Veldhoven is Tweede Kamerlid voor D66.

 1. 1

  “Naast de gaskraan, en het vergoeden va de schade, is het van belang te investeren in het gebied. In werkgelegenheid voor de toekomst- bijvoorbeeld in de Biochemie, Agro-sector, of hernieuwbare energie.”

  Waarom is het belangrijk precies in werkgelegenheid in Oost-Groningen te investeren? Is het voor Nederland juist niet handiger als Oost-Groningen verder ontvolkt (door mensen naar andere regio’s te lokken via investeringen in werkgelenheid in die andere regio’s)? Dan hoeft er minder aan schadevergoedingen te worden betaald en kan Oost-Groningen volgeplempt worden met windmolens of wat de overheid er ook maar wil neerzetten.

  Voor de bewoners van 25.000 Oost-Groningse woningen is genoeg ruimte in Friesland, Drenthe en Overrijssel en de stad Groningen kan nog westwaarts groeien.

 2. 2

  Even voortbordurend op het idee van Derpjan, we kunnen ook alle bewoners van het gaswinningsgebied onteigenen en deporteren naar Friesland. Dat zou meteen ook de perfecte oplossing zijn voor alle burgers die last hebben van Schiphol, de ring A10, grootstedelijk fijnstof, de chemische industrie in het Botlekgebied enz.
  Gewoon onteigenen en naar Friesland. En de rest volplempen met windmolens.
  We maken het veel te moeilijk met z’n allen.

 3. 3

  @2:

  Lokken =/= onteigenen.

  Het is makkelijk om stoere praat te bezigen over de dappere mensen die standhouden in een moeilijk gebied (maar wel schadevergoedingen willen), maar als puntje bij paaltje komt zijn de enige suggesties voor wie daarvoor moet betalen dooddoeners als “minder ambtenaren”. We willen allemaal de underdog zien winnen, zolang iemand anders ervoor betaalt natuurlijk, want we blijven wel Nederlanders.

  Ik vind het prima hoor, red Oost-Groningen als mensen dat willen, maar ga dan achteraf niet zeuren over 1,2 miljard lastenverhoging. Zolang we maar af zijn van de hypocrisie en de Groningers weten waar ze aan toe zijn.

 4. 4

  Ach ja politici, dé ultieme kuddedieren van de mensheid. Ze weten heel weinig van heel veel, en daarom gaat alles wat ze doen ook altijd en immer fout (en dus ook de gaswinning in Groningen!). Volkomen logisch! Ik heb ooit 1 uur zijdelings in de politiek gezeten (werkgroep prenatale diagnostiek), maar ben na amper 1 uur lachend en huilend tegelijk de vergaderkamer op Het Binnenhof uitgelopen en ben nooit meer teruggekeerd. Totale DWAZEN ik kan er echt geen ander woord voor bedenken. En die totale DWAZEN leiden ons land, tja daar ga je inderdaad van lachen en huilen tegelijk…………… Gek hè?

 5. 5

  @1:

  1. In Friesland wordt ook gas gewonnen en ook zout, dus die hebben soortgelijke (toekomstige) problemen
  2. In Drenthe wordt olie gewonnen, dat kan ook aardbevingen veroorzaken.
  3. Onder een groot deel van Overijssel zit het een na grootste gasbel die open gaat als slochteren leeg is.

 6. 6

  @5:

  De velden buiten Groningen zijn zo goed als leeg en ze waren ook gewoon veel kleiner, er zijn ook nog andere factoren die het probleem in Groningen verergeren (grondsoort, weinig bebouwing), dus nee, daar krijg je niet dezelfde problemen als in Groningen.

 7. 7

  De London School of Economics heeft nu wetenschappelijk vastgesteld dat de waarde van huizen die binnen een straal van 1.2 mile (1.9 km) van een windturbine staan 11% aan waarde verliezen.

  Ik sluit mij aan bij de schrijver, struisvogelpolitiek is onverstandig. Nu bekend is hoe groot schade is van de voorgenomen massale industrialisatie van het platteland, moet deze schade meteen door de exploitanten worden vergoed.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2546042/Proof-wind-turbines-thousands-home-value-homes-1-2-miles-wind-farms-slashed-11-cent-study-finds.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490

 8. 8

  De verkiezingen naderen. @0: “D66 drong aan op snelle actie”.
  Zouden ze dat ook gedaan hebben als ze in de regering zaten, immers voorheen is D66 aandrang tot aktie nooit gehoord.

  Meer werkgelegenheid vergt meer energie. Meer energie-besparing hoor je ook niet bij D66. De glastuinbouw (agro-sektor) vreet veel meer energie dan alle hernieuwbare energie.

  @0: “moet de schadeafhandeling beter”
  Is er iemand die een slechtere afhandeling nastreeft?

 9. 9

  @8:

  Ja, hoor.
  Er zijn voornamelijk partijen die een zo rottig( lees: goedkoop) mogelijke afhandeling van die schade nastreven.
  Met alle mogelijke middelen wordt de schade gebagatelliseerd, onderzoeksbureautjes uit binnen -en buitenland worden te hulp geroepen om te melden dat die huizen toch al niks waard waren en daarom nauwelijks in waarde zijn gedaald…….

  Maar je zal zo’n pand hebben, zelf gekocht of vanuit familiebezit…
  ( een boerderij die van vader op zoon is overgegaan)

  Probeer het maar eens te verkopen voor een zindelijke prijs.
  Je krijgt het überhaupt niet verkocht.

 10. 11

  @10:
  Wat een onzinvraag.
  Hoe kom je op de gedachte dat ik
  a. Hulp nodig zou hebben en in dat geval
  b. D66 om hulp zou vragen?

  Ik woon daar niet, maar ken mensen die er wonen, en die zitten , zoals men dat in scheepstermen noemt, met de kloten voor het blok.

 11. 12

  De reacties van Derpjan en een aantal anderen getuigen van precies dát technocratische perspectief dat ten grondslag ligt aan de problematiek rond de gaswinning.