Minister Spies liegt

Foto: copyright ok. Gecheckt 06-11-2022
,

Op het moment dat mijn vrouw 10 jaar geleden naar Nederland kwam, is zij haar inburgering begonnen. Niet verplicht, maar gewoon omdat we het leuk vonden. Met de fiets bezochten we ieder weekend steden, dorpen en gehuchten in de regio. Er is geen molen die we niet hebben gezien, geen museum dat we niet hebben bewonderd. Na de provincie gingen we met de auto en per trein de rest van ons mooie land verkennen. De grotten van Valkenburg, de Deltawerken, de Waddeneilanden: ze heeft het allemaal gezien. En wij spraken onderling zeker Engels? Neen. De voertaal was Nederlands, want je leert mensen pas echt kennen als je de taal spreekt.

Kan de Staat bepalen wat je voelt?

Mijn vrouw wil naast haar Spaanse paspoort de Nederlandse nationaliteit, omdat ze dezelfde nationaliteit wil hebben als onze zoon. Van de minister mag dat niet, want als zij geen afstand doet van haar Spaanse nationaliteit is zij niet loyaal genoeg naar haar nieuwe Vaderland. Merkwaardig. Of iemand zich Nederlander, Spanjaard of Chinees voelt, kun je niet afdwingen met een papiertje. Wie is minister Spies om te bepalen dat zij afstand moet doen van haar Spaanse nationaliteit? Haar hele familie is Spaans. Zij houdt van stamppot, maar ook van paella. Het is schandalig dat minister Spies denkt dat de Staat moet bepalen wat je voelt. Het verbieden van het dubbele paspoort zorgt er niet voor dat mensen zich meer ‘Nederlander’ voelen. Je leert er de taal niet door, je leert er de mensen niet door kennen en je krijgt er al helemaal geen warme gevoelens voor de Nederlandse regering voor.

Meer dubbele paspoorten, maar veel minder aanvragen

De Raad van State vindt ook dat nationaliteit en loyaliteit niet noodzakelijkerwijs samengaan. Expats in het buitenland noemden het ‘symboolpolitiek’ van de minister. Dat is het natuurlijk ook. Wie in Google ‘dubbel paspoort’ intoetst ziet allerlei alarmerende berichten: “Steeds meer Nederlanders met dubbel paspoort!” Wie naar de CBS-cijfers kijkt, ziet de feiten. Steeds minder mensen nemen de Nederlandse nationaliteit aan. In 1996 nog meer dan 60.000, 10 jaar terug nog maar 35.000 en afgelopen jaar een schamele 17.000. De verwachting is dat het aantal dit jaar nog verder afneemt, vanwege de exorbitant gestegen kosten (+400%) voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit. Welke probleem pakt u nu eigenlijk aan mevrouw Spies?

Liesje liegt. De minister wil het dubbele paspoort alleen maar verbieden om Geert Wilders te paaien. Dát is de dubbele agenda van minister Liesbeth Spies.

Foto: Rijksoverheid

Reacties (28)

#1 FiFa

Mauro schijnt ook te liegen, althans volgens Leers, die zelf natuurlijk nooit heeft gelogen.

 • Volgende discussie
#2 Micowoco

Spoedcursusje: een groot deel van de Nederlandse bevolking bestaat helaas uit miezerige kleinburgers die van anderen totale gehoorzaamheid aan de burocratie eisen, maar zelf van de belastingdienst oplichten een sport hebben gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 jvdheuvel

off topic waarvoor excuses maar leeft de Geencommentaar Coalitiechecker nog ergens?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Spuyt12 - Reactie op #3

Nee.

#3.2 jvdheuvel - Reactie op #3.1

Wat een gemis @spuyt12

#4 Harry

Het zal allemaal best, maar moet dat gevoel van nationaliteit dan vastgelegd worden met een document? Wat heeft dat te maken met stamppot en paella?
Overigens, wat mij betreft komt er een EU- of wereldpaspoort, zijn we gelijk klaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 majava - Reactie op #4

Helemaal mee eens, Harry.

#5 Kyra

Goed stuk, AB!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 vandyke

Dat het aantal toekenningen zo laag ligt de afgelopen 2 jaar komt omdat de IND veel minder beslissingen neemt.

Belangrijk voor de cijfers van de naturalisatie is de sterk veranderde migratiestromen. Het aantal mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit is iets hoger dan in 1996 (725.000 om 760.000), maar dat komt door de sterke toename van EU-onderdanen (191.000 om 335.000).

Aangezien EU-onderdanen een zeer sterke rechtspositie hebben, is het voor hun nauwelijks noodzakelijk om Nederlander te worden.
Dat ligt anders voor nationaliteiten buiten de EU. Hier is volgens mij een logische verklaring het sterk veranderde migratiepatroon. In 1996 zag je voornamelijk Turken en Marokkanen die voor een belangrijk deel al lang waren en weinig emigratie kenden. Dat is nu allemaal veranderd. We hebben nu nog 425.000 mensen ingeschreven staan bij het GBA die niet een NL of EU nationliteit hebben, maar een veel groter deel dan vroeger verblijft maar tijdelijk in ons land.

Natuurlijk hebben we nu ook het inburgeringsexamen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 HPax

Geabstraheerd van het verhaal ‘Minister Spies liegt’ over meer dan één paspoort per persoon dit.

Aan een NL paspoort kleven aanzienlijke voordelen, bijv. recht op een bijstandsuitkering, en politieke bescherming. Als je in het buitenland wordt gearresteerd i.v.m. handel in /gebruik van drugs of zoiets, en je bent legitiem houder van een NL paspoort, is onze regering t.b.v. jou genoopt je consulair of zoiets bij te staan. Dat kan je de (verdiende) galg uitsparen, of jaren in een smerige gevangeniscel. Waarin je misschien eigenlijk thuis hoorde.
Voor het verkrijgen van een NL paspoort doen dan sommigen ook een moord, letterlijk, figuurlijk.

Op grond van zulke feitelijke overwegen zal duidelijk zijn dat zomaar NL paspoorten uitreiken géén optie is, een streng paspoortbeleid wél. En niet aan komen zetten met huilerige verhaaltjes, van gemene mensen of quasi-naïeve mensen. Heus, ze weten het wel, en zij die het voor ze opnemen natuurlijk ook. Ze zijn toch niet gek?

Een wereldpaspoort instellen zoals 004 wil, is waanzin en / of misdadig. Het zal de ondergang van NL zijn. Onze uitkeringskassen zullen eraan bezwijken.
In feite komt het idee van een WP neer op het afschaffen van alle paspoorten, incluis het WP.

Tenslotte nog het verband tussen a. loyaliteit en b. paspoort. In bezit van een NL paspoort en barstend van oprechte gevoelens van loyaliteit, kun je via het houden van een 2e buitenlands paspoort (= dubbele paspoort = DB) tot disloyaliteit worden gedwongen.
Veel hangt natuurlijk af van de aard van dat land en van de positie die je er inneemt. Minister, parlementariër, poltie-agent e.d. kun je met een DB hier natuurlijk nooit worden. Zoiets moet bestuursrechtelijk worden vastgelegd, inzovere dat al niet het geval is.

Ik denk aan onze oud-Minister van Binnenlandse Zaken die zijn lidmaatschap van ‘Het Jenever genootschap’ moest deponeren. Overdreven, wél conform een regel die respect verdient.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Harm - Reactie op #8

Nooit gedacht dat de Nederlandse drugssmokkelaars en moordenaars HPaxzo zo na aan het hart liggen.

 • Volgende reactie op #8
#8.2 about: - Reactie op #8

Is HPax echt voor de doodstraf? Middeleeuws!

 • Volgende reactie op #8
 • Vorige reactie op #8
#8.3 HPax - Reactie op #8.2

Zie mijn reactie 006 op de ‘Posting’: De Beschaving van een bondgenoot.

#8.4 vandyke - Reactie op #8

Een NL-paspoort is geen voorwaarde voor het recht op bijstand.

 • Volgende reactie op #8
 • Vorige reactie op #8
#8.5 HPax - Reactie op #8.4

@ 015

‘Een NL-paspoort is geen voorwaarde voor het recht op bijstand.’

Ik begrijp dit argument niet. Is dit de weerlegging van mijn hele betoog?

Of bedoel je dat je met een NL-paspoort recht hebt op nederlandse bijstand, met een Russische op (vermoedelijk schralere) russische, enz. Dan kun je met recht beweren wat ik boven van je heb geciteerd, zonder dat ik mijn verhaal behoef in te slikken.

Of wil je zeggen dat iedere niet-Nederlander ter wereld die zich hier, of bij een van onze consulaten meldt, dezelfde bijstandsrechten heeft als Nederlanders? En A. is dat zo of B. vind je dat dat zou moeten. In geval van B: wie gaat dat betalen?

En zijn nationale paspoorten, w.o. die van NL, niet o.m. bedoeld om toestanden als B. te voorkomen? En als dat zo is, wat blijft er dan van je citaat over?

#8.6 vandyke - Reactie op #8.5

Je schreef: Aan een NL paspoort kleven aanzienlijke voordelen, bijv. recht op een bijstandsuitkering.
Dat is dus niet waar.

#8.7 børkbørkbørk - Reactie op #8

Eh, hapax (ik hoop trouwens inderdaad dat je uniek bent): het gaat over mensen DIE AL EEN NEDERLANDS PASPOORT HEBBEN! En je hebt het heel parmantig over “betoog”, maar enige bewijzen voor gedwongen deloyaliteit geef je niet.

 • Vorige reactie op #8
#9 Dehnus

OMdat dat paspoort niet gaat over mensen waar het voor bedoelt is (want die blijven in het systeem staan) maar mensen raakt die worden geslachtofferd door de regering.

DIt is een puntje voor Henk en Ingrid, die denken dat ze daar Achmed en Aisha mee hebben, maar eigenlijk Per en Ingrid er mee hebben. Per kwam toevallilg uit Zweden en heeft Ingrid daar ontmoet. Maar ja nu word per lekker genomen omdat Geert zijn fans dat zo leuk vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Toko Senang

Gaat het wilders niet over het uitzetten van Marokkaanse criminelen met dubele paspoorten?,Lijkt me een prima maatregel dit mogelijk te maken en het voorkomt die belachelijke neveneffecten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Harm - Reactie op #10

Ja, daarom wil Wilders het liefste dat ze hun Marokkaanse paspoort zo snel mogelijk inleveren, want hij wil alleen maar loyale criminelen in Nederland.

Alleen werkt de Marokkaanse overheid niet mee,
want daar zijn ze te zeer gehecht aan hun criminelen.

#11 esgigt

Zucht…..

Besteedt eens aandacht aan een minister die NIET liegt… gaat lekker rustig worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 AB

@21 ;-) Het is inderdaad een schijnoplossing voor een schijnprobleem. Wel goed voor het stoere imago van Geert…

@ Kyra Dank je, leuk om te horen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 esgigt - Reactie op #12

Sinds wanneer is Geert stoer? Hij komt op mij meer over als een “Ol’ Yeller”

Ben het overigens wel eens met je: het is een schijnprobleem

#13 AB

Nou ja stoer, in ieder geval een daadkrachtige oplosser van schijnproblemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 about:
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie