1. 1

    Tragisch artikel.

    Er zijn weinig mensen die weten hoe vliegas (http://en.wikipedia.org/wiki/Fly_ash#Portland_cement), en dan voornamelijk poederkoolvliegas, steeds meer de transitie van afval tot waardevol product heeft gemaakt.

    Ondanks het groene gezicht (portlandvervanger etc, zie ook http://www.vliegasunie.nl/) gaan wij er nou niet bepaald netjes mee om (*1). En uiteindelijk: meer kolencentrales = meer van die troep. Het milieu zal het niet zo erg vinden. Maar fijn hoor, zware metalen (*2) verwerkt in de betonnen tussenmuur van je Vinex-woning (de discussie over mogelijke gezondheidsschade loopt trouwens nog).

    *1) Een voorbeeld is het vervoer van kolencentrale naar eind-verwerker in “dichte” vrachtwagens. Maar ja, die moet je ook vullen, legen, schoonmaken en onderhouden…

    *2) Sporen van nikkel, vanadium, arsenicum, beryllium, cadmium, barium, chromium, koper, molybdeen, zink, lood, selenium, uranium, thorium, en radium. Niet alles hoeft erg te zijn, het gaat om de hoeveelheden en het wel of niet “sjoemelen”.