Derde voorronde kiezen verbetervoorstellen voor de democratie

Na rondes één en twee volgt nu de laatste voorronde voor het kiezen van het beste verbetervoorstel voor de democratie.
Dit maal is de inbreng geheel verzorgd door de voorzitters van de diverse jongerenafdelingen en/of -partijen in de politiek.

Onderaan kan je stemmen voor deze ronde. De beste voorstellen gaan door naar de eindronde alhier die woensdagavond start. Daarin wordt bepaald welke voorstellen uiteindelijk naar Wij Zijn De Baas gaan.

17. De Raad van State moet worden opgesplitst in een adviserende en een rechtsprekende instantie

Raad van State heeft twee hoofdpeilers: de “Volle Raad” die adviseert en de “Afdeling Bestuursrechtspraak”. De Volle Raad bestaat uit 28 staatsraden die allemaal ook zitting hebben in Afdeling Bestuursrechtspraak. En hier wringt de schoen: De staatsraden adviseren over een wetsvoorstel en vervolgens moeten ze rechtspreken over gevallen, waar de wetten die zijn mede geformuleerd hebben van toepassing zijn.

Ton Monasso, Voorzitter Jonge Democraten


==============================================================

18. Het CDJA pleit voor invoering van kiesdistricten in het Nederlandse parlementaire stelsel

Het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA, pleit ervoor om het huidige stelsel van evenredige vertegenwoordiging te verrijken door het te combineren met een districtenstelsel. Deze kieshervorming betekent concreet dat 100 van de 150 Kamerzetels gekozen worden via districten. Dat wil zeggen dat dit regionale kandidaten zijn, die én een sterkere binding zullen hebben met hun achterban, en daarnaast ook een steviger mandaat zullen hebben. De overige 50 zetels van de Tweede Kamer zullen nog worden gekozen op basis van het huidige lijstenstelsel.

Janneke Beumer (dagelijks bestuur Politiek) en Harry van der Molen (Voorzitter), CDJA

==============================================================

19. Voer het correctief referendum in

Burgers zijn graag betrokken bij de politiek en willen daar vaker dan eens per vier jaar invloed op uitoefenen. Doordat we in Nederland altijd een regering van meerdere partijen hebben, is het voor partijen niet mogelijk hun hele verkiezingsprogramma te realiseren. Ze moeten soms bepaalde zaken “inleveren”.
Daarom is het goed dat het correctief referendum wordt ingevoerd. Bij een correctief referendum hebben burgers de mogelijkheid om de Tweede Kamer terug te fluiten, nadat de Kamer een besluit heeft genomen. Natuurlijk moet het correctief referendum alleen maar kunnen gaan over hele belangrijke beslissingen die iedereen aangaan.
Bijvoorbeeld ingrijpende grondwetswijzigingen. Het voordeel is dat de Kamer scherp blijft en op tijd gecorrigeerd wordt wanneer ze een misstap begaat.

Rogier Havelaar, voorzitter PerspectieF, ChristenUnie-jongeren.

==============================================================

20. Kies je volksvertegenwoordiger!

Op dit moment mogen partijen zelf een kieslijst samenstellen volgens de kieswet. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde kandidaten veel meer kans maken dan andere en dat er lijstduwers op de lijst kunnen komen die wel stemmen halen, maar geen enkele motivatie of kans hebben om daadwerkelijk verkozen te worden. Dit moet veranderen! In het nieuwe systeem zullen de zetels, die de partij krijgt, bezet moeten worden door de kandidaten met de hoogste stemaantallen. Op deze manier komt de volksvertegenwoordiging veel meer tot haar recht. De ideeën van de politici met de meeste stemmen van het volk zullen dan gehoord worden in Den Haag. Weg met de voorkeursdrempel. Dat is ware democratie!

Sabine Koebrugge, Landelijk Voorzitter JOVD

==============================================================

21. Burgers ontvangen concreet, kort en krachtig afspraken van de regering waarop burgers hun na verloop van tijd af kunnen rekenen

Na de totstandkoming van het regeerakkoord ontvangt elke Nederlander het akkoord puntsgewijs op een A4 in de brievenbus.
Hierin moet aangegeven worden wat de afspraken zijn op probleemgebieden die veel Nederlanders bezighouden: veiligheid, asielbeleid, vermindering van de regelgeving en aanpak van de werkloosheid. Aan het eind van de regeerperiode kan men dande regeringscoalitie afrekenen op het wel of niet waarmaken van de gedane beloften.

Maaike Verhoeks, voorzitter Politiek SGP Jongeren.

==============================================================

22. Tweede Kamer wijst informateur aan

De Kamer zou, na de verkiezingen, zelf na een debat de informateur moeten aanwijzen.
Zo komt er een eind aan de bemoeienis van ons op ondemocratische wijze benoemde staatshoofd, de koningin. De formatie van een kabinet moet volledig in handen liggen van de democratisch gekozen Tweede Kamer, en daarom moet die zelf de informateur benoemen.

Michiel Emmelkamp, Voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA

==============================================================

23. Politici moeten zich democratischer opstellen
De democratische regels in Nederland zijn prima, maar politici moeten ophouden met ondemocratisch gedrag. Er zou bijvoorbeeld niet moeilijk gedaan moeten worden over een parlementair onderzoek naar Irak of een referendum over het niet Europese verdrag.

Gijs Houtbeckers, Voorzitter Rood (SP jongeren)

==============================================================

[poll=94]

Update 4-10: Voorronde gesloten, kijk bij de eindronde welke voorstellen zijn doorgegaan.

 1. 2

  Ad 17:
  Eens met de strekking. Het probleem zit hem mij meer in de politiek benoemde rechters. Beter dus nog: afschaffen rechtsprekende taken voor dit college en de taken overhevelen naar de hoven en de Hoge Raad.
  Ad 18:
  Nee. De partijen moeten zelf zorgen voor de goede verdeling. Is dit het Duitse model dat ook leidt tot meer (dwz extra) vertegenwoordigers voor de grote partijen?
  Ad 19:
  Nee. Ik blijf tegen referenda. Zijn mijn vorige posts.
  Ad 20:
  Leuk voor Rita, maar ik stem nog steeds op een partijprogramma en niet op een persoon.
  Ad 21:
  In beginsel rekent de volksvertegenwoordiging af met de regering. En anders de stemgerechtigden bij de volgende verkiezingen.
  Ad 22:
  Sympathiek. Ik zie overigens wel voordelen in het huidige systeem. Een vertrouwelijk gesprek met de (in)formateur die slechts rapport uit brengt aan een relatieve buitenstaander leidt tot een minder gepolitariseerd resultaat dan een gesprek met iemand die later in het openbaar een verslag uitbrengt aan de kamer. Coalities smeedt men nu eenmaal beter in achterkamertjes.
  Ad 23:
  Het nadeel van het achterkamertje. Ik kan niet wachten op het afrekenen van de kiezer bij de volgende verkiezingen.

  Mijn stem naar: 1

 2. 4

  Werk dan gewoon niet mee aan zo’n iniatief als je het huidige stelsel prima vind, Houtbeckers, wat moeten we nou weer met zo’n dooddoener?

 3. 8

  Het was “te laat” als in “niet ontvangen voor de deadline”. Maar ook daarna niet.
  Het staat je vrij om niet te stemmen op dat voorstel van Rood toch?

 4. 9

  De kwaliteit (gelet op de verbetervraag) van deze stellingen valt erg tegen. Zeker gezien de vorige 16. De minst slechte kiezen dus…

  Moeilijk

 5. 10

  “De democratische regels in Nederland zijn prima, maar politici moeten ophouden met ondemocratisch gedrag.”

  Ach zo. Zoals iemand dreigen te royeren als hij zijn volgens de regels verkregen zetel niet wil opgeven?
  Zoals het verhinderen van onwelgevallige artikelen?

 6. 11

  Een districtenstelsel willen… wat een gek voorstel voor de partij die in praktisch heel Nederland de grootste is. :S Zodra dat gebeurt is het gedaan met de democratie hier…

 7. 14

  17. Typisch D66. Het kan wel waar zijn maar het is allemaal zo theoretisch en onbelangrijk.
  18. Ik heb een grotere “binding” met een goede kandidaat uit ergens in het land dan met een droplul uit mijn eigen district. Ik wil kunnen stemmen op een kandidaat omdat-ie goed is, niet omdat die toevallig in mijn buurt woont.
  19. Op zich goed, maar wanneer speelt dit nou werkelijk? Die ene keer in de misschien vier jaar is niet genoeg om de betrokkenheid te herstellen. Bovendien: vrijwel iedereen die komt stemmen zal wel tegen zijn. Een referendum is dus vooral een platform voor de oppositie i.p.v. een onafhankelijk medium voor de bevolking.
  20. Ik ben tegen de mannetjesmakerij rondom een lijsttrekker. Op deze manier is de partij die de meeste kandidaten weet te profileren in het voordeel. Maarrr – het is ook fraudegevoelig! Een SP zou hier bijvoorbeeld beslist misbruik van maken door haar leden/kiezers te instrueren dat kiezers met postcode x op kandidaat y moeten stemmen om zo een optimale verdeling te krijgen. Leuk en simpel idee maar moeilijk fraudevrij te maken. Daar moet beslist een oplossing voor worden gevonden.
  21. Alsof alle belangrijke zaken op een A4tje passen, wat een debiel. Een luilak ook, die SGPer, laat hem beginnen met de programma’s te lezen.
  22. En waar komen de kandidaat-informateurs vandaan? Als er slechts éen kandidaat is kun je het net zo goed laten.
  23. Parlementair onderzoeken leggen de rest van het kamerwerk stil, vooral voor kleine partijen is het een grote belasting. Daarom moeten ze slechts bij uitzondering plaatsvinden en niet alleen over zaken waar een oppositie zich toevallig mee wil profileren.

 8. 17

  @Bismarck: dat heb je goed gezien. :-) Ik ga maar eens contact opnemen met de JOVD voor een opiniestuk.

  @Steeph: ik zit nu in de trein, dus dat ga ik niet redden. Graag één stem extra voor het voorstel van de JOVD dus. En mooi suf van DWARS. Ik ga ze nog even op hun kloten geven.

 9. 20

  17- Vind ik wel een goede, al is het niet zo zeer een kwestie van democratisering als wel van rechtstatelijkheid.

  18- Heel erg tegen. Dit leidt tot minder keuze (zoiets groeit snel naar een 2-3 partijenstelsel, zie landen waar een districtenstelsel is) en daarmee tot minder democratie. Een van de slechtste voorstellen tot nu toe.

  19- Ik ben wel voor referenda, maar het voorstel is al door anderen gedaan en deze formulatie staat open voor misbruik (dit klinkt als een referendum dat willekeurig tegengehouden of bevorderd kan worden, want belangrijke beslissing is nogal open voor interpretatie) en klinkt als een afgzwakte versie.

  20- Ben ik wel voor, de kiezer beslist wie in de kamer komt, niet de partij.

  21- De aspecten klinken me wat willekeurig gekozen. Bovendien kan tijdens een kabinetsperiode het belang van een onderwerp veranderen of kunnen afspraken moeilijk of onmogelijk te realiseren worden als gevolg van gebeurtenissen in de vier jaar.

  22- De koningin mag van mij zeker de politiek uit (of zelfs de grondwet uit en het land uit, achternagezeten door een lynchhorde met hooivorken en fakkels, dat terzijde), maar verder vind ik dit toch wel een erg klein stapje vergeleken met andere voorstellen.

  23- Geen concreet voorstel, van de week geborreld met Eerdmans, Michiel?

  Kom ik uit bij 20 als beste voorstel van dit rondje.

 10. 22

  neuh mescaline ,
  nooit en te nimmer zal ik stemmen noch buigen voor een vertegenwoordiger.
  Moi je suis heb een hekel aan stropdassies met een leasebak die je allerlei onnodige prullaria willen aansmeren.

  U kent ze wel die lui die strak ná de marketing afdeling komen.
  Omzet draaien premietje pakken en hop klantenbestand meenemen naar een andere toko ( esfahan hirsi etc etc )

  After sales is een woord waar de politiek nog nooit van heeft gehoord , garantie tot om de straathoek.

  maar goed dat is een filosofisch verschil ( quote Bush)daar kun je over twisten.

 11. 23

  @kalief: Niet als je via een mobieltje de site benadert en niet over de juiste browser beschikt. De software voor de poll is niet helemaal standaard spul helaas.