De betekenis van 100.000 Polen

Er schijnen naar schatting 100.000 Polen in Nederland te werken. Dat meldt de Volkskrant na een aankondiging van Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een onderzoek dat komende week naar de Tweede Kamer zal worden gezonden. Dat lijkt een behoorlijk groot aantal, als je dat zo bij elkaar zet. Alle Polen bij elkaar zouden een stad vormen ter grootte van Den Bosch. Aangezien Polen ook katholiek zijn, zou dat misschien nog wel kunnen ook.

Is de omvang van de groep Polen nu ook echt zo groot in vergelijking met andere allochtone groepen? Wat is de precieze betekenis van 100.000 Polen?

Allochtonen in Nederland
Met behulp van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit de databank op internet is het aantal Polen makkelijk af te zetten tegen andere groepen. Op een totale bevolking van 16,4 miljoen Nederlanders zijn er zo´n 3,2 miljoen allochtonen. Om dit aantal te kunnen plaatsen is het van belang om je te realiseren dat het CBS een allochtoon definieert als een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie).

Bijna een vijfde van de Nederlanders is dus allochtoon. Van deze 3,2 miljoen allochtonen is 1,4 mln. van westerse afkomst. Tot de categorie ‘westers’ behoren allochtonen uit Europa, Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan. 1,7 mln. allochtonen zijn niet-westers: Tot de categorie ‘niet-westers’ behoren allochtonen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Polen vergeleken met andere groepen
Als je het aantal Polen op 100.000 aanneemt, dan is het aardig om te zien hoe groot de groep in korte tijd gegroeid is. Het aantal Polen overstijgt al bijna het aandeel Antillianen en Arubanen (ruim 100.000). De groep allochtonen uit Marokko, Turkije en Suriname – goed voor elk ruim 300.000 medelanders – is echter nog steeds aanzienlijk groter. De aantallen Polen vallen dus nog in het niet als je het vergelijkt met andere bevolkingsgroepen, maar zichtbaar worden ze al wel.

In 2005 werkten er nog maar zo´n 70.000 Polen in Nederland, in twee jaar tijd zijn dat er 30.000 meer geworden. Volgens gegevens van het CBS zijn dit vooralsnog geen blijvertjes:

De meeste Poolse werknemers die in Nederland werken verblijven hier slechts tijdelijk. Maar er zijn ook werknemers die in Polen zijn geboren en nu in Nederland wonen. Ook deze, relatief kleine, groep groeit. Per eind september 2005 ging het om 11 duizend werknemers, onder wie ruim 7 duizend vrouwen.

Sociaal-economische betekenis
De betekenis van 100.000 Polen is vooralsnog dus vooral sociaal-economisch: ze vervullen banen, maar hebben (ook vooralsnog) geringe maatschappelijke impact vergeleken met andere bevolkingsgroepen. Op het moment dat ze zich blijven in Nederland zouden vestigen, zou dit grotere (sociaal-culturele) consequenties kunnen hebben. Op het moment dat er grote arbeidstekorten in Polen gaan ontstaan, wordt het interessant om te kijken wat de blijvende betekenis is.

 1. 1

  Hebben wij maar 300.000 Marokkanen??
  Bloody hell.
  Dat betekent dat, zelfs als het allemaal tuig is, we hoogstens zo’n 50.000 raddraaiertjes hebben…
  Nooit gedacht dat je op basis van zo weinig mensen een politieke “ideologie” en beweging kunt bouwen….

 2. 2

  @ 1: het is eerder zo dat er 50.000 Marokkaanse jongeren zijn, dan dat er 50.000 raddraaiertjes onder de Marokkaanse bevolking zijn. Realistischer is om uit te gaan van hoogstens een paar duizend op landelijke schaal.

 3. 3

  @2

  Dat is nogal wiedes. Was een worstcase berekening.

  maakt het allemaal nog wat treuriger, niet?

  Het vervelende is alleen dat je de wildersaanhangers al hoort roepen dat als ze met 300.000 al zo’n probleem zijn het des te meer reden is om ze buiten te houden…

 4. 4

  Kunnen we het aub bij de Polen houden, of willen jullie 40 jaar wachten met die discussie?

  De Polen tonen overigens imho aan, waar de schuld van de massale immigratie in het verleden ligt. Of wil hier iemand nu al weer links de schuld geven van het feit, dat de werkgevers liever goedkope Poolse arbeidskrachten in dienst nemen dan marktconforme salarissen te betalen aan onze eigen werklozen?

 5. 5

  De ervaring leert overigens ook dat uitzendbureaus sneller Polen kunnen leveren die willen, dan sociale diensten uitkeringsgerechtigden die willen. Zo zwart-wit als jij het stelt, ligt het dus niet helemaal.

 6. 6

  “De ervaring leert overigens ook dat uitzendbureaus sneller Polen kunnen leveren die willen, dan sociale diensten uitkeringsgerechtigden die willen”.

  Denk jij, dat dat niets met de hoogte van het salaris te maken heeft? Dat was mijn argument. Dat veel Polen hier snel aan de slag willen gaan voor minder loon dan onze uitkeringsgerechtigden dat doen. Als het even gemakkelijk was om nog meer Marokkanen of Turken hier naar toe te halen, zouden die in dienst genomen worden, want de levensomstandigheden in grote delen van die landen zijn nog erbarmelijker dan in Polen en die mensen zijn bereid om voor nog minder geld aan de slag te gaan.

 7. 7

  @ 6: jij legt de focus op de eerste deel van mijn zin en je uitlegt klopt. Maar het tweede deel van mijn zin is net zo relevant: veel uitkeringsgerechtigden halen hun neus op voor dit werk.

 8. 8

  Ook niet voor meer geld?

  Natuurlijk zijn er mensen, die niet willen werken, of die niet onder hun niveau willen werken. En ik moet je ook zeggen, dat ik niet weet, hoe de CWI´s tegenwoordig werken (ben al lang niet meer op zo´n plaats geweest), maar in een grijs verleden heb ik op een GAB gewerkt en daar werden de verschillende groepen mensen in aparte bakken bewaard, zodat afgestudeerde universiteitsklanten niet op ongeschoold werk af werden gestuurd en het NRA (niet reële aanbod) nergens heen werd gestuurd. Ik kan me dus nauwelijks voorstellen, dat het CWI geen werkwillige mensen kan sturen. Ik kan me wel voorstellen, dat die mensen niet voor hetzelfde lage loon als de Polen willen werken. En ik weet zeker, dat kinderen van die Polen, die hier worden geboren, dat ook niet zullen doen.