1. 1

  “De kwaliteit van lessen rekenen en wiskunde verschilt veel per basisschool. Bijna een kwart van de scholen presteert onder het gemiddelde en ruim een kwart doet het bovengemiddeld goed.”

  Hoe dan ook lijkt me deze uitslag statistisch zeer onwaarschijnlijk.

 2. 4

  De middelste helft heeft een bepaalde afwijking van het exacte gemiddelde die toelaatbaar geacht wordt. Omdat je altijd met categorieën werkt van uitslagen die je op een hoopje gooit houd je de uitkomst van het onderzoek ‘leesbaar’. Verder is het bij een standaard verdeling natuurlijk juist heel erg te verwachten dat er zowel aan de voor als de achterkant van de curve een even groot stuk buiten het gedefinieerde gemiddelde valt. De meisjes merken terecht op dat het geen toeval is dat er ongeveer evenveel scholen goed als slecht presteren, maar of dit nu een verbetering is op het artikel…

 3. 8

  zeg, nog even over al-dan-niet-externe windows: ik kijk een beetje rond daar, heb ik vervolgens 10 backs nodig om weer hier terecht te komen. Handig. Ik zal wel weer gewoon steeds CTRL-klik doen.

 4. 9

  @ Bismarck: Dat lijkt een aanname van een objectieve schaal aan te nemen — als “de gemiddelde kwaliteit van het reken- en wiskunde onderwijs” gedefinieerd is als die kwaliteit waarbinnen 50% zich bevind kan ik de verdeling niet als onwaarschijnlijk zien. De normale verdeling heet “normaal” voor een reden…

 5. 10

  @9: In de standaard normale verdeling bevindt zich 0% van de verdeling precies op het genmiddelde. Jouw defenitie van gemiddelde vind ik (niet alleen daarom, maar ook omdat ze niet bepaald overeen komt met de gangbare defenities van gemiddelde) nogal vreemd.

  Taalkundig klopt er gewoon niets van die eerste zin van nu.nl, tenzij de statistische onwaarschijnlijkheid van #3 optreedt.

 6. 11

  @9: Overigens als je jouw defenitie hanteert wordt de zin helemaal nietszeggend, omdat de variatie op de schaal dan niet bepaald wordt door werkelijke variatie in de kwaliteit, maar voor 100% door de definiëring van de schaal.

 7. 15

  @4; De meisjes nemen impliciet een normale verdeling aan. Wanneer deze aanname valide is, is het inderdaad per definitie zo dat de helft er boven en de helft er onder het gemiddelde ligt. In de praktijk zal deze aanname echter geen stand houden en is het zeker niet zo dat de verdeling symmetrisch is of moet zijn.
  Zouden de wiskundemeisjes gemiddelde en mediaan verwarren?

 8. 16

  @ DJ:

  Nee, het onderzoek zegt dat de kwaliteit van het reken- en wiskunde-onderwijs om en nabij normaal verdeeld is.

  Nou, gossie, wat een verassing. Hoezo, “zal geen stand houden”?. Ik geef toe dat ik het onderzoek niet heb gelezen maar de gehanteerde definitie van kwaliteit gaat gerelateerd zijn aan resultaten van leerlingen waarvan al heel lang bekend is dat in ieder geval hun IQ normaal verdeeld is.

  Zoals gezegd, onderzoek zelf niet gelezen dus voelt U vrij me om m’n oren te slaan met feiten dan wel andere aannames maar voorlopig heb ik toch sterk de indruk dat we het geld voor dit onderzoek in de knip hadden kunnen houden.

  De normale verdeling ligt uitzonderlijk voor de hand. Hoezo houdt het geen stand?

 9. 18

  Tja.

  Stel je gooit 5x met een dobbelsteen.

  Vier keer gooi je een 1
  Een keer gooi je een 6.

  Dan is het gemiddelde 10/5 = 2

  Oftewel:
  – vier keer onder het gemiddelde,
  – een keer boven het gemiddelde.

  Vraag is natuurlijk:
  – waarom presteert 1 op de 4 scholen bovengemiddeld?
  – Waarom doen consistent dezelfde scholen dat
  – idem dito voor onder het gemiddelde

  en dan stroom je rustig door naar de $64.000 question:
  – Waarom presteren finnen beter in rekenen dan nederlanders. En japanners ook.
  – Waarom kunnen wij niet beter presteren dan finnen?

  en de laatste hamvraag:
  – Waarom presteren kinderen die door hun ouders worden onderwezen significant beter dan kinderen die naar de school van de staat gaan?
  – Waarom mag je in nederland niet je eigen kinderen onderwijzen?

  Welnu, gelukkig hebben wij Sharon. ‘De Dijk’ Dijksma: Twee keer gesjeesd en nu iets met onderwijs. Want ze is een talent! PvdA talend, weliswaar, maar ze is toch al gauw de dikste staatssecretaris (?) minister (?) ooit!

  Wat een talenten!

 10. 24

  @richard: Gooi eens wat vaker. Een keer of tweehonderd?

  Dan zul je zien dat je gemiddelde 3.5 is, en dat 50% boven het gemiddelde scoort, en 50% onder het gemiddelde.

  Shit! zijn ze weer hetzelfde…

 11. 27

  @18: Goed nieuws voor je, volgens PISA kunnen Japanners gemiddeld helemaal niet beter rekenen dan Nederlanders (althans de schoolkinders). Finnen wel, net als Hongkongers, Taiwanezen en Koreanen, de Japanners blijven dus wat achter in de eigen regio.