De toekomst van de Nederlandse taal

Wie oren en ogen heeft valt het op: de invloed van het Engels neemt razendsnel toe. Dat heeft negatieve consequenties. Zo maken we meer grammaticale fouten. Twee woorden die aan elkaar horen, schrijven we steeds vaker met een spatie. Dat hoort zo in het Engels, dus denken we dat het in onze moedertaal ook zo hoort. Dat leidt tot potsierlijke constructies, zoals de website SOS spatiegebruik aantoont. Daarnaast worden krantenartikelen steeds vaker opgeleukt met Engelse woorden, gezegdes en uitdrukkingen. In een kwaliteitskrant stond dat de Israëli’s repten over een ‘bitter sweet victory’. Zou het? Spreken de joden geen Ivriet meer in Israel? Erger wordt het als overheidsinstellingen in vreemde talen hun boodschap gaan verkondigen. Klinkt Cancer Center soms prestigieuzer of minder dodelijk dan Kankercentrum?

Dramatische gevolgen heeft het Engels in ons onderwijs. Wetenschappers publiceren en doceren steeds vaker in het Engels. Je krijgt dan de bizarre situatie dat Nederlandse studenten met Nederlandse docenten in het Engels communiceren. Het gevolg? Een verkeerde focus op taal, die ten koste gaat van diepgang en begrip van het vak. Doodzonde. Taal is meer dan een nuttig hulpmiddel om een boodschap van zender naar ontvanger over te brengen. De Nederlandse taal is niet mooier of lelijker dan andere talen, maar het is wel onze taal. Als er iets is dat ons verbindt, dan is het taal. Zonder de Nederlandse taal houden we alleen nog maar Sinterklaas, Oranje en het Koningshuis over als bestaansrecht voor ons polderlandje.

Het eerste wat een beetje dictator doet is het verbieden van alle regionale talen. Zo ook in Spanje onder Franco (1939-1975). In 1975 werd Spanje een democratie. Regionale talen werden vanaf de jaren ’80 actief gestimuleerd en nu spreken, lezen en schrijven Spaanse jongeren deze talen doorgaans beter dan hun ouders. Dat kleinere talen gedoemd zijn tot uitsterven is een misplaatste vooruitgangsgedachte. Taal sterft niet vanzelf uit, taal sterft alleen maar uit als de sprekers de taal laten uitsterven. Progressief Nederland, van links tot rechts, heeft geen boodschap aan begrippen als nationale identiteit, vaderlandse geschiedenis of de Nederlandse taal. Integendeel, we moeten vooruit, verder, naar de overkant van de heuvel, het dondert niet waarheen.

Waar verschraling en verarming van taal toe kan leiden, beschrijft George Orwell in zijn boek 1984. De personages in zijn boek hebben zo’n beperkte woordenschat, dat zij geen subversieve gedachtes meer kunnen hebben. Deze nieuwspraak legt de dictatoriale regering op aan de bevolking, want zij tolereert geen afwijkende meningen. In Nederland leven we niet onder het juk van een dictatuur. We zijn zelf verantwoordelijk voor de verkwanseling van onze taal. Wij Nederlanders lijken daarom meer op Huxley’s personages uit ‘The Brave New World’. In de technologische perfecte staat van Huxley ‘hoeven’ mensen niet langer te kiezen: er wordt voor hen gekozen. Consumentisme is de nieuwe religie en de kerkdienst anno nu heet reclame. Kauwend op een zakje winegums, slurpen we een Coca-Cola leeg en kijken we naar ‘The Voice of Holland’. Dat is de soma van onze tijd.

 1. 4

  Wel raar dat de schrijver het toevoegen van nieuwe woorden ( met al hun nieuwe nuances van betekenis ) vergelijkt met het “newspeak” uit 1984, een taal die tot stand kwam door juist het overgrote deel van de woorden te schrappen.

 2. 6

  Taal is dynamisch en staat nooit stil, ik hoor trouwens nooit iemand meer klagen over alle franse woorden die we 2 a 3 eeuwen geleden hebben overgenomen. Sterker nog, de mensen die het meest klagen over de taalverloedering, waarbij het dan voornamelijk over de overname van engelse woorden gaat, zijn de mensen die toilet i.p.v watercloset, en bureau i.p.v tafel zeggen.

  taal staat nooit stil

  PS (post scriptum, om maar wat latijn te gebruiken, erg he) het artikel staat vol spelfouten……….

 3. 7

  Ik ben het wel met de schrijver eens. En ik heb helemaal niets tegen de Engelse taal, en ook niet tegen het gebruik van leenwoorden. En ja, taal evolueert. Maar taal heeft daar geen hulp bij nodig, en we overdrijven daarin nogal.

  Door een eenzijdige oriëntatie op het Engels en daarmee gepaard gaande identificatie met de Angelsaksische wereld sluiten we ons bovendien af voor andere invloeden. Dat terwijl we toch een continentaal Europees land zijn.

  Ook spreekt menige Nederlander veel minder goed Engels dan-ie zelf wel denkt. In het hoger onderwijs merk je dan ook dat mensen zich niet meer in het Nederlands kunnen uitdrukken waar het hun eigen vakgebied betreft, ze kennen de Nederlandse termen niet. En tegelijkertijd spreken ze een ongrammaticaal soort niet-idiomatisch Engels waardoor ze in Groot-Brittanië en Amerika ook op achterstand blijven.

 4. 8

  Was vroeger Frans onze [Nederlandse] prestigetaal, nu is dat het Anglo-Amerikaans (AA). Misschien wordt het later Arabisch. We zijn taalkundig (al) dhimmi’s.

  Dit is zeker ook op Sargasso te merken. Daar worden betogen vaak met AA doorspekt, om een (wat zwakke?) bewering relief te verlenen, tot op het potsierlijke af! Onze eigen taal wantrouwen wij; wij verbergen ons achter een oneigen taal*. Waarom? Onze taal schiet in geen enkel opzicht te kort. Deze NL-houding lijkt structureel en is verre van universeel, wat iets over ons zegt. Wat?

  Een bijzonder aspect nog is dat bij ons zo’n prestige taal sociaal geoorloofd moet zijn. AA mag, Latijn, en nu minder Frans, zijn beduidend minder ‘bon ton chez nous’

  * Indien (volgens Gezelle) Taal= Volk, staan we er dan slecht voor. We bestaan misschien niet eens, of hoogstens als een oneigen volk, maat wat is dat nou weer? Een surrogaat volk? Dat zou je wel zeggen met die NMI. Een normaal volk zou dat nooit hebben toegestaan. Maar in surrogaat zijn we wel goed. Margarine noemen we boter.

 5. 9

  Ieder die hoger onderwijs heeft gevolgd moet toch de ergernis van de schrijver van bovenstaand stuk kunnen herkennen? (Al zou ik de schuld niet enkel bij het Engels leggen)

  Wanneer er, enkel omwille van prestige, een vreemde taal wordt gesproken, kan dit ten koste gaan van het werkelijke begrip van de materie.

  In mijn ervaring was dat risico zeker aanwezig bij tekstuitleg van filosofische werken en historische bronnen. Taal is niet altijd éénduidig, en het begrip van een vreemde taal al helemaal niet.

 6. 10

  Woorden die niet in het Nederlands te vertalen zijn: bureau, Internet, ICT…lijkt me logisch kan ik nog mee leven. Het punt is echter dat overál maar lukraak naar het Engels wordt gegrepen alsof het zoutjes van Duyvis zijn. Zonder enige functie en zeker geen toegevoegde waarde. Overal maar Engelse termen in gesprekken en teksten weven (sommigen hier hebben er in de comments ook een handje van) terwijl het Nederlands daarvoor allemaal normale woorden heeft…ik kots werkelijk me hele maaginhoud uit op dergelijke mensen.

 7. 11

  In financials/ advies/ managementcultuur is het helemaal uien, duizenden voorbeelden…de gewone man/ vrouw gaat ook niet meer winkelen maar shoppen. Of: “Ik moet The kids nog naar school brengen” . The kids, omdat gewoon kinderen zeggen het er niet leuker/ spannender/ succesvoller op maakt. My God…dat is toch de hell on earth Wimpie.

 8. 12

  Gisteren b.v. nog naar een Wellness Centre geweest. “Een wat?”. Ja, ik wist het eerst ook niet wat het was een Wélness Centre. Nee, waar je je lekker kan laten ontslakken de engelse term schiet me zo gauw even niet te binnen. Een modern ogend pand weettuwel Romeinse bouwstijl a la amfitheater…van binnen feitelijk een doodordinair badderhuis waar je bij elke stap uit moet kijken dat je niet met je muil op de marmeren plavuizen of spuitende dolphin te pletter slaat. A raison 200 euro p.p.. Ja, je moet wát over hebben voor je Wellbeing anders kan je de rest van de week de broodnodige pro activeness vergeten. Lekker, met zout ingewreven de slaklagen van je body laten scrubben daarna nog lekker een uurtje in de modder darren met 2 schijfjes komkommer erbij..hmmmm. Alles om maar dat/ een bovengemiddeld gelukszaligheidsgevoel uit te drukken, wellbeing….Wat het feitelijk is Wimpie? De tand des tijds, die bubble- cultuur: álles buiten proporties opgeblazen/ op te grote voet leven/ beter voordoen je bent….van banken en bonussen tot de plastic lippen & boobs van Pamela Anderson.

  Who cares See you. Gelukkig ben ik niet voor de Tótal Body Treatment gegaan dat was ff een bridge way too far…als ik me verzit schrijnen de zoutkorrels nog na op m’neeeh

  ..taalverrijking my ass.

  U noemt dat dus dynamisch een onvermijdelijke evolutie?

 9. 13

  Dude, wat een bullshit. Jouw Nederlands op Sargasso is misschien wel het slechtste van alle reaguurders (salvadore uitgezonderd). En uitgerekend jij gaat klagen over de verloedering van de Nederlandse taal? Haal de balk uit je oog ketel.

 10. 14

  Persoonlijk vind ik het niet zo interessant om mijzelf bezig te houden met woordgebruik van anderen: toch een beetje eigen verantwoordelijkheid. Maar merkwaardig is dat hier een soort taalchauvinisme wordt bepleit, terwijl wij op Sargasso doorgaans een grote afkeer hebben van nationalisme. Hoe is waarschuwen voor de verengelsing van de taal minder nationalistische dan waarschuwen voor de islamisering van de Nederlandse samenleving?

 11. 16

  Er is een deel van de invloed van de Engelse taal dat me wel degelijk tegenstaat. Heeft niets met (misplaatst) nationalisme te maken. Het betreft managementspeak. Zo een Cancer Center (nota bene met dat lelijke Amerikaans-Engels), daar spreekt geen enkele verbondenheid met de patiënten maar wel een apart soort grootheidswaan.

 12. 17

  Wat een onzin bij elkaar, maar laat ik er één iets uitlichten: onderwijs in het Engels. Engels is gewoon de gemeenschappelijke taal van wetenschappers. Als je dat niet spreekt, sluit je jezelf buiten. Wat is er mis met een gemeenschappelijke taal?

 13. 18

  Maar goed, die zelfde mislukte grootheidswaan spreekt ook uit de megalomane gebouwen of het bedenken van een nieuw imago (inclusief nieuwe naam, logo, huisstijl etc… bij voorkeur elke twee jaar. Engels is niet noodzakelijk, er zijn ook nog potjeslatijn, semi-mythisch en exotisch fantasierijk: parnassos, sanquin, fontys, syntrus.)

  En het blijft net zo wrang als je achter al die opgepoetste schijn vervolgens nog steeds beroerde zorg, beroerd onderwijs of slechte service treft… maar het heeft niet veel met taal te maken, en alles met het belang dat we in het algemeen hechten aan schijn.

 14. 20

  Wat Inca zegt: je mag iets tegen de managementcultuur hebben, maar dat heeft niks met het gebruik van de Engelse taal te maken. De afkeer van het Engels in het dagelijks taal gebruik kan naar mijn bescheiden mening alleen geïnspireerd zijn door het nationalisme: er is iets inherent waardevol aan de Nederlandse taal en cultuur. Mag je vinden, maar hoe is dit anders dan “geen moslim erbij”?

 15. 21

  Nee, serieus: je Nederlands is tenenkrommend slecht. Misschien is dat met opzet, maar dat doet er niet toe: wie ben jij om anderen op hun taalgebruik aan te spreken?

 16. 22

  Kevin, misschien wel omdat veel wetenschappers gewoon betaald worden uit belastingcenten van Nederlanders die graag in hun eigen taal willen weten wat er nou gebeurd met hun centen?
  (dus goed Engels voor onderlinge discours en goed Nederlands voor de vertaling van de resultaten naar een breder publiek?)

 17. 24

  JSK.

  ZelfVerrijking…geen Vooruitgang. Het is puur om op te vallen of om gebreken in uitdrukkingsvermogens te maskeren. De eenvoudigste meest gangbare Nederlandse woorden worden zonder slag of stoot overgeleverd…aan wat. Dadelijk zeg je nog dat we in dat SMS- taaltje moeten gaan tikken: b&iw! srry dak 2L8 b&: b& mt mn nwe gbrde trui Rgns 8ter blyvn Hkn: mst ds 1st nr Oma, om ‘m te ltn mkn!

  Mooi niet. Wat taal betreft, en dat kan misschien heel fnuikend klinken uit mijn mond, wat taal betreft ben ik een raszuivere PVV- er…

 18. 25

  Groot verschil, JSK. Mensen die een sterke binding hebben met de Nederlandse taal hoeven dat niet noodzakelijk ook te hebben met het idee van de Nederlandse staat. Taalchauvinisten, zoals jij ze noemt, zijn dus niet per definitie nationalisten, en ook niet per se tegen het opnemen van mensen uit andere landen/culturen.

 19. 26

  Hoog tijd dat iemand die belastingbetaler eens uitlegt dat je niet alles kunt hebben. Bij gelijkblijvende overige omstandigheden (tijd, geld, formatie, niveau van het onderwijs) kun je niet de onderzoeken in zowel Engels als Nederlands op hoog niveau krijgen…

  Meer aandacht voor het Nederlands gaat ten koste van de aansluiting met de internationale wetenschappelijke gemeenschap, meer aandacht voor het Engels gaat ten koste van de aansluiting met de Nederlandse praktijk. Of je moet tijd vrijmaken om de vertalingen goed te maken, bijvoorbeeld door minder tijd aan onderzoek of onderwijs te geven, met de bijbehorende gevolgen voor de kwaliteit daarvan.

  Something’s gotta give…

  En ik wil daarmee helemaal geen mening geven over wat wel of niet juist of wenselijk is… maar vooral dat de keuze om het een te doen ook een keuze noodzakelijk maakt om iets anders daarop aan te passen.

 20. 28

  Trouwens, als het over wetenschappers-Engels gaat valt het me als wetenschapper (die zijn middelbare school scheikunde moet opfrissen) op dat ons tekortschietende Engels op internationale congressen ons juist in staat stelt onze boodschap over te brengen. Daarentegen kunnen veel collega’s de scherpe, dubbelzinnige en schitterende taal van native speakers maar nauwelijks volgen.
  Nederlands is overigens altijd al een spons geweest voor woorden uit andere talen. Andersom zal je in veel andere talen nautische termen vinden die van het Nederlands stammen. Op zich toch niet zo veel mee mis?

 21. 31

  Ik kan me de ergernis van AB goed voorstellen. Is er geen meldpunt voor overige anglicismen toch? Zou best leuk zijn en leerzaam voor mensen die het leerzaam kunnen vinden.
  Wat natuurlijk al heel lang is veranderd is het gebruik van “meer” en vooral “meest” in de vergrotende trap als het bijvoeglijk naamwoord op -er of -st zou moeten eindigen. Het ergerlijkst is dit bij “de meest mooie” en zo. Dit komt heel veel voor op televisie ,waardoor het enorm verspreid is.
  De laatst tijd valt me op dat mensen steeds vaker zeggen “beslissing maken” in plaats van “beslissen” of “besluit nemen”.
  In beide gevallen is geen sprake van Nederlands, maar van vertaald Engels.

 22. 32

  De Nederlandse taal verandert. En dat moet ook. Waarom? Nou heel simpel. Vroeger, als in eeuwen geleden, was Nederlands net als Fries, Gronings, Noord Duits, West Deens dialect (Jysk), etc een Noord Zee Germaanse Taal. Over de jaren is het een Frankische taal geworden, vooral door invloeden van het Zeeuws, Brabants en Limburgs. Hierdoor is het Nederlands over de jaren een hele onduidelijke onlogische taal geworden, het heeft hele rare grammatica structuren. Ook in tekens is het vreemd, waarom gebruiken we een v en een f… terwijl we net zo goed net als in Deens de V als W kunnen gebruiken en de f vervangen voor alle V woorden. Niet zoals met ei en ij, dezelfde klank volstrekt overbodig. Of bijvoorbeeld de ie… terwijl we een y hebben (y heeft de klank van IE in het Nederlands, in het Deens is het een Nederlandse U omdat de U klinkt als OE).

  En zo zijn er nog veel meer overbodige, vreemde en dubbele dingen ontstaan in het Nederlands. Dit maakt het vooral voor mensen die dyslectisch zijn behoorlijk moeilijk. Deze mensen spellen dingen zoals ze ze horen, en dat kan in het Nederlands een dooddoener zijn. Om nog maar te zwijgen over mensen die Nederlands moeten leren die geen Germaanse Taal (Scandinavische talen, Duits, Engels, etc) als basis hebben.

  En vaak gehoorde klacht van mijn Deense vriend is :”Als jullie zelf al niet weten hoe het moet.. hoe moet ik het dan in hemelsnaam goed doen!” omdat veel dingen op gevoel zijn of letterlijk hoofdstampens is.

  Het Nederlands, zeker de spelling, grammatica en dubbele dingen, mag zeker wel eens op de schop! Even een goede renovatie zodat het er weer tegen aan kan!

 23. 34

  Dehnus, het Engels is wat bijeengeraaptheid vele malen erger dan het Nederlands. Een bekende is het Engelse woord voor vis: ghoti (f uit enough, i uit woman, sh uit nation).
  En verder heeft Deens, net als Nederlands, bij mijn collega’s en vrienden uit het buitenland die iets van de taal weten de status van onuitspreekbaar.
  Neemt niet weg dat ik zit te smullen van de beknopte geschiedenis van onze taal die je zoeven gaf.

 24. 35

  We kunnen ook een soort gecleansde taal ontwerpen. Ontdaan van elke vreemde invloed. Dat zal lastig worden en zelfs tot kamerdebatten leiden maar het kan gedaan worden. Wat we dan overhouden is ons eigen poldertaaltje. Weer een groots en nuttig staatswerk verricht.

  Taal regelt zich prima zonder dat we ons ermee bemoeien. Periodiek wat onderhoud, maar met mate. Taal en de ontwikkeling ervan is een spiegel van onze cultuur en de ontwikkeling ervan. Ga daar niet mee lopen knoeien.

 25. 36

  Alle talen zijn wel ergens onlogisch en hebben rare grammaticale structuren. Daarvoor is het taal, en geen wiskunde. Die dingen horen erbij en maken een taal rijker. Je leest er de geschiedenis van de taal uit af.

  En dat in jouw dialect het verschil tussen de v en f niet bestaat betekent niet dat anderen het niet horen.

  Laat renovaties maar achterwege, en laat de taal gewoon met rust. Veranderen doet-ie toch wel, uit zichzelf. Géén kunstmatige aanpassingen a.u.b., en ook niet achteloos inruilen voor een andere taal.

 26. 38

  Steeds vaker heb ik de neiging om bij zin één van een artikel op Sargasso af te haken. (Dat was vroegah wel anders!) Zo ook hier: ‘Wie oren en ogen heeft valt het op: de invloed van het Engels neemt razendsnel toe.’ Wat voor invloed precies? De invloed op wat precies in de taal? Razendsnel, eh, sneller dan… vroegah?

  Je weet ook dat er geen antwoorden gaan komen op deze vragen en dat er al helemaal geen gefundeerd, wetenschappelijk bewijs gaat volgen. Dan komt opeens de neiging opzetten om op het taalgebruik in het stukje te gaan letten en zit je toch weer de rest te lezen. En dan kun je het niet laten je verbazing uit te spreken over het woordje ‘The’ dat opeens voor een van de beroemdste boektitels aller tijden wordt geplaatst. (Als je consequent bent dan schrijf je ‘De Brave New World’.) Oja, before I’ll leave you to it (HA!): ‘Als er iets is dat ons verbindt…’ —> ‘wat’ ons verbindt.

 27. 39

  Altijd weer die ‘belastingcenten’! Wat een quatsch… Alsof mensen plotsklaps vergeten hoe ze Nederlands moeten spreken als ze niet dagelijks onderwijs in het Nederlands geven. Artikelen schrijven in het Nederlands kunnen ze nog steeds, hoor. Bovendien doe je net alsof mensen inlichten over de resultaten van je onderzoeken welhaast belangrijker zijn dan het onderzoek zelf, dat vrijwel altijd een internationaal karakter heeft. Ofwel je hebt je prioriteiten niet helemaal op een rijtje, of je lult maar wat. Ik vermoed dat laatste.

 28. 40

  Ik begrijp dat jij daar een onderscheid tussen wil maken, alleen ik zie het onderscheid niet. Het relevante onderscheid lijkt mij het volgende: kosmopolieten gaan er vanuit dat mensen zelf wel kunnen bepalen welke taal/religie/eten goed voor hen is; de staat hoeft hen niet te “beschermen” tegen schadelijke culturele invloeden van buiten. Chauvinisten denken het omgekeerde. Taalchauvinisme lijkt mij in hetzelfde kamp te zitten als PVV-chauvinisme: de angst dat de eigen cultuur ten onder gaat omdat er geen weerstand wordt geboden tegen de schadelijke invloed van buiten.

 29. 41

  Laat renovaties maar achterwege, en laat de taal gewoon met rust.

  Met rust laten houdt toch in dat jij je niet verzet tegen de invloed van het Engels? Of is met rust laten hetzelfde als “beschermen tegen verandering”? Misschien moeten moslims de autochtone Nederlander “met rust laten”? YP geeft het tenminste toe, dat dit sentiment “het Nederlands wordt bedreigd” zo uit het PVV-programma kan komen.

 30. 42

  Opvallend dat niemand kijkt hoe de buren het aanpakken. Waarom is de verengelsing bij de Duitsers en Vlamingen minder? Komt dat door de verfransing die de Vlamingen eerder bedreigden? Mogelijk kunnen we daar nog wat van leren.
  Bij ons gaat het niet alleen om nieuwe termen, waar we te lui of te onverschillig zijn voor een passende term. Ook bestaande woorden moeten zonodig vervangen worden door engelse, waarbij de betekenis vaak vervaagd. Is een shop iets anders dan een winkel? Of denken we er niet bij te horen zonder zo’n term, een gebrek aan eigenwaarde.
  Moeten we straks naar Vlaanderen voor onze taal?

 31. 43

  Taal is een vorm van groepscultuur en de Nederlandse cultuur is tamelijk individualistisch. De enige groepsculturen die Nederland echt kent zijn de politiek en de straatculturen – die dan ook door veel mensen als bedreigend worden ervaren.
  Onze cultuur is niet afwachtend, wij kijken niet of we een nieuwigheid wel willen overnemen met zijn allen, maar doen het al snel zelf. We gaan het niet eerst met de groep bespreken, om het dan misschien nog eens af te wijzen, behalve achteraf als het al te laat is.
  We zijn individualistisch: wij stappen makkelijk uit onze cultuur een andere in als we daar wat mee opschieten en laten dan gerust onze eigen mensen en gewoontes zitten: als je niet meekomt – pech gehad. We gooien ook makkelijk dingen weg, vernietigen oude dingen, oude gebouwen.
  Je ziet het ook in de oude koloniën: in Indonesië is weinig Nederlands, terwijl in oude Engelse en Franse koloniën nog Engels en Frans wordt gesproken.

 32. 44

  Beschermen tegen verandering lijkt me wel een mooie, daar kan ik me wel in vinden. Niet dat je verandering tegen kan houden, maar je kan ‘m afremmen. Wat mij betreft ligt hier ook een mooie taak voor het onderwijs. Je moet kinderen leren van taal te houden. Net zoals je ze moet leren dat rekenen leuk is, en aardrijkskunde interessant enz.

  Wat moslims ermee te maken hebben ontgaat me.

 33. 46

  Tja, en in Brazilië spreken ze Portugees. Maar wat vindt de Amazone indiaan daarvan? En nee, NL gaat geen voertaal worden als Engels, Spaans of Frans. Volgens elke gangbare theorie zou NL al zo dood als Latijn moeten zijn.

  Engelstaligen, Fransozen, Spanjolen en Chinezen geven het niet snel toe, maar meertaligheid intimideert. Misschien toch wel okee, om niet te koop te lopen met je cultuur.

  Van oorsprong Nederlandse terminologie is zoals je kon verwachten terug te vinden in het Engels, Frans en Duits. Maar ook in het Japans, Maleis, Sranan Tongo, Papiamento.

  En wat ik verder nog ben vergeten. Nederland wedijvert met Noorwegen en Australië om het hoogste percentage olympische medaillehouders per hoofd van de bevolking. Niet met VS, China of Duitsland.

  New Zealand is nog steeds met een Z.

  Nederlandse

 34. 48

  En wat ik verder nog ben vergeten. Nederland wedijvert met Noorwegen en Australië om het hoogste percentage olympische medaillehouders per hoofd van de bevolking. Niet met VS, China of Duitsland.

  Grappig. Noorwegen en Australië zijn toevallig ook landen die groot zijn in kleine sporten (schaatsen en rugby).

 35. 49

  Met esperanto is gepoogd om een logische taal op te zetten. Veelzeggend dat dat mislukte.
  Moet een taal verdwijnen vanwege deze ongerijmdheden, welke taal blijft dan nog over?

 36. 51

  Opvallend dat niemand kijkt hoe de buren het aanpakken. Waarom is de verengelsing bij de Duitsers en Vlamingen minder?

  IS de verengelsing bij de Vlamingen minder? Dat wordt natuurlijk wel regelmatig gezegd, maar worden daar in verhouding meer Nederlandstalige onderzoeken gepubliceerd bijvoorbeeld? En is vakkennis / inzicht daar hoger en is dat terug te leiden op het verschil in taal (en niet bijvoorbeeld op beter onderwijs in het algemeen?)

  Zijn daar cijfers van?

  Wat betreft Duitsland: dat is wel een taalgemeenschap die een ietseltje groter is. Niet helemaal vergelijkbaar lijkt me.

 37. 52

  … een goede renovatie, zodat het er weer tegen kan.

  Voordat je in de spelling gaat rommelen, lees Spellingverandering van zin naar onzin (1200 – heden) van G. C. Molewijk. Een bastaardwoordenboek bestaat al en voor de spelling van 90?% van deze woorden goed bruikbaar: het Latijns woordenboek. Ik voel me het beste met de spelling van voor de marchantering. Je leert ook nog hoe postmodernisme ( = science bullshit by science decline) werkt, de vloek van de afgelopen 40 jaar.