1. 1

  Kunnen we gebruik maken van de Sargasso-Crachàt dagkaart?.
  Leuke foto van Max trouwens met die sterrenkroon. Is die haar eigendom of heeft ze hem in bruikleen van het Ministerie van Sociale zaken?

 2. 6

  Bij deze de copy/paste-tekst uit de krant die nog maar net het motto: “Alles Voor Vlaanderen / Vlaanderen Voor Kristus” van de frontpagina haalde.

  Ze doen going Dutch, ze zijn blond en groot, en ze hebben een grote mond. Dat kunnen – volgens buitenlandse clichés – alleen maar Nederlanders zijn. Maar ondertussen is in Nederland de sambal ingeburgerd en kennen de Nederlanders ook keet in de toko.

  Bestaat de Nederlander eigenlijk wel? Welke vragen moet je als Nederlandse overheid aan een vreemdeling stellen om te weten of hij voldoende ingeburgerd is?

  Prinses Maxima, die zeven jaar geleden Argentinië verliet om in Brussel te werken en later in Nederland met prins Willem-Alexander te trouwen, vindt dat Nederland te veelzijdig is om in één cliché te vatten. Ze heeft dé Nederlandse identiteit niet leren kennen, maar ze heeft geleerd dat er verschillende mensen wonen die zich op de één of andere manier met Nederland identificeren.

  Dat zei de prinses toen ze op 24 september in Den Haag het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WWR) ‘Identificatie met Nederland’ voorstelde. Het rapport is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek.

  ‘De auteurs wilden de overheid een advies geven in tijden waarin de ‘Nederlandse identiteit’ te pas en te onpas wordt gebruikt: in het debat over het Europees lidmaatschap of bij het vraagstuk over de integratie van de allochtonen’, zegt Erik Schrijvers, een van de auteurs van het rapport.

  In haar conclusie zegt de Raad dat er eigenlijk niet één soort Nederlander is, maar dat de Nederlandse identiteit gelaagd, voor verschillende interpretaties vatbaar en continu in verandering is. ‘We raden de overheid aan om in haar beleid minder te focussen op de nationale identiteit, maar meer aandacht te geven aan de manier waarop een buitenstaander zich identificeert met Nederland’, zegt Schrijvers.

  De resultaten van de studie waren een kolfje naar de hand van prinses Maxima. In haar toespraak sprak ze over de Marokkaanse kassamedewerkster die in de supermarkt de halalvoeding op een andere plaats zet, of de Marokkaans-Nederlandse jongeren die haar wegwijs hadden gemaakt in een koranschool. Ze hoopte dat het rapport aanleiding zou zijn voor een open discussie zonder veralgemeningen. ‘We vervallen gemakkelijk in zwart-wit denken… Het is niet óf, óf, maar én, én’, zei de prinses.

  Prinses Maxima is zelf genoeg ingeburgerd om te beseffen dat ze zo’n uitspraken niet ongestraft kan doen. De rechtse politicus Geert Wilders deed de woorden van Maxima dan ook af als ‘politiek correcte prietpraat’. Michiel Zonnevylle, de voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen, vond het ‘jammer en curieus’ dat ze de Nederlandse identiteit niet heeft gevonden. En oud-premier Ruud Lubbers zei zondag dat ‘er niemand in de wereld is die een Nederlander niet herkent’.

  Ook Kamerlid Rita Verdonk, liberaal en rechts, betreurde de uitspraken van de prinses. Ze vond dat de prinses het Nederlandse volk tekort heeft gedaan en dat de regering in de fout is gegaan door de speech van prinses Maxima goed te keuren. Premier Balkenende en de ministers van Justitie, Hirsch Ballin (CDA) en Integratie, Ella Vogelaar (PvdA) hebben de tekst immers vooraf goedgekeurd.

  Oud-premier Lubbers zou precies hetzelfde gedaan hebben, als hij nog premier zou zijn geweest, zei hij omdat hij vindt dat het koningshuis politieke en maatschappelijke kwesties moet kunnen aankaarten.

  Toch was de minister van Integratie, Ella Vogelaar, verrast door de commotie. Ze vindt het jammer dat de toespraak van de prinses tot polarisatie heeft geleid.

  Erik Schrijvers van de WRR had het politieke debat wel zien aankomen. ‘Nederland heeft moeite met dit onderwerp’, zegt hij. ‘De discussie over de Nederlandse identiteit verloopt zo gepolariseerd dat iedereen die nu op het rapport en op de uitspraken van prinses Maxima reageert, uiteindelijk niets meer doet dan zijn eigen positie verduidelijken’.

  Hij betreurt het dat er over de inhoud van het rapport tot nu toe weinig is gezegd. Het rapport is nu overgemaakt aan de regering die daarop moet reageren. Daarna zal in het parlement de visie van de regering worden besproken.

  ‘Maar dat zal nog wel een tijdje op zich laten wachten, omdat het thema té delicaat is’, zegt Schrijvers.

  http://www.wrr.nl

 3. 7

  Mijn aanhanger zijn van en prositgeven richting Maxima van zoëven in andere draad was pure coïncidentie. En dat versterkt de band, laat dat duidelijk zijn.

 4. 8

  Dat men in NL uitgerekend over deze onschuldige speech wilde struikelen, geeft m.i. vooral aan hoe overspannen NL is. Altijd al een mondige tatercultuur gehad, maar behoorlijk dolgedraaid in cirkels na Pim & Theo, imho.

  Tip terzijde : soms kan Google cache wonderen doen als je zoekt op een zinsnede tussen “” uit het stuk dat je wel te zien krijgt…

 5. 9

  Het is een heerlijke discussie en inderdaad typisch Nederlands dolgedraaid getater. Iets netjes en precies uitzoeken, dat doen ze bij de oosterburen; Nederlanders roepen(schreeuwen) gewoon wat zonder verder nadenken.
  Opvallend is ook dat tot op heden niemand in staat is gebleken de grote verwarring een beetje te kanaliseren.

  Beginnen we bijvoorbeeld eerst even in VanDale. Bij identiteit worden 3 betekenissen genoemd en bij identificeren 2. Het begrip Nederlandse is ook multi-interpretabel. De ß’s (zijn er heel weinig van in NL) weten dat er dan meer mogelijke betekenissen zijn van de combinatie.
  Nu pikt iedereen willekeurig een betekenis en begint wat langs elkaar heen te schreeuwen. Vraag is of onze ‘buitenlanders' dat al door hebben en er tegen kunnen.

  Ze heeft gezocht maar Nederlandse identiteit niet leren kennen

  ..is natuurlijk een heel onbenullige (of slecht geformuleerde) opmerking zodat daar terecht over wordt gevallen. Kenmerkend voor de huidige staat van NL is dat er 3! ministers hun goedkeuring aan gegeven hebben.

  Trouwens, nu we het er toch over hebben: heeft Steeph het rapport al uit, of bewaart ie’m tot voor onder de kerstboom (lange kerst dit jaar!)

 6. 10

  TssssSSS kloothommels
  Ik ben een Nederlandse. De echte Nederlander bestaat niet. Nee natuurlijk niet. Lees de geschiedenisboekjes er op na. Wie zijn wij? Ha,ha,ha.
  Gr. Sjan en zo

 7. 11

  Op de rede van Maxima

  Heeft dit volk geen identiteit mevrouw?
  Is u dit ingefluisterd bij het goudenkoetsjewuiven?
  Is dit uw dank voor al de zoete druiven
  geschonken door het kruiperig oranjegrauw?

  Is uw oordeel niet wat al te gauw, mevrouw?
  U komt pas kijken en de Wassenaarse duiven
  die graantjes pikken uit uw gouden ruiven
  zijn niet het volk dat zweert bij roodwitblauw.

  Mevrouw, u weet niet wat dat volk bezielt
  met zijn geschiedenis zijn taal en onverschrokken
  moed toen hier een schurk en fielt

  als in uw vaders land gemoord heeft en vernield.
  Dit volk met zijn verleden grimlacht om de bokken
  die u schoot toen u uw babbel hield.

  Dit sonnet is te mooi om daar bij de nurk weg te laten kwijnen, eerlijk is eerlijk. Het is van reageerder Gerard op Jan Blokker

 8. 14

  Ja zeg, de allergrootste vrijheid in een democratie is wel de dichterlijke vrijheid, met uw welnemen.
  Ik had ook kunnen zeggen: ten hemel schrijnende poëzie.
  ten hemel = compliment
  schrijnende = het gevoel waar de hoofpersoon uit jouw gedicht mee is komen te zitten
  poëzie = zalf die alle wonden heelt?

  Ik wil maar zeggen: het door jou hier geciteerde vers (zie #11) is fraai, en toch was ik ietsjes teleurgesteld dat er geen stukje maximale poëzie uit je eigen pen is gevloeid.