De korte houdbaarheid van de tegenstem

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De SP lijkt met haar verzet tegen de Europese Grondwet een bijzonder vruchtbare politieke grond te hebben aangeboord. De andere oppositiepartijen hebben moeten concluderen dat voor hen de enige logische politieke keuze er een is voor de Grondwet. Ongetwijfeld kijken PvdA en Groen Links tandenknarsend toe dat zij niet ook de lage populariteit van Balkenende kunnen uitbuiten. Maar zij hebben nu eenmaal een stevige machtsbasis in Europa die hen de mogelijkheid biedt zich een stevig robbertje te bemoeien met de Brusselse besluitvorming. De SP heeft veel minder te halen in Europa en grijpt terug op nationalistische sentimenten en angst voor de toekomst. Bij twijfel niet inhalen. Klinkt verstandig, maar als je in de file terechtkomt, dan kan je daar achteraf wel van balen.

Maar goed, de inhoud. Daar zit de gemiddelde Sargassolezer natuurlijk op te wachten. Ik bespreek alleen enkele geloofwaardige bedenkingen en bijvoorbeeld niet de stelling dat een stem voor de grondwet de doodstraf mogelijk maakt. Gezien de inspanningen die de EU betracht om wereldwijd de afschaffing van de doodstraf op de politieke agenda te krijgen, zou iemand zichzelf (en ook enigszins het medium waarop hij/zij publiceert, tenzij enigszins wordt gerectificeerd ;-) ongeloofwaardig maken indien miskend wordt dat artikel II-62 lid 2, zeker in combinatie met het protocol bij het EVRM dat beoogt de doodstraf onder alle omstandigheden af te schaffen, een ferm anti-doodstraf statement vormt.

Ten eerste waarschuwt de SP voor een extra bureaucratische laag. Daar schuilt op zich een gevaar in, maar het is lichtelijk ongeloofwaardig komend van een partij die ideologisch gezien weinig terreinen wil overlaten aan eigen verantwoordelijkheid en waarvan een prominent partijlid niet schroomt om te stellen dat roken achter het stuur verboden zou moeten worden. De nationale overheden en de EU moeten in elk geval heel goed afspreken op welke terreinen zij bevoegd zijn. De meeste vraagstukken en problemen stoppen niet bij nationale grenzen, dus daarover afspraken maken is onvermijdelijk.

Het vastleggen van de vrije markt is niet gepast, is een ander bezwaar dat ik wel kan begrijpen. Maar gezien de centralistische en socialistische tradities van veel Europese landen, zou het nog best eens kunnen dat dit artikel de nodige bescherming biedt tegen het blijven vasthouden aan bepaalde protectionistische maatregelen voor de eigen markt. Protectionistische maatregelen die Nederland met zijn open economie overigens meer benadelen dan andere landen. Bovendien is het streven naar maximale werkgelegenheid ook onderdeel van de grondwet, “nauwelijks” een keihard kapitalistisch streven.

Verder wordt door tegenstanders als de SP met name gefocust op het overdragen van macht aan een superstaat. Omdat de kloof tussen de burger en politiek al aanzienlijk is, is ook dit een waarschuwing die niet lichtvaardig in de wind mag worden geslagen. Maar deze overdracht is nu juist onontbeerlijk om als Europa mee te blijven tellen in deze wereld. De opdeling van de wereld in een paar grote machtsblokken is onvermijdelijk. Denken dat Nederland haar eigenwijzigheid binnen Europa zo prominent kan manifesteren als de tegencampagne wil doen geloven, is domweg naief.

Ik ga persoonlijk niet zo ver in mijn afwijzing van de bezwaren van de tegenstemmers als de tegenstemmers overtuigd zijn van hun gelijk. Ik vind dat het nut van het referendum zich uitmuntend heeft bewezen door de felle discussie die hierover is aangezwengeld. Ook vind ik het pure winst dat de Nederlandse bevolking heeft getoond zich niet te laten voorliegen over inwisseltruuks van de euro of over fabeltjes dat de nationale zeggenschap gelijk blijft maar toch tegelijk een slagvaardiger Europa kan ontstaan. Volksvertegenwoordigers hebben hopelijk in hun hersens geknoopt dat Amerikaansige holocaust spotjes hier niet werken. Daarvoor is, mede mogelijk gemaakt door de SP, de kritiese houding te danken.

De tegenstem is nuttig geweest, maar de houdbaarheid is nu wel op zijn einde. Als Frankrijk straks tegenstemt dan maakt het uberhaupt niets uit wat wij stemmen. En als wij als enige tegenstemmen dan zal dat ook geen vetpot opleveren, als de onderhandelingen al hernieuwd worden. Het gaat na de stemming om de politieke aanpak die niet alleen de zo mooi geformuleerde bezwaren in het achterhoofd moet houden, maar die vooral de Europese kansen in acties moet omzetten. En wat ik mis bij de tegenstemmers is de gedachte over het tijdperk na het referendum. Ik mis de twijfel bij hen of op dat moment een onwrikbare antipolitiek niet toch minder resultaten zal boeken dan een constructief vertrouwen in het hardbevochten compromis dat de Grondwet bevat. Een tegenstem is niet het antwoord, het is slechts een vraag.

Reacties (55)

#1 Degtyarev Pekhotny

Ik hoop dat Frankrijk tegenstemt. Anders vermoed ik dat de Nederlanders weer “nuchter” gaan lopen doen.

 • Volgende discussie
#2 Degtyarev Pekhotny

en alsnog voorstemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Degtyarev Pekhotny

Overigens heeft “de SP” die vraag uit jouw laatste zin al beantwoord:

http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2005/05/22/antwoord-aan-balkenende/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 U.

de lidstaten worden verplicht tot grotere militaire inspanningen met de ambitie
tot een wereldwijde rol van de EU. Met deze grondwet verruilt Europa, net als de VS, haar defensieve ‘veiligheidstrategie’voor een offensieve, die preventief militair ingrijpen, waar ook ter wereld mogelijk maakt: stem dus NEE!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Degtyarev Pekhotny

Ok ik beken. Sargasso is toch een links broeinest. Hehehe

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Raoul

@5 ik dacht het al te ruiken ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Degtyarev Pekhotny

ja ik klikte even op het linkje bij reaktie 4 :D

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 RoZa

Wijs Sargasso!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 KingKoen

Tsja de SP zou eens ergens voor zijn…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Degtyarev Pekhotny

@9 zo’n opmerking zou je eigenlijk eens moeten proberen te onderbouwen. Maar dat gaat vast niet lukken…. of wel soms ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 toinerz

Mark, wat een verademing, zo’n genuanceerd stukje dat bovendien blijk van feitenkennis geeft. Chapeau!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jan Driezen

Ja Ja,

Het is me nogal wat dat onze regering een referendum in het leven roept om er vervolgens en op voorhand kennis van te geven er gewoon aan te zullen voorbij te gaan!!
Het zal net als de invoer van de euro en nog vééééééééééééél meer door de overheid eigenhandig en ter eigen voordeel genomen beslissingen wel weer een ramp worden voor de burger, maar beslist weer een succes voor de overheid!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Degtyarev Pekhotny

Ik denk dat de tegenstem nog wel een weekje houdbaar is, want daar lijkt dit stukje over te gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 toinerz

Dan nog kort inhoudelijk. Ik ben het met je eens dat het nut van het referendum zich heeft bewezen door het publieke debat dat er door aangezwengeld is. Echter vind ik het niveau hiervan af en toe zo laag, dat ik mij afvraag of de uitslag van het referendum het resultaat is van propaganda of van inhoudelijke argumenten. Ik vrees het ergste.
Zo heb je een dillema. Het referendum levert een publiek debat op, maar de uitslag is niks waard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Jan Driezen

Nou?

Een weekje ik vraag het me af of we dat redden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 KingKoen

@13 “En wat ik mis bij de tegenstemmers is de gedachte over het tijdperk na het referendum.”

Hoe denkt u daarover?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Degtyarev Pekhotny

@16 ah spannend een tegenvraagje en geen antwoord, zoals ik al verwachtte. Maar je hebt reaktie 3 dus gemist. Geeft niet hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Jan Driezen

Toinerz,

Je hebt gelijk het word een publiek debat met als uitkomst 0.
En zo zal het referendum inhoudelijk dus uiteindelijk niks opleveren!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Degtyarev Pekhotny

ja de mensen zijn er te stom voor he ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Sikbock

@Mark: het zijn niet alleen de SP stemmers die tegen deze grondwet zijn..

Ik vind daarbij je stukje getuigen van weinig vechtlust.. in feite zeg je: laten we maar voorstemmen want tegenstemmen heeft toch geen zin. Ik heb daar weinig respect voor..

Heeft tegenstemmen geen zin? Om met Sjef van Oekel te spreken: Dat zullen we nog wel eens even zien!!!

Van die Haagse arrogante slappe tuinslangen valt waarschijnlijk weinig te verwachten, maar toch hoop ik dat het Nederlandse volk deze heren en dames met een stevige schop onder hun dikke zitvlees naar de onderhandelingstafel zal terugsturen om daar te doen waar het Nederlandse volk ze voor betaalt..

Met de volgende verkiezingen zullen we ze afrekenen op de behaalde resultaten..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Jan Driezen

Nee,

Dat is wat de heren zeggen en beweren!!
Maar dat is beslist niet waar!!
De mensen zijn capabel genoeg om voor zich zelf op te komen………
Maar dat is waar ze vanaf willen!!!!!!!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Jan Driezen

Sikbock,

Ze weten maar al te goed dat hun inkomen betaald word door de burger………
Maar door goed eigenwijs te doen denken ze dat ze het zelf verdienen……….
En dat hierdoor de burger tekort word gedaan zal de heren een biet wezen.

Ik ga gewoon voor NEE tegen de Europese Grondwet.

Straks is Nederland nog gewoon maar een provincie in deze gehele staat

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Degtyarev Pekhotny

Het gaat om de baantjes van de heren deskundigen. Stem veur !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Jan Driezen

Nee,

Het gaat om de nederlandse bevolking, en die baantjes van de heren is mooi voor hun maar wat heeft men als burger daar aan?

Dus gewoom NEE tegen DIE WET!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Jan Driezen

Mensen,

Dit nee zegen doen we dus met zijn allen!!
En dit doen we op de alom bekende wijze die de heren het meest aanspreekt en zelf diverse keren ook toepasten, we trappen het gewoon door (desnoods in hun strot) want deze handelswijze is alom bekend bij de heren en meest populair op het moment bij de heren en dames………..
Dus daar gaan we maar voor oog om oog tand om tand lijkt me………

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 TheRule

“En wat ik mis bij de tegenstemmers is de gedachte over het tijdperk na het referendum.”

Het is net zoiets als wanneer ik een wildvreemde vrouw wil zoenen (ik hou het even netjes) en zij weigert, dan zeg ik gewoon “op welke manier wil je dán door mij gezoend worden?”, oftewel: zoenen zúllen we, *want* ik heb daar de discussie voor geopend.
Dit is de manier waarop door de voorstanders de discussie gevoerd wordt: ‘als je nu niet voor bent dan moet je *dus* aangeven op welke manier je dat wèl zou zijn’. Dit is natuurlijk een leuke debatteertruuk maar laat ik daar nou niet instinken… het feit dat de discussie door het ja-kamp op deze wijze gevoerd wordt maakt me alleen maar standvastiger in mijn overtuiging om voor ‘nee’ te gaan.

Vertel liever hoe slecht het nu met Denemarken gaat bijvoorbeeld, of vertel me waarom er geen handelsakkoorden meer mogelijk zijn als we buiten ‘Europa’ vallen, net zoals we nu blijkbaar ook, als onafhankelijk Nederland, geen handelsakkoorden met de VS zouden kunnen sluiten omdat we geen staat van de VS zijn.
Vertel me dat ik wel degelijk een auto veel goedkoper kan kopen in België, vertel me dat de terroristische handelingen die we tot nu toe gehad hebben en die nog zullen komen met name uit het buitenland zullen komen.
Vertel me dat oorlog alles te maken heeft met ‘één Europa zijn’ en dat simpelweg betere scholing er niks mee te maken heeft.

Vertel me díe dingen in plaats van allerlei vieze debatteertruukjes gebruiken à la ‘kabinet Balkenende’, en ik zal ‘ja’ stemmen. Maar het ziet er dus naar uit dat ik bij een ‘nee’ moet blijven, want dat kún je niet. Er is geen enkele ja-kamper die kan aandragen over waarom ik überhaupt aan zijn wensen tegemoet zou moeten komen.

Er zijn wèl politici die hele verhalen houden, maar die verhalen vallen inmiddels wel door de mand: er wordt ons niet eens een eigen burgemeester gegund, dus hoe zou het niet om baantjes voor hun vriendjes kunnen gaan?
Er wordt geïmpliceerd dat er een discussie is en dat wij onze nee-stem moeten beargumenteren, maar sinds wanneer zijn wij betrokken bij die discussie dan? En als wij er nooit eerder bij betrokken zijn, hoe kan het dan ooit onze discussie zijn?
Er wordt aangegeven hoe rampzalig een nee-stem kan zijn voor de economie, maar waren Deventer en andere steden niet honderden jaren lang onafhankelijke Hanzesteden binnen een verenigd Nederland (and very succesful at that)? Om welke reden is een vergelijkbare constructie nu níet mogelijk, ditmaal een onafhankelijk Nederland binnen een groter Europa?

En, last but not the least, waarom is de regering geen neutrale informatie-verstrekker maar wordt er een soort van Goebbels-machine op ons losgelaten?

Kortom, om terug te keren naar ‘mijn’ dame: ik heb de ‘wel of niet zoenen’-discussie niet aangezwengeld, en kom dus niet aan met gezwam over dat ik daar iets in zou moeten mee-beargumenteren. Europa is het probleem van de Europa-fetisjisten, Europa is hún probleem. En ik ben nu gedwongen om ‘nee’ te gaan stemmen omdat zij het anders tot *mijn* probleem maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Jan Driezen

TheRule,

Voor 95 procent heb je gelijk ,maar de handelsakkoorden met de VS mislukken enkel en alléén door de invoer van de véél te dure euro en dat zie je zelf ook in lijkt me.
Dus we worden genept hier om het leven door de hoge heren in Den Haag!!!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Jan Driezen

Degtyarev Pekhotny,

En jij denkt door ermee in te stemmen wat te kunnen berijken?????????????
Nou het lijkt me meehuppelen met de rest!!
In het grote Europa komt je stem en mening nooit meer naar voren!
De hoge heren tollereren dit echt niet!

Dus gewoom volharden in een volmondig NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Spuyt 12

Ik wordt een beetje moe van Jan Driezen, met zijn geschreeuw. Ik twijfel weer! (verdorie)

Ook vind ik het pure winst dat de Nederlandse bevolking heeft getoond zich niet te laten voorliegen over inwisseltruuks van de euro of over fabeltjes dat de nationale zeggenschap gelijk blijft maar toch tegelijk een slagvaardiger Europa kan ontstaan.

Ik wil je er wel even op wijzen dat 50% van de neestemmers dat doet uit onvrede met het kabinet, niet op inhoud.
Het verschil is dat men zich dan heeft laten voorliegen door het andere kamp. Laat ik nu niet opeens vertrouwen gaan krijgen in de gemiddelde Nederlandse stemgerechtigde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 KingKoen

@17 Goed, je hebt gelijk de SP is wel ergens voor. Kun je nu antwoord geven op mijn “tegenvraagje”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Jan des Bouvrie

@Mark: prima stuk! Maar net als Toinerz ben ik het niet eens met je stelling over het publieke debat dat door het referendum is geopend. Er is een politiek debat geopend, dat is waar, maar dat debat gaat niet inhoudelijk over de grondwet. Daar weet de gemiddelde Nederlander veel te weinig vanaf. Het debat gaat erover of het belangrijker is tegen te stemmen omdat de VVD de holocaust erbij betrekt, of tegen te stemmen omdat we ‘genaaid’ zijn bij de invoering van de euro. Het debat heeft een publieke onvrede met het huidige Nederlandse politieke bestel blootgelegd. Een onvrede die ook ten tijde van Pim Fortuyn de kop op stak en een onvrede die helemaal niets met de Europese Grondwet an sich te maken heeft. Het referendum geeft de mensen echter een kans om via hun stem direct ‘nee’ tegen het politieke establishment te zeggen. We zien het hierboven in de reacties ook al. Kijk naar wat Jan Driesen zegt bijvoorbeeld.

Natuurlijk boort dit een serieus probleem aan: de politiek in Nederland van GroenLinks t/m VVD is kennelijk van de burger vervreemd. Het is alleen onverteerbaar dat de Europese Grondwet die per saldo verschrikkelijk goed voor Nederland is (ik verwijs hierbij naar de argumenten van Mark in het oorspronkelijke postje), de prullenmand in zou gaan en we met het veel slechtere verdrag van Nice blijven zitten.

Daarom hoop ik ook van harte dat DP gelijk krijgt en dat de Nederlander op 1 juni ‘nuchter’ gaat doen en de onvrede met het kabinet nog even binnenhoudt tot de volgende 2e Kamer verkiezingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 ALO

Ik zou de heer Driezen willen aanraden zich te vervoegen bij het dichtstbijzijnde café omdat dat de plek is waar hij gehoor vindt voor zijn prietpraat. Het gelul over zakkenvullers en de euro die alles duurder heeft gemaakt is aan mij niet besteed.

Ik vind de discussie over de grondwet en eigenlijk de discussie over Europa op een veel te laag niveau gevoerd wordt. Zeker de bijdragen van DP zijn daar een treffende illustratie van. Een ding heeft het in ieder geval opgeleverd. Tot voor kort kon de SP op mijn sympathie rekenen, hoewel deze partij voor nog geen enkele bestuurslaag mijn stem heeft gehad. Aangezien ik nu iedere keer weer onpasselijk wordt als ik Jan Marijnissen met zijn demagogische verhaaltjes op de radio hoor weet ik in ieder geval zeker wat dat ik nooit SP zal stemmen.

Wat gebeurt er als het nee wordt? Tegenstemmers hebben zich daar nog nooit over uitgesproken omdat het antwoord nogal onthutsend voor ze is. Er gebeurt namelijk niets en dat komt omdat wat er in het verdrag staat voor 90% al bestaand is. Dat geldt bijvoorbeeld voor dat doodstrafverhaal. Niemand heeft zich daar druk over gemaakt maar nu is er een referendum en Demagogische Prietpraat komt er een punt van maken. Alle wijzigingen ten opzichte van het verdrag van Nice (nodig omdat het aantal landen te groot is voor een slagvaardig bestuur) zullen nu deel voor deel in andere verdragen komen. De facto is het enige effect dat Nederland een modderfiguur slaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Degtyarev Pekhotny

@KingKoen 30;

Mark vertelt hetzelfde verhaal als o.a. Balkenende, namelijk dat er bij een Nee stem een soort zwart gat ontstaat na het referendum. Omdat men dan niet zou weten wat men zou moeten doen.

Ten eerste is dat natuurlijk (alweer) bangmakerij, hoewel het ook zou kunnen dat men niet naar de argumenten van de tegenstanders wil luisteren. Hierdoor weten ze niet wat er nou niet goed was aan de EU grondwet. Mark geeft een soort aanzet door inhoudelijk op wat bezwaren in te gaan, maar de meeste mensen reageren als Jan des Bouvrie hierboven door te negeren dat er een boel reële bezwaren zijn en te doen alsof de mensen tegen zijn uit domheid, vanwege de Euro of vanwege Turkije.

Logisch dat je na een tegenstem dan niet weet wat je moet doen.

Je zou het bijvoorbeeld in een debat aan de tegenstanders kunnen vragen en in zekere zin stelt men de vraag ook steeds (men werpt op theatrale wijze de handen in de lucht en kijkt vertwijfeld omhoog en roept “ja maar wat moeten we dan straks in godsnaam”) en vandaar dat ik reaktie 3 al verwees naar Jan Marijnissen die daarop heeft gereageerd;

http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2005/05/22/antwoord-aan-balkenende/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Carlos

Mooi verhaal Mark, ik loop al dagen met een post in mijn hoofd rond die de titel “De Tegen Troika en de Toekomst” zou moeten krijgen. Maar door chronisch tijdgebrek kom ik er niet toe.

De tegenpartijen zijn mijn inziens niet geinteresseerd in een follow-up, noch in hoe ze hun doel bereiken. Het gaat hen om het opblazen van het proeces en daarbij zoveel mogelijk publiciteit voor hun eige te genereren. Stemp Tegen!

Als de europese grondwet wordt afgeschoten dan gaan deze tegenpartijen direct weer verder met hun eigen belangrijke bezigheden in de gemeenteraad van Oss, protesteren tegen “de Hand van God” in de reclameblokken of het demoniseren van marokkaanse nederlanders…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 mark

Tuurlijk, DP. Verwijs maar weer naar het antwoord van de grote roerganger. Ik heb liever niet dat u mijn zorgvuldige mening perverteert in een “(alweer) bangmakerij”. Uw berichtjes vind ik niet onaardig en zetten aan tot interessante discussie. Maar er is wel een grens. Die grens is bijvoorbeeld overschreden in dat twijfelachtige stukje over de doodstraf. U moet erkennen dat er niets van uw betoog overblijft, tja nog een kleine taalkundige opening voor doodstraf tijdens oproer, maar het voornemen om doodstraf ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN (zowel in oorlogs- als vredestijd) af te schaffen + het feitelijke ijveren van de EU tegen de doodstraf, reduceert uw pots tot prietpraat tamelijk tendentieus (Doodstraf? Stem voor!….). Over bangmakerij gesproken! Een rectificatie zou in het belang zijn van Sargasso.

Mijn pots kan niet worden gelijkgesteld met bangmakerij door Balkenende, hoe graag u ook mening van de tegenstanders simplificeert. Zoals u weerzin heeft tegen hen die negeren dat er reeele bezwaren zijn, roept de neecampagne weerzin op door te doen alsof er geen reeele voordelen aan de Grondwet kleven. Denkt u nou echt dat praktisch alle Euopese landen voorstemmen omdat ze zo dom zijn en de SP en Groep Wilders als enige een juiste analyse toepassen? Baantjes is dan uw cynische antwoord. Tja, hoe de SP zich met flasespelletjes, spotjes op de radio, 99% van het weblog van de partijleider vastklampt aan de tegencampagne, dat is pas verworden tot een opportunistische gooi naar politieke macht (ergo baantjes), waarbij de herhaaldelijke verwijzingen naar de euro niet verbloemen dat het algemeen belang allang heeft plaatsgemaakt voor het uitbuiten van de electorale weerzin tegen het kabinet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Degtyarev Pekhotny

Indien er behoefte aan bestaat wil ik het best rectificeren hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 SaSo

@ALO,

Als ik vandaag in de krant lees hoe Wouter Bos “gewoon” nog een keer een referendum wil houden over de Europse grondwet indien er NEE gestemd wordt dan getuigt dat van weinig vertrouwen en disrespect naar de kiezer toe.

De achterliggende gedachte is natuurlijk dat Woutertje Bos zelf wel weet wat goed voor de burger is. Arroganter kan je het niet krijgen.
Op zo’n bewindspersoon zal ik nooit stemmen.

Over niveau gesproken,
zondag moest zelfs Joschka Fischer in buitenhof de Nederlanders de voordelen van de EU grondwet uitleggen. Zegt mij genoeg dat er blijkbaar geen Nederlander (van nivo) te vinden was die concreet de zegeningen van deze grondwet kon uitleggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 mark

@DP,
Nuja, voor mij is het eigenlijk wel duidelijk nu, maar ik heb er dan ook een andere mening over. Misschien de vraag over die mogelijke opening eens voorgelegd aan een expert op Europees recht. Valt daar geen mailadres van op te snorren? (ik heb ooit met 3000 man college gehad van… die naam ben ik alweer vergeten).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Degtyarev Pekhotny

Ik ben het al bezig met aanpassen van het bericht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Nelis

“De Europese Unie heeft weliswaar democratische elementen, misschien nemen die met de Grondwet iets toe, maar het is en blijft een niet-democratisch orgaan. Wij kunnen niet via verkiezingen bepalen wat de politieke kleur van de commissie wordt die Europa regeert. En daarmee betekent de Grondwet een overdracht van macht van een democratische bestuurslaag naar een niet democratische centralistische macht. En daar ben ik tegen.” (citaat Ronald Palsterk)
Europa wordt gevormd, en misschien, als het naar de zin van de vormgevers, mag het gepeupel in de toekomst iets in de pap brokkelen. Het is voor onze eigen bestwil tenslotte. Ouders moeten hun kinderen ook niet teveel ruimte geven. Maar democratie is weer een illusie gebleken. We mogen nu niet eens onze eigen bestuurders kiezen. Als de grondwet komt, kom je er niet meer vanaf, en gaat Europa helemaal verder in sneltreinvaart op een weg waar we niets over te zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 mescaline

De tegenstem is een vraag, schrijft Mark.
Hij is mijn antwoord op bepaalde ontwikkelingen die ik niet wil: vergroting van de afstand burger & politiek, vorming van een Europese staat (militaire en politieke macht, ontwikkelingshulp, voor een deel de afschaffing van staatsgrenzen), nieuwe detailwetgeving contra eigen opvattingen, ondoorzichtige financiele gevolgen enz.
Als dat van de baan is, dan is de enige optie voor ons en alle andere landen Europa om met dezelfde voortvarendheid een modus operandi te ontwikkelen voor de verbetering van Europa. En ik stel: als dat niet gebeurt bewijst dat dat mijn tegenstem terecht is geweest. En als dit wel gebeurt (hoera) dan bewijst dat niet dat mijn tegenstem onterecht is geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 mark

@DP: Petje af voor de rectificatie! En voor de argumentatie daarbij.

Zo is toch gerealiseerd (mede met dank aan zinvolle kanttekeningen van Pietje, toinerz en Zwarte Kip) dat dit onderwerp helemaal verhelderd is en nieuwe inzichten het web zijn opgekatapulteerd. Uw scherpe inzet heeft toch zijn dienst bewezen (derhalve neem ik het ‘prietpraat’ terug, als groots symbool mijnerzijds ;).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 JJ

http://u19s.quaker.org.uk/level2/library/reviews/images/catch-22.jpg

@ALO, Jdb: Overigens vind ik de opmerkingen dat de hele referendum discussie verkeerd of op een te laag niveau wordt gevoerd een beetje naief. Zeker de laatste 5 kamerverkiezingen gemist?

@Allen: Succes met uw voor/tegen/blanco stem!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 andere ruud

@43
Vergeet de thuisblijvers niet: volgens Maurice de Hond gaat 57% niet stemmen.

Ik had eigenlijk verwacht dat meer mensen gingen stemmen, al is het alleen maar om de gehate politiek te pesten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Jan des Bouvrie

@jj: nee hoor, ik herinner me die kamerverkiezingen nog goed. Ik constateer alleen dat het probleem nog steeds speelt. Het gaf Pim Fortuyn 28 zetels en gaat nu voor een ‘nee’ bij de Europese Grondwet zorgen. Wat ik verschrikkelijk naief vind is dat geinformeerde nee-stemmers, zoals DP, dit niet zien. Of is het meer dat ze het niet willen zien? Ik vermoed eigenlijk dat laatste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Marza

Ik hoop wel dat Maurice de Hond straks voor ons onderzoekt waarom die niet-stemmers thuisbleven. Zolang dat niet onderzocht wordt, kan ik niet anders dan aannemen dat de niet-stemmers nog steeds achter het standpunt staan van de partij waar ze vorig jaar op stemden. Waarmee het wel wat wrang wordt wanneer een kleine groep van de kiesgerechtdigden rare zeteldans in het parlement veroorzaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Degtyarev Pekhotny

Het kan natuurlijk ook dat we het gewoon wel zien. Overigens zijn er ook veel voorstemmers zonder kennis van zaken en waarom is dat wel acceptabel ? En al die thuisblijvers; waarom is dat acceptabel? Het is allemaal knudde met een rietje maar je moet roeien met de riemen die je hebt; we hebben dit land, dit volk en dit referendum en we kunnen kiezen tussen ja of nee. Een tussenweg is er niet anders zou ik ook wel “ja mits” kiezen of iets dergelijks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Degtyarev Pekhotny

dat was @JdB trouwens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Degtyarev Pekhotny

Blanco stemmen is trouwens gewoon Ja stemmen en thuisblijven is dat eigenlijk ook maar zo werkt het niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Jan des Bouvrie

@DP: my point exactly. Blanco stemmen is in principe ja stemmen. Dat betoogde ik al eerder. In dat licht is de uitslag van het referendum naar alle waarschijnlijkheid een overweldigend ‘ja’. Maar inderdaad: zo werkt het niet.

Waarom zou thuisblijven niet acceptabel zijn? Als je vindt dat het een taak is van regering en parlement om zelf te beslissen wat goed voor ons is m.b.t. Europa en je vindt het referendum daarom onzin, waarom zou je er dan aan mee moeten doen? Sterker nog: veel partijen in de 2e Kamer hebben gezegd de uitslag van het referendum alleen bij een bepaalde minimum-opkomst over te zullen nemen.

Ik denk zelf overigens dat na alle gedoe rondom het referendum die minimumopkomst (was dat niet 30% of zo) wel gehaald zal worden. De peilingen duiden daar ook op. Dus thuisblijven heeft wat dat betreft weinig zin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 toinerz

@40 Nelis zei: Wij kunnen niet via verkiezingen bepalen wat de politieke kleur van de commissie wordt die Europa regeert. (citaat Ronald Plasterk)

Laat ik beginnen met te zeggen dat Plasterk behoorlijk voor mij afgedaan heeft in de grondwetdiscussie. Als bioloog heeft hij laten blijken van sommige gebieden van politiek en recht weinig te weten. Het aangehaalde citaat is daar een bijvoorbeeld van. Na de laatste verkiezingen is namelijk pijnlijk duidelijk geworden dat in Nederland ook niet de politieke kleur van het kabinet bepaald wordt door verkiezingen.

Overigens, VJ heeft een mooi afgewogen stuk over de EU-grondwet geschreven. Ik post de link maar, want anders doet VJ dat zelf wel ;)

http://verbaljam.nl/index.php?itemid=2187

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 mescaline

@51 pfff, nou nou, tsja, tsja, tsja……………..

Afgelopen. Maestro, musica, de Chachacha !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Nelis

@51
Aardig stukje op verbaljam. Alleen de conclusie dat je maar ja moet stemmen omdat je het signaal toch al over is gekomen deel ik niet. Als ze er mee weg komen leren ze er niet van, als ze worden afgeremd er toch wellicht iets meer rekening met het ‘volk’ worden gehouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Degtyarev Pekhotny

Je moet maar Ja stemmen want anders krijg je nooit meer een referendum. Maak nu gebruik van je democratische recht om Ja te zeggen !

Zo lees ik t stukje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Bismarck

Ik ben het toch in ieder geval met 1 zin in dit artikel eens:

“Een tegenstem is niet het antwoord, het is slechts een vraag.”

Inderdaad, mijn tegenstem zal een vraag zijn, naar een echte grondwet en een deugdelijke grondwet. Het probleem van het document waar we nu over stemmen is dat het tegelijkertijd wel en geen grondwet is;
-Het is wel de ultieme toetssteen en staat boven andere wetten binnen Europa, maar
-Het mist een aantal typische kenmerken van een democratische grondwet en heeft elementen die daar niet in thuis horen

Ik denk dat de grootste fout die de bedenkers hebben gemaakt is geweest om het een grondwet te noemen, waardoor het genoeg opviel om in verschillende landen referenda uit te lokken, zodat ook mensen er over te vertellen krijgen die zelf niet direct belang hebben bij het behalen van een eclatant succes (de grondwet bezegelen).

Elke objectieve beoordelaar van dit document als grondwet, kan uiteindelijk niet tot een andere conclusie komen dan dat het een slechte grondwet is en blijkbaar zijn er in nederland meer objectieve beoordelaars dan onder de Europese regeringen.

 • Vorige discussie