De Koers van de Wereld (3)

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

In de deze wekelijkse rubriek wordt het nieuws van een aantal van de koersbepalende instituten in de wereld uitgelicht en beoordeeld. Voor uitleg van het nu al omstreden windroos-systeem moet u hier zijn. De Koers van de Wereld verschijnt iedere donderdag.

Mondiale SolidariteitEU / IAEA – Het aanbod van de EU-3 (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland) om de onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran is door dat land positief ontvangen (CNN1). Het IAEA heeft niet doorgezet om de zaak vorige week al naar de Veiligheidsraad te verwijzen (CNN2), een strategie die de haviken in de VS ruimte had gegeven om aan te sturen op een militaire confrontatie. Ook al zijn de meningen over het nut van verder onderhandelen verdeeld toch zien we hier multilaterale actie om oorlog te voorkomen, derhalve valt dit onder Mondiale Solidariteit.

MondialiseringWTO – De Wereldhandelsorganisatie gunt de armste landen nog 7,5 jaar extra hun wetgeving op het gebied van copyrights aan te passen (WTOnews). De zogenaamde Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) zijn omstreden omdat er bijvoorbeeld ook de patenten van de farmaceutische industrie onder vallen, hiervoor is in 2003 echter al een uitzondering gemaakt: arme landen mogen hun goedkopere (nagemaakte) AIDS-remmers importeren. Delaying the amendment … does not jeopardise the August 30th (2003) decision, but it does ensure that the opportunity to improve the mechanisms remains an option,” Doctors without Borders said in a statement (Reuters) WTO-sceptici zien hier slechts uitstel van executie in, WTO-welwillenden zien hierin een sociaal gezicht. Hoe deze ontwikkeling ook uitpakt de koers in ieder geval richting “Mondialisering”.

Veilige RegioBeijing – De Chinese marine is op tournee in de Aziatische regio en brengt beleefdheidsbezoekjes aan o.a. Pakistan en India. (china.org.cn). De Amerikaanse journalist Robert Kaplan voorziet een sterke toename van de Chinese invloed in Azië ten koste van de VS, mede mogelijk gemaakt door een explosief groeiende Chinese slagkracht op zee (How We Would Fight China – Kaplan) . Misschien zijn dit de eerste spieroefeningen van een vernieuwd Chinees leger en krijgt Kaplan gelijk ? In dat geval koerst China op een “Veilige Regio”.

Mondiale SolidariteitWorldbank / UN / ILO – De Wereldbank, Verenigde Naties en de International Labour Organisation (ILO) gaan samen kinderarbied aanpakken. World Bank Executive Director Ad Melkert told a news conference that particular emphasis will be put on collecting data. “A lot is unknown, a lot of the reality is hidden and that reality needs to come to the forefront in order to be able to define the strategies to combat child labor effectively.(Noticias.info) Ook wil Melkert werken aan het vergroten van de politieke wil om kinderarbied te stoppen. Eerst weer onderzoek doen klinkt niet erg actie-gericht, maar wellicht dat dit tot grotere “Mondiale Solidariteit” leidt en minder kinderarbeid ?

Mondiale SolidariteitUN – De UN Climate Change Convention (UNFCCC) houdt deze week haar conferentie in Montreal, het is voor het eerst dat alle 157 landen die het Kyoto protocol hebben ondertekend samenkomen. Het thema is uiteraard de uitvoering van het klimaatprotocol, maar er wordt ook al verder gekeken voor het treffen van aanvullende maatregelen. Zo heeft een groep van 10 ontwikkelingslanden onder leiding van Costa Rica en PNG een voorstel ingediend om betaald te kunnen worden voor het behoud van bestaand regenwoud als zijnde een “CO2-sink” (Independent). Ondanks negatieve houding van de VS gaan de andere 157 landen wel voortvarend te werk en zien we mondigheid van ontwikkelingslanden, “Mondiale Solidariteit” me dunkt.

Mondiale MarktOECD – In het halfjaarlijkse vooruitzichtsrapport van de OECD zijn de groeicijfers voor de OECD-landen naar boven bijgesteld.“The case for a prolonged world expansion, finally extending to convalescent European economies, looks plausible,” OECD chief economist Jean-Philippe Cotis said (ForexNews). In de Economic Outlook No. 78 wordt gesproken van economische groei in alle OECD landen, de hoge olieprijzen hebben niet voor een grote stijging van het algemene prijsniveau gezorgd, de inflatie in de VS bleef gelijk en in de euro-zone daalde ze licht. Het rapport uit wel zorgen om het tekort op de Amerikaanse handelsbalans en noemt het slagen van de Doha-ronde van essentieel belang voor duurzame economische groei (journalist handout pdf). Dit labellen we als koers naar een “Mondiale Markt”.

Mondiale SolidariteitUNEP – Na het tsunami-waarsschuwingsysteem komt er nu ook een vogelgriep-waarschuwingasysteem. Op een vogeltrekconferentie in Nairobi is besloten een The Avian Flu Early Warning System is to be developed by the Convention on Migratory Species (CMS) with support and funding from the United Nations Environment Programme (UNEP).

Veilige RegioUN – De Verenigde Naties hebben geen akkoord kunnen bereiken over een internationaal verbod op de uiterst destructieve diepzeevisserij waarbij seamounts door krachtige trawlers met sleepnetten worden leeggegraasd. VN komen niet verder dan oproepen tot individuele actie van landen. (OneWorld.nl). Terwijl het gerenormeerde Millenium Assessment rapport de noodzaak aangeeft “to eliminate bottom trawling on the high seas by 2006 to protect seamounts and other ecologically sensitive habitats.” . Hier falen de VN in het beschermen van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Specifieke landen als de Baltische staten gaan door met het zich eenzijdig en onduurzaam toeeigenen van natuurlijke hulpbronnen, een koers naar regionale belangen en efficiëntie ipv.solidariteit.

Mondialisering Conclusie – Vlak voor het begin van de WTO-bijeenkomst in Hong Kong en met de Doha-onderhandelingen die iedere dag weer dichter bij een ontknoping lijken te komen is er over deze koersbepalende gebeurtenis nog niks concreets te melden. De Vliegende Hollander moet het dus doen met de resterende feiten. De lijst vertoont wederom veel Mondiale Solidariteit maar veel ervan zijn slechts goede bedoelingen en er is nog te weinig daadwerkelijke actie. De OECD-landen zijn nog stevig op weg naar de Mondiale Markt, maar lege zeeën vol met Chinese marineschepen zouden in de toekomst wel eens voor problemen kunnen zorgen. Vooralsnog valt de keuze op “Mondialisering”.

Reacties (3)

#1 mescaline

Een indrukwekkend scheepje heeft u, Vliegende Hollander.

EU / IAEA
Iran nuclear
Het praktische plan B is toch al lang bekend ? Rusland levert dan de verrijkte uranium. Dan is het belang van de hervatting van het overleg niet cruciaal.

Beijing
sterke toename van de Chinese invloed in Azië ten koste van de VS, mede mogelijk gemaakt door een explosief groeiende Chinese slagkracht op zee
Hier ging een wenkbrauw de hemel in. Even geklikt dus. De link verwijst wel naar een stuk van Kaplan dat een hoog Foxnews-gehalte vertoont.

UN
Zo heeft een groep van 10 ontwikkelingslanden onder leiding van Costa Rica en PNG een voorstel ingediend om betaald te kunnen worden voor het behoud van bestaand regenwoud als zijnde een “CO2-sink”
Hier ben ik altijd bang voor geweest. Voor mij is het een morele imperatief om het regenwoud te ontzien, lees: er niks te gaan doen. Luid gebulder om me heen. Morele plicht, mescaline ? Haha, word eens wakker.

  • Volgende discussie
#2 HansR

Het meest gezichtsbepalende issue hier is volgens mij weer China. De vorige keer had ik het daar geloof ik ook over. Als de VS China niet accepteert als grootmacht en dus ook de militaire invloedssfeer niet accepteert dan kan het wel eens een bedreiging gaan vormen voor de Mondiale Solidariteit en gaat Mondialisering een aparte bijsmaak krijgen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Steeph

@mescaline: Mij hoor je niet lachen hoor. Alleen ben ik weinig hoopvol.

Bij dat visserij verhaal moest ik wel onmiddelijk denken aan het boek De Zwerm. Brrrr.
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3462033743/302-7206526-5949635

  • Vorige discussie