De eerste bommen op Rotterdam

Foto: copyright ok. Gecheckt 17-03-2022

Het is vandaag tweeënzeventig jaar geleden dat de Duitse luchtmacht Rotterdam bombardeerde. De Duitsers waren de Maas al overgestoken en daarmee was hun voornaamste strategische doel in feite al behaald. Ook de Nederlandse verdediging op de Grebbeberg was bezweken, hoewel de Nederlandse soldaten hadden gevochten als leeuwen – de 420 doden zijn daarvan de getuigen. De Nederlandse weerstand was groter gebleken dan de Duitsers hadden verwacht, en dus werd gekozen voor het drastische middel van een bombardement op een burgerdoel.

De bommen die op 14 mei op Rotterdam vielen, waren echter niet de eerste. Een ooggetuigenverslag van de aanval op 10 mei leest u hier. Het is geschreven door mijn vriend Jaap Velt (1934-2004). Ik heb het hem nooit gevraagd, maar ik vermoed dat hij zijn hele leven elke dag aan de gebeurtenis heeft moeten denken

Foto: Provinciaal Historisch Cuseum Zuid-Holland

Reacties (16)

#1 EKvdB

Ik denk dat het “cuseum” een “museum” moet zijn.

 • Volgende discussie
#2 Ernest

Een echt ooggetuigenverslag lijkt het niet te zijn. Maar hij heeft het overleefd en dat is het belangrijkste.
Kijk voor een uitgebreid overzicht van de gevechten (en bombardementen) in mei 1940 eens op zuidfront-holland1940.nl. Een kritische en verhelderende website: “De smalle militaire top kenmerkte zich vooroorlogs door een opmerkelijke zelfgenoegzaamheid en onwerkelijk elitair denken. Hoe funest dit was bleek uit den treure tijdens de meidagen van 1940, toen het ronduit zwakke militaire beleid de ene onnodige en/of ontijdige lokale nederlaag na de andere opleverde. En voor datzelfde zwakke militaire beleid verschool – zonder enige uitzondering – iedere hoofd- en opperofficier zich naoorlogs. Het was allemaal de schuld geweest van het gebroken geweertje en de politiek.” (Citaat staat hier.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 L.Brusselman - Reactie op #2

Goed overzicht van die eerste oorlogsdagen,thnx.

 • Volgende reactie op #2
#2.2 J.Morika - Reactie op #2

Toch heeft de Duitse luchtmacht toentertijd een gevoelige knauw te verwerken gekregen. Die meer dan 400 vliegtuigen hadden de balans tijdens de Slag om Engeland net naar de verkeerde kant kunnen laten doorslaan. (bron: http://home.deds.nl/~bhummel/gif/duitseverliezen.html#TOTALEN )

 • Vorige reactie op #2
#2.3 pedro - Reactie op #2.2

Een totaaloverzicht van de verliezen is bij defensie te vinden (http://www.defensie.nl/media/verliesregister_1940_tcm46-154750.pdf).

Trage transporttoestellen, die vast liepen in de modder, vliegtuigen, die gewoon neer stortten, maar vooral de hulp van geallieerde (Franse en Engelse) vliegtuigen hebben voor de verliezen aan Duitse kant gezorgd. Het is niet zo, dat de Duitsers meer dan 400 toestellen hebben verloren door de inzet van ons leger, of dat alle verloren toestellen van belang zouden zijn geweest bij de slag om Engeland.

#3 Yevgeny Podorkin

72 jaar na dato. Kun je nagaan hoe erg het moet zijn en wat het met je doet als je het zelf nooit hebt meegemaakt…

Dresden schijnt overigens ook erg geweest te zijn…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Ernest - Reactie op #3

Ja. Veel en veel gruwelijker. Je kunt wel stellen dat Rotterdam meervoudig gewroken is.

#3.2 Harry - Reactie op #3.1

Rotterdam misschien wel, maar anderzijds zorgden de Duitsers er wel voor dat Zuid-Nederland frontgebied werd in de periode van september 1944 tot medio april 1945. Tegelijkertijd werd Noord Nederland in die periode door de Duitsers ontmanteld oftewel geplunderd.

Vooral Zeeuws-Vlaanderen, het Rivierengebied, Brabant en Limburg staan nog vol met die wederopbouwwoninkjes in dorpjes waar alleen de kerk in oude luister is hersteld.

Die vernietiging in Nederland gedurende het laatste oorlogsjaar heeft er toe bijgedragen dat men in Rotterdam maar overging tot een wederopbouw i.p.v. restauratie. Men had geen keus meer.

#4 Ernest

Nou, je hebt het mis wat de wederopbouw van Rotterdam betreft. En overigens ook kwa wraak, want in Duitsland zijn door de geallieerde bombardementen rond de half miljoen burgers omgekomen en zijn veel steden tot de grond toe vernietigd, daar is de oorlogsschade in Nederland niets bij. Maar ja. Met de wederopbouw van Rotterdam werd echt niet gewacht tot na 1945. Citaat uit wikipedia: “De gebouwen die het bombardement hadden overleefd, werden gezien als belemmering voor de ontwerpers en enkele van deze gebouwen zijn ook daadwerkelijk gesloopt.” Er is onlangs een boek verschenen, “13 minuten” dat gaat over de gesloopte gebouwen die hadden kunnen blijven staan. Dat waren er nog circa 144. (Zie nrc van 14 mei jl, alleen abonnees.) En lees dit hier, bij Andere Tijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Harry

Mis, mis? Het plan Witteveen werd weliswaar in 1941 geaccepteerd, maar er werd niets mee gedaan. Pas in in 1946 werden enkele aspecten overgenomen en kwam het basisplan van Van Traa. Duidelijk uit economische motieven voortgekomen, vooral goedkoop en vooral snel. Overigens beide plannen voorzagen een “moderne” stad.

Rot dat in Duitsland die burgerslachtoffers vielen. Dat hebben die Duitsers vast ook niet gewild, maar het is zo gelopen. Vooral in de periode september 1944 tot april 1945 deden de Duisters er wel van alles aan om hun posities op zijn minst te consolideren dan wel te heroveren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Yevgeny Podorkin

We mogen overigens “blij zijn” dat Goring de Luftwaffe aanvoerde. Als je ziet wat voor kardinale fouten hij gemaakt heeft…

Hadden we nu allemaal met gestrekte arm gelopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 L.Brusselman - Reactie op #6

Grootste deel van de tijd te stoned om weloverwogen beslissingen te nemen.Wat trouwens,vooral aan het eind,voor een groot deel van de Nazi top gold.
Trouwens op die beroemde Jalta foto staan ook drie “addicts”afgebeeld:twee morfinisten en een alcoholist.

#6.2 Yevgeny Podorkin - Reactie op #6.1

Enige ongerustheid dat “we” dergelijke lieden uit pure wanhoop een podium gunnen waar ze dito strapatzen kunnen uithalen mogen we best hebben. We lullen al 4 jaar over een kredietcrisisje…in Spanje staat het Rad van Fortuin nu al stil.

Ondertussen schudden de Ja- knikkers heftig Nee..

#7 observator

Niemand lijkt te weten wie ons de Duitse bezetting bezorgde, ene Churchill.
Vanaf de Frans Britse oorlogsverklaring aan Duitsland van sept 1939, niet aan Rusland wat de andere helft van Polen bezette, gebeurde er niets, tot Churchill begon met de voorbereidingen van de Brits Franse bezetting van het neutrale Noorwegen.
Daarmee maakte hij glashelder dat hij geen vrede wilde.
Hitler dacht dat Churchill tot rede zou komen na de val van Frankrijk, die val kon alleen door Nederland en België in de strijd te betrekken.
Er was tijdsdruk, vandaar de dreiging van het bombardement op Rotterdam
Waarom wij de helden moesten uithangen is me nooit duidelijk geworden.
Churchill werd de doodgraver van het Britse imperium, zelfs de Schotten willen nu weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 INje - Reactie op #7

Dit is niet de fabeltjes krant.

 • Volgende reactie op #7
#7.2 Ernest - Reactie op #7

Dit is het verhaaltje van de nazi’s. En met “waarom wij de helden moesten uithangen is me nooit duidelijk geworden” kwalificeer je je helemaal als een collaborateur uit 1940-1945.

 • Vorige reactie op #7