Dé AOW’er bestaat niet

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Het kabinet is gevallen omdat Wilders opkomt voor de AOW’er. Hij wil die niet laten betalen voor ‘de dictaten uit Brussel’  –waar hijzelf overigens zelf mee ingestemd heeft. Ik snap echter helemaal niet waarom de AOW een breekpunt moest zijn.

Nu wordt er heel veel gesproken over de AOW’er , maar die bestaat niet. Het enige overeenkomende kenmerk is dat ze allemaal tenminste 65 jaar zijn, maar dan houdt het wel op.

AOW krijg je op je 65ste als je daarvoor verzekerd bent geweest. Voor ieder jaar dat je in Nederland hebt gewoond tussen je 15e en 65ste krijg je 2% AOW. Hoeveel je hebt verdiend of hoeveel je bezit,  doet er niet toe. Een miljardair krijgt dus ook AOW. Voor de verzekering betaal je tot je 65ste een premie en die was in 2011  17,9% met een maximum van 5.985 euro.

Belangrijk is het om te weten dat AOW’ers geen premie AOW betalen. Van hun bruto inkomen houden AOW’ers dus veel meer over.

Vrijwel alle AOW’ers hebben een aanvullend pensioen en/of andere inkomsten. Dit is het plaatje:

Bron CBS

Er zijn in Nederland zo’n 2,6 miljoen AOW’ers in 1,8 miljoen huishoudens. Het aantal mensen dat alleen met een AOW moet rondkomen, is gering. Minder dan 10% heeft naast de AOW helemaal geen aanvullend bruto inkomen of minder dan 250 euro per maand. Maar liefst meer dan de helft heeft een aanvullend inkomen van meer dan 1000 euro per maand.

Gemiddeld hebben die huishouden een besteedbaar inkomen van 28,6 duizend euro (vergelijk. totaal Nederlandse huishoudens 33,2 duizend). Dat is niet gering, maar zoals wij uit bovenstaande grafiek kunnen aflezen zijn de verschillen enorm.

Dé AOW’er bestaat dus niet. De beeldvorming gaat echter uit van de het oude vrouwtje dat nauwelijks te eten heeft en een grote kans loopt om ’s winters dood te vriezen. En dat allemaal door die gemenerds in Brussel.

Dat er AOW’ers zijn die het moeilijk hebben zal ik niet ontkennen, maar om die kwalificatie toe te kennen aan alle AOW’ers is natuurlijk flauwekul.

Laten we eens kijken naar de afgeschoten plannen van het Catshuis:

Bron CPB (.pdf)

Dit is dus het plaatje waar Wilders over viel. In de vier jaar van 2012 t/m 2015 gaat iemand die tweeverdiener is en minder dan 120% van de AOW-uitkering krijg er 3% op achteruit. Iemand die meer verdiend echter 5,5%. De alleenverdiener levert echter met 6,25% het meeste in.

Die achteruitgang komt natuurlijk ook in belangrijke mate door de (soms al sinds 2008) bevroren pensioenen. Negen van de tien 65-plussers heeft een pensioen en/of lijfrente.

Ik begrijp niet waarom Wilders het afkapte. Het aantal mensen dat echt een heel laag inkomen heeft is zeer gering. Het had toch mogelijk kunnen zijn om de pijn voor die groep met bijvoorbeeld 1% te verminderen? Als je dat voor de groep zou doen die tot 500 euro boven de AOW zou hebben dan kost dat per jaar pakweg 100 miljoen. Daar was toch over te praten?  Ik kan niet geloven dat dat niet mogelijk zou zijn geweest en dat duidt dat er andere motieven een rol spelen. Volgens VVD-fractieleider Stef Blok in Buitenhof vandaag was die ruimte er ook.

Foto Flickr Dietmar Temps

 

Reacties (50)

#1 jsk

[edit redactie: JSK mag even afkoelen]

 • Volgende discussie
#1.1 FiFa - Reactie op #1

Zo, die zit!

 • Volgende reactie op #1
#1.2 FiFa - Reactie op #1

Zo, die zat!

 • Volgende reactie op #1
 • Vorige reactie op #1
#1.3 Bolke de big - Reactie op #1

Zo, die zot!

 • Vorige reactie op #1
#2 benjbenj

@jsk
Koopkrachtverlies voor AOW’ers in 2013, waarvan Wilders rept, is niet hetzelfde als koopkrachtverlies die ontstaat door verhoging van de AOW-leeftijd. Flip van Dyke zit dus wel op het goede spoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Hansje Noorman - Reactie op #2

Men vergeet de gigantische extra kosten in verband met zorg die ouderen zullen moeten maken, aanvullend pensioen(waarop ook stevig gaat worden gekort) of niet.
Eigen risico is de eerste volle laag die je als oudere opgebruikt.
Voorts:
EEN voorbeeld:
Man, heeft kanker en reuma, en gebruikt drie medicijnen voor die kwalen en een medicijn ter voorkoming van complicaties.
Maximale voorschrijving: 3 mnd. Dwz 4 x 9 Euro in drie maanden.
Vrouw, heeft diabetes en gebruikt daarvoor 5 verschillende medicijnen ter voorkoming van complicaties + een apparaat om de glucosespiegel te meten en de daarbijbehorende strips en prikapparaten.
Kosten minimaal 55 Euro per drie maanden.
Maakt samen 36 + 55 Euro =91 Euro per drie maanden.
Een simpele rekensom noemt dat 30 Euro per maand voor een ouderechtpaar.
Afgezien van de reiskosten van en naar 30 km verwijderd ziekenhuis(die ook niet meer worden vergoed) en de daarbij behoren parkeertarieven, kom ik per drie maanden op een bedrag van ruim 200 Euro per ouder echtpaar.
Ik klaag niet, want wij kunnen dat betalen.
Maar ik word woest als ik me realiseer dat anderen in die situatie dat NIET meer kunnen, straks.

Echter, de manier waarop wilders die gegevens MISBRUIKT om te scoren, terwijl hij VOOR al die maatregelen heeft gestemd, maakt hem in mijn ogen tot de weerzinwekkende hypocriet die hij is.

Een misser.
Wilders is er niet voor zijn kiezers, maar voor zichzelf.

#2.2 Bolke de big - Reactie op #2.1

Kleine aanpassing.

******* is er niet voor zijn kiezers, maar voor zichzelf

* Voeg naam toe van eender welke politicus.

#2.3 Anna - Reactie op #2.2

Melkert

#3 benjbenj

Ik neem aan dat het zielige verhaal over de arme oudjes simpelweg moet maskeren dat Wilders z’n fractie niet meer in de hand heeft:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/04/lpf-toestanden-bij-pvv-vijf-pvvers-dreigden-uit-de-fractie-te-stappen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 vandyke

De verhoging van de AOW-leeftijd gaat pas in in 2015. Heeft dus niets te maken met het begrotingstekort in 2013 die boven de 3% zou uitkomen.
Heeft dus ook niets te maken met Brussel.
Afknijpen van de AOW in 2013 heeft dus te maken met de koopkracht van AOW’ers in 2013.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 jsk - Reactie op #4

Deel van het pakket zou de versnelde invoering van de verhoging zijn. Die besparing wordt gewoon ingeboekt om onder de 3% uit te komen.

Je snapt gewoon niet goed waar het over gaat. Je blijft vastzitten in het “Wilders kent de feiten niet/Voetnoten professor Fortuijn, voetnoten!”-spel. Dat is preken voor een kleiner wordende parochie.

#4.2 benjbenj - Reactie op #4.1

Het zou leuk zijn als Wilders jouw interpretatie deelt, jsk, maar uit zijn uitspraken blijkt dat niet. 100% kans dat hij je glazig aankijkt als jij hem gaat uitleggen hoe hij het nou eigenlijk bedoeld heeft.

#5 benjbenj

Hè, waarom de reactie van jsk nou weggehaald?! Hij zette zichzelf er zo mooi te kijk mee! Altijd met grof geschut komen, waarna steevast blijkt dat hij compleet heeft misgekleund. Heerlijk. Jammer dat anderen er nu niet van kunnen meegenieten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 J.Morika - Reactie op #5

Een tip voor iedereen die de schoen past : http://www.slechtingelichtekringen.nl/

#6 Anna

De AOWer bestaat wel degelijk, pas op hoor anders vertel ik het aan je moeder…. Dit zijn de mensen die het na-oorlogse Nederland hebben helpen opbouwen en daar blijf je vanaf!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 benjbenj - Reactie op #6

Ja, en we blijven ook af van de zieken, de gehandicapten, de al zo zwaar getroffen armen en werklozen, de hardwerkende Nederlanders, de onschuldige kinderen, de al kaalgeplukte studenten etc. En die miljarden halen we wel weg bij eh… Ja, goeie vraag.

 • Volgende reactie op #6
#6.2 Bolke de big - Reactie op #6

90% van de mensen die Nederland herbouwden na WO2 zijn allang dood hoor.

Zo’n beetje iedereen die na WO2 oud genoeg was om te werken dan ben je nu minimaal 80 jaar oud.

 • Vorige reactie op #6
#7 MrOoijer

Van die 1,8 miljoen huishoudens heeft dus iets van 25% (een half miljoen) naast de AOW er maar minder dan 500 euro in de maand bij. Bij 70+ ers is dat al 40% zag ik in een ander onderzoek. Deze grafiek vertekent een beetje de werkelijkheid door de gekozen grenzen van de klasses.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Anna

De HRA, de aftrekbare rente direct terugstorten naar de bank, na het tweede kind geen kinderbijslag meer, een hobby moet je zelf bekostigen. Studenten zijn niet zielig, werklozen aan het werk, asperges steken, mooie tijd ervoor! Voor allen geldt, die koopt wat hij niet nodig heeft, die kan niet kopen wat hij nodig heeft!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 benjbenj - Reactie op #8

Leuke opsomming, maar laat toch gewoon iedereen bijdragen. Ook AOW’ers. Niemand in de luwte.

#9 Yevgeny Podorkin

Boven een bepaald aanvullend pensioen p.j. (b.v. 20000 voor alleenstaanden en 30.000 met partner) gewoon helemáál geen AOW meer verstrekken. De AOW moet namelijk ervoor zorgen, en is daarvoor juist in het leven geroepen*, dat als je je hele leven keihard voor jan Lul gewerkt hebt je nog een beetje ordentelijk van een rustige levensavond kan genieten…

* De AOW is tenslotte voortgekomen uit de Noodwet Ouderdomsvoorziening die in Nederland van 1947 tot 1957 zorgde voor de verstrekking van een uitkering aan mannen en alleenstaande vrouwen van 65 jaar en ouder zonder voldoende eigen inkomsten.

Is dat begrepen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Bolke de big - Reactie op #9

Kan maar dan moet je de mensen ook de keuze geven of ze wel of niet mee willen doen aan de AOW.

Je kan niet aan de ene kant zeggen dat ze geen AOW krijgen maar wel AOW premie’s van ze eisen.

#9.2 Harry - Reactie op #9.1

In Nederland is een pensioenregeling door de werkgever niet verplicht, dus het zal de regelgeving heel erg veranderen

#10 Yevgeny Podorkin

Ja, dan zal je het systeem moeten herzien (uit belastingen). Offeh…boven een bepaald inkomen betalen mensen boven dat hierboven aangehaalde max. maandelijks dan maar een soortement (lagere!) standaard “solidariteitspremie” zodat uit die pot na pensionering dan weer allerlei voorzieningen kunnen worden bekostigd. AOW voor de slecht bedeelden en de rijkeren onder ons een bonnenboekje in natura…

Gratis een dagje naar de diergaarde of zo…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Bolke de big - Reactie op #10

Of je maakt van de AOW een echte verzekering (je spaart voor jezelf) ipv zoals nu een omslagsysteem.

 • Volgende reactie op #10
#10.2 Anna - Reactie op #10

Dat is oliebollen socialisme, daar moeten we nou juist vanaf en nog eens wat als je veertig jaar hebt gewerkt en hebt meebetaald aan deze pot wil je me toch niet vertellen dat je daar geen recht meer op hebt. Got it?

 • Vorige reactie op #10
#10.3 Bolke de big - Reactie op #10.2

AOW is omslagsysteem, geen ‘pot’ waar je aan mee hebt betaald.

 • Volgende reactie op #10.2
#10.4 Yevgeny Podorkin - Reactie op #10.2

Waaat?! Oleibollenssocialist?! Moi?!! Ik koester het gedachtegoed van Che Guevara, Lech Walesa en noem ze allemaal maar op..SOLIDARITEIT. Daar moet je ook offers voor kunnen opbrengen…Anna.

Ga je mond spoelen.

 • Vorige reactie op #10.2
#10.5 Anna - Reactie op #10.4

Jullie hebben gelijk, jullie krijgen helemaal niks!

 • Volgende reactie op #10.4
#10.6 Yevgeny Podorkin - Reactie op #10.5

Anna behoort zeker bij diegenen die dan naast het potje piest (dus met een riant aanvullend pensioen). Heb ik gelijk of heb ik geen gelijk?

O nee, wacht…je geeft je AOW, net als Andre van Duin om maar een zijstraat te noemen, vast weg aan een goed doel om er toch nog een beetje een “goed gevoel” aan over te houden want die paar rotcenten daar lach je w.s. om.

Ja he? Jaha.

#10.7 Bolke de big - Reactie op #10.4

Che Guevara?

U koestert het gedachtegoed van een massa-moordenaar?

tsk, tsk

 • Vorige reactie op #10.4
#10.8 Yevgeny Podorkin - Reactie op #10.7

Ga jij nou eerst eens je geschiedenis wat bijspijkeren big.

*1 vuist in lucht steekt terwijl andere het oog van big dichtslaat*

 • Volgende reactie op #10.7
#10.9 Bolke de big - Reactie op #10.7

O nee, sorry, Che was een gewone moordenaar, massa-moordenaar is teveel eer voor dat zwijn.

Tegenwoordig zou een figuur als Che eindigen in Den Haag voor het hekje als oorlogsmisdadiger.

* Duikt weg voor slag van YP rijgt linkerbeen van YP aan slagtand, big is namelijk stiekum een volwassen everzwijn.

 • Volgende reactie op #10.7
 • Vorige reactie op #10.7
#10.10 su - Reactie op #10.7

Meh, wie Che aanbidt kan net zo goed Stalin aanbidden.

http://libcom.org/history/guevara-ernesto-che-1928-1967

 • Vorige reactie op #10.7
#11 vandyke

@YP Je kan van tevoren niet weten of je al dan niet op je 65ste voldoende inkomsten zal hebben om boven het minimum uit te komen. Daarom is ook het systeem ingesteld om iedereen verzekeringsplichtig te laten zijn.
Als je al dan niet AOW laat afhangen hoeveel geld iemand heeft op zijn 65ste heeft dan ontmoedig je zeer sterk het sparen voor een aanvullend pensioen. Het wordt immers toch van de AOW afgetrokken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11.1 Yevgeny Podorkin - Reactie op #11

Dat begrijp ik allemaal ook best wel vandyke (en ook het door BdB aangehaalde omslagsysteem). Tuurlijk weet je dat niet van tevoren. Ik sta echter, heel kort door de bocht ik weet het, nou eenmaal op het standpunt dat alleen mensen die het echt nodig hebben op 65- (66,67 whatever) jarige leeftijd AOW zouden moeten krijgen. Hoe je dat financiert met premies of anderszins zal me voorshands volwassen everzwijnworst wezen…

*big vol met lood pompt*

#11.2 Bolke de big - Reactie op #11.1

* big loopt hoofschuddend weg, zelden zo’n slechte schutter gezien :D *

 • Volgende reactie op #11.1
#11.3 vandyke - Reactie op #11.1

Wat er op tegen is:
– Je weet het dus inderdaad niet van te voren.
– Je ontmoedigt sparen voor een (nu nog aanvullend) pensioen.
– Je hebt nu mensen die al twee ton hebben betaald voor de AOW én ook nog voor een aanvullend pensioen en vervolgens te horen krijgen dat wat jij betaalt hebt daar hebben we niets mee te maken. Dan zegt diegene geheel terecht: mag ik mij betaalde AOW-premie terug.

Wat moeten we nu met dit soort losse flodders YP als het geen oplossing biedt?

En verder sta ik op het standpunt dat het voortaan maar ’s nachts moet regenen en overdag de zon moet schijnen.

 • Vorige reactie op #11.1
#11.4 Yevgeny Podorkin - Reactie op #11.3

Daarom schiet ik altijd met losse flodders. Schept namelijk ruimte voor anderen een oplossing aan te dragen. Is dat niet humaan?

Nee: we zijn te rijk geworden en de AOW vervolgens zijn doel ver voorbij geschoten (zie daarom ook mijn referentie naar de oorspronkelijk Noodwet).

Ik kan ook lekker makkelijk met scherp gaan schieten, maar dat doet 99% van de reaguurders alhier al. Zie je daar wel eens “oplossingen” voorbij komen dan? Dach het niet. Ach, jullie kunnen het eigenlijk ook niet helpen. Allemaal gekneveld in het huidige systeem: het maandloontje de vaste baan de hypotheek het bewaakte vinex- wijkje het autootje de spoorwegenjaarkaart enz. enz…en jullie voelen vast ook de crisis niet he? Nee.

Kortom, je zal het ermee moeten doen.

#12 cor mol

“Belangrijk is het om te weten dat AOW’ers geen premie AOW betalen. Van hun bruto inkomen houden AOW’ers dus veel meer over.”

Nog belangrijker is het om te weten dat de AOW-premie bevroren is en dat ook de rijke oudjes gewoon geleidelijk steed meer gaan mee betalen aan hun eigen AOW. In 2040 wordt ca 67% van de AOW uit de belastingen betaald. Leuke berekening om te zien hoeveel je bij maximale jaarlijkse premie van (2012) 6.061 straks krijgt en dan weer zelf moet betalen. Leuke sigaar uit eigen doos voor de jongeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 vandyke - Reactie op #12

Dat geldt alleen voor die 65-plussers die een hoger belastbaar inkomen hebben dan €33.600,-. Die betalen boven dat bedrag namelijk even veel belasting als wie dan ook.

#12.2 cor mol - Reactie op #12.1

Dank voor het nuanceren van het begrip rijke oudjes.

#13 georgos

yassou! ti kanete?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Janos73

Waarom zou je de AOW boven een pensioen van EUR 2000 per maand niet mogen laten afnemen naar 0 bij zeg 5000 per maand?

Andere vraag wat is er solidair aan een verpleegkundige met een inkomen van EUR 2200 per maand AOW premie te laten betalen zodat een “manager” met een pensioen van EUR 6000 nog een zakcent aan AOW kan ontvangen?

Ik ga er maar vanuit dat in 2040 (als ik met pensioen mag) de AOW voor mensen met voldoende vermogen / inkomen is afgeschaft omdat het anders gewoon niet te betalen is (de verhouding actief / inactief is dan ongeveer 1)

Dus ik zorg voor mezelf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14.1 mark3000 - Reactie op #14

Dat komt, en dat staat al in een aantal reacties hierboven, omdat het demotiveert te sparen.

Indien persoon A en B een gelijk inkomen hebben en persoon B ervoor kiest tijdens zijn leven tot 65 al veel geld uit te geven aan vakanties en een mooie auto etc… en persoon A geld spaart voor zijn oude dag, dan wordt persoon B uiteindelijk ook nog voor beloont ook, omdat hij meer AOW zal gaan ontvangen.

Ik ben een voorstander van meer gelijkheid in inkomen, maar wil dat absoluut niet aanpakken door aan gespaard geld te komen. Evenzo ben ik tegenstander van beleid waar mensen die schuld opbouwen uiteindelijk beter af zijn. We moeten solidair zijn met zieken en mensen die pech hebben in hun leven, niet met de levensgenieters die boven hun stand leven. Trouwens, die laatste groep heeft bovendien veel van doen met de crisis waar we nu in zitten.

#14.2 Janos73 - Reactie op #14.1

MArks,

sorry die vlag gaat echt niet op. Iemand met een inkomen van 100.000 gaat niet alles “opmaken” en als hij 65 wordt in inkomen achteruit van 8000 per maand naar 1000 per maand, alleen omdat hij dan extra veel van de staat krijgt. Zeker als je voor elke euro extra pensioen maar 0.10 inlevert.

#14.3 mark3000 - Reactie op #14.2

Tsja, dan verschillen we van mening. En je maakt er hier dan een overdrijving van. Maar in een eerdere reactie had je het over maandinkomens van tussen de 2000 en 5000 euro en niet 8000.
Harry (#49) geeft nog mooi aan wat ik bedoel.

#15 vandyke

Ik heb cijfers gevonden die beter zijn dan figuur 1: besteedbaar inkomen naar inkomensklasse van zowel alleenstaande als een paar met tenminste één 65-plusser. Figuur 1 gaf bruto en werd ook ietsjes vertekend doordat er ook mensen tussen zitten die niet 100% AOW krijgen. Het volgende figuur sluit dat uit, maar veranderd het beeld niet.

Er is wel een verschil tussen alleenstaanden en paren. Er zijn net zoveel alleenstaanden als paren, maar van de alleenstaandenden bevinden zich er 110.000 (13,4%) onder de 14.000 euro netto. Van de paren slechts 3% onder de 18.000.

In ieder geval wordt de stelling dat dé AOW’er niet bestaat bevestigd. Het is onzinnig om te denken dat je bijvoorbeeld wat wilt doen voor de arme oudjes je met een generieke verhoging van de AOW goed zou doen. Dat is een enorme verspilling van overheidsgeld. Als aan de ene kant enorm gehakt wordt in de inkomens en zorg van alle minder bedeelden dan is het onzin om met een grote gieter alle oudjes te bedruipen. Zorg dan met specifieke maatregelen dat het geld inderdaad terechtkomt bij de arme oudjes. Je bespaart zo makkelijk 90% en dat kan dan naar de arme 65-.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 Ernest - Reactie op #15

+1 vandyke! Door dit soort dingen lees ik nou Sargasso: een poster die tijdens de comments niet stopt met denken en doorgaat. Op TV en in de krant onmogelijk, en elders vrijwel nooit vertoond.

#16 Harry

In dit soort situaties moet ik altijd denken aan het verhaal van mijn grootvader, die begin jaren vijftig gepensioneerd werd.
Mijn grootvader had voor zijn oude dag gezorgd en kreeg een behoorlijk pensioen. Zijn collega had niet voor een pensioen gezorgd en kreeg via de kerkelijke bijstand (was eigenlijk overheidsgeld dat door de kerk verdeeld werd) een leuke uitkering. Mijn grootvader had daar behoorlijk de pest over in. Altijd keurig geleefd, in de oorlog zo “patriottistisch correct” geweest dat hij moest onderduiken en nu zag hij dat mensen die “bij de dag” geleefd hadden, niet zoveel slechter of beter af waren dan hij.

Totdat de AOW kwam en mijn grootvader zijn inkomen sterk zag stijgen, hetgeen hem bekeerde tot de PvdA. Zijn collega werd er tot genoegen van mijn grootvader niet veel wijzer van. Mijn grootvader stierf in 1985 97 jaar oud. Begin jaren 60 had hij zelfs nog een paar jaar een baan als administrateur.

Ik zag recentelijk bij mijn belastingaangifte, dat de afdracht AOW van mij en mijn vrouw nu al hoger is dan we waarschijnlijk ooit zullen krijgen. Verplichte ziektekosten (aan de verzekeringsmaatschappij en ook via de verplichte loonafdracht), omdat ik free-lancer ben, zijn hoger dan de premies van de hier zo verfoeide ziektekostenverzekeringen in de VS.

Kan iemand zeggen tot hoe ver solidariteit moet gaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie