Daling antisemitische incidenten

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

DATA - Het CIDI rapporteert jaarlijks cijfers over het aantal antisemitische incidenten. Een belangrijke monitor om dit gevoelige aspect in de gaten te houden. Verschillende media spreken in de kop over een stijging. Dit geldt echter alleen voor een deel van de incidenten. Overall daalt het.

Zoals ik reeds twee maal hier in postjes aandacht aan gegeven hebben, doet het uitlichten van een negatief aspect van in essentie positief nieuws afbreuk aan de geloofwaardigheid van hetgeen overgebracht moet worden.


Update (kwartier na post): Oorspronkelijk had ik in de tekst de schuld voor het brengen van het negatieve aspect bij het CIDI zelf gelegd. Het bleek echter dat CIDI een neutraler persbericht had (stond iets later online). Ik heb de tekst daar alsnog op aangepast. Excuus richting CIDI.

Reacties (52)

#1 Perik

Negatief koppen is vrees ik breder gebruikelijk. Eendachtig de leus: goed nieuws is geen nieuws.

 • Volgende discussie
#2 perik

Overigens (add) is de kop uit het originele persbericht van CIDI: “Aantal haatmails daalt, schelden op straat stijgt”. De negatieve kop boven het bericht in De Telegraaf is van de koppenmaker van De Telegraaf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Steeph - Reactie op #2

Stuk is aangepast. Toen ik begon was het persbericht van CIDI zelf nog niet online en verkeerde ik in de veronderstelling dat nu en tg deze hadden overgenomen. Niet dus.

#3 Jabir

De link van het artikel is naar de Telegraaf, niet het cidi. Het lijkt me dan ook dat die verantwoordelijk zijn voor die eenzijdige selectie van gegevens. Wie nou precies die selectie maakte is niet helder, maar het persbericht opent gewoon met het melden van de daling. Dat ze ook aandacht geven aan scheldincidenten hoort natuurlijk bij hun signalerende functie.

Het is prachtig dat er steeds minder antisemitische incidenten in den brede zijn, maar weer minder prachtig dat een categorie van dergelijke incidenten toeneemt. Ik denk dat het redelijk is om het “anomalie” in een statistiek te noemen die afwijkt van de rest van de trend, want die valt dus op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Prediker - Reactie op #3

Nou, wat een ‘anomalie’:

“Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) registreerde 28 gevallen van lastigvallen en schelden, tegen 9 gevallen in 2010.

Het totaal aantal antisemitische incidenten nam af van 124 in 2010 naar 113 vorig jaar. Die afname is vooral te danken aan het kleinere aantal haatmails dat werd ontvangen.”

Van 9 gevallen die betrokkenen hebben gemeld bij het CIDI naar 28 gevallen die betrokkenen hebben gemeld bij het CIDI. Nou, guttegut, ik ben diep onder de indruk. Niet dus: op zulke kleine aantallen is een dergelijke stijging toch statistisch volstrekt niet significant?

#3.2 Jabir - Reactie op #3.1

Van 9 naar 28 is dus meer dan een verdrievoudiging, maar dan heb je het wel over het topje van het topje van de ijsberg, veel wordt niet eens opgenomen in deze statistieken.

Zo overschrijden bijvoorbeeld mensen die zichzelf zien als “verlicht en progressief” vrij geregeld die grens als ze enthousiast bezig zijn met het bekritiseren van Israel en het helpen van hun Palestijnse vrinden, die sjit wordt niet eens opgenomen in de statistieken vanwege onbegonnen werk. It is a fine line. Overigens zijn Nederlanders van huis uit behoorlijk gluiperig (generalisatie!) en wordt dergelijk gescheld vaak op een dusdanig indirecte manier geformuleerd, dat je het niet als incident kan registreren, terwijl het wel plaatsvond.

Wat wel en niet significant is aan antisemitische incidenten kan je gerust aan de Joden zelf overlaten. Elke is er eentje teveel. Dat de tolerantie vanwege de islamofobie wat hoger is geworden tegenover dat soort haat boeit ook helemaal niets. Tegen islamofobie ben ik evengoed en ik ben pas tevreden als de meter op nul incidenten staat.

#3.3 Jabir - Reactie op #3.2

Ik hoop wat dat betreft dat mijn Islamitische landgenoten leren van de manier waarop Joden hun weerbaarheid daartegen organiseerden.

 • Volgende reactie op #3.2
#3.4 sikbock - Reactie op #3.2

Hoe kom je erbij dat deze meldingen het “topje van de ijsberg” zijn? De voorbeelden die je geeft lijken me nogal persoonlijk ingekleurd.

Is er geen onderzoek gedaan naar de rest van die IJsberg? Een dergelijk onderzoek lijkt me toch in het belang van je weerbare vrinden. Misschien krijgen we dan wat substantiëlere cijfers te zien?

Of stel ik nou antisemitische vragen?

 • Volgende reactie op #3.2
 • Vorige reactie op #3.2
#3.5 Kalief - Reactie op #3.2

Als het topje van de ijsberg is verdrievoudigd, is de ijsberg eronder nog steeds nagenoeg evengroot gebleven.

En als Nederlanders gluiperigheid van huis uit meekrijgen moeten we dat misschien meenemen in de inburgeringscursus.

 • Volgende reactie op #3.2
 • Vorige reactie op #3.2
#3.6 Prediker - Reactie op #3.2

“Wat wel en niet significant is aan antisemitische incidenten kan je gerust aan de Joden zelf overlaten.”

Ik laat wat statistisch significant is aan wat dan ook liever aan wiskundigen over, dank je wel.

Verder ging het om lastigvallen en scheldpartijen op straat of anderszins in real life. Voor het internet heeft het CIDI weer een andere categorie, en als jij of ik een melding doet over een negatieve opmerking over joden op het internet, dan neemt het CIDI dat bij mijn weten gewoon op als antisemitisch incident.

 • Volgende reactie op #3.2
 • Vorige reactie op #3.2
#3.7 Jabir - Reactie op #3.6

Ik vind een statisticus die een verdriedubbeling niet significant vindt het beleg op z’n brood niet waard. Die snapt blijkbaar minder van statistiek dan iemand met 2 mavo. Daarnaast is het helemaal niet aan statistici om aan te geven hoeveel precies “erg” is, dat is aan de getroffen groep. Deze getroffen groep staat op basis van vervelende ervaringen in het verleden zero tolerance voor.

 • Volgende reactie op #3.6
#3.8 Jabir - Reactie op #3.6

En nee, lang niet alle meldingen worden opgenomen als antisemitisch incident, dat is absoluut niet waar. Sterker nog, alleen als er echt een goede follow up aan gegeven kan worden (zoals met Jeroen de Kreek) die juridisch kansrijk is, is het een geregistreerd incident. Jodenhatend gereutel in reactiepanelen maakt er geen deel van uit en op een achterbakse manier geformuleerde Jodenhaat ook niet.

 • Volgende reactie op #3.6
 • Vorige reactie op #3.6
#3.9 Jabir - Reactie op #3.6

LOL @compleet falende datajournalistiek. Niet verder dan een telegraafstukje kijken, een verdriedubbeling als insignificant presenteren, dan heb je wel aangetoond echt incompetent te zijn. En waarom? Om antisemitisme te relativeren? Dan ga je wel af ja.

 • Volgende reactie op #3.6
 • Vorige reactie op #3.6
#3.10 Steeph - Reactie op #3.6

@jabir: Als jouw conclusie uit dit stuk is dat ik antisemitisme wil relativeren, dan zit je toch echt fout.
Ik veroordeel manipulatieve berichtgeving. Juist omdat daarmee de kans bestaat dat je het omgekeerde bereikt van wat je eigelijk wil. En dat is nou juist wat ik betreur. Serieuze problemen moet je serieus oppakken.

 • Volgende reactie op #3.6
 • Vorige reactie op #3.6
#3.11 lapis - Reactie op #3.6

@17 Het is niet aan de statisticus om te bepalen om iets “erg” is, het is wel aan hem om te kijken of men met redelijke betrouwbaarheid kan zeggen dat iets erger is geworden or niet. Net zoals bij temperaturen of aandelenkoersen kan er in dit soort incidenten een trend zitten, en één opeenvolging aan metingen die niet overeenkomt met de trend is geen bewijs tegen de trend. De maat voor de significantie is hier waarschijnlijk de kans dat het aantal meldingen van 9 naar 28 is gestegen terwijl de parameters van het onderliggende kansmodel hetzelfde zijn gebleven. Als die kans kleiner is dan een bepaalde grenswaarde (zeg, vijf procent) dan kan je zeggen dat de afwijking significant is. Een verdriedubbeling van het aantal meldingen hoeft niet noodzakelijkerwijs significant te zijn bij dit soort kleine steekproeven. Zeg zelf: als een lotto in het ene jaar één keer valt en in het andere jaar drie keer, moet er dan een onderzoek naar de organisatoren worden ingesteld omdat het redelijk is om aan te nemen dat ze met de trekkingen hebben geknoeid?

Nu moet ik wel zeggen dat, ervan uitgaande dat het aantal meldingen Poisson-verdeeld is met gemiddeld 9 meldingen per jaar, de kans dat er 28 of meer meldingen plaatsvinden behoorlijk klein is (zo’n 3 op de tien miljoen keer). Als er gemiddeld (9+28)/2 = 18.5 meldingen per jaar zijn is de kans op 8 of minder meldingen zo’n 1.1%, en de kans op 28 of meer meldingen zo’n 2.8%. Dus of we hier met een ‘significante’ stijging te maken hebben hangt van je significantieniveau af; het is wat mij betreft een randgeval.

 • Volgende reactie op #3.6
 • Vorige reactie op #3.6
#3.12 Jabir - Reactie op #3.6

@steeph

Met je algemene punt dat het manipulatief is als je er een negatief puntje eenzijdig uitlicht ben ik het natuurlijk eens. Maar er was dus uiteindelijk geen sprake van manipulatieve berichtgeving van de zijde van het CIDI en van de Telegraaf zijn we niet anders gewend. Dus dat is inmiddels een “moot point” geworden en daarmee ook het stukje in zijn totaliteit.

Overigens werden het CIDI persbericht en het onderzoek al uitgebracht voor het Telegraaf artikel verscheen, dus of de research voor dit stukje was buitengewoon slordig, of het was een demagogisch stukje met de bedoeling om antisemitische incidenten te relativeren en dat te verschuilen achter een zweem van pseudo objectiviteit. Precies wat ik eerder bedoelde toen ik het woord “achterbaks” in de mond nam.

 • Volgende reactie op #3.6
 • Vorige reactie op #3.6
#3.13 Jabir - Reactie op #3.6

@Lapis

de kans op 28 of meer meldingen zo’n 2.8%.

Een kans van 2,8 % dat het zo hoog naar boven uitvalt een grensgeval? Als die kans zo laag is, is dat toch absoluut significant te noemen?

 • Volgende reactie op #3.6
 • Vorige reactie op #3.6
#3.14 Steeph - Reactie op #3.6

@jabir: Op het moment van schrijven was het persbericht van CIDI zelf nog niet bij CIDI online. Ze hebben kennelijk eerst gemaild en pas later op hun site gezet. Daarom was ik initieel ook op het verkeerde been gezet.
Verder vind ik ook de kop van CIDI geen juiste reflectie van de trend.

 • Volgende reactie op #3.6
 • Vorige reactie op #3.6
#3.15 Jabir - Reactie op #3.6

@Steeph

De tussenkop van het CIDI persbericht geeft aan dat er sprake is van een daling op het vlak van haatmails en een stijging van het aantal scheldincidenten. Redelijk gebalanceerd dus. De grote kop daarboven is alleen maar het neutrale “CIDI antisemitisme monitor 2011”. Dat persbericht had ik in ieder geval al ruim voor verschijnen van het Telegraaf artikel in mijn inbox staan.

In het verloop van het artikel wordt er overigens wel een nogal eenzijdig accent gelegd op die scheldincidenten, maar daar hoorde ik niemand over. Dat had anders geformuleerd kunnen worden en inderdaad mogen algehele dalingen ook heus wel gevierd worden.

Wat je op basis van zo weinig incidenten wel kan zeggen, is dat het alarmisme van figuren als Bolkestein zeer misplaatst is. Daar is dus geen enkele aanleiding toe.

 • Volgende reactie op #3.6
 • Vorige reactie op #3.6
#3.16 Prediker - Reactie op #3.6

Jabir: “Dat persbericht had ik in ieder geval al ruim voor verschijnen van het Telegraaf artikel in mijn inbox staan.

Het CIDI zendt haar persberichten regelrecht in jouw inbox? Dus toch!!! (Hebben jullie eigenlijk ook een geheime handdruk?)

Maar alle gekheid daargelaten: je hebt je mening al wel weer klaar, maar duidelijk geen flauw benul van statistiek en wanneer een stijging of daling statistisch gezien significant is (en dat dat iets anders is dan de vraag of iets “erg” is).

Het aantal scheldincidenten vertonen volgens de antisemitisme-monitor 2010 van het CIDI over een aantal jaar het volgende patroon:

2007: 8
2008: 17
2009: 20
2010: 9

Dus van negen gemelde incidenten in 2010 naar 28 in 2011, ja leuk, maar het het jaar ervoor was het aantal gemelde incidenten nog 20. Dat zegt dus allemaal niet zo veel. Wie weet grepen Joden die uitgescholden werden in 2011 gewoon vaker naar de telefoon dan in 2010 om er melding van te maken.

 • Volgende reactie op #3.6
 • Vorige reactie op #3.6
#3.17 Jabir - Reactie op #3.6

Zucht… moet ik me nou schamen voor mijn alpha-inclinaties? Inderdaad weet ik echt ruk van statistiek en laat het me graag uitleggen. Maar dat is nog steeds een significant te noemen toename. Toch?

Ik zal maar geen misprijzende opmerkingen maken over het reduceren van de menselijke ervaring tot wat nietszeggende getallen, want daar begon het CIDI natuurlijk zelf mee.

 • Vorige reactie op #3.6
#3.18 perik - Reactie op #3.2

Prediker heeft gelijk. Van 9 naar 28 gemelde gevallen per jaar is in dit geval geen significante stijging. Het is de Staatsloterij, maar dat de bonusmegaknalverdubbelaar toevallig 28 keer valt ipv 9 vaker valt. Dat noemen wij* toeval, ruis, speling, ruimte, beschikking, karma, roeping, lot en noem maar op.

*vul hier uw denominatie in en kies een passende term achter de komma.

 • Vorige reactie op #3.2
#3.19 sikbock - Reactie op #3.18

“roeping” lijkt me geen juiste kwalificatie maar met de rest ben ik het eens

#4 Henrik

waarom aandacht voor deze club, beroemd o.a. “Vorden is fout” en Kortenoeven ?

maar als je toch aan het meten bent, waarom alleen e-mails qua elektronisch verkeer, of vallen DM berichten daar ook onder of worden die niet onderzocht en/of gemeld ?
uit de praktijk weet ik dat leerlingen en studenten voor het overgrote deel niet mailen, maar appen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Steeph - Reactie op #4

Aandacht omdat zij aandacht krijgen. Zodat de juiste discussie gevoerd kan worden.

#4.2 Henrik - Reactie op #4.1

zozo, de _juiste_ discussie nog wel !

sargasso is echt passé aan het geraken.

#4.3 sikbock - Reactie op #4.2

de opmerking van Steeph lijkt me eigenlijk wel relevant.. ik denk daarom dat je wat projecteert

#5 servetius

Indrukwekkend, de anti semitische incidenten.
Vermoedelijk valt hier ook onder wat de opperrabbijn ‘naschelden’ noemt.
Iemand op straat uitschelden, ik ben daar op tegen, maar ik denk dat er op deze manier meer anti politie incidenten zijn dan anti semitische.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

Het is goed nieuws dat het aantal klachten daalt, maar als ik het aantal concrete klachten zie, dan besluipt me toch de vraag waarom dit nieuws-, ja zelfs noemenswaardig is. Tel één dag aan reacties bij de Roze Khmer en je hebt meer anti-Marokkaanse uitlatingen bijeen dan het CIDI in jaar aan antisemitisme weet te verzamelen. Waarbij dan het ergste nog is dat die anti-Marokkaanse uitlatingen blijkbaar zo normaal gevonden worden, dat geen meldpunt ze registreert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Jabir - Reactie op #6

@Bismarck

Ja, dat is vermeldenswaardig. Ook is het vermeldenswaardig dat Nederlanders blijkbaar al zo afgestompt zijn, dat ze zich dat überhaupt afvragen. Ziehier de morele erosie die veroorzaakt werd door de roze khmer. Een erosie die niet alleen door het faciliteren van een constante toevloed aan beledigingen veroorzaakt werd, maar zeker ook door integere organisaties als het MDI stelselmatig in een kwaad daglicht te plaatsen.

Anti Marokkaanse opmerkingen zijn precies even erg, worden trouwens ook geregistreerd (door het MDI), maar daar wordt inderdaad minder mee gedaan dan met antisemitische opmerkingen. Wat dat betreft kunnen Marokkanen denk ik leren van de weerbaarheid die de Joodse bevolkingsgroep daartegen ontwikkelde.

 • Volgende reactie op #6
#6.2 Bismarck - Reactie op #6.1

Probeer me niet wijs te maken dat het MDI alle anti-Marokkaanse opmerkingen bij de Roze Khmer registreert. Daar niet in geloven heeft niets te maken met het in het kwaad daglicht stellen van het MDI, maar veel meer met het feit dat het MDI helemaal de mankracht niet heeft om het grote aantal anti-Marokkaanse opmerkingen te kunnen natrekken en verwerken (en natuurlijk omdat niemand zich de moeite neemt om 99,99% van de opmerkingen überhaupt te melden).

Los daarvan, ben gewoon eerlijk, zo weinig incidenten is echt het nieuws niet waard. Limburgers worden bijvoorbeeld veel vaker uitgescholden en in kwaad daglicht gesteld, zelfs door de redactie van Sargasso. Dat is ook geen nieuws.

#6.3 Jabir - Reactie op #6.2

@Bismarck

Maar eehh.. Limburgers zijn dan ook een lagere diersoort ;-)

Ik probeerde je toch helemaal niet wijs te maken dat alle marokkanenhatende uitingen geregistreerd worden bij het MDI, alleen maar omdat ik aangeef dat het de daartoe bestemde instantie is? Sterker nog, om precies die reden gaf ik eerder aan dat geregistreerde uitingen van antisemitisme het topje van het topje van de ijsberg zijn. Geldt evengoed voor andere groepen die gediscrimineerd worden.

Overigens vind ik het allemaal even erg hoor, of het nou om Joden, Islamieten of Marokkanen gaat.

En nogmaals: het is aan de gediscrimineerde partij hoe die dat oppikt. Heb me er altijd over verbaasd hoe daders gaan bepalen wat het incasseringsvermogen van hun slachtoffers moet zijn, of wanneer haat precies significant te noemen is. Eerst schop je iemand zes gebroken ribben, die zegt “au” en dan ga je hem uitschelden voor zacht watje? Doe toch normaal. Zo gedraagt een fascist zich dus.

#6.4 Jabir - Reactie op #6.3

Denk bijvoorbeeld aan dat “niggabitch” verhaal van een tijdje geleden. Als negers zoiets tegen elkaar zeggen kan dat allemaal, maar als blanke mensen dat zeggen wordt het al snel ongezellig. Dat komt dus omdat het aan de gediscrimineerde partij is om die grens aan te geven.

Die grens werd door Rhianna gemarkeerd en de hoofdredactrice van dat wijvenblaadje (de Jackie?) was terecht haar baan kwijt. Joden zijn sinds ’45 ook heel goed geworden met het aangeven van grenzen, maar Marokkanen in Nederland wordt wijsgemaakt dat ze dat allemaal moeten incasseren om deel te kunnen nemen aan onze prachtige *kots* verlichte samenleving. Niet dus.

 • Volgende reactie op #6.3
#6.5 lapis - Reactie op #6.3

@037 Hmm, dat ben ik met je oneens. Dat artikel waarin de term ‘niggabitch’ voorkwam was duidelijk niet bedoeld om negers te beledigen of om haat te zaaien. Het was hoogstens dom om ervan uit te gaan dat niemand die er aanstoot aan zou nemen het zou lezen. Als ze die term onder een artikel over Condoleezza Rice hadden geplaatst, dan zou ik het ook ongepast hebben gevonden. Maar Rihanna is zo’n beetje het boegbeeld van een subcultuur waarin vrouwen niet worden gezien als iets meer dan een, nou ja, een nigga bitch, en ik zie dan ook weer niet de noodzaak om rond termen heen te gaan draaien omdat je wel eens iemand zou kunnen beledigen.

Ik bedoel, als het aan de “gediscrimineerde partij” is om de grens aan te geven, wordt het dan niet compleet arbitrair? Als ik moslim zou zijn en het beledigend zou vinden wanneer mensen zouden suggereren dat de openbaringen van Mohammed niets meer waren dan epileptische aanvallen? Wat als ik het als atheïst beledigend vind als gelovigen suggereren dat ik een oneindigheid lang aan de ergst mogelijke vorm van marteling (de hel) moet worden blootgesteld vanwege mijn geloofsopvattingen? Heb ik dan per definitie gelijk als ik me organiseer?

Kijk, wat op GeenStijl gebeurt is anders. Als iemand daar in een topic over de voorman van de PiratenPartij (die toevallig Samir Allioui heet) schrijft “Over mijn lijk dat ik op een Samir A ga stemmen, sowieso alleen op een partij zonder mocro’s” of “Wat? Stemmen op een SamirA? Dat dacht ik toch ff niet. Dan verkloot ik m’n stem liever op een ander“, dan is dát echte discriminatie. En dat kan ik beoordelen zonder dat er een georganiseerde actiegroep van moslims over valt (wat nu dus ook niet gebeurt – er volgen slechts netto vier of vijf minkudo’s).

 • Volgende reactie op #6.3
 • Vorige reactie op #6.3
#6.6 Jabir - Reactie op #6.3

@Lapis

Dat “niggabitch” niet zo begrepen moest worden betwist ik op zich wel, want het was een uit de mond van een blank Goois meisje vernederende beschrijving van een zwart meisje uit een sociaal zwak milieu, met een bijpassende stereotype klederdracht. Het is uiteindelijk niet de persoonlijke intentie, maar de sociale context die bepaalt hoe zo’n uitspraak opgepikt wordt.

Terwijl het door meisjes die zich in dat milieu bewegen en zo kleden onderling gebruikt wordt als een soort geuzennaam. Andere sociale context, andere betekenis.

Dat het allemaal arbitrair is mag duidelijk zijn, want sociale constructies zijn natuurlijk geen absolute, maar conventionele, relatieve waarheden.

 • Vorige reactie op #6.3
#6.7 Bookie - Reactie op #6

Kijk 1 dag op marokko.nl en je hebt al meer dan 113 antisemitische uitingen gelezen.

 • Vorige reactie op #6
#7 Ernest

Willen jullie even kijken naar een praktijkvoorbeeld?
Cartoon van Fokke en Sukke in de NRC van gisteren. Is deze referentie aan de holocaust over de rand? Of is het helemaal geen referentie aan de holocaust?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Jabir - Reactie op #7

Ik vond het een grappige verwijzing naar de holocaust. Maar een film als Iron Sky vond ik al evengoed hilarisch. Joden zijn overigens als geen ander in staat om zichzelf in de zeik te nemen, wat mij betreft gaat dit zuiver en alleen over uitingen van haat. Die proef ik daar niet in.

 • Volgende reactie op #7
#7.2 Ernest - Reactie op #7.1

Ik begrijp je niet goed. Ik begrijp overigens ook de humor er niet van.

#7.3 Jabir - Reactie op #7.2

Wat begrijp je niet?

#7.4 Ernest - Reactie op #7.3

De sprong naar “joden zijn overigens…” want volgens mij zijn noch de makers van Fokke en Sukke noch die van Iron Sky joden.
En “dit”, als tekening zijnde, gaat toch niet over uitingen van haat?
En wat ik zei, ik begrijp niet waarom iemand, als Nederland verliest, 6 miljoen geluksvogeltjes moet vernietigen.

 • Volgende reactie op #7.3
#7.5 Jabir - Reactie op #7.3

@Ernest

Absurdistische beelden moet je volgens mij niet proberen te duiden, maar laten staan zoals ze staan en zich langzaam een weg bij je naar binnen laten vreten. Ik kan veel associëren met die Fokke en Sukke, maar het gaat volgens mij om verbijstering, onmacht en ressentiment die je drijft tot een volstrekt redeloze daad. Een holocaust ofzo. En tegelijk het wat praktischer probleem van alle nutteloze oranje merchandise die hergebruikt moet worden na onze voetbal afgang. Voeg dat samen en je hebt volgens mij die cartoon.

Het tweede deel van mijn reactie ging er natuurlijk over dat ik me kan voorstellen dat er mensen zijn die er echt een naar gevoel bij krijgen om de moord op zes miljoen mensen in de context van een grap te zien, omdat ze dan bijvoorbeeld nare herinneringen krijgen. Daar mag je best rekening mee houden (moet niet), maar de meeste Joden kunnen dat op zich wel incasseren, probeerde ik aan te geven. Niet perse redelijk hoor, iemand met posttraumatische stress van een oorlogsgebied kan weer uit z’n dak gaan van afgaand vuurwerk bijvoorbeeld. Gaat ook nergens over.

Dus dat is niet zozeer “over de rand”, maar over hoeveel mededogen je op kan brengen. Denk ik dan.

Maar goed, wat maak jij ervan dat je ermee komt aanzetten? Jij vond het uiteindelijk zo’n nuttig praktijkvoorbeeld.

 • Vorige reactie op #7.3
#7.6 servetius - Reactie op #7

De jodenvervolgingen van de tweede wereldoorlog liggen nu 67 jaar achter ons.
Ze zijn heilig verklaard, bij wet, wie er twijfel over uitspreekt wordt vervolgd, het doet er daarbij niet toe waar de twijfelaar zich op baseert.
Zowel Duitse als Franse rechtbanken hebben verklaard dat twijfel uitspreken nu eenmaal onwettig is.
Er zijn diverse veroordelingen geweest, ik meen dat in Duitse gevangenissen twee veroordeelden zuchten.
Een zinnig mens vraagt zich natuurlijk af waarom iets wat een historisch feit zou moeten zijn wetttelijke bescherming nodig heeft.
De heiligverklaring lijkt twee doelen te hebben, Israelische wandaden vergoelijken, Duitsland laten betalen, en atoombomduikboten kado laten geven.

 • Vorige reactie op #7
#8 Johanna

Ik zit nu te kijken naar het Vragenuurtje in de Tweede Kamer, waar onze geachte afgevaardigde Joram van Klaveren die Antisemitisme Monitor maar weer eens misbruikt om te schelden op onze islamitische medeburger. Worden dat soort opmerkingen ook geregistreerd? Of moeten zij maar ’tegen een stootje kunnen’?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 su - Reactie op #8

Ja, maar Joram is een – *kuch* – politicus. En daarvan hebben rechters bepaald dat zij een – *kuch* – maatschappelijke functie vervullen. Ofzoiets.

#9 Bokanovsky

Zeventien miljoen mensen in Nederland en 9-28 klachten. De kroeg bij mij op de hoek doet het slechter.

En toch wil de Israel-lobby dat er aandacht aan besteed wordt. Liefst veel aandacht, want elke klacht was gerechtvaardigd, daaraan bestaat geen twijfel.

En elke klacht is er eentje teveel,
het gaat tenslotte in dit geval niet om gewone burgers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Jabir - Reactie op #9

Antisemitisme is een beetje als gekke koeienziekte, of Q koorts. Je bedwong de pandemie pas als ook het laatste besmette beest geruimd werd.

#9.2 Bokanovsky - Reactie op #9.1

Zolang in het voer van die koeien de resten van hun soortgenoten verwerkt worden, zal die ziekte niet worden uitgeroeid, maar komen er steeds nieuwe besmettingsgevallen bij.

#9.3 Jabir - Reactie op #9.2

Dat vind ik een mooie. Je moet inderdaad niet alleen met symptoombestrijding bezig zijn.

 • Volgende reactie op #9.2
#9.4 servetius - Reactie op #9.2

Tot nog toe weet, meen ik, niemand wat de structuurverandering van een eiwit in de hersenen veroorzaakt.
Het eiwit is chemisch hetzelfde, maar bij de ene structuur verdwijnt het, bij de andere wordt het steeds groter, wat tot de dood leidt.

 • Vorige reactie op #9.2
#10 servetius

Het verschil tussen de gekke koeienziekte en de Q koorts is dat de Q koorts wel, en de gekke koeienziekte nog steeds niet, wordt begrepen.
In welke categorie valt nu anti semitisme ?
En het ruimen van besmette beesten, hoe moet ik dat in het geval van anti semitisme interpreteren ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Jabir

Ach ja, jewploitation movies…. Uit The Hebrew Hammer

Shabbat Shalom Motherfuckers!

http://youtu.be/oHyuf47UvZQ

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie