1. 2

  Dat zal wel.
  Ik heb bij monde van een oude Nederlandse matroos gehoord hoe zijn schip tijdens de politionele acties de Indonesiers opwachtten. Die kwamen, volgens afspraak, hun wapens overleveren, voor een vredesbestand.
  Eens ze terugkeerden werd hun wapenloze bootje gewoon gekannonneerd en tot zinken gebracht – zoals dat zo beschaafd heet.
  De matroos moest nog steeds grinniken.

 2. 3

  @1: Nederland heeft zelf in 1962 West-Nieuw Guinea behoorlijk verkwanseld. In plaats van gewoon zelf aan de papoea’s te vragen wat ze wilden, gingen ze akkoord met eerst 7 jaar Indonesische bezetting, gevolgd door een referendum in Soekarno-stijl. De uitslag was niet verrassend.

 3. 5

  Mobil & Chevron discovered West New Guinea’s gold & copper in 1936, in March 1959 John Rockefeller II discovered the Papuan Mine office was looking for the source of alluvial gold. Rockefeller had the Freeport company move into West New Guinea in 1961.

  The U.S. forced the Netherlands to sign the New York Agreement , and paid $200m to the United Nations for its support of trading the colony to Indonesia. In 1967 General Suharto sold a 30 year mine license to Freeport to mine West Papua’s gold and copper.

  It was always about the money.