Closing Time | Syl Johnson

Foto: Ted (cc)

Al uit 1969

The dark brown shades of my skin, only add colour to my tears
That splash against my hollow bones, that rocks my soul
Looking back over my false dreams, that I once knew
Wondering why my dreams never came true

Reacties (15)

#1 sikbock

Tsja, na de afschaffing van de slavernij in 1865 en de afschaffing van de segregation laws in de jaren 1970 is de zwarte bevolking in de VS grotendeels aan haar eigen lot overgelaten. In plaats van die te assimileren en van een educatie te voorzien moest iedereen het van de overheid maar zelf uitzoeken.

Dat resulteert nu al jaren is achterstanden, armoede en andere sociale problematiek bij grote delen van de zwarte bevolking en nu ook in een steeds verder oplopende segregatie en polarisatie doordat het identiteitsdenken daar een vruchtbare bodem vond.

(iets eerder op de dag poogde ik dit al eerder te berde te brengen in een andere draad, maar kon dit de toets der kritiek blijkbaar niet doorstaan)

 • Volgende discussie
#2 McLovin
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

@1: Je vergeet nog te noemen dat formeel de wettelijke discriminatie wel is verboden, maar dat er in de praktijk nog talloze wetten zijn die gebruikt worden om met name de zwarte bevolking te discrimineren en dat het effect daarvan in een aantal staten nog vergroot wordt door gerichte uitvoering/handhaving van de wet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Age Letor

@1: Heb je enig idee wat meestal wordt bedoeld met assimileren?

je aanpassen aan je omgeving

Waarom is integreren niet voldoende? Nee, rechtse rakkertjes zoals jij willen dat de ander zich volledig aanpast aan jou. Een beetje rekening houden met de ander is er niet bij.

Juist jouw wens tot assimilatie zorgt voor discriminatie want de ander wil niet precies doen wat jij wil.

Terecht dus dat jouw vorige reactie is gemodereerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 sikbock

@4: Assimilatie is beter voor iedereen (dit in tegenstelling tot identity politics die alleen maar leidt tot polarisatie en verdeeldheid) en verder is er geen discussie over moderatie toegestaan heb ik begrepen :P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Age Letor

@5: Assimilatie is alleen beter voor witte sneeuwvlokjes zoals jij. Degene die moet assimileren moet alles opgeven – inclusief de eigen identiteit – om figuren zoals jij te behagen. Voor hen is het dus allerminst een feest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 sikbock

*zucht * lees @1 nog maar eens en laat het op je inwerken voordat je in je reflexen schiet beste Age

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Age Letor

* zucht * lees @4 nog maar eens en probeer eens op je in te laten werken waarom de term assimileren niet de meest gelukkige is

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 majava

Ik lees #1 nogmaals. Het wordt er alleen maar minder van. Want letterlijk schrijft sikbock “…de zwarte bevolking in de VS… In plaats van die te assimileren…” Het woord assimileren wordt daar geschreven als iets dat opgelegd of ten uitvoering moet worden gebracht. Ga zo door, sik. Dat je vervolgens assimilatie staat goed te praten, wat mij als immigrant (nee, niet dat white privileged “expat”) ook tegenstaat, werkt alleen maar tegen je.

Je had bijvoorbeeld kunnen zeggen dat je dat woord niet zo bedoeld had en dat je met je post #1 juist de schuld wilde leggen bij de Amerikaanse overheid en samenleving. Dan lijkt het niet alsof je excuusjes voor racisme aan elkaar loopt te rijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 sikbock

@9: door minderheden of immigranten zichzelf in hun eigen cultuurtje op te laten sluiten of dat zelfs te versterken, laat je ze in feite aan hun achtergebleven/ achtergestelde stelde positie over beste Majava.

Je zult ze dus educatie moeten bieden, de samenleving intrekken en ja, ze zullen zich dus moeten aanpassen.

Een beetje voor de Bühne racisme roepen lijkt mij wat te vrijblijvend. Wat jij?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 majava

@10: Zeg je dat ook als die ‘minderheden’ Gereformeerden zijn? Of PVV’ers? Of boeren? Allemaal groepen die duidelijk in de minderheid maar continu bezig zijn met hun eigen identiteit en n.b. hun manieren willen opleggen aan anderen.

Of is die minderheden-cultuur alleen maar een probleem als het om mensen met een kleurtje gaat?

PS Wat is precies die cultuur waarin die zwarten in de VS zo zitten opgesloten? Kun je dat mij ook vertellen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Sikbock

Lezen wat ik schrijf beste Majava. Ik begrijp best dat je hoopt racisme aan te treffen, maar zo bedoel ik het niet. Het gaat om groepen mensen die door zich op te sluiten/gevangen zitten in hun eigen cultuurtje niet “meekomen” met de rest van de samenleving.

In de VS is het verder ieder voor zich, dus daar is voor de overheid (door mijn Nederlandse bril gezien) nog een wereld te winnen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 majava

@12: Dit kan een discussie van over de 100 reacties worden en daar wil ik niet aan beginnen. De reden is dat het over cultuur van de ene groep vs die van de andere gaat. Wat is dan die cultuur? Gaat het op voor iedereen in die groep? Alleen daarover valt al zoveel te schrijven.

Van mij mag je best zeggen dat een minderheidsgroep er (in z’n algemeen) goed aan doet om mee te gaan met omgangsvormen die de meerderheid heeft als het om dingen gaat die invloed hebben op de maatschappelijke positie van die groep. Zo zie ik het zelf ook. Alleen blijf ik wel consequent. En dus zullen van mij moslims in dezelfde mate te horen krijgen als grefo’s dat ze moeten opzouten met hun onzichtbare helden overal bij te betrekken. Minder dan de helft van Nederlanders is in Jezus, dus ze zijn een minderheid. En toch zal ik van beide groepen niet verlangen dat ze moeten kappen met hun geloven. Laat ze dat lekker thuis doen. Geen assimilatie.

Ik hoop bij jou geen racisme aan te treffen. Ik hoop dat je inziet dat wat je zegt en denkt heel goed racistisch zou kunnen zijn. Jij alleen kan dat bevestigen of ontkennen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 McLovin

@12: ..in hun eigen cultuurtje.. Auw…dat is zeker niet denigrerend bedoeld…

Je bent wellicht geen racist maar opz’n minst een cultuurist

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 sikbock

@13: ik heb ook geen zin in een lange discussie. we zijn het trouwens grotendeels eens

 • Vorige discussie