Closing Time | Klepperdeklep

Foto: Ted (cc)
Serie:

In onze rubriek ‘ritme-instrumenten’ hoort en ziet u vandaag de ‘bones’. Beenderen dus. En waar lijkt dat op?

Nee, niet de lepeltjesmuziek. Wel is het sterk verwant aan kleppermuziek. Waarschijnlijk zijn er nog maar weinig mensen die het oudhollands liedje ‘Klepperdekklep’ kennen. AVRO’s Kinderkoor zong in 1933:

Klepperde, klepperde klep klep klep,
‘k Ben zo blij, dat ik, ‘k ben zo blij, dat ik,
‘k Ben zo blij, dat ik ze heb.

‘Ze’ zijn geen beenderen, maar twee houtjes. Die Kleppermars is tot vervelens  toe herhaald. Af en toe steekt het de kop op een of andere braderie waar een volksdansgroep het ten beste brengt.

Het heeft zich in onze contreien niet ontwikkeld tot enige virtuositeit. Dat is heel anders bij hier boven gepresenteerde Dom Flemons. We hebben zijn korte workshop laten zien, in de hoop dat er onder de lezers iemand is die er wel wat in ziet om met een eigentijds stukje kleppermuziek te komen.

Reacties zijn uitgeschakeld