Closing Time | JJJJJerome Ellis

Foto: Ted (cc)
Serie:

Muzikant en dichter JJJJJerome Ellis stottert en verwerkte dat in zijn muziek en in de verhalen die hij met zijn muziek vertelt. Zijn stotteren manifesteert zich als stiltes – clearings – en hij laat die stiltes het ritme van zijn muziek bepalen. Op zijn album The Clearing theoretiseert Ellis over de manier waarop zwart-zijn, muziek en stotteren met elkaar zijn verweven, gebaseerd op een essay dat hij schreef voor The Journal of Interdisciplinary Voice Studies.

Reacties (1)

#1 Rigo Reus

Interessant, gewaagd ook van die Jerome Ellis, en dan in het bijzonder bij zijn optredens en voordrachten. Bij hem is het van te voren niet te bepalen hoeveel tijd het gaat kosten. Hoeveel worstelingen met medeklinkers zullen er zijn, en hoe gaat dat opgelost worden, welke technieken en trucjes worden gebrukt, en hoe blijft het publiek daaronder? Dat is wel lef.