1. 1

  Het kan nog een generatie duren – maar hopelijk maak ik ooit nog mee dat artikel 23 GW wordt bijgezet op de constitutionele rommelzolder. Good riddance to bad rubbish!

 2. 2

  Ach he. De overheid mag mensen weigeren op basis van arbitraire kenmerken teneinde een personeelsbestand na te streven dat zoveel mogelijk in overeenstemming met haar beeld van de ideale samenstelling van een personeelsbestand. Om die reden is al meermalen iemand geweigerd omdat hij man en/of Nederlander is. Ik zie niet in waarom een Christelijke school dan niet hetzelfde mag nastreven, ook al past dat dan net niet helemaal binnen de tekst van artikel 2 van de AWGB die voornoemde discriminatie legaliseert.

 3. 3

  Of juist niet… Uit het artikel:
  “De eisen die scholen formuleren, mogen volgens het belangrijkste adviesorgaan van de regering niet leiden tot discriminatie. Daarom zijn specifieke eisen wat betreft gedragingen in of buiten de school uitsluitend toegestaan wanneer ‘deze voldoende kunnen worden herleid tot de godsdienst/levensbeschouwing die de grondslag van de instelling vormt’.”

  Je kunt dus zeggen dat de bewijslast nu bij de scholen ligt om aan te tonen dat het Christendom onverenigbaar is met een homoseksuele geaardheid. En los van een enkel vers in Leviticus, wordt er verder weinig over in de Bijbel gezegd (en des te meer over dat je respect moet hebben voor anderen). Ik zeg: lok even een proefproces uit.

  Aan de andere kant: de speciale bescherming die godsdienst geniet in dit land, voorkomt waarschijnlijk dat je in de rechtzaal een discussie kan gaan voeren over wat wel of niet binnen een geloof past. Maar daar komt het natuurlijk wel op neer! De advocaat van een school hoeft alleen maar te zeggen: “dit geloven wij nu eenmaal”.

 4. 6

  Wat is er op tegen om een club met eigen regels en toelatingsbeleid te mogen hebben?
  Waarom wil je als homo dan ook bij een fundamentalistische Christen-sekte? Zoek een club die wél bij je past en val elkaar niet lastig.

 5. 7

  @6: Het gaat niet om een club, maar om een (met overheidsgeld gesteunde) werkgever. Een homoseksueel met leraren-opleiding op zak die in de Veluwe woont heeft best een probleem als hij in de regio aan de bak wil. Theoretisch gezien in Limburg ook trouwens (bijna alle scholen daar zijn katholiek, op enkele in de steden na), al kan men er daar blijkbaar wel mee omgaan, ondanks dat het ook niet binnen die geloofsovertuiging past.

  Gezien het leraren- en begrotingstekort, de mobiliteitsproblematiek, woningnood in de randstad en milieuproblematiek, lijkt het dus niet bepaald gewenst om Nederland met zo’n extra probleem op te zadelen, even los van de juridische aspecten.

 6. 8

  Geloof is niet meer dan een dun excuus voor homohaat. Alle grote religieuze geschriften zijn inconsequent en kunnen zowel links als rechtsom geïnterpreteerd worden om de eigen vooroordelen of tolerantie te ondersteunen. (niet enkel op het gebied van homohaat) Wat mij betreft raken scholen die zich niet aan de zelfde normen houden wat betreft personeelsbeleid als andere overheidsinstellingen gewoon hun staatssteun kwijt. De vergelijking met een personeelsbeleid waar positieve discriminatie plaatsvindt gaat wat mij betreft deels op.

 7. 9

  @7: ja als homo op de veluwe heb je het moeilijk. Als niet-gristen waarschijnlijk ook.
  Maar goed, schaf je het bijzonder onderwijs af. En dan? Staatsscholen oprichten en christenlijke scholen moeten zichzelf maar financieren?

 8. 11

  @Taco Zip, #9: Schoolplicht afschaffen, leerplicht invoeren en scholen financieren middels/via subsidie per kind in plaats van direct? Probleem opgelost?

 9. 12

  @9: Dat is nog net een stapje te kort. Iedereen verplichten naar openbaar onderwijs te gaan en chritenscholen doe je maar in je vrije tijd en op kosten van je ouders, als die de indoctrinatie zo belangrijk vinden (en eigenlijk zou je daar kinderen nog tegen moeten beschermen).

 10. 13

  @Bismarck,

  “@9: Dat is nog net een stapje te kort. Iedereen verplichten naar openbaar onderwijs te gaan en chritenscholen doe je maar in je vrije tijd en op kosten van je ouders, als die de indoctrinatie zo belangrijk vinden (en eigenlijk zou je daar kinderen nog tegen moeten beschermen)”

  Krijgen christenen dan voortaan ook belasting vermindering zodat ze niet meebetalen aan euthanasie, abortus etc. etc.

 11. 17

  @13 ?? Christenen in Nederland zijn over het algemeen Nederlanders die dus netjes aan de Nederlandse belastingdruk meebetalen. Wat ze verder in hun vrije tijd doen moeten ze vooral zelf weten. Geheel eens met Bismarck en ook met christina over dat utopische helaas.

 12. 18

  Wanneer accepteren ze nu eens dat God niet bestaat en dat wijmet z’n allen samen met deze aardkloot en alles wat erop leeft een natuurkundig toevalligheidje zijn.

 13. 19

  @18
  Uhm….ik denk dat gelovigen het wel makkelijk vinden om klakkeloos iets over te nemen, zonder er bij na te hoeven denken. Natuurkundige toevalligheden, wetenschap etc. moet je kunnen ‘bewijzen’ en dat is best ingewikkeld, moet je moeite voor doen enzo.

  Het is wellicht best wel fijn om een beetje dom te zijn?
  Geeft ook wel rust, zelf nergens verantwoordelijk voor zijn: “moet van mij geloof” of “God heeft het zo gewild”.

 14. 21

  “Krijgen christenen dan voortaan ook belasting vermindering zodat ze niet meebetalen aan euthanasie, abortus etc. etc”

  Krijg ik belastingvermindering zodat ik niet hoef mee te betalen aan de dijken, Randstadproblematiek, het koninklijk huis, autosnelwegen en al die andere dingen waar ik geen gebruik van maak (abortus trouwens ook, net als bij voorbaat de helft van de bevolking)?

  Nee, daar krijgen ze geen belastingvermindering voor.

 15. 22

  @Bismarck, #21: Je maakt toch ook gebruik van die polders? Voor opslag van ongewenste overtallige buurmannen. Autosnelwegen idem dito: om te voorkomen dat je eigen straat vol file staat:-)

 16. 23

  @22 Net zoals gristen schaapjes op de veluwe niet (of iig minder) door ongewenste boze jonge mannen uit de getto’s van de randstad beroofd of verkracht worden, omdat die tijdig geaborteerd zijn bedoel je?

 17. 24

  @22: Ik wens geen enkele buurman toe in een polder te moeten wonen. Zelfs niet die ene die een paar maanden geleden een elektrische gitaar heeft gekocht en nu denkt dat ie Blur is.

 18. 25

  @19: dat is wel heel simpeltjes gezegd, niet? Vasthouden aan het geloof, in deze tijden, is een stuk lastiger dan pakweg 50 (of langer) jaar geleden. Dat heeft niet echt iets met “klakkeloos aannemen” te maken.

 19. 26

  @14: En waarom? Het was toch ook taboe om te tornen aan de AOW-leeftijd en blijkbaar is dat toch niet zo’n heilig huisje. Identificatieplicht was toch ook Godwinreflexmatig onmogelijk en zie nu, niet alleen plicht, maar meteen biometrische gegevens in je identificatiebewijs. Dus dan kunnen we ook eens kijken naar nut en noodzaak van andere heilige huisjes, zoals religieuze indoctrinatie met overheidssteun (of waarom ook niet: het H-woord)?

 20. 27

  geldt dat ook voor lesbische vrouwen, een schande is niet meer van deze tijd hoor mensen weren omdat ze toevallig homo zijn, we leven in 2009, en wat het ergste is dat deze mensen hun geaardheid niet in hun christelijke familie kunnen uitdragen en later als ze getrouwd en kinderen hebben gekregen met een groot probleem leven.
  Als ik naar de islam kijk daar wordt het niet toegelaten een homo maar wat ik nu lees gaat boven mn pet.