Cartoonoorlog is hoax

gefotosjopt uiteraardDe rel rondom de Deense spotprenten begint zo onderhand cartooneske proporties aan te nemen. Cartoondoden zijn inmiddels gevallen in Afghanistan, Libanon, Turkije en Somalie. Wat merkwaardig blijft, is hoe de toch in Westers decadente ogen niet heel groffe cartoons, die bovendien al in september 2005 door Jyllands Posten waren afgedrukt, nu opeens tot een globale rel konden leiden. The Counterterrorism Blog onthulde op 2 februari dat een grote rol hierin was weggelegd voor Ahmed Abdel Rahman Abu Laban, een vooraanstaande Deense imam.

Om zijn moslimbroeders in het Midden-Oosten te informeren, vulde de Palestijnse Abu Laban zijn knapzak niet alleen met de inmiddels wereldwijd bekende 12 cartoons, maar stopte er tevens drie extra beledigende bij. In het (vertaalde) ophitsdocument [pdf] van Abu Laban staat dat moslims die tegen de Jyllands Posten-plaatjes protesteerden, zulke nog beledigender cartoons kregen toegestuurd als reactie op hun protest. Op een cartoon zou de profeet staan met een varkensneus, op een andere wordt hij als pedofiel geschetst en in een derde wordt een biddende moslim verkracht door een hond. In het document worden de extra cartoons aangeduid als een van de aanleidingen die de cartoonwoede en -pijn verergerden.

De haatzaaimissionarissen hebben hoogstwaarschijnlijk alle prenten als onderdeel van de Deense antimoslim-stemming “verkocht”. Het lijkt mij sterk dat ze zich erg hebben ingezet om de verschillen tussen de gepubliceerde cartoons en de toegevoegde te benadrukken. Daarbij komt dat de imam naderhand desgevraagd niet de herkomst van deze extra cartoons kon aantonen, wat doet afvragen of ze wel zijn gemaakt als reactie op de cartoonprotesten (en door wie…). Dat Abu Laban zelfs niet volledig vertrouwde op de impact van dit opgeleukte tekeningenpalet, blijkt uit het beklag in het document over het presidentiele onthaal van Ayaan Hirsi Ali in Denemarken. De Nederlandse politica lijkt inmiddels uitgegroeid tot een troef/joker die instant beledigde en vernederde gevoelens teweegbrengt bij veel orthodoxe moslims.

Het totaalpakket dat de staat van verrotting moest aantonen waarin Denemarken verkeerde, is dus veel omvattender dan enkel de Jyllands Posten-cartoons. Het is zodanig ingekleed en dermate aangedikt dat we rustig kunnen stellen dat we een oorlog zijn ingeluisd. Zeker als je bedenkt dat de Palestijnse Fatahbeweging de eerste bodem was, waar de haatzaaimissie wortel schoot. U las al op 2 februari ten reactiepanele van Sargasso dat Fatah zo hoopte wat zieltjes van Hamas te kunnen terugwinnen na haar verkiezingsnederlaag.

Een onheuse oorlog. Een echte hoax dus. Maar betekent dit dat de krijgers in deze oorlog slechts pionnen zijn die op basis van onjuiste informatie een onbestaande strijd voeren? Dat zou ik niet ten volle concluderen. Zo onovertroffen ridicuul als de link die Bush tussen 9-11 en Saddam veinsde en zijn WMD-claim is het allemaal niet, om maar eens een vergelijk te maken met de recentste oorlogsgeschiedenis. Wat naar de oppervlakte komt is namelijk een daadwerkelijk verschil tussen culturen. Grofweg en uitvergroot staat in het Westen voorop dat in beginsel niets van spot of kritiek gevrijwaard kan zijn, terwijl in de Islamitische traditie autoriteit in het algemeen en het geloof in het bijzonder niet anders dan met respect bejegend mogen worden.

Ondertussen gaat het echter helemaal niet over deze verschillen. Of beter gezegd: worden deze verschillen misbruikt en geperverteerd. Geert Wilders zet meteen de cartoons op zijn website uit naam van de vrije meningsuiting. De AEL countert en zet cartoons online waarin Hitler met Anne Frank in bed ligt. En alhoewel de Hizb Ut Tahrir Geert Wilders bij “de denkers onder de intellectuelen” indeelt, stel ik voor dat de aandacht wordt gericht op iets inhoudelijker partijen. Wellicht zelfs geheel weg van de strijders die staan te trappelen om als aanvoerders van een bataljon het slagveld te betreden.

Want zijn de verschillen wel hemelsbreed? Neen, driewerf neen. In bijvoorbeeld de Nederlandse rechtspraak wordt vaak gebruik gemaakt van het begrip ‘nodeloos grievend’. Uitingen die aangemerkt worden uitsluitend te zijn gedaan om te kwetsen en die niet beogen bij te dragen aan het maatschappelijk debat, zijn door een rechter vaak als onrechtmatig gekwalificeerd. Daarom zou een beroep op de uitingsvrijheid voor de drie extra cartoons “van” Abu Laban voor een Nederlandse rechter hoogstwaarschijnlijk niet succesvol zijn. Zeker de context waarin de beledigende tekeningen specifiek waren gericht tot (tot dan toe?) vreedzame actievoerders tegen de Jyllands Posten-afbeeldingen, zou de kans op juridisch succes voor de moslims vergroten. Tegelijkertijd zou Wilders een verwijt dat de plaatsing van de mildere cartoons nodeloos grievend is, lastiger kunnen pareren dan Jyllands Posten. De krant beoogde immers het fenomeen van de onafbeeldbare Mohammed en de mogelijke zelfcensuur onder “kunstenaars” aan te kaarten, waar Wilders in een al explosieve situatie uitsluitend olie op het vuur gooide zonder enige inhoudelijke toevoeging aan het maatschappelijk debat.

Ik denk overigens niet dat Wilders dan veroordeeld zou worden, maar het geeft de rechter in elk geval de mogelijkheid om de kaders van de uitingsvrijheid duidelijker te maken. Iets soortgelijks gebeurde in de recente zaak over enkele uitspraken van Ayaan Hirsi Ali. De rechter concludeerde dat Hirsi Ali binnen de grenzen van het toelaatbare was gebleven toen zij de profeet met een pedofiel vergeleek, maar voegde toe dat de vrijheid van meningsuiting geen carte blanche is om andermans (religieuze) gevoelens onbeperkt te kwetsen. Dit betreft allemaal Nederlands recht, maar ik denk dat in Denemarken ook soortgelijke juridische aanknopingspunten te vinden zijn.

Alhoewel de uitgangspunten (kritiek versus respect) anders zijn, hoeft de beoordeling van een concreet geval dus niet altijd te verschillen. Laat men zich, voordat er weer nieuwe wetgeving en journalistieke gedragscodes worden bekokstoofd, baseren op deze feiten. De bril van de oververhitte godsdienststrijders is ongeschikt want beslagen (‘fogged up’). Maar ook cultuursuperioriteit die ervan uitgaat dat de (eigen) meningsvrijheid geen enkele beperking kent, vertroebelt de blik. En het zou toch zonde zijn als daardoor de handreiking wordt gemist van de gematigde tegenstemmen die steeds hoorbaarder zijn. Als is vastgesteld dat een beledigende blasfemische uiting zowel onder Westers recht (na weging) als onder Islamitisch recht (per definitie?) onrechtmatig kan zijn, dan neemt dit belemmeringen weg voor meer introspectie in de moslimwereld. Wellicht vinden zij dan op den duur “voor zichzelf” nog eens uit dat kritiek op godsdienst niet op voorhand taboe hoeft te zijn.

 1. 2

  Goed stuk. Plots kunnen een paar tekeningetjes niet maar als een paar tekeningetjes gezien worden en wordt de complete wereldgeschiedenis erbij gesleept. De enigen die zich in de handen wrijven zijn nitwits als Wilders en Abou Jahjah…

 2. 3

  Mooi breed stuk behalve dat ik de term “we zijn een oorlog ingeluist” niet helemaal begrijp. We?..waar is de brand, worden mensen vermoord.heb ik iets gemist?

  In ieder geval houdt ik “mijn” reeksje arabische kranten scherp in de gaten, ben heel benieuwd of er iets van schaamte naar boven komt.

  Het eerder aangehaalde artikel in The Gardian is wedervermelding waard lijkt me. Vond het zelf verhelderend.

  http://www.guardian.co.uk/religion/Story/0,,1702091,00.html

 3. 9

  Ik denk dat Mark doelt op de foto bij het stukje. Overigens wel een mooi staaltje in de cursus hoe leuken we iets op om er wat sterkere reacties op te krijgen. Ik trapte er in ieder geval in. Chapeau!

 4. 10

  @ Bismarck, Ik bedoel ook de foto. De suggestie die Mark met zijn opmerking wekt is volgens mij dat de foto gemanipuleerd is om de emoties verder op te pompen. Maar misschien kan Mark zelf hier uitsluitsel over geven?

 5. 11

  @Bismark: Ik doelde meer op het nochthans eenzijdig wapengekletter. Het pot lood (in vaste vorm;) tegen plundering, brandstichting en moord is nog geen oorlog volgens geldende definities. Beetje muggenziften van mijn kant, dat wel.

 6. 12

  Oke, het is misschien een asymetrische oorlog. Desondanks hoop ik dat je gelijk krijgt en er niet in 1 of andere achterstandswijk een flat in de hens schiet, of dat het hoofdkantoor van de AEL wordt bestormd.

  Maar in Libanon zie ik het zo mis gaan, met een nogal uitgebreide christelijke minderheid en een verleden van elkaar de kop inslaande religies.

 7. 13

  De foto is gesoept. Na de letter TH zijn alle letter veel zwarter en is er transparante vervorming zichtbaar.

  Overigens vind ik de reactie van de Westerse wereld uitermate zwak. Men kan kennelijk nog steeds niet kiezen tussen de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting. Daardoor kan men de hysterische reactie niet veroordelen, louter het geweld dat erbij komt kijken.

  Waar blijven eigenlijk de Nederlandse kranten die de cartoons op papier durven afdrukken?

 8. 14

  Ja, de foto is gesjopt. Wat Bismarck zegt klopft. Althans, ik deed het niet per se om sterkere reacties te krijgen (anders had ik het langer ‘geheimnis gehalten’), maar meer omdat het zo’n mooie paradox bevat.

  @ouwereus: ik snap uw punt, maar er hoeft helemaal geen keuze te worden gemaakt tussen beide vrijheden. Ik kan best begrijpen dat sommigen niet moslims willen beledigen door hun profeet te vereenzelvigen met een zelfmoordterrorist. In de afwijzing van de moordlustige oproepen en economische boycotten zou de ‘westerse wereld’ wel volkomen duidelijk en eenduidig moeten zijn. Dat betekent dus ook dat er onder geen enkele voorwaarde gesproken moet worden over het instellen van een gedragscode tav religieuze beledigingen. Dat zou eenzelfde misplaatste actie zijn als Donner’s oprakeling van het verbod op godslastering na de moord op Van Gogh.

 9. 16

  @mark: ik ben het niet met je eens. Aangezien de grondwet spreekt over vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting, is het in dit geval een probleem. Daarnaast heeft vermoedelijk het begrip voor de verontwaardiging onder de westerse leiders. Donner zal zich wel moeten kunnen inleven sec vanwege zijn eigen religieuze overtuiging. Je zou bijna kunnen spreken van een status aparte van religie. Als iemand honden beledigt, ben ik daar als overtuigt hondenliefhebber niet blij mee, maar… je snapt hem al ;)

 10. 17

  @ouwereus: Maar ik denk dat in dit geval de ‘vrijheid van godsdienst’ niet op die manier in het geding is. Althans, tot dusver is dat in de Westerse wereld volgens mij nooit zo sterk uitgelegd dat dit betekent ‘de vrijheid om niet in je godsdienstige gevoelens beledigd te worden’. Zo’n soort bescherming ligt meer in het verbod op smalende godslastering.

  Maar waar u doelt op de status aparte, komen onze meningen wellicht wel overeen. In het verleden heb ik alhier al eens Donner (indirect) geadviseerd om voor wat betreft de godsdienstige uitingen, de vrijheid van godsdienst geen aparte bescherming te verlenen, maar geheel te laten opgaan in de vrijheid van meningsuiting:

  Momenteel is het zo dat de vrijheid van godsdienst aan gelovigen vergeleken met heidense leeghoofden meer ruimte biedt om te beledigen als zij een beroep kunnen doen op een heilig schrift of een interpretatie daarvan (vgl. de vrijspraken voor kamerlid Leen van Dijke en imam El Moumni). Aan de andere, ontvangende kant zorgen artikel 137c WvSr en het artikel van de smalende godslastering (art. 147) ervoor dat uitingen jegens gelovigen ook sneller strafbaar zijn. De situatie dat gelovigen dus zowel meer beledigingen kunnen uiten als meer bescherming genieten voor inkomende beledigingen is lastig uit te leggen. (..)

  Al met al raad ik je aan de godsdienstvrijheid voor wat betreft de meningsuiting, geheel te laten opgaan in het regime van artikel 7 Grondwet. Dan kan bijvoorbeeld een leraar met (goddelijk) gezag ook extra verantwoordelijkheid dragen voor het effect van zijn uitlatingen, terwijl de hoedanigheid van een columnist meer ruimte kan geven om de gevestigde orde te tarten. Dat in een belangrijk boek kwetsende dingen ten aanzien van vrouwen en homo’s staan, kan de rechter nog steeds in zijn overwegingen betrekken, maar een beroep op een apart grondrecht van godsdienstvrijheid is daarvoor ietwat overdreven.
  https://sargasso.nl/index.php?p=129

 11. 18

  @ouwereus
  “Men kan kennelijk nog steeds niet kiezen tussen de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting.”
  Wat is het verschil dan?

  “Daardoor kan men de hysterische reactie niet veroordelen, louter het geweld dat erbij komt kijken.”
  En gelukkig maar. Want wanneer het westen groepen mensen tegen de vlakte gaat slaan die hun stem laten horen, wonen we in een dictatuur.

  Het is denk ik belangrijker te ontdekken hoe de demonstraties tot stand zijn gekomen. Zoals het stuk van Mark al aangeeft, zitten er blijkbaar leiders achter.
  Daar zal het westen de nadruk op leggen, denk ik. Zijn de demonstranten tot haat en geweld aangezet?

  De meeste moslims zijn vredelievende mensen. Slechts een klein percentage is momenteel in het nieuws. Dat is denk ik wel iets om rekening mee te houden…

 12. 19

  Na het submitten van mn post vroeg ik me af of ik de waarheid wel sprak over “een klein percentage”.
  Dus even snel de berichtgeving van nu.nl erbij gehaald:

  Jakarta: 400
  Bangkok: honderden
  Indonesië: leiders roepen op de excuses van Denemarken te accepteren
  Kabul: meer dan 1000

  Dit lijkt me voor Islamitische landen inderdaad een zeer klein percentage.

 13. 20

  @Thomaz: Zoals Mark aanstip is de bescherming van de belijding van godsdiensten gewaarborgd door de vrijheid van meningsuiting. Ik stel dat in dit geval de vrijheid van meningsuiting in het geding is door religieuze druk van externe factoren; lees de behoorlijke religieus gevoedde reactie vanuit het midden-oosten. Al dan niet geregiseerd. Het conflict ontstaat dat de westerse wereld niet volledig op de bres kan springen voor de vrijheid van meningsuiting omdat men dan voorbij gaat aan de vrijheid van godsdienst.

 14. 21

  In the middle of all the mayhem surrounding the Danish cartoons controversy, a group of Arab and Muslim youth have set up this website to express their honest opinion, as a small attempt to show the world that the images shown of Arab and Muslim anger around the world are not representative of the opinions of all Arabs. We whole-heartedly apologize to the people of Denmark, Norway and all the European Union over the actions of a few, and we completely condemn all forms of vandalism and incitement to violence that the Arab and Muslim world have witnessed. We hope that this sad episode will not tarnish the great friendship that our peoples have fostered over decades.

 15. 22

  Een andere kijk op de ontstaansgeschiedenis van deze zaak via Juan Cole

  http://www.juancole.com/2006/02/fact-file-on-reaction-to-danish.html

  De vertaler van het gelinkte “ophits” document veroorlooft zich wel erg veel vrijheden in zijn commentaar.

  Uit het stukje lijkt het er meer op dat de toegevoegde zaken voortkwamen uit emails. Een ieder die wel eens grappen en grollen van bekenden krijgt gemailt weet waarschijnlijk dat daar heel wat dubieus spul tussen zit, en dat die niet netjes worden voorzien van auteur.

  Slechts een hypothese, maar met een iets hogere mate van waarschijnlijkheid.

  De opvatting van het gelinke counterterrorism blog dat de toegevoegde afbeeldingen “completely fabricated” zouden zijn wordt ook op geen enkele wijze onderbouwd.

  Geeft mij weinig vertrouwen in het verhaal over Laban van Mark in deze post.

 16. 23

  @Luc: Ik neem de conclusie van Counter Terrorism (“completely fabricated”) niet over, maar alleen het neutralere ‘toegestuurd’ uit de vertaling. Blijkt uit het verhaal van Juan Cole dat deze extra afbeeldingen wel in een ‘officiele’ krant zijn afgedrukt?

 17. 24

  @Ouwereus
  Toch denk ik dat je ook goed moet kijken naar culturele verschillen. De rouwperiode is in die landen bijvoorbeeld al veel uitbundiger. Dat kennen wij hier als nuchtere Hollanders helemaal niet.
  En ik vraag me dus af of de uitbundige reactie direct een “behoorlijke religieus gevoedde reactie” betreft.

 18. 25

  Mark, wordt het ergens duidelijk waar die drie cartoons vandaan zijn gekomen? Het zou een ander licht op de zaak gooien als deze drie cartoons door de Jyllands-posten voor publicatie geweigerd waren. Dat zou aantonen dat de krant niet klakkeloos alles plaatst wat beledigend kan zijn. Het zou ook verhelderend zijn als zou blijken dat de cartoons door moslims zelf gefabriceerd waren om hun zaak kracht bij te zetten.

  Voor mij blijft het nog de steeds vraag wat Jyllands-posten heeft bewogen om de cartoons te plaatsen. In de site van Juan Cole (Luc’s link) lees ik:
  “FBIS Analysis Oct 05: Danish Media Back Publication of Cartoons of Mohammad
  For assistance with multimedia elements, contact FBIS at 1-800-205-8615 Correction: correcting formatting
  Denmark — FBIS Analysis
  Wednesday, October 26, 2005

  . . . The media reported on 16 September that a Danish author was unable to find an illustrator for her book on the Prophet Muhammad, since Islam forbids pictorial representations of the prophet and illustrators were afraid of a Muslim backlash.

  Was dit de tekst die Jyllands-posten bewogen heeft om 40 caroonisten uit te nodigen? Heeft Jyllands-posten ooit contact opgenomen met Kare Bluitgen (de kinderboekenschrijver) om te verifiëren of die verklaring wel juist was?
  Er worden tdaarin wee redenen opgegeven waarom Kare Bluitgen geen illustrator kon vinden. De eerste reden (een islamiet maakt geen afbeeldingen van zijn profeet) lijkt me een geen reden voor opwinding of actie.
  De tweede reden (angst voor represailles) is vanzelfsprekend wel ernstig. Maar lag dat werkelijk ten grondslag aan het probleem geen illustrator te vinden? Voor zover ik weet had Kare Bluitgen slechts drie afwijzingen gekregen. Dat lijkt me een te laag aantal om welke conclusie dan ook te trekken.
  Om tot de bodem van deze zaak te gaan zou het zeer nuttig zijn als Kare Bluitgen zelf eens een keer aan het woord kwam. Misschien wordt dan duidelijk of er niet al veel eerder sprake was van een hoax.

 19. 26

  Wat ik zo jammer vindt, is dat ook dit weer een uiting lijkt van een steeds nijpender probleem. De tegenstelling tussen moslims aan de ene kant en de ‘Westersen’ aan de andere kant. De kloof ertussen wordt steeds breder en dieper, omdat er steeds meer vuurtjes worden opgestookt door mensen die graag zien dat iedereen angst heeft voor een ander. En omdat de tegenstelling steeds meer wordt uitgebuit, worden de uitingen steeds heftiger.

  Maar ja, zijn er wel zoveel tegenstellingen? En dan bedoel ik echte, onoverkomelijke tegenstellingen. Ik denk van niet. Er zijn voldoende voorbeelden te bedenken van verschillende groeperingen, bijvoorbeeld moslims en christenen, die jarenlang vreedzaam naast en met elkaar wonen. Daar waar dat op een bepaald moment niet meer goed ging, was er sprake van opruiing, waarbij de weinige onderlinge verschillen werden uitvergroot en uitgebuit. Als we daar nou een mee ophielden…

 20. 27

  @arieT
  Ik ben het met je eens. Op dit moment is er een strijd tussen extremen gaande, waar zelfs gematigden zo nu en dan in worden meegezogen. Uiteindelijk zal wel blijken, dat de extremisten aan beide zijden hun hand overspeeld hebben.

 21. 29

  De El Tawheed-moskee heeft inmiddels aangifte gedaan tegen Wilders (vgl. eind 7e begin 8e alinea van de pots). Dat is uitermate beschaafd.

  Ondertussen blijkt steeds meer dat de cartoonoorlog een vette hoax is om de hond mee te slaan. Opgehitst door de bovenhengestelden is er een zooitje bloeddorstigen die toevallig onder het mom van cartoons nu de boer op gaan. Ze steken in Jordanie vlaggen van Denemarken, Israel en VS in de fik. Want Israel en de VS zijn ook typisch cartoonlanden…..

 22. 30

  @mark: Uit niets (vziw) blijkt dat ze ooit gepubliceerd zijn. Maar om daar nu allerhande conclusies uit te gaan trekken. Wat maakt het uit of ze voor of na de publicaties in de krant zijn gemaakt?

  Uit het vertaalde tekstje van Laban blijkt dat er

  – er 30 andere voorbeelden bijzaten

  – Een andere krant was die soortgelijke cartoons heeft geplaats.

  En “Muslims in this period received, and especially those who participated in protest of the printing of the drawings, different letter which in subject differed between threads and degeneration of Islam itself through attack on the Koran, as the claimed that it was invented, and they repeated the attacks on the prophet (PUBH) by sending animated pictures which was much more offending, and which can only come from a deep hatred to Islam itself as a religion”

  Toegezonden animated pictures? Email?

  Dus de man zegt in feite zelf al dat ze niet allemaal in de krant gepubliceerd zijn.

  Maar het lijkt me toch echt wel een redelijk argument dat deze dingen bijdragen aan het gevoel van een anti-Moslim stemming.

  Dat verder zijn argumenten voor veel mensen weinig hout snijden, maakt dan niet veel meer uit, omdat voor sommigen ze blijkbaar wel indruk maken.

 23. 31

  Ja hoor, timing; Nederland gaat naar Afghanistan en acuut breekt de wereldwijde al dan niet geregisseerde pleuris uit.

  Leg de bodybags maar klaar jongens. En de ‘headbags’ ook.

 24. 34

  Vanuit het perspectief van twee jordaanse bloggers.

  “Well, I know some people are calling for freedom of speech, but those people should know that the rage is not about freedom of speech, it’s about intention.”
  [color=red]Wael Atili[/color]
  ———————————————————————————-
  Ethan Zuckerman was in Qatar when this whole cartoon war broke out. He recounts his interactions with Arab editors and reporters at Al Jazeera that illustrates the challenges of seeing eye to eye on such issue. Here is one enlightened global citizen’s view on the matter:
  searching for “danish cartoons on Technorati reveals a wealth of hatred and ignorance from Western bloggers that’s extremely disappointing… though not as disappointing as the fact that peaceful boycotts and protests in the Middle East are now being overshadowed by senseless violence.
  I’m not surprised that (most of the) bloggers I read in the Middle East are looking for solutions, not screaming in anger. Many people blogging the Middle East are explicitly trying to build bridges with the rest of the world and increase understanding around cultural, religious and language gaps – this situation is one to be overcome for these bridge bloggers.
  Read the whole post [color=red]here[/color]

 25. 35

  Ik vind hem wel fraai, maar ook droevig. Het “hart van de haatzaaierij” (Al Jazeera) volgens Dubya, is teleurgesteld in de primitieve reacties op nog primitievere reacties.

 26. 36

  Vrijheid van meningsuiting. Was het daar niet om begonnen bij Jyllands-Posten?

  In April 2003, Danish illustrator Christoffer Zieler submitted a series of unsolicited cartoons dealing with the resurrection of Christ to Jyllands-Posten.

  He received an email from the paper’s Sunday editor, Jens Kaiser, which said: “I don’t think Jyllands-Posten’s readers will enjoy the drawings. As a matter of fact, I think that they will provoke an outcry. Therefore, I will not use them.†

  http://newsfeed.tcm.ie/irishexaminer/story.asp?j=641002766530&p=64yxxz767345&n=641002767416

 27. 38

  Nu wordt mohammed “misbruikt” volgens de moslims, maar waren de protestkreten toen mohammed gebruikt werd om vliegtuigen op gebouwen te laten knallen??
  Hoezo achterlijk geloof??????