Bye bye softwarepatenten

De kogel is definitief door de kerk. Het Europees Parlement heeft en masse tegen de richtlijn voor softwarepatenten gestemd. Hoewel de Europese Commissie en Raad hun uiterste best hebben gedaan om de patentwet via slinkse constructies geaccepteerd te krijgen, heeft het Parlement gewonnen.
De Europese Commissie kan nu een nieuwe richtlijn indienen, maar volgens waarnemers is die kans uiterst gering.

  1. 7

    Weet iemand waar nu eigenlijk tegen is gestemd? Ik hoorde iets van minachting van amerikanen ivm. die softwarepatenten. Nu weet ik niet of dat over het voorstel zelf ging, of over het afschieten ervan,m aar het maakt me wel nieuwsgierig…