1. 2

    @larie: je bedoelt de jongens van de Wit? Het is een afweging die je maakt: of je privatiseert ondernemingen op basis van transparante en internationaal gehanteerde standaarden en je verliest sociale en politieke resources, OF je nationaliseert de resources ten behoeve van sociale en politieke vraagstukken ten koste van efficiency. Jij kiest blijkbaar voor het eerste, waarbij doordat je in dat geval afhankelijk wordt van de internationale kapitaalmarkt en westerse know-how veelal afhankelijk wordt van Amerikaanse belangen. Ik zie het voordeel wel van verlies aan productie efficiency.