Boek moskee slechts topje ijsberg

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Vers van de pers! Zojuist is ontdekt dat het boek waaruit dominee Ter Linden afgelopen zaterdag zo slaapverwekkend & langdradig voorlas in de Oude Kerk, ten overstaan van de voltallige koninklijke familie en diverse hooggeplaatste personen, eveneens uiterst homo-onvriendelijke passages blijkt te bevatten (bijvoorbeeld Leviticus 20:18). Dit boek, de zogeheten bijbel, wordt in diverse christelijke kiosken te koop aangeboden. Naast passages die uiterst discriminerend zijn jegens homo’s worden in het boek diverse laakbare praktijken aangemoedigd, of op z’n minst beschreven alsof het allemaal heel normaal is, zoals incest, het levend offeren van dieren, het doodslaan van familieleden, het stenigen van overspelige vrouwen, het kruisigen van joden en nog veel meer.

Verder blijken er in de stad synagoges te zijn, waarvan de rabbijnen openlijk het misdadige regime van Sharon steunen, die Israëlische premier die alle resoluties van de Verenigde Naties aan zijn laars lapt, hem onwelgevallige politieke en geestelijke leiders vanuit helikopters laat executeren (waarbij altijd ook een paar onschuldige omstanders of voorbijgangers in stukken worden gereten), en gebieden buiten de landsgrenzen onrechtmatig bezet houdt.

Laatste bericht: bij nader inzien bleek de ophef rond het boek van de moskee overdreven te zijn. Er staat wel in dat homo’s van het dak moeten worden gegooid, maar nu blijkt dat het boek reeds geschreven is in de 13e eeuw. Er waren toen nog geen flatgebouwen (want dat was het beeld dat iedereen kreeg: mensen die a la Herman Brood van het Hilton werden gekieperd), integendeel, het hoogste gebouw in die tijd was een lemen hut van 1,75 hoog. De mensen waren toen nog veel kleiner dan nu, zeker daar in die streken. De in het boek aanbevolen methode, om homosuelen van het dak te gooien, blijkt dus geen moordaanslag, maar een onschuldig plagerijtje te zijn. Aangezien homo’s altijd echte grapjassen zijn (denk aan André van Duin, Albert Mol, Carlo Boszhard, Joop Braakhekke, Gerard Joling, Caprio, Gordon en ga zo maar door) konden ze ook in die tijd zo’n geintje best waarderen.

0

Reacties (56)

#1 Jacobine

Reactie eerste alinea, twee woorden:

NIEUWE TESTAMENT

Reactie tweede alinea, één woord:

OORLOG

Reactie derde alinea, zes woorden:

Bosboom, je maakt me zo MOE

 • Volgende discussie
#2 Ars

Over christenen gesproken

Bron: NRC Handelsblad 24 april 2004/The Guardian

‘Christelijke fundamentalisten motor achter Bush’s Israel-politiek’

Volgens de ‘Rampspoed-index’ is de eindstrijd tussen G’d en het Kwaad
nabij, gelooft 15 procent van de Amerikaanse kiezers. George Monbiot,
colummist van de Guardian, legt uit waarom Bush niet om de ‘fundi’s
heen kan.

Om te begrijpen wat er in het Midden-Oosten gebeurt moet je eerst
snappen wat er in Texas aan de hand is. En daarom moet je eerst lezen
wat er in de resoluties staat die vorige maand op de conventies van
de Republikeinse Partij zijn aangenomen. Kijk bijvoorbeeld naar de
besluiten die in Harris County, waarin het grootste deel van Houston
ligt, werden aangenomen.

De afgevaardigen begonnen met instemmend knikken bij een paar
onomstreden onderwerpen: homosexualiteit is in strijd met G’ds wil,
elke poging om de produktie, de eigendom, de registratie of het
toezicht op het bezit van vuurwapens aan banden te leggen moet worden
afgewezen, inkomstenbelasting moet worden afgeschaft en immigranten
moeten met elektrische hekken buiten worden gehouden.

Daarna bogen ze zich over de echte kwestie: de ontwikkelingen in een
klein land elfduizend kilometer van hun vandaan. En vanaf dat moment
begon, volgens een aanwezige, het schreeuwen en bijna handgemeen. Ik
weet niet wat er in de oorspronkelijke motie stond, maar die werd
klaarblijkelijk aanzienlijk afgezwakt als gevolg van de
schreeuwpartij. In de motie die werd aangenomen staat dat Israel een
onverdeeld recht heeft op Jeruzalem en de Westoever, dat Arabische
landen geprest moeten worden om Palestijnse vluchtelingen te
absorberen, en dat Israel alles moet doen in de strijd tegen het
terrosime.

Maar waarom zou dit alles van belang zijn voor inwoners van een staat
die zelden blijk geeft van interesse in buitenlandse onderwerpen. De
verklaring begint me langzaam duidelijk te worden, maar het kost me
moeite die ernstig te nemen. In de VS zijn enkele miljoenen mensen
gezwicht voor een opmerkelijk waanidee.

In de negentiende eeuw knutselden twee dominees uit enkele
bijbelteksten een vrijwel samenhangend verhaal: Jezus zal op aarde
terigkeren als aan een aantal voorwaarden is voldaan.
De eerste is de vestigin van de staat Israel. De tweede heeft
betrekking op de verovering door Israel van de rest van het bijbelse
land (het grootste deel van het Midden-Oosten), en herbouw van de
Derde Tempel op de plaats waar nu de rotskopelmoskee en de al-Aqsa
moskee staan. De legioenen van de antichrist zullen dan tegen Israel
optrekken en uiteindelijk verslagen worden in de vallei Armageddon.
De joden zullen zich verbranden of zich tot het christendom bekeren,
en de Messias zal op aarde terugkeren.

Wat het verhaal zo aantrekkelijk maakt voor christelijke
fundamentalisten is dat alle ware gelovigen (dus degenen die geloven
wat zij geloven) vóór de grote slag begint ten hemel zullen worden
opgenomen tijdens de zogenaamde Vervoering. Niet alleen zitten de
uitverkorenen aan de rechterhand van G’d, maar zij krijgen de
gelegenheid om op de eerste rang te zien hoe hun politieke
tegenstanders en religieuze opponenten op gruwelijke wijze aan hun
einde komen tijdens de zeven jaar van Rampspoed die volgen.

De ware gelovigen proberen nu te bewerkstelligen dat dit gebeurt. Dit
betekent dat er confrontaties worden gezocht bij de plaats waar eens
de tempel stond (in 2000 werden drie Amerikaanse christenen
gedeponeerd die probeerden de moskeën op te blazen), financiële steun
wordt gegeven aan joodse nederzettingen in de bezette gebieden, er
steeds meer Amerikaanse steun wordt geëist voor Israel, en wordt
geprobeerd een financiële slag uit te lokken met de Islamitische
wereld/de as van het kwaad/de VN/de EU/Frankrijk en wie er nog meer
tot de legioenen van de antichrist behoren.

De gelovigen zijn ervan overtuigd dat zij binnenkort voor hun
inspanningen worden beloond.
Door http://www.raptureready.com aan te klikken, kun je er achter komen
wanneeer het zover is. De ongelovigen moeten er nota van nemen dat de
Rampspoed Index nu op 144 staat, één punt onder de kritische grens,
waarna het zwerk bedekt zal worden door ten hemel varende gelovigen.

We kunnen ons vrolijk maken over deze mensen, maar we kunnen niet om
ze heen. Dat hun geloof volkomen geschift is, betekent niet dat we ze
kunnen negeren. Amerikaanse opiniepeilers denken dat 15 – 18 procent
van de Amerikaanse kiezers tot kerkgenootschappen of bewegingen
behoren die deze opvattingen onderschrijven. Een onderzoek uit 1999
suggereerde dat 33 procent van de Republiekijnen hiertoe behoort. De
mensen die in deze ideeen geloven zijn niet lauw in hun geloof; het
is voor hen een kwestie van eeuwig leven en dood. En onder hen
bevinden zich de machtigste mensen van de VS.

John Ashcroft, de procureur-generaal, gelooft er in, net als enkele
senatoren en de leider van de meerderheid in het Huis, Tom De-Lay.
Dus het gaat over een belangrijke groep kiezers – die staat voor de
harde kern van Bush-kiezers- in het machtigste land ter wereld en die
actief bezig is een nieuwe wereldoorlog uit te lokken. De leden
beschouwen de invasie van Irak als een opwarmertje, want zoals
Openbaringen (9:14-15) zegt, zullen vier engelen diue in de Eufraat
worden vastgehouden worden ontketend om eenderde van de mensheid af
te maken.

Zij rammelen aan de deuren van het Witte Huis als ze twijfelen aan de
steun voor Israel: toen Bush aan Ariel Sharon in 2002 vroeg zijn
tanks uit Jenin terug te trekken, ontving hij honderduizend woedende
emails van christelijke fundamentalisten, en deed er verder het
zwijgen toe.
De elctorale rekensom gaat als volgt. Regeringen staan of vallen met
binnenlandse kwesties. Voor 85 procent van de kiezers is het Midden
Oosten ver weg, en dus van weinig belang als ze gaan stemmen. Voor 15
procent is het Midden-Oosten juist een binnenlandse aangelegenheid,
een persoonlijke zaak: als de president het conflict niet flink
opstookt, dan komt de harde kern van zijn kiezers niet naast G’D te
zitten.

Bush dreigt dus minder stemmen te verliezen als hij Israel’s agressie
aanmoedigt dan wannneer hij die intoomt. Bush zou wel gek zijn als
hij niet naar deze kiezers luisterde.
En gek als hij dat wel deed.

Bron: NRC Handelsblad 24 april 2004/The Guardian

Zie ook de website van George Monbiot

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Mo

Click the link. Buy the book. Read it.

http://classes.colgate.edu/osafi/progressive_muslims.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 hexx

@bosboom: ook al heeft u de eigenaardige gewoonte rond te hangen met namaaknegers, u weet hier toch maar weer mooi even door te dringen tot de kern van de zaak. en daarmee stelt u heel wat mensen enorm op hun gemak, waarvoor hulde.

@jacobine: niet om te flamen ofzo maar wat kunt u zeuren, zeg! zo erg is het toch niet om gepasseerd te worden bij de dutch bloggies? volgend jaar is er weer een kans, hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Dreknek

Een bloggie is voor imbecielen. Alleen de naam van de ‘award’ bevestigt dat al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jacobine

‘Zeuren’? Excuse me?! Ik geef gewoon een inhoudelijk reactie, hexx, zou u ook eens moeten doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Grobbo

“Ik draag mijn award op aan mijn ouders en aan god”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Praetoriaan

Jacobine: de huiszeurdoos van Sargasso ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Aliëtte
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 hexx

@jacobine: de inhoud van uw schamel excuus voor een betoog samenvatten als ‘zeuren’ is niet alleen erg inhoudelijk, maar ook nog eens erg goed geschreven.

@dreknek: het is dan ook een godswonder dat mensen zich voor zoiets nomineren, vindt u ook niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 MMaas

@Jacobine: Nieuwe Testament, Romeinen 1:27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die [daartoe] behoorde, in zichzelven ontvangende.

Als we het toch over het gebruik van vrouwen hebben, dit zei Luther: If they [women] become tired or even die, that does not matter. Let them die in childbirth, that’s why they are there.
Maar dan in het Duits natuurlijk. Of Latijn, kan ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 hexx

allemachtig, mmaas, u weet beangstigend goed hoe u mensen de mond moet snoeren. respect, hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 mark

http://www.nd.nl/newsite/artikel.asp?id=36709
” In verscheidene media werd ook de Bijbel bij de discussie over het moslimboek betrokken. Ook daar staan immers soms gruwelijke teksten in, oordeelden journalisten. Balkenende liet vrijdag al weten dat hij toch grote verschillen ziet. ,,Er is een verschil tussen wat er staat en de conclusies die eraan worden verbonden.”

Aha, het gaat om de conseclusies! De Turkse man die zijn verkrachtte tienerdochter doodde om de eer te redden (http://www.nu.nl/news.jsp?n=315546&c=13) heeft, nog even los beschouwd van welk boek dan ook, de verkeerde conclusies getrokken. Aangezien onze regering in die conclusies wel reden ziet om boeken die daar aanleiding voor geven te verbieden (en daar evt. de wet voor te willen wijzigen), moeten wij dus inventariseren welke geschriften tot gevaarlijke conclusies aanleiding kunnen geven. Aldus stel ik voor dat de bijbel en de koran niet meer mogen worden gelezen door traditioneel ingestelde mannelijke gezinshoofden met een verknipte kijk op seksualiteit (daar gaat de belangrijkste doelgroep?). Om dat te realiseren moet iedere inwoner van Nederland een test ondergaan om een bijbelbewijs (of Koranoorkonde) te halen dmv het beantwoorden van een rij vragen, het zonder agressief afgrijzen kijken naar een aflevering van Only Joling en lezen van een jaargang Opzij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Sopho

nou nou, het misdadige beleid van Sharon..wel een beetje overtrokken en kortzichtig hoor. Maar goed ja, de christelijke traditie is ook niet verschoond van dergelijke excessen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 caprio

Bovendien in mijn eerdere post al vermeld: het boek dat zoveel ophef veroorzaakte tav de El Tawheed moskee is gewoon in de Openbare Bibliotheek te verkrijgen, in elke boekhandel en is veeleer een historisch document. Het boek wordt niet openlijk gepromoot door de Stichting maar was op een open dag aldaar door een ‘onbekende’ gekocht.

De hele heisa en gang van zaken (en langs de kantlijn de ondertoon van Bosboom) storen me daarom. De gang van zaken: er zijn geen strafrechtelijk vervolgbare feiten gepleegd, de LPF en andere pedo-fascisten veroorzaken een persrel en hitsen de publieke opinie op, vervolgens vergadert de politiek, waar ze mogelijk besluiten tot aanpassing van het strafrecht (mogelijk het verder verbieden van historische boeken?), en SOI daar zijn we dan waar we wezen willen, in retro apsect en met terugwerkende kracht hebben de rechtse debielen gelijk: de moskee pleegde een strafbaar feit.

Ik maak me wel zorgen om de moskee op andere terreinen, nl. de banden met terroristische groepen en individuen in het verleden, en mogelijke banden nu.

Op een ander gebied maak ik me ook zorgen: huiselijk geweld in de brede zin, dus ook door de nette witte burgers, maar in de hoedanigheid van huiselijk geweld maakt niemand zich druk, alleen als het gaat om Moslims die hun vrouwen slaan. Als dat het probleem is, moet je het strafrecht op DIT gebied aanscherpen: zwaardere straffen voor huiselijk geweld, sexueel geweld, meer blijf-van-mijn-lijf huizen, pro-actievere opstelling politie, meer begeleiding, meer informatie op scholen.

Zie ook mijn link naar de film ‘Inch’allah Dimanche’.

Om Sharon er in dit geval bij te halen, toont weer eens de sentimentele redeneer trend van Bosboom. Beetje vergezocht in dit kader, evenals de referentie aan de Bijbel erg ongeloofwardig is. Wat wel geloofwaardig is, is de HUIDIGE situatie in streng christelijke kringen, bijvoorbeeld politieke partijtjes die al jaren vrouwen en homo’s discrimineren en gewoon in de tweede kamer zitten met 5-6 zetels (vertegenwoordigen dus ongeveer 500.000-600.000 Nederlanders, 3% vd bevolking)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 hexx

@sopho: daar ben ik het helemaal mee eens, die sharon is inderdaad enorm kortzichtig en overtrokken. het is maar goed dat hij er zijn mensen voor heeft, anders eindigde hij nog als zelfmoordterrorist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Sopho

@hexx…sorry je begrijpt me verkeerd, ik doelde op die uitspraak van meneer Bosboom. Niet dat ik het eens ben met Sharon maar dat het nou z’n beleid zo misdadig is….dat vind ik nogal kortzichtig en overtrokken om dat zo te stellen. Daarvoor zijn wij in nederland o.a. een beetje teveel op de mevrouw duissenberg toer…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 hexx

@sopho: het hangt er een beetje vanaf of je schijt hebben aan vn-resoluties misdadig vindt, denk ik. en verder wil het gedrag van de één afkeuren nog niet automagisch zeggen dat je het met de ander eens bent.

zo vind ik persoonlijk die arafat net zo’n nare man als sharon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Sopho

prettige personen zijn het sowieso naar mijn gevoel niet. Misdadig…ach het is oorlog…in een oorlog is denk ik alles misdadig….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 caprio

Bosboom is een amateur in de meest zielige redeneer trends: het ’topje van de ijsberg’ argument, het ‘hellende vlak’ argument, het ‘dweilen met de kraan open’ argument, het cynische ‘je hebt helemaal gelijk hoor, en ik heb ongelijk, jaja’ argument. Bosboom moet eens kritisch naar zijn bijdrages kijken, en kaf van het koren scheiden, dat maakt m stuk sympathieker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 mark
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 phonkee

het hoogste gebouw in die tijd was een lemen hut van 1,75 hoog.

De Toren van Babel en de Tempel van David waren vast een stuk hoger dan die 1,75 m.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 caprio

De Portugese Synagoge in Amsterdam, de Esnoga is gebouwd naar voorbeeld van de Tempel van Solomon, om een idee te geven, hoewel er wetenschappelijk veel over te zeggen valt natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 horse

wwww000000ttttt! BOSBOOM WORDT STEEDS BETER! heersend! BOSBOOM! BOSBOOM! BOSBOOM!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Het broertje van horse

Kalm kalm broeder, denk aan je hart.

(w00tw00t)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Lilith

Een boek uit de 13e eeuw, de bijbel, de koran etc … allemaal in deze ‘moderne tijden’ beschikbaar/te koop. Tekenen van de tijd toentertijd. Nix engs aan volgens mij (in de context van de huidige tijd). Maar het wordt wel des te ‘enger’ als mensen bepaalde paragrafen/hoofdstukken als een voor hen bepalende denkwijze gaan zien, daar anders denkende mensen koste wat het kost van willen overtuigen en het geschrevene tot op de letter willen uitvoeren. Homohaat, onderdrukking van vrouwen etc: het heeft altijd al bestaan & het zal ook altijd bestaan. Voortgekomen uit angsten (voor het onbekende) en door het (zichzelf) onthouden van informatie die – schrik niet – je wereldbeeld zomaar zouden kunnen verbreden. En daar schuilt het gevaar in, niet in zo’n boekje uit de 13e eeuw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 gorg

Juist en dat maakt die “walging” van Balkenende des te zieker.

Want ik verdenk hem er van dat hij zijn voeten wil wassen in mijn bloed;

“De rechtvaardige zal zich verblijden, als hij de wraak aanschouwt; hij zal zijn voeten wassen in het bloed des goddelozen.

Psalmen 58/11 “

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 caprio

Wereldbeeld verbreden, he getverderrie Lilith.

Overigens is het niet alleen angst waaruit onderdrukking voortkomt, maar ook pure machtssensatie. Daar kan ik nog wel een psycho-analytisch boekje over open doen, maar ik zal het achterwege laten. Het doet de kwestie echter onrecht door het af te doen, als simpelweg angst. Dat is zoiets als Amerikanen, die geloven dat de rest van de wereld hen haat vanwege jaloezie. Het is simpeler, macht geeft een echte, heuse (erotische) kik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Lilith

Macht is in feite angst (of wordt gevoed door angst, ook al geeft het daarnaast bij sommige individuen ook een ‘erotische’ -side-kick). Het hangt met elkaar samen: iemand die een homo met zijn hoofd naar beneden wil flikkeren, is ergens bang voor (als de wereld grotendeels uit homo’s bestaat, kan een Arabische man in een jurk natuurlijk nooit meer spontaan in het park een dubbeltje oprapen ;-) ). Verlies van eigen macht (over het eigen vertrouwde wereldje waarin degene leeft) en dat wordt extra versterkt door angst voor het onbekende?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 caprio

angst is de negatieve uitdrukking van macht, hoewel in jouw definitie macht de negatieve uitdrukking van angst is. Ik geloof dat macht het diepere sentiment is, angst het gebrek eraan. Ik ben het dus radicaal met je oneens, of betekent dat dat ik bang ben dat je gelijk hebt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Jacobine

@MMaas (en hexx natuurlijk, het schoothondje, die alleen maar reageert op andere reacties met ‘mee eens’ of ‘niet mee eens’ en dat in 500 verschillende bewoordingen, maar eigenlijk zelf nog nooit wat inhoudelijks heeft kunnen produceren):

Romeinen 1.27 is mij bekend. Een passage die volledig in de context van de bijbel en haar geschiedenis moet worden gezien. Daar heeft het Christendom een ontwikkeling voor doorgemaakt en dat is ook het verschil met de islam: binnen het Christendom wordt kritisch naar de eigen bijbel gekeken, erover gediscussieerd en er worden (verlichte) standpunten ingenomen door theologen.

Het Nieuwe Testament predikt liefde en verdraagzaamheid, dat is de leidraad van het Christelijk geloof en overschaduwt alle ‘brute passages’ uit het OT.

Dat er een (kleine) groep Christelijk gelovigen is die het allemaal wat letterlijk neemt, is geheel waar. Maar dat blijft bij een visie en zal nooit ontaarden in een oproep tot geweld oid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 hexx

@jacobine: 500 synoniemen? ik ken maar een woord voor ‘gezeur’, hoor, en dat is ‘gezeur’. rekent u zich dus vooral niet rijk.

en dat nieuwe testament van u is bij elkaar gelogen door paulus, een notoire misogyn. dus met die gepredikte liefde valt het allemaal reuze mee.

ghoddzijdank!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Lilith

@caprio: angst is de negatieve uitdrukking van macht, hoewel in jouw definitie macht de negatieve uitdrukking van angst is.
Ik denk dat ze allebei waar zijn … beangstig ik je nu met mijn antwoord?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Jacobine

hexx, hebt u mij ergens ‘synoniemen’ zien schrijven? Echt een bizarre vorm van dyslectie…

Ik heb het over uw manier van reaguren in het algemeen. Zeer inhoudsloos en vaak totaal overbodig, geen enkele toegevoegde waarde aan de discussie. Alleen maar zeggen dat u het ergens mee eens bent of niet, zonder argumenten. Who cares??

(haha, zie nu dat u zélf een zgn. ‘bloggie’ hebt gewonnen en dan zeggen:

‘@jacobine: niet om te flamen ofzo maar wat kunt u zeuren, zeg! zo erg is het toch niet om gepasseerd te worden bij de dutch bloggies? volgend jaar is er weer een kans, hoor.
28.04.2004 @ 14:18′

Treurig!!)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 hexx

@jacobine: wij gaan een hoop plezier hebben samen. dat zie ik zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Japie

hehe :-) gezellig hier! Hulde voor de stukjes van Bosboom wat mij betreft. Om ook een duit in het zakje te doen: Het gaat volgens mij niet om die oude teksten maar om de lezers. Goedgelovigheid en kadavermetaliteit zijn schering en inslag bij bepaalde bevolkingsgroepen in Nederland. Ik kan me voorstellen dat daarom bepaalde lectuur een grote impact heeft en aan de hand van de wet onwenselijk wordt verklaard. Een groot deel van de posters hier is dat misschien niet met me eens en prefereert het om in hun hun interrectuele toren de VN te lezen ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Japie

Oh, nog ff politiek liberaal correct een toevoeging: van mij mogen ze alles publiceren en denk ook dat er betere manieren zijn om extreem gespuis aan te pakken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 caprio

@Japie: bedoel je met extreem gespuis rechtse pedo-populisten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 caprio

@Japie: erg grappig dat je tussen de regels door op Moslims lijkt te doelen, terwijl het juist voor de LPF-zielepietjes geldt dat ze goedgelovige sukkels zijn die achter een populist aanhollen, en massaal weglopen als het gezicht een gat in zijn kop blijkt te hebben.

Volgens de politie:
“In landelijk onderzoek geeft ongeveer 45% van de volwassenen aan ooit in zijn of haar leven slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld.”

Ga me niet vertellen dat er 45% moslims in Nederland wonen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 caprio

De cijfers van 2002 zijn hier te vinden:
Huiselijk Geweld 2002

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 caprio

Met bijvoorbeeld 10% moslims (ken de cijfers even niet), betekent dit dat 75% van het huiselijk geweld door niet-Moslims wordt gepleegd: dat wil zeggen blanke mannen zoals Bosboom en Japie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Praetoriaan

”Daar heeft het Christendom een ontwikkeling voor doorgemaakt en dat is ook het verschil met de islam: binnen het Christendom wordt kritisch naar de eigen bijbel gekeken, erover gediscussieerd en er worden (verlichte) standpunten ingenomen door theologen.

Daar raakt Jacobine nou precies de kern. Feit is gewoon dat de islam nog een inhaalslag te maken heeft.

Waar ik mij aan stoor is het ondertoontje in het geschrevene. De vergelijking van Bosboom schiet dan ook elk doel voorbij en is naar mijn mening geschreven uit een anti-religie standpunt en zeker niet om een normale discussie op te starten…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Grobbo

De Islam is ongeveer 600 jaar later dan het christendom begonnen, dus het is logisch dat ze nog niet zo ‘verlicht’ zijn als de christenen…

Het enige echt noemenswaardige liberale aan het christendom is dat ze je niet meer in de fik steken als je een afwijkende mening hebt of niet gelooft. Dat geeft een stukje individuele vrijheid, maar verder hangt men ook nog steeds een ouderwets boek aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 hexx

*zucht*

het is een enorme open deur, nmaar geloof me: ‘het’ christendom, ‘de’ islam, die bestaan gewoon helemaal niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 MMaas

@Jacobine: U heeft gelijk waar het het Nieuwe Testament betreft: er wordt voornamelijk liefde en verdraagzaamheid gepredikt. Hetzelfde geldt overigens voor de Koran. Met name latere teksten, gebaseerd op een van de geloofsboeken, zijn scherper en onverdraagzamer van toon.

Maar het gaat, zoals u terecht opmerkt, vooral om interpretatie. Het is nog niet zo lang geleden dat de Bijbel (en andere geschriften) werden gebruikt door het grootste deel van de Nederlandse bevolking als leidraad voor de omgang met “afwijkend” gedrag, minderheden en vrouwen. Die “verlichte standpunten” van theologen sijpelden niet automatisch door naar de geloofsgemeenschap en lokale dominees of pastoors. In de jaren ’50 en ’60 waren homo’s ook in Nederland paria’s, waarover vanaf de kansel geen positieve dingen werden gezegd. Ook nu zijn er nog geisoleerde groepen naargeestige christenen die de bijbel, en de hierboven genoemde passages uit de Testamenten als Absolute Waarheden zien.

Een gangbare opvatting is tegenwoordig dat wij – als westers christenvolk – het aan de Verlichting te danken hebben dat wij nu zo “liberaal” naar de rol van geloof in de maatschappij kunnen kijken. Het Midden-Oosten leeft derhalve nog in de Middeleeuwen. Daarom zouden moslims niet kunnen begrijpen dat geloof en maatschappij los van elkaar staan.

Niets is echter minder waar. Al in de eerste eeuwen van de Islam, en later in het Ottomaanse Rijk, onstonden er vele verschillende interpretaties van de Koran, waarvan velen een zeer liberale en persoonlijke opvatting van de geschiften uitdroegen. Het Turks-Ottomaanse rijk was weliswaar een op de Islam gebaseerde staat, maar religieuze tolerantie was een belangrijk onderdeel in het grootste deel van het Midden-Oosten.

Het probleem is, naar mijn mening, dat de Islam in die gebieden een samenbindend element voor onderdrukte groepen is geworden. Na een dikke eeuw van kolonisatie en onderdrukking is de Islam een identititeit en een uitweg geworden voor mensen die verder weinig toekomst zien voor zichzelf of hun kinderen. Deze vorm van Islam is een wezenlijk andere dan de traditionele, gematigde vorm. Het is een revolutionaire Islam, met alle dogma’s, onverdraagzaamheid en oproepen tot geweld die daarbij horen.
Maar het is gebaseerd op dezelfde geschriften als alle andere islamitische stromingen. Net als de Bijbel de leidraad is van alle christenen, niet alleen de fundamentalisten.

We maken dus een enorme denkfout om de revolutionaire islam terug te projecten op deze geschriften.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Grobbo

@hexx: ‘het christendom’ of ‘de islam’ slaat op de volledige collectie stromingen, van gematigd tot radicaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 hexx

@grobbo: dat begreep ik al, maar het is me een raadsel hoe er aan een zo breedspectrale collectie stromingen algemene eigenschappen kunnen worden opgehangen. lag het maar zo simpel, dan was de oplossing ook snel gevonden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Grobbo

Omdat als je dat niet doet, je niets hebt om over te praten. Dan zou je elke gelovige afzonderlijk moeten behandelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 ALO

Goedgelovigheid en kadavermetaliteit zijn schering en inslag bij de bevolkingsgroep in Nederland waar Japie uit komt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 caprio

Men gelooft blijkbaar de Joden 2000 jaar beschaafder zijn de Christenen?? Eigenaardige redeneertrend, die doet denken aan de 19e eeuwse liberale positivisten die dachten ook dat er een lineaire lijn opwaarts in de geschiedenis bestond. Laat me u nu gewoon vertellen, dat als de uitkomst van nog 2000 jaar christendom iets is als de staat israel, dan pas ik, dan weer terug naar de natuur, die geluiden hoor ik ook vaak de laatste tijd. Beschaving heeft te maken met welvaart en maatschappelijke structuur, ’the rule of law’ en allerlei verlichte ideeen als tolerantie. Die tolerantie is nu net waar het rechts en de bovenstaande geluiden aan ontbreekt. Dus klop uzelf vooral niet te snel op de borst. Alsof de geschiedenis u bij de geboorte begaaft met 2000 intellectueel christendom! Ha! De westerse beschavijng is grotendeels gebaseerd op Romeins recht en Griekse filosofie, die op haar beurt weer uit Perzie en India komt, inderdaad Iran ja. Laten we ook niet vergeten dat als de ‘achterlijke’ Moslims alle grieken en romeinen niet bewaart hadden in hun bibliotheken, terwijl de christenen elkaar het hoofd insloegen wij nu geen ‘beschaving’ zouden kennen. Een deel van onze beschaving is overigens roofbouw ten koste van diezlfde moslim geweest, dus enige wrevel en wantrouwen van de moor mogen niet vreemd komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Suave

Conclusie: aanzetten tot geweld is van alle tijden, en kan uitstekend door de beugel.

Einde discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Krekel

Er staat wel in dat homo’s van het dak moeten worden gegooid, maar nu blijkt dat het boek reeds geschreven is in de 13e eeuw. Er waren toen nog geen flatgebouwen (want dat was het beeld dat iedereen kreeg: mensen die a la Herman Brood van het Hilton werden gekieperd), integendeel, het hoogste gebouw in die tijd was een lemen hut van 1,75 hoog.

Het betreffende boek, De Weg van de Moslim, komt niet uit de 13e eeuw, het is geschreven in 1964. Toen waren er al wel redelijk hoge gebouwen, denk aan het Empire State Building (1930)bijvoorbeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Krekel

[url=http://www.google.nl/search?hl=nl&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%22weg+van+de+moslim%22+1964&lr=lang_nl]1964[/url

De Nederlandse vertaling is trouwens pas veel later gekomen, en vergis u niet, het boek is wel bedoeld als gids voor de hedendaagse moslim.

Dat neemt overige nog niet weg dat er tot op de dag vandaag nog geen enkele homo van een flat naar beneden is gegooid in dit verband.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Krekel

url=http://www.google.nl/search?hl=nl&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%22weg+van+de+moslim%22+1964&lr=lang_nl]1964[/url]

De Nederlandse vertaling is trouwens pas veel later gekomen, en vergis u niet, het boek is weldegelijk bedoeld als gids voor de hedendaagse moslim.

Dat neemt overigens nog niet weg dat er tot op de dag vandaag nog geen enkele homo van een flat naar beneden is gegooid in dit verband.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Krekel

1964

De Nederlandse vertaling is trouwens pas veel later gekomen, en vergis u niet, het boek is weldegelijk bedoeld als gids voor de hedendaagse moslim.

Dat neemt overigens nog niet weg dat er tot op de dag vandaag nog geen enkele homo van een flat naar beneden is gegooid in dit verband.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie