Bezuinigingen zijn een zegen voor de civil society

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De vraag of er al dan niet bezuinigd moet worden in de publieke sector speelt een rol bij de verkiezingen voor de provinciale staten. Rob van Pagée is medeondertekenaar van het Eigen Krachtmanifest. Hij ziet de aanstaande bezuinigingen juist als een kans. Want de huidige systematiek van hulpverlenen leidt alleen maar tot toenemende bureaucratie.

‘Op basis van het Eigen Krachtmanifest proberen wij een kanteling in gang te zetten. Het gaat om het inzetten van de eigen kracht van burgers in de samenleving. Want eigenlijk zou de overheid moeten vragen aan de burgers: “Zouden jullie als eerste een plan willen maken?”, als er iets aan de hand is. Ze moet de burgers de regie in eigen hand geven. In een Eigen Krachtconferentie krijgt iemand met een probleem steun van de mensen die bij hem of haar horen. En mensen die zich gesteund weten door hun eigen kring zullen minder aanspraak maken op hulp van de overheid. Daardoor wordt een omkering mogelijk en kan er iets anders gebeuren. De deelnemers bestaan uit kennissen en familieleden. Zij vormen zelf de hulpbron. En niemand kent de familie beter dan zij zelf. Na lang praten komen ze er altijd uit met elkaar. Dat kan soms lang duren, wel zes of acht uur, of langer. Maar dan komen ze naar buiten met een plan. Het is meestal een lijstje met afspraken waarop staat wie wat doet. Gemiddeld nemen de familie en bekenden tachtig procent voor hun rekening. En wat daar nog aan ontbreekt, kan aangevuld worden met hulp vanuit de publieke sector of overheid. Zo ontstaat samenwerking tussen professionals en de familiegroep.

Hulpverleningsmachinerie
Wat er niet gebeurt, is dat ze dan vragen om een behandelingsplaats in een bosrijke omgeving. Maar dat is wel wat ze geboden wordt als ze een beroep doen op de professionele hulpverlening. Er is in onze zorgzame samenleving een gigantische professionele hulpverleningsmachinerie werkzaam. Maar wie bepaalt wat we nodig hebben? Hulpverleners of de mensen zelf? Dat is de clou. De Eigen Krachtconferentie keert de gangbare werkwijze en de machtsverhoudingen in de zorg om. De aanbodgerichte standaardbenadering van de professionele zorg wordt verlaten en maakt plaats voor een grote kring van mensen aan wie om een plan gevraagd wordt. Mensen die voorheen als oorzaak van problemen werden beschouwd, vormen nu het begin van de oplossing. Zij krijgen zeggenschap en regie over hun eigen situatie.

Wanneer er door een instantie besluiten genomen worden in andermans leven, dan leidt dat vanzelf tot bureaucratie. Want dan moet zo’n besluit onderbouwd worden. Maar als mensen een plan maken en dat met elkaar ondersteunen, dan hoef je dat niet af te vinken op een formuliertje. Als gevolg van de verantwoordingscultuur die ontstaan is zitten hulpverleners nu vaak achter de computer hun werk te doen. Daarin zit die bureaucratie, in die verantwoording. Wat dat betreft is de Eigen Krachtconferentie een probaat middel om de bureaucratie te verminderen. Als je een hulpvraag gaat analyseren, dan ontdek je dat er nooit één probleem is. Er speelt altijd meer. Gemiddeld blijken er vier verschillende probleemvelden getackeld te worden in elke Eigen Krachtconferentie.

Kans voor burgers
De aanstaande bezuinigingen in de publieke sector bieden een kans. Het biedt een  kans voor burgers om de regie over hun leven te behouden. Het effect daarvan is dat burgers ook hulpbronnen meenemen waar professionals meestal geen beschikking over hebben. Want het maakt verschil. Iedereen kan het narekenen. Als vrienden en kennissen je helpen, krijg je nooit een rekening. Zo zou het moeten in een werkelijk zorgzame samenleving. Want professionals gaan weer weg, maar kennissen blijven. Als je oud bent en je kijkt terug op je leven, zeg je nooit: dit was mijn maatschappelijk werker en dat was mijn advocaat. Maar je zegt wel: dat was Ome Piet die kwam toen helpen. Daarom: je moet familie verbinden met problemen.’

Rob van Pagée is bestuurder van de Eigen Kracht Centrale. Dit artikel is eerder verschenen als deel van de rubriek De Kwestie in het maartnummer van TSS – Tijdschrift voor sociale vraagstukken. In deze rubriek krijgt Van Pagée weerwoord van Hans Wijers, van de vakbond AbvaKabo FNV.

Reacties (12)

#1 Henk

Gisteren heb ik me hier nog hard voor gemaakt onder een ander topic. Toen zei ik al: er kan makkelijk bezuinigd worden op de zorg, er moet alleen een cultuuromslag komen. ( ging in eerste instantie eigenlijk over speciaal onderewijs)

wil niet heel zielig gaan doen maar greeg van alles naar mn hoofd geslingerd (dom,rechts, naief etc. etc.)

Nu vraag ik diezelfde mensen: als je het innitiatief hier boven leest wordt je toch blij en gelukkig. Ik wel i.i.g.

In deze tijden zijn mensen voor het over grote deel sterke individuen en daar passen dit soort innitiatieven perfect bij.

 • Volgende discussie
#2 Loupe

Als we als burger alles zelf oplossen, wordt het meteen tijd te stoppen met onvrijwillig de helft van je inkomsten te doneren aan de belastingdienst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Rik

Twee punten;
– Een overheid die een grote bureaucratie optuigt kan zichzelf in de voet schieten als de burger gaat verwachten dat deze alles regelt. Niet alleen zo met hulpverlening maar ook bijv. met veiligheid… een overheid kan het bijvoorbeeld als taak opvatten om alles in de gaten te moeten houden/regelen en dan is ook voor de overheid het einde zoek: wordt niemand blij van
– Op dit moment kan dit misschien economisch wel verantwoord lijken maar als we dergelijke collectieve zorgverzekering (per saldo immers goedkoper dan vrijblijvende zorgverzekering) maar als er geen goed doordachte begrenzing aan wordt gesteld krijgt deze een eigen dynamiek waardoor het land een stevig concurentienadeel kan oplopen (een flink deel van de beroepsbevolking houdt zich immers niet bezig met compitive activiteiten)

Just my 2 abstract cents :-P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Spam

Deze regering ziet bezuinigen als een middel om organisaties efficiënter te maken. Dat werkt natuurlijk voor geen meter. Als je een inefficiënte organisatie een deel van het budget afpakt gaat die organisatie gewoon net zo inefficiënt als voorheen minder doen of gewoon grote verliezen maken.

Het zou beter zijn om eerst aan de efficiëntie te werken en daardoor bezuinigingen te realiseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Henk

Het kan ook zijn dat die bewuste organisaties eens wakker worden en wel efficient gaan werken. Ik geloof dat organisaties (bijna) altijd efficienter en bovendien creatiever gaan werken als de druk opgevoerd wordt. Daarbij komt dat nuttige/belangrijke organisaties toch wel blijven voortbestaan linksom of rechtsom

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 su

Klinkt mij teveel in de oren als Cameron’s Big Society.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bjorn

Goed stuk hoor, daar niet van, maar serieus ‘civil society’…wat is er mis met Nederlands?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 KJ

Wat is ‘een probleem’ ? Is het ‘een probleem’ als mijn kinderen iedere dag naar school moeten ? Of als ik iedere dag drie maaltijden op tafel wil hebben ? Of een dak boven mijn hoofd ? Waar houdt het gewone leven zoals we dat nu kennen op en begint het ‘probleem’ ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Ernest

Allemaal leuk bedacht en ik ben het er deels wel mee eens, maar de bezuinigingen van de regering hebben er weinig mee te maken en werken waarschijnlijk contra-productief. Bezuinigen is minder geld aan iets te besteden, meer niet. Het onderwijs en de zorg zijn er de laatste tientallen jaren immers ook niet op vooruit gegaan ondanks alle smoezen die er om die bezuinigingen heen werden verteld.
Als de regering bezuinigt op die dingen die ik voortaan zelf moet doen of oplossen, mij best, maar: dan wil ik er meer zeggenschap over, dan wil er geld voor hebben, dan wil ik er tijd voor krijgen.
Maar:
– De overheid houdt zeggenschap, of legt het bij andere semi-publieke organisaties. Onder wat voor mom ook (“veiligheid” is tegenwoordig de graag gebruikte smoes).
– De overheid heft nog steeds evenveel belastingen (die verkiezingskreet van de VVD “minder overheid = minder belastingen” is simpel niet waar), dus waar dat geld dan heen gaat, vraag ik me af, en maakt dat ik meer belasting bij andere overheden, hogere tarieven bij semi-publieke organisaties, en hogere accijns, moet betalen, zodat ik mijn eigen hulp nog steeds niet kan betalen
– Ik moet meer werken i.p.v. minder werken om geld over te houden en oudere mensen die mij hadden kunnen helpen worden ook geacht te werken, dus tijd kan ik er ook al niet voor nemen.

Allemaal holle frazen. De politici vertrouwen voor de uitvoering ervan altijd weer op mensen die gewend zijn veel geld uit te geven. Als ze minder konden uitgeven zouden ze dat altijd al moeten doen, domweg omdat het overheidsgeld is, maar dat doen ze dus niet.
Ik geloof pas in oprechte, ideologisch gemotiveerde bezuinigingen als de mensen die ze uitvoeren moeten (de interim-managers) ook duidelijk minder verdienen, als er werkelijk efficiëntie wordt nagestreefd, als er fors wordt gesneden in de vage managerslagen, en als er inderdaad zoiets als 10% minder belasting van mijn inkomen wordt afgenomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Henk

95% eens met wat Ernest hier schrijft. wellicht is het een goed idee dat de coalitie GOED duidelijk maakt dat het tijd is voor een cultuuromslag voor iedereen hier in NL.

Ik heb het gevoel dat ‘we’ hier met z`n alle aan toe zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 D. Rigter

De Nederlandse socioloog P. Thoenes gaf in de jaren zestig de volgende definitie van de verzorgingsstaat. Het ging volgens hem om een maatschappijvorm ‘die gekenmerkt wordt door een op democratische leest geschoeid systeem van overheidszorg, dat zich – bij handhaving van een kapitalistisch productiesysteem – garant stelt voor het collectieve sociale welzijn van haar onderdanen’. Het kan altijd beter met de democratische legitimatie en de kwaliteit van zorg. De Big Society roept echter ook in Engeland de willekeur en de bemoeizorg van de vroegere civil society in herinnering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Harm

Waarom was het vroeger zo gezellig?

Als je langs de kant van de weg kwam te staan met panne, dan stopte er altijd wel iemand om je te helpen. Tegenwoordig niet, want iedereen weet dat de wegenwacht over niet al te lange tijd dat klusje vakkundig komt klaren.

Als we nou eens beginnen om de wegenwacht op te heffen!

 • Vorige discussie