Bericht uit Nieuw-Nederland (17)

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

UPDATE (20051008-1101pm): Grootste Auto-Onderdelen Fabrikant van Amerika ‘Delphi’ (50.000 personeel) failliet!

Dood op Krediet: het Failliet van Amerika (1)

Correspondent AmerikaOp 17 Oktober 2005 wordt in Amerika de hervorming van de Faillisementswet, ’the Bankruptcy Law’ officieel van kracht. De wet moet het vooral moeilijker maken om een persoonlijke liquidatie aan te gaan en heet officieel dan ook ‘Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act (BAPCPA)’. Amerika is berucht vanwege de schulden economie en de spectaculaire bedrijfsfaillissementen van de laatste jaren. Een close-up van de Amerikaanse schulden economie, waarin Sargasso een voorproefje op de Ondergang van het Amerikaanse Imperium neemt.

Introductie
Het meest bekende hoofdstuk uit de Amerikaanse Faillisementswet is het in de volksmond bekende ‘Chapter 11.’ Dit hoofdstuk 11 uit de Bankruptcy Law heeft als belangrijkste oogmerk het herstructureren van op zich levensvatbare bedrijven die door omstandigheden echter niet in staat zijn gebleken te voldoen aan de schuldeisers. In de laatste jaren is men ook buiten Amerika vertrouwd geraakt met de term ‘Chapter 11’ vanwege de spectaculaire faillissementen van multinationals als Enron, Pacific Gas & Electric, Worldcom, Adelphia, MCI, K-Mart, Global Crossing, Mirant, Westpoint Stevens, Trump Hotels and Casinos, Pegasus Satellite Communications, United, TWA en US Airways, Arthur Anderson, QWest en recentelijk nog van Delta en Northwest Airlines. Toch is deze wet slechts 1 hoofdstuk uit een veel omvangrijker Codex.

Geschiedenis
Het Amerikaanse rechtssysteem speelt een veel politiekere en invloedrijkere rol in de maatschappij als het continentaal Europese recht. Dit komt onder andere door de rechtsfilosofische idee over rechtvaardigheid als een maatschappelijke genoegdoening en het jury-systeem, waarin het idee dat verdachten door hun ‘gelijken’ of peers worden berecht centraal staat. Anderzijds komt dit door de manier waarop rechters benoemd worden en de maatschappelijke rol van rechters. En beide voornoemde oorzaken komen voort uit het Angelsaksische systeem van ‘Case Law’ recht, in tegenstelling tot het continentale ‘Burgerlijk Recht’ dat van de Romeinen stamt. In ‘Case Law’ is de belangrijkste bron van recht niet de wetgever, maar ‘redelijkheid’ en ‘precendent’. Het Angelsaksische recht is oorspronkelijk ontstaan uit de precedenten waarin de Engelse koning als hoogste rechter uitspraak deed. Dit heeft als gevolg dat de rechtsprekende macht een veel dynamischer en politiek gevoeligere geschiedenis kent.

Voornaamste is echter dat de belangrijkste spanning binnen het Amerikaanse rechtssysteem veroorzaakt wordt door de vraag of de staten of de federale overheid de bevoegde instantie is om recht te spreken. Volgens de grondwet vallen alle niet explicitet in de grondwet genoemde bevoegdheden toe aan de staten. De rechtsprekende autoriteit ligt in principe dus bij de staten en niet bij de federale overheid of de president. Uitzondering daarop is het buitenlands beleid en de regel dat waar het mogelijke handelsconflicten tussen staten onderling betreft, de autoriteit en rechtsprekende macht een federale taak is. Dat de federale overheid met dat principe in de hand probeert te sjoemelen met de macht van staten blijkt in zaken als het gebruik van illegale drugs en euthenasie.

Het verbod op marihuana bijvoorbeeld kan alleen maar door de federale overheid afgedwongen worden omdat het als illegaal verklaarde drug een effect heeft op de handel tussen staten. Zelfs als die staten onderling marihuana zouden willen legaliseren, zou dat vanwege die redenatie tegengehouden kunnen worden door de federale overheid. Als marihuana echter als medicinale drug zou worden erkend, betekent dat automatisch dat de federale overheid geen bevoegdheid heeft inzake, omdat gezondheidszorg een aangelegengheid van staten is. In de Supreme Court zaak tussen de staat Oregon en de regering Bush van dit moment speelt ook dat principe een centrale rol. De federale overheid probeert de onwetmatigheid van de euthenasie wet uit 1994 in Oregon aan te tonen door te bewijzen dat de gebruikte medicijnen net als Marihuana onder de Controlled Substances Act (CSA) vallen.

The Bankruptcy Law
De ‘Bankruptcy Law’ in de V.S. valt volgens de Amerikaanse Grondwet uit 1787, Artikel 1, sectie 8, clausule 4 onder de authoriteit van het Congres en is daarmee deel van federale wetgeving. Tot 1898 echter bestond er geen samenhangende codex voor faillisementsregelingen. Er bestonden slechts enkele paragrafen ter bescherming van krediteurs tegen onwillende handelslieden. Dat veranderde met de Bankruptcy Act uit 1898 (kortweg betiteld als ’the Act’) en de Bankruptcy Reform Act uit 1978 (kortweg ’the Bankruptcy Code’ genoemd). De belangrijkste hoofdstukken uit die huidige Bankruptcy Law zijn de hoofdstukken 7, 11 en 13, met als bekendste hoofdstuk natuurlijk ‘Chapter 11.’

Het oogmerk van Chapter 7 is simpelweg te liquideren. Als een individu of een bedrijf niet meer in staat wordt geacht om aan zijn financiele verplichtingen te voldoen en geen kans meer heeft om na schuldsanering weer op eigen benen te staan, dan worden al diens eigendommen simpelweg verkocht en de opbrengst verdeeld onder de schuldeisers. Maar de belangrijkste en meest gebruikte hoofdstukken zijn juist hoofdstukken 11 en 13. Beide hoofdstukken hebben als belangrijkste doel om de schuldenaar weer op de been te helpen. Belangrijkste method hiertoe is om de schulden te saneren, de persoonlijke of bedrijfsorganistie te herstructureren om zodoende een gezonde, financieel levensvatbare doorstart te laten maken. Chapter 11 heeft betrekking op de herstructurering van bedrijven, terwijl Chapter 13 betrekking heeft op de individuele huishouding. Als men dus hoort over het faillissement van A of B in Amerika onder Chapter 11, betreft het eigenlijk helemaal geen faillissement, maar veel eerder een herstructurering of reorganisatie ter bescherming van de schuldenaar.

Onder met name Republikeinen in Amerika leefde er echter het argwanende vermoeden dat de huidige ‘Bankruptcy Law’ wel wat al te gemakkelijk en al te gortig werd aangegrepen door personen in financiele moeilijkheden om simpelweg van hun schulden af te komen. En dus, als invulling van zijn verkiezingsbelofte aan de Krediet Industrie van Amerika, tekende Bush op 20 April 2005 de hervorming van de Bankruptcy Law die het moeilijker moet maken voor Amerikanen om van hun schulden af te komen: de ‘Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act (BAPCPA)’. Deze wet zal over anderhalve week van kracht worden, dus heb je nog schulden in Amerika, wees er nog snel bij zoals miljoenen Amerikanen in de laatste paar maanden en laat jezelf failliet verklaren.

Vervolg:

 • De Schuldenlast van Amerika: Financieel Bijprodukt van de Consumptie Economie
 • In Detail: Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act (BAPCPA)
 • Links:

 • Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act (BAPCPA)
 • President Signs Bankruptcy Abuse Prevention, Consumer Protection Act
 • United States Constitution
 • Wikipedia – Controlled Substances Act
 • Wikipedia – Law of the United States
 • Reacties (16)

  #1 Stomed

  Verplichte kost als het gaat om de mentaliteit van de mentaliteit die heerst in de VS;

  Ondergang van een Wereldorde – Karel van Wolferen

  Het feit dat het in de VS zo lang duurt voor er veranderingen kunnen worden doorgevoerd, is het teruggrijpen naar de oude grondwet, die heilig is verklaard. Conservatisme is daar aangeboren het is niet voor niets dat juist het woord liberaal daar een scheldwoord is geworden.

  • Volgende discussie
  #2 Franz

  Maar, kan de VS nu zelf ook niet meer onder Chapter 11 vallen? Ik bedoel, de VS heeft een stuitende hoeveelheid schulden in de vorm van staatsobligaties, die door andere landen zijn gekocht.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #3 Ruud Oost

  Na hun moreel verval (ieder voor zich en god voor ons allen..), begint het financieel verval. Komt wel de vraag: hoe gaan ze reageren als ook hun militaire macht krimpt?
  Dat ze de VN en hun traditionele bondgenoten zijn voorbij gelopen in de laatste oorlog, belooft niet veel goeds in de toekomst.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #4 Sik

  Het heeft waarschijnlijk allemaal met de komst van de Chinezen te maken ;-)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #5 nove

  moeten wij dit weten ? Portie gezond stoicijns negeren die hap..wat hoogmoed vermag, zal diep vallen en de wereld zonder amerika, haar rechtsorde, haar economisch bestel en haar racistische toplaag in bestuur en politiek wordt heel mooi. Waar staat geschreven dat ieder van de aarde valt zodra de usa zich er niet meer mee kan bemoeien.. ? Tis mooi gewees..ieder begiftigd met een denkspier weet dat veel al heel lang heel anders, beter, socialer en menselijker moet en dat de usa de zaken vertraagt met hun arrogante botte atoomdreiging en onverzadigbare consumptiedwang en elke progressie eerst naar zichzelf toerekent of elimineert waarmee de wereldvrede voor elke nieuwe generatie een fatamorgana blijftt.

  Waarom kenden we Drakendoders in onze sagen, mythes, sprookjes en volksverhalen.. schrijf verd. daarover, de kleine verhalen, over de minsten, over de pijn van de romantiek voor mijn part maar spaar me de interne politiek van reublikeins amerika.. laat ze lekker in hun sop gaarkoken, er is meer te doen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #6 Stomed

  http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2005/10_october/06/bush.shtml

  President George W. Bush told Palestinian ministers that God had told him to invade Afghanistan and Iraq – and create a Palestinian State

  sorry moet ff

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #7 Caprio

  @Stomed: toch is dat slimmer dan je denkt. Ik geloof er helemaal niets van dat Bush in God gelooft, maar God is gewoon een politieke tool, zoals elk agendapunt er een is. Diegenen die Amerika het meeste haten, geloven echter diep in God (of Stalin). Het is de kunst om in de politiek mensen te laten geloven dat je allemaal aan die ene zelfde kant staat, terwijl de rest aan de andere kant staat. Wat West-Europeanen van Amerika vinden, betekent niet zoveel in de Amerikaanse politiek. Het zwaartepunt ligt bij Oost-Europa, Midden-Oosten en Azie, inderdaad groeimarkten en in de VS gelooft men nu eenmaal dat West-Europa de zieke man van de 21e eeuw is.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #8 Pelayo

  West-Europa de zieke man van de 21e eeuw

  Prima. Dat moesten er meer denken.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #9 nove

  Van te vlug en teveel in de kortsmogelijke tijd groei je dicht, (schrokken en verslikken)

  verder neemt men risico op

  hartvervetting,(hebzucht) benauwenissen(schuld en oorlog), amechtigheid (expansiedrift ,imperium, feodaliteit, serviliteit) en als men niet oppast krijgt men er maag- darm, lever en nierstoornissen gratis bij of stort men uit blinde paniek dood ter aarde neer.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #10 Stomed

  @Caprio: hmmm, Bush gelooft niet in god? Gedurfde stelling over iemand die (juist) dankzij de conservatieve gristenlobby en hun overvloed aan vrijwilligers aan de macht is gekomen.
  Maar je hebt gelijk, het is allemaal een groot politiek spel, hoewel ik het erg knap vind als hij de Joden en Moslims kan overtuigen van het feit dat ze een en de zelfde god aanbidden en dat hij daarnaast in direct contact met deze god staat en commando’s van hem opvolgd.
  Oost-Europa is inderdaad een goeie mogelijkheid voor het amerikaanse bedrijfsleven, een onderontwikkelende economie en een overwegend positieve houding tegenover de VS (op de paar overgebleven Stalinisten na ;)).

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #11 nove

  Caprio , u zou beter kunnen afstappen van het etiketteren in zwart-wit cliches zwart-wit haat-liefde etc. Me dunkt dat men er alles aandoet om in het buitenland en ver, in alle atmosferen en daarbuiten (want god bestaat volgens heel amerika, nietwaar, en evolutie is voor de dommen) een grotesk vervalst beeld over de liefde van de gemiddelde amerikaan voor het/zijn land op te hangen. Bedoel er zijn ‘born & bread’ vredelievende burgerbewegingen, milieugroepen, vakbonden, vrouwenorganisaties, de buiten parlemenentaire oppositie die ik toch niet onder het hoedje van amerikahaters wens te scharen om in een ruk door mijn haat voor de democratie, enfin, de republikeins oerconservatieve opvatting of versie daarvan, de elitaire vorm van democratie waar pathologische grootheidswaan en megalomane ontembare schier grenzenloze drift, een onbedwingbaar heilig moeten ,een opdracht, behept met een serene missie ieders hart met vreugde vult, te helpen maskeren.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #12 Caprio

  @nove: ik weet niet of ik je volgen kan. Ook die typisch Nederlandse angst om zaken te benoemen/etiketteren vervreemd me, hoe meer etiketten hoe beter. Veel Nederlanders beroepen hun complete edelachtigheid op de zinspreuk: ik denk niet in hokjes. Ha! Grap van de eeuw.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #13 Larie

  eeuw is ook een hokje

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #14 nove

  wel..het zal wel aan amerika liggen maar mijn angst (?) om zaken te benoemen , nee, daar heb ik weinig last van. Ermee belast worden vraagt een zekere scherpte en een soort van lef, dat wel. En iedereen heeft er last van, want het is denken en heeft met formuleren en afwegen en smaak en zelfs moraal en godbeter ethiek enzo van doen.Er zijn voldoende mensen die daar te lui voor zijn en het denken dan maar aan anderen overlaten. Hebben die ook wat te doen zou je zo zeggen maar ik wil helemaal nie voor anderen denken, ik ben dan liever passief.

  Etitket teren is heel anders van aard want dat lijkt me neerkomen om vanuit een bevooroordeelde positie, een vorm van gepriviliseerdheid feitelijk, een immer verdedigend politiek oordeel over anderen te vellen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #15 Caprio

  @nove: in hokjes denken is geen privilege van de heersende klasse, het heeft wel zoals het gehele denken in het algemeen vooral een zelfrechtvaardigende intellectualisering op het oog.

  nog een hokje: passief verzet, ook heel Nederlands, met als bijkomend voordeel een zekere meegaandheid aka tolerantie.

  @larie: ik denk niet in hokjes.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #16 nove

  Ja, caprio, goed caprio, ok caprio, respek,caprio, wat is een intellectueel, caprio, is dat een werkman, een huisdier, een fokkip, wat is dat, een intellectueel, waar leeft die van, caprio, van handel in gedachtengoed, beleggingsopbrengsten of autohandel, van imago, macht over vrouwen, wat is de reden van bestaan, wat is die ‘zelfrechtvaardiging’ en welk belang heeft hij/zij erbij, hoe verklaart hij/zij de non -existente klassen dan omdat het een dom hokje is waartoe zogezegd niemand aan toebehoort.. hoe verklaart het intellect de existentie en de wereld. De wereld heeft geen verklaring ? Is natuur zonder doel, het is zonder te worden, alles is zelfverklarend en woordeloos, zonder boodschap van de intellectueel ? Leeg ?

  • Vorige discussie