Bang voor kinderen

Doodsbang is hij voor sommige kinderen, zegt de nomadische herder in deze korte documentaire van Al-Jazeera. Vooral als ze een afwijking hebben, of zich niet normaal gedragen. Het kind kan behekst zijn. Wat zit er dan nog anders op dan het kind te doden? Of op zijn minst te verstoten?

In grote delen van het West-Afrikaanse Benin heerst nog een sterk geloof in hekserij. Het is de vermoedelijke geboortegrond van voodoo. En hoewel het christendom er voet aan de grond heeft gekregen, blijven zeker in de dorpen oude denkbeelden en gebruiken springlevend.

Een van die gebruiken is het doden van kinderen als ze bezeten worden door een kwade geest. Hoe komt men daar achter? Als het kind op een rare wijze geboren wordt, bijvoorbeeld met het hoofd naar beneden, of met de voeten eerst. Kinderen worden vanaf zeer jongs af aan ook betrokken bij voodoo-rituelen. De priesters kunnen dan zien welk kind een goede of een kwade geest heeft.

De behekste kinderen worden niet door de ouders gedood, maar door een ouderling met een sterke geest. De laatste jaren, schijnt, worden de kinderen meestal niet meer gedood, maar verstoten. In de documentaire komt een aantal verstoten kinderen aan bod. Kleine jochies nog die hulp hebben gekregen van een moedige man of vrouw. Die man of vrouw zijn nu zelf onderwerp van spot en angst.

Opmerkelijk vond ik de reactie van een hoge ambtenaar die verantwoordelijk is voor het uitbannen van de kindermoorden. Ook hij gaat er voetstoots vanuit dat er zoiets bestaat als behekste kinderen. En b.t.w. wat een uitstekende documentaires heeft Al-Jazeera toch.

  1. 1

    Excuses voor mijn onwetendheid aangaande dit soort zaken, maar …

    Als het kind op een rare wijze geboren wordt, bijvoorbeeld met het hoofd naar beneden, of met de voeten eerst.

    Worden reguliere Beninse baby’s overdwars geboren?