All Watched Over By Machines of Loving Grace

Joris Luyendijk schrijft tegenwoordig (vanaf 1 juni) voor de Guardian over wat er zoal gebeurt in het financiële hart van Londen, meldde het NRC afgelopen Maart. Hij zou als een webloggende antropoloog het gedrag van de Indianenstam in kaart brengen die bekendstaat als ‘The City’.

Luyendijk komt meteen met een tip waar de Sargasso-lezers ook van zullen smullen.

In hartje Londen heeft iedereen het nu over het laatste werk van filmmaker Adam Curtis: All Watched Over By Machines of Loving Grace. Daarin laat Curtis zien hoe het idee dat de wereld bestaat uit systemen die zichzelf in balans brengen fuseerde met utopische verwachtingen van wat computer-connectiviteit teweeg zou brengen, en uiteindelijk zijn weerslag had op de voorstelling van een ‘global economy’ en de wenselijkheid van zelfregulerende (financiële) markten.

De documentaire is in twee drie delen van elk een uur, waarvan er inmiddels twee door de BBC zijn uitgezonden; en ik begreep er niet veel van totdat ik deel twee had bekeken, die eigenlijk het grondwerk legt voor het eerste deel.

Vandaar dat ik ze hier even in omgekeerde volgorde neerzet:
 


 

 

Adam Curtis kreeg grote bekendheid met zijn documentaires ‘The Century of the Self‘ (2002), over de invloed van Freud op Public Relations en de wijze waarop bedrijven en politiek de massa trachten te beïnvloeden, en ‘The Power of Nightmares‘ (2004), over de spiegelfunctie van het Neoconservatisme en islamitisch terrorisme.

De titel van het drieluik is ontleend aan een gedicht uit 1967 van Richard Brautigam (1935 – 1984), een Amerikaans schrijver en dichter, waarin de utopie van een toekomstig organisch verband tussen alle dingen, natuur en machine, verwoording vindt:
 

All Watched Over by Machines of Loving Grace

I like to think
(and the sooner the better!)
of a cybernetic meadow
where mammals and computers
live together in mutually
programming harmony
like pure water
touching clear sky.

I like to think
(right now please!)
of a cybernetic forest
filled with pines and electronics
where deer stroll peacefully
past computers
as if they were flowers
with spinning blossoms.

I like to think
(it has to be!)
of a cybernetic ecology
where we are free of our labors
and joined back to nature,
returned to our mammal
brothers and sisters,
and all watched over
by machines of loving grace.

 1. 1

  Alle films van Curtis zijn zeer de moeite waard. Interessant en steevast voorzien van archiefbeelden en clips uit klassieke films om het verhaal te illustreren.

 2. 7

  Ik vond het eerste gedeelte maar een kinderlijke vertoning. Maar Curtis zal het ongetwijfeld goed doen bij alternatief links.

 3. 10

  @8 Tjerk bedoelt zonder het zelf te beseffen dat links intelligenter is.Als je zegt dat het kinderlijk is snap je er de ballen van.Of je hebt het gewoon niet gezien,in ieder geval niet alles.

 4. 11

  Ik heb de twee delen tot nu toe ook gezien, en eerlijk gezegd vond ik de volgorde prima. Maar dat kan er ook aan liggen dat deel 1 zo goed inhaakte op het boek wat ik net aan het lezen ben: van Hans Achterhuis (tegenwoordig ‘Denker des Vaderlands’) De Utopie van de Vrije Markt. De man heeft zowat zijn hele leven gewijd aan het bestuderen van utopieën, ook vanuit de Universiteit Twente, in de tijd dat op die campus internet zijn intrede deed en veel impact had. Eigenlijk hoop ik op een uitzending van deze films op de Nederlandse TV, eventueel omlijst met een gesprek tussen Achterhuis en Curtis. VPRO, doe je ding.

 5. 12

  Een tekening van een kleuter met daarop vliegende schapen en zwemmende auto’s begrijp ik ook niet, ook al komen die schapen en auto’s mij bekend voor. En zo is het net met deze documentaire van Curtis.

 6. 15

  11. Dat zat ik ook te denken. Heb het boek onlangs gelezen: alles is maakbaar (utopie). Maar dat is meer uit zijn boek uit 1998. Misschien dat hij zich daarom een gematigd idealist noemt.

 7. 17

  Zeg prediker, wil je onmiddellijk stoppen om een prominente documentarist als Adam Curtis te associëren met een kwezel als Joris Luyendijk.

 8. 18

  @4 – Ik zit net het interview te lezen en struikel daar over een denkfout: Adam Curtis stelt:

  “What Dawkins says is that we are just machines – our function is just machines whose role is to allow embedded systems to carry on over time. And what these systems are doing is playing mathematical games of strategy against each other, hoping to survive. So we become soft, fleshy machines to carry these codes.

  I think that’s another example of a system that diminishes us. We’ve embraced it quite happily, because it offers us a retreat from trying to change the world.”

  Het lijkt me dat wanneer sommige van die “soft, fleshy machines” proberen om “de wereld te veranderen”, dat dit ook een functie is van het wiskundige spel dat de genen met elkaar spelen.

 9. 19

  Ik heb na het kijken van de in mijn ogen ra-zend interessante 2e aflevering ondertussen wat empirisch (zelf)onderzoek verricht en ben tot wat conclusies gekomen. Ik zou de nietszeggende nikserigheid die daaruit voorkwam graag met u willen delen, mag dat? Fijn dankuwel. *Disclaimer: spreekt niet namens God of enig andere wiskundige halve zool

  Kijk, in de werkelijke wereld zal empirisch gesproken nóóit een situatie kunnen voorkomen die tegelijkertijd wel en niet bestaat (= 0). Door en vanwege het ja mits tenzij, althans: tótdat er een eensluidende verklaring voor de oerknal komt waar b.v. het “antideeltje” bewustzijn mogelijkerwijs een product van is. Ik zet dat onbewust bewust expres tussen aanhalingstekens want je hebt namelijk deeltjes en antideeltjes als ik de wetenschappers moet geloven. En alle nullen en enen in een bit: dáárom is het ons ook niet gegeven een computer te construeren die m.b.v. 0 bytes vanaf een absoluut nulpunt zelfstandig eigenhandig het verloop van de verdere evolutie van het heelal zou kunnen gaan verklaren (volgens stroomschema). Het Niets kan en wil maar niet verklaard worden.

  Laat U dit eerst ff inwerken…

 10. 20

  Ken die? Ga ik verder.

  Toch proberen we desondanks letterlijk alles, tot de meest complexe als klimaat/ ecosystemen aan toe, in gesloten systemen/ schema’s te vatten om aldus doende te trachten de boel te beheersen. En dat lukt potverdimme een tijdje nog best aardig. Tótdat de systemen, zowel binnen als tussen deelsystemen onderling, door schade en schande wijs geworden dermate groot en ingewikkeld worden dat e.e.a. niet meer correleert met de oorspronkelijke aannames vanuit het absolute nulpunt. Tering! Want wat bleek nou: de nullen en enen, U daar, begonnen namelijk allemaal uit hun kadertjes door elkaar heen lopen te huppelen…vanuit het niets! (en wat dat nou was, inderdaad, dat wist nog steeds niemand niet de echte rede daarvoor lijkt terwijl wij hierover met elkaar spraken geheel te ontbreken)…

 11. 22

  Commune ontstaat uit chaos, uit harmonieuze leefgemeenschap ontstaat chaos…neem nou het amazonewoud, even als voorbeeldje. Als geheel wekt het “de schijn” (want op zichzelf is de amazone zo chaotisch als de pest hè, de een z’n dood is de ander z’n brood kort gezegds) van een evenwichtig ecosysteem dat algemeen aanvaard tot in eeuwigheid dienst zou kunnen doen als b.v. A) de longen der aarde óf B) alle chinezen op termijn een teakhouten bank in de tuin. Aan U de opdracht vanuit bepaalde basisaannames noem het een nulpunt (en U bent vrij van geest en dus bevoegd daarin naar hartelust te experimenteren) e.e.a. in een gesloten systeem/ model te vatten zodat, en dat is de 1ste vereiste, aan beide doelstellingen kan worden voldaan. Om het niet nóg ingewikkelder te maken dan het al is bestaat de 2e vereiste uit het in uw model volledig abstraheren van de moord op de milieuactivisten Joao Claudio Ribeiro da Silva, zijn vrouw Maria do Espirito Santo en recentelijk Adelino “Dinho” Ramos…het bestaan van (deze) antideeltjes is namelijk niet bewezen.

  Snappu nou een beetje waar ik heen wou of zijn het allemáál van die filosofische oetnullen van likmelul hiero?

  Ssja, en ze konden Boter Kaas & Eieren toch ook al nooit niet winnen…

 12. 23

  @19 Wil ook niemand: we leven nou eenmaal in de illusie dat er iets is en dat sluit de illusie uit dat er niets is, zelfs niet als anti-deeltje. Je zou natuurlijk kunnen stellen dat alles niets is, maar dat is iets voor dromers die “iets” willen ontkennen.

 13. 24

  @20 – De veronderstelling dat “what these systems are doing is playing mathematical games of strategy against each other, hoping to survive”, gaat niet uit van een gesloten systeem.

  Het blijft “boter, kaas en eieren”, maar je kunt wel eeuwig doorgaan met spelen zonder dat er een winnaar uit te voorschijn zal komen.

 14. 26

  Het is een gesloten systeem omdat je binnen 1 minuut een winnaar wilt kunnen aanwijzen, maar niets belet je om kruisjes en cirkeltjes te plaatsen op een oneindig speelveld.

  Dan noem je het geen “boter, kaas en eieren” meer.
  OK

 15. 30

  @23 Iets bevestigen is wat anders dan niets ontkennen.
  (Zowel letterlijk als figuurlijk gesproken, maar ik bedoel figuurlijk.)
  Maar is iets ontkennen ook hetzelfde als niets bevestigen?

  Ik zal het ook eens allemaal gaan bekijken.

 16. 32

  @28 – De film Wargames ken ik ook. Is wel leuk, maar nogal simplistisch in vergelijking met de link die ik hierboven heb gegeven

 17. 34

  Ik zat eigenlijk te wachten tot iemand de handschoen zou opnemen, @33. Ik had echter moeten weten dat mijn reputatie als all-time Boter-kaas-en-ei-koning en de daaruit voortvloeiende angst in mijn eventuele tegenstanders me alweer vooruitgesneld waren.

  Maar goed… nog steeds de ongeslagen wereldkampioen dus.

 18. 35

  Door het kruisje bij aanvang van het spel pontificaal rechts beneden te plaatsen i.p.v. het midden bekent u dus schijt te hebben aan de oerknal krekel. Anarchie Boter-kaas-en-ei-koning , de doodsteek voor elk systeem open of gesloten..

  U fuckt met onze basisprincipes.

 19. 37

  De oerknal was ook niet precies symmetrisch, anders zou ons universum dat namelijk nog steeds zijn. Zonder een kleine imperfectie bij de aanvang had de zwaartekracht ons heelal dus nooit kunnen laten uitbloeien tot deze wonderlijke danse macabre die het nu eenmaal geworden is, beste 35. Nu u weer!

 20. 46

  Ik heb er zijdelings, want er speelde jazz uit de speakers, heb er zijdelings nu een 1 uur naar gekeken, maar de conceptuele gedachte de essentie buiten het opmeten van neuzen van arme negertjes en squaredansende blanke heteroseksuelen wou nou niet bepaald tot me doordringen heel gek. Dat is gelegen in het feit dat, hoewel als avondmens in de wieg gelegd maar dat mag geenszins een excuus zijn, de ratio helaas pas in de ochtend invalt.

  Maar dan ben ik er nooit, wat als bijzonder jammer bestempeld kan worden. Tja. Dat is echter niet eerlijk t.o.v. U: algemeen beschouwd als zijnde behept met stabiele(re) kwaliteiten. Zal daarom bij wijze van boetedoening de eerstvolgende ochtend inruimen de inhoud van deel 3 nog eens uit te zitten en het geheel alsnog op juiste waarde in te schatten. Ik zal proberen te vermijden dat ratio noch emotie daarbij een bepalende factor kunnen spelen. Onder het mom: afwijking van de norm = Vooruitgang zal ik daarna voor en namens U in me blote niksie voor het open raam pontificaal keihard de Revolutie gaan staan te prediken…

 21. 47

  Curtis bespreekt de biologische theorie dat mensen de dingen doen die ze doen omdat hun genen hen daartoe aanzetten. Dat houdt dus dansen in (vgl. baltsgedrag bij dieren), maar ook altruisme en volkerenmoord. De genen zouden mensen hebben geprogrammeerd om individuen of groepen die genetisch aan ons verwant zijn te herkennen, en afhankelijk daarvan zouden mensen zich altruïstisch, onverschillig of juist zelfs genocidaal opstellen.

  Ter contrast laat Curtis ziet dat volkerenmoord in Rwanda en de Congo niet zozeer voortkwam uit genetische programmatie, maar uit politieke belangen en ontwikkelingen, directe ergernissen en recente mythevorming dat de Hutu’s en de Tutsi’s uit verschillende rassen zouden bestaan.

 22. 50

  Hele beste weergave van de essentie naar het zich voorshands laat aanzien prediker. Dus dat het toeval wil dat die hele genetische programmatie keihard door de war wordt gegooid. Ga dat maar eens iemand inprenten…

  Haha.

  It needs two to tango…krekel.

 23. 54

  @Yevgeny Podorkin – Heb je die link nog bekeken?

  Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen voorkeuren en wat de een interessant vindt, vindt de ander stomvervelend,

  maar ik vond het een fascinerend verhaal.

 24. 56

  Ik heb altijd tijd, Sikbock. Ik blijf soms alleen een tijdje weg, zodat het lijkt alsof ik ook andere dingen te doen heb ;)