Witte woede is eigenlijk gekrenkte braafheid

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (36)

#1 Bismarck

Ik lees meer iets in de trend van het gras is groener bij de allochtone buren. Er worden hoge verwachtingen (eisen eigenlijk) gesteld aan de politiek. Het feit dat die onmogelijk ingelost kunnen worden (zeker niet door een bezuinigende overheid) garanderen dat de gevoelens van onvrede voorlopig niet ingelost zullen worden.

#2 Herman

@1 Mee eens.

Overigens vraag ik me wel af in hoeverre er nou echt sprake is van institutionele bevoordeling van allochtonen en in hoeverre het gaat om blanke mannen die elkaar op lopen te naaien met halve waarheden en anekdotisch bewijsmateriaal. Persoonlijk ken ik geen voorbeelden van regelingen die actief allochtonen bevoordelen.

#3 Bismarck

@2: Ongeacht, speelt er waarschijnlijk nog iets mee:
“En ‘buitenlanders’ hebben een speciaal talent om voordeeltjes te regelen en de overheid laat zich hierdoor in de luren leggen. ‘Ze krijgen alles voor elkaar. Ze weten feilloos waar de boekjes liggen van de bijstand. “

Hier zit misschien een kern van waarheid in: De Nederlanders die in achterstandswijken wonen, wonen daar niet voor niets. Ze zijn de verliezers van de samenleving. Voor buitenlanders is dat niet in alle gevallen zo. Er zitten er genoeg tussen die hun “juiste” plaats (gezien hun talenten) nog moeten bereiken en die dus succesvoller de weg omhoog weten te vinden. Gemiddeld gezien zullen ze dus ook succesvoller zijn in hun aanvragen (naar woningen, naar werk, naar subsidies en noem maar op). Vergelijk het met de “studenten” (een groep waar ook op wordt afgegeven en die ook in wijken wonen met mensen die aanmerkelijk minder intelligent of vaardig zijn). In Maastricht is vernieling van auto’s met Duitse kentekens in de buitenwijken al orde van de dag.

#4 christinA eijkhout

Dat viel mij ook op. En dat er een onderzoek gepleegd wordt naar iets dat altijd al zo is geweest, erger, dat regeringsbeleid daarop wordt gemaakt is eigenlijk zielig.
Erbij horen, tegenwoordig integreren, is voor de “goed hollandsche burgerij” nooit anders geweest dan doen en handelen zoals zij doet en handelt, behandeld worden zoals “men” denkt dat “buitenstaanders” behandeld dienen te worden.

#5 KB

1,2,3,4: samenvattend komt het er volgens jullie dus op neer dat de klagers of geen gelijk hebben, te dom zijn, of de overheid er niets aan kan doen.
Precies de houding van mainstream politiek waar ze zo boos over zijn. En dus wordt er gestemd op PVV of SP.
Dan zullen jullie misschien zeggen: ja maar die partijen hebben geen oplossingen. Maar er zijn geen politieke partijen die meer conreet zijn in hun oplossingen dan de PVV en SP. Hoe onzinnig jullie de oplossingen misschien vinden.
Jullie willen het gewoon niet zien.

#6 JSK

Ander perspectief dan. De klagers eisen op grond van hun etniciteit een voorkeursbehandeling. Dat willen wij best wel zien @KB, we willen er alleen niet op in gaan.

@Herman: Klopt, hoewel hoger opgeleiden hier zich ook schuldig aan maken. Paar dagen terug was er zo’n knakker hier die begon over “positieve discriminatie” van allochtonen.

#7 christinA eijkhout

@KB, wat JSK zegt. Bovendien heb ik mij niet mijn hele leven teweergesteld tegen de “spruitjesmentaliteit” van de Hollandsche burgerij om nu van “mainstream” politiek beschuldigd te worden.

#8 Inca

@KB: gedeeltelijk is dat inderdaad wat er gezegd wordt, en ook gezegd moet worden. Een deel van de klachten betreffen dingen die simpelweg helemaal niet in wetgeving thuis horen (wie waar op de stoep mag lopen en elkaar wanneer hoi zegt bv.) En regels over voortuinen bijvoorbeeld KUNNEN niet samengaan met minder gedoe van de welstandscommissie en bouwvergunningen. Je kunt of veel regels bij de overheid leggen (met alle nadelen van dien: bureaucratie en rompslomp en strakke regels) of weinig en dan hebben mensen dus veel vrijheid om het te doen op een manier die jou niet aanstaat.
Maar wat niet kan – en wel steeds meer verwacht wordt, omdat er weinig klip en klaar gezegd wordt dat het onmogelijk is – is een set regels die alleen maar voor de ‘anderen’ geldt maar waar jij zelf geen last van hebt.

(Daar moet bij worden opgemerkt dat het de overheid helaas nu wel lukt om allebei NIET structureel te doen – zowel geen goede handhaving als veel rompslomp. Maar om dat aan te pakken zul je een keuze moeten maken – of je gaat de ene kant op, of de andere. Juist door die keuze niet te maken hou je in stand dat het allebei gedaan wordt en dus allebei niet echt werkt. Die keuzes moeten duidelijk gemaakt worden: je kiest voor meer vrijheid, maar dan hebben anderen het ook inclusief de vrijheid om dingen te doen die jou niet aanstaan, of je kiest voor meer controle en restrictie, maar dan krijg jij daar ook mee te maken.)

#9 Ernest

@8 Die set regels die alleen voor anderen geldt, bleek voor veel mensen juist alleen voor autochtonen te gelden. Dat is het probleem in hun ogen.
Het onderzoek is een aardig overzicht van wat ik de laatste twintig jaar zelf heb meegemaakt en heb gehoord van anderen. Het is erg flauw om het af te doen met geklaag van blanke mannen. Voor veel dingen hebben blanke mannen helemaal geen oog en je hoort hetzelfde van al geintegreerde allochtonen.

#10 Perik

@3 Niet alleen dat het gras elders groener is. Vooral dat het gras in je eigen ’tuin’ verdort.

Ik vind de analyse helder en herkenbaar. Vijf jaar – jaren negentig – heb in het Goudse Oosterwei mogen wonen en dat was lang genoeg om het te zien verpauperen. Voor mij geen onvrede, want ik kon vrij eenvoudig verhuizen naar een hip wit yuppenbuurtje.
Heb je die mogelijkheid niet, dan sta je vrij machteloos tegenover het gegeven dat de komst van veel allochtone nieuwelingen in je wijk het karakter verandert (ja, dat is een eufemisme).

Uiteraard, je kunt geen regels stellen voor hoe je elkaar groet op straat. Je kunt ook geen regels maken die het vrouwen verbiedt om verbaal contact met buurtgenoten te mijden. Je kunt geen regels maken voor hoe je je voortuin inricht. Geen regels voor de kleur van je voetbalclubje. Geen regels voor het temperament van de pubers op straat. Je kunt bier en varkenssate niet verplichten op buurtfeestjes. Geen regels voor de taal die je onderling spreekt. En noem maar op. Maar je kunt constateren dat die verandering in een wijk bij veel witte ‘achterblijvers’ voor onvrede zorgt.

Of die onvrede terecht, wettelijk of oplosbaar is, dat doet er niet zo toe. Dat beleidsmakers de ‘witte woede’ simpel afdoen als dom gebral, lijkt me onverstandig (eens met @5).

#11 piet

als het dingen zijn waar je helemaal geen beleid op kan maken, maar mensen denken dat dat wél kan omdat ze dat (uit oogpunt van electoraal gewin) voorgespiegeld wordt, dan blijft het in mijn ogen dom gebral.
De spoken van andere mensen worden tot werkelijkheid verheven, en de andere partijen gaan ook braaf spoken zien omdat ze anders kiezers zouden verliezen (CDA).

#12 Marco

Het zijn inderdaad de verliezers die niet in staat zijn deze wijken te verlaten en dus ongewild in een omgeving terechtkomen die ze helemaal niet gewenst hebben.
Jarenlang is hen echter wel door de overheid voorgehouden (jaren 70-80) dat er slechts enkele tienduizenden ‘gastarbeiders’ naar Nederland zouden komen en dat deze weldra weer terug zouden gaan. Daarna was het verhaal dat er één, grote, spontane, multiculturele gezelligheidsbuurt zou ontstaan, met veel verrijking en ontplooiing voor iedereen.
Nu is het deze mensen duidelijk dat zij als de laatste blanken ‘gedwongen’ zijn om hun laatste dagen te slijten in een wijk waar ze toch vaak wel met de nek aangekeken worden, nauwelijks nog Nederlandse winkels vinden en vaak niet eens meer ’s avonds naar buiten durven. Hún leefomgeving is in ieder geval wel geislamiseerd. Daar hebben ze nooit voor gekozen.
Ik vind de gevoelens wel begrijpelijk.

#13 KJ

Nou ja, er is in ultimo misschien nu niets meer aan te doen. Ik bedoel aan de huidige immigranten. Maar we hebben wel getekend voor Europa, we hebben een staand immigratie beleid – het is niet alsof we machteloos staan tegenover de *toekomstige* immigranten. En daarmee bedoel ik niet ‘grenzen dicht’, maar meer: kijk nou ‘es uit wie je binnenlaat, in welke mate, en hoe je ze begeleidt.

Dat daar allicht ook niks van komt omdat een of andere VVD-er of CDA-er altijd weer bedenkt dat zijn fabriek of de pensioenen ook betaald moeten worden dus laat maar binnen die hap en je hoeft er niet naar om te kijken want dat is maar duur, dat hoeft dan eigenlijk ook niet meer benadrukt te worden. VVD-ers en CDA-ers wonen niet in arme wijken.

#14 Herman

@5 De onvrede van deze mensen neem ik uiterst serieus, maar uit de verhalen uit de artikelen blijkt eerder dat deze mensen ontevreden zijn over hun eigen situatie. Kinderen die geen woonruimte kunnen vinden, de overheid die niets voor ze doet etc. Vervolgens wordt dit gericht op allochtonen. Veel van deze mensen hebben niet het analytisch vermogen aangeleerd gekregen om de argumenten van de PVV te doorgronden en in te zien dat het niet aan de islam en de allochtonen ligt dat zij in een slechte positie zitten.

Wat dat betreft zou ik SP en PVV ook niet in één adem willen noemen. De SP onderneemt regelmatig concreet actie om de situatie van deze mensen te verbeteren. Dat terwijl de PVV slechts een zondebok aanwijst, maar geen poot uitsteekt om de situatie van deze mensen werkelijk te verbeteren.

#15 Frank

@14 Herman, ik hoop dat het niet aanmatigend klinkt, maar zelf vind ik dat ik wel het “analytische vermogen aangeleerd gekregen” heb (ahum) om de PVV argumenten te doorgronden. Ik heb 15 jaar midden in “kansrijke” buurten gewoond en vind de verhalen in het stuk dan ook heel erg herkenbaar. De naïeve progressief van weleer is net zo teleurgesteld geraakt in het ontbreken van de staat in een wijk waar je als autochtoon werd buitengesloten als verschillende mensen die worden opgevoerd in de studie. Ik zie eerlijk gezegd niet echt dat jij de onvrede van de wijkbewoners nou zo serieus neemt.
Je opmerking dat de PVV en de SP niet op een hoop moeten worden gegooid onderschrijf ik overigens helemaal.

#16 HPax

@ c1 Alsof inlossen van ‘hoge verwachtingen’ altijd geld moet kosten, en alsof overheidsbezuinigingen geen inlossing van hoge verwachtingen zouden kunnen zijn.

@ c6. Voorkeur en voorrang van eigen volk op eigen territoir zijn eerbiedwaardige principes. De culturele anthropologie is overrijk in haar mogelijkheid om daarvan voorbeelden te geven.

Disrespect van dit principe komt neer op achteruitzetting van autochtonen, waar ook maar.
Door opgelegde / aangekweekte zelfverachting voor de eigen groep, kunnen Nederlanders niet goed met dit principe omgaan. Zo voelen ze wel dat ze relatief benadeeld worden, maar kunnen ze er geen goede uitdrukking aan geven. En een elite met haar paramilities staat klaar om minder goede uitdrukkingen voor juiste autochtone gevoelens te smoren en te straffen.

Lees maar wat het VJI in 2003 schreef:
Mogelijk heeft het multicultureel ongenoegen meer te maken met het redelijk slagen van (delen) van de migrantenpopulatie dan met een te gering succes van migranten over de hele linie. ‘Scheve ogen’ bij groepen autochtone Nederlanders die zich voorbij gestreefd weten [( )] door allochtonen verklaren wellicht meer dan het veronderstelde falen’ [ ]. ‘Deze verklaring laat onverlet dat er nog veel moet verbeteren in de positie van migranten in het licht van de doelstelling van werkelijke evenredige participatie in het onderwijs’ etc. [ ]. Rapport JVI ed. 2003, pp. 198 of 182-183; vetdruk v.s.d.

We worden beroofd (zie o.a. Lakeman, Binnen zonder Kloppen), en als we klagen, worden van het hebben van scheve ogen beticht.

#17 HPax

@5
‘De onvrede van deze mensen neem ik uiterst serieus, maar uit de verhalen uit de artikelen blijkt eerder dat deze mensen ontevreden zijn over hun eigen situatie. Kinderen die geen woonruimte kunnen vinden, de overheid die niets voor ze doet etc’.

Die onvrede is materieel te vertalen in wat de Economie ‘opportunity costs’ noemt.
Zonder die noodlottige massa-immigratie zouden de ‘lage’ Nederlanders meer kans op verbetering van hun levenssituatie hebben gehad.

Nu voelen ze zich en ik bestolen, terecht, beroofd, door wie?

#18 DJ

@pax, is genoteerd; de vvd zegt nu:
VVD: laat werkloze jongeren uit Spanje maar komen[x]
verraad … daar staat die vv voor

#19 parallax

Er is niets Nederlandser dan dat ik godverdomme zelf wel uit maak wat ik met m’n voortuin doe.

#20 hanedop

Je hangt een spandoek op waar je in klare taal je liefde voor je voetbalelftal uitspreekt, nog op rijm ook. Vervolgens wordt er een foto van gemaakt en wordt er als tekst bij gezet: witte woede. Dan weet je als Sterrenwijker dus dat je weliswaar in hetzelfde land woont als de politicus en de wetenschapper, maar op twee verschillende planeten.

#21 JSK

@Marco:
Hún leefomgeving is in ieder geval wel geislamiseerd. Daar hebben ze nooit voor gekozen.

Tsja, de Limburgers hebben nooit gekozen voor de sluiting van hun mijnen. Hetgeen gepaard ging met een groei van de armoede, werkloosheid en criminaliteit in plaatsen zoals Heerlen en Kerkrade. En zo zijn er nog duizenden andere voorbeelden te bedenken van veranderingen tussen 1950 en nu waaronder een bepaalde groep mensen het onderspit heeft gedolven. Denk aan de ontzuiling, de individualisering, het anti-autocratische gezin, de deindustrialisatie, globalisering, afbouwen van verzorgingsstaat, etc.

Bij dit soort verhalen a la “ik herken mijn buurt niet meer” krijg ik het shit happens gevoel. Welke zestiger herkent zijn buurt nog wel?

#22 PietjePuk

Wat een grap al deze comments. Zo, de mensen uit het stukje zijn weer professioneel als zeikende tokkies weggezet dus is er geen probleem en kan iedereen doorgaan met leven in zijn moreel verheven kliekje.
Femke Halsema haalt haar kinderen van de zwarte school als het blijkt toch niet zo een feestje te zijn. Zeikende tokkies kunnen dat niet etc etc etc

#23 JSK

@22: Spring jij ook in de bres voor goede huisvesting, beter betaalde banen en hogere uitkeringen voor de Arme Autochtoon? Nog niet gezien van jouw hand iig. Doe niet alsof jij een grotere sympathie hebt voor deze groep mensen dan de gemiddelde Sargassiaan.

#24 Bismarck

@5: slecht samengevat, lees #1 opnieuw.

#25 Bismarck

@16: “Alsof inlossen van ‘hoge verwachtingen’ altijd geld moet kosten”

Dat moet niet altijd, maar in dit geval wel. Deze mensen willen persoonlijk begeleid worden. Alles moet ze aangereikt worden, want zelf weten ze de weg niet te vinden naar subsidie, betere woningen, beter werk, etc. Ik ben daar op zich niet tegen, maar het huidige kabinet (net als de meeste kabinetten Balkenende) doet precies het omgekeerde. Denk ook aan de “… heb je zelf in de hand” campagnes, die bedoeld waren om de overheid haar handen steeds meer af te laten trekken van in feite publieke taken. Dat is leuk en aardig voor zelfredzamen, maar niet voor de gemiddelde blanke achterstandswijkbewoner.

@20: Als je je liefde voor je elftal alleen maar kunt uitdrukken in bedreiging met geweld jegens iedereen die die liefde niet deelt (en tenenkrommende taalfouten), dan leef je inderdaad op een totaal andere planeet.

@22: Gut weer het sprookje van Halsema. Je vergeet erbij te zeggen dat ze ze naar een andere zwarte school bracht.

#26 Perik

@25 Precies, het is vreemd dat mensen die eigenlijk de overheid hard nodig hebben op een partij stemmen die juist wil dat de overheid zich uit de publieke ruimte trekt. Het is ook vreemd dat partijen die traditioneel voor de zwakkeren op de bres staan, deze groep min of meer links laten liggen. (hoewel beide zaken voor SP waarschijnlijk niet tellen).

#27 natte aap

@pietjepuk
Alleen zitten Halsema’s kinderen nog steeds op een zwarte school. Een andere dat wel. Stumper.

#28 KJ

@Bismarck; Nou ja, de jaloezie kun je natuurlijk ook op andere manier interpreteren, door de balans omlaag te schuiven: het is dan niet zo dat de verwaarloosde, arme autochtoon geld wil zien, maar dat hij niet wil dat de arme allochtoon dat geld *wel* krijgt. Hij wil een eerlijk speelveld, en niet eentje dat door de PvdA aan de andere kant wordt verpest vanuit de emancipatie-gedachte.

Dus niet: meer geld voor mij, maar eerder: minder geld voor hen. Dat geld bestaat niet, zeg je ? Waarom hebben we het op deze zelfde site dan over de malversaties van Amsterdam-oost ?

#29 Tom

@JSK shit happens because of a reason… stelselmatig problemen ontkennen danwel bagatelliseren noem ik planmatig.

Verder: wat deze mensen vooral steekt is dat er een geen eenheid meer zit tussen wie er in de shit zit. Dat was homogeen, nu niet meer. Over een jaar of 30 wel weer en dan is de boel weer ok. Een uitweg? Die is er alleen voor de happy few door geluk, brains of hard werken. Vaker nog alleen een combinatie van alle drie. Life is a bitch.

#30 KJ

@Tom; In feite protesteert de PVV-stemmer tegen de technocratie. En hoe economische optelsommetjes leidend zijn in het bepalen van beleid, niet eens zozeer door gekozenen en partijen, maar door naamloze en ongekozen ambtenaren. Hoe dat vrijwel automatisch heeft geleid tot de centralisatie van diensten, uitbesteding van werk, immigratie van kansarmen en algemene verarming van de infrastructuur. In feite de ‘deal’ van de crisis van de jaren ’80.

En hoe het enige ‘emotionele’ dat daar tussendoor is geslopen, de afgelopen decennia, te maken heeft gehad met niet-Nederlanders; ontwikkelingshulp en emancipatie-programma’s voor immigranten. En dat laatste is discutabel want het is natuurlijk wel een investering.

Het is wat JSK zegt: er is een crisis, er wordt gekozen voor een bepaalde richting, en dan blijven sommigen achter. Het kan niet anders. Alleen: het zijn wel stemmers. Je kunt je niet veroorloven er te lang te veel van off te pissen.

#31 Bismarck

@28: Dat gaat om bedragen die pindanootjes zijn bij wat er omgaat in zaken als huursubsidie, uitkeringen, pensioenen en andere zaken waar het daadwerkelijk om gaat. Ik zeg overigens niet dat het geld er niet is, maar dat onze regering (vooral de huidige) het niet wil uitgeven, want HRA en belastingverlaging is belangrijker.

Daarnaast heb ik zo mijn twijfels over of “meer voor hunnie” is. Ik legde (in #3) net uit dat sommige (ook lang niet alle natuurlijk) buitenlanders de weg beter weten te vinden, waardoor die indruk misschien ontstaat. Maar de buitenlander die op hetzelfde niveau zit heeft het niet breder, eerder minder breed, want taal/integratie/discriminatie achterstand, over level playing field gesproken. Ter vergelijking: Weet je dat in New York de huidige katten in meerderheid nakomelingen zijn van de Nederlandse katten die met de eerste kolonisten mee kwamen? Het playing field is niet erg level, de laatst aankomenden zijn normaal gesproken in het nadeel.

#32 L.Brusselman

Het is heus niet zo dat die witte woede nieuw is.Een groot deel van de bevolking heeft nu eenmaal ondefinieerbare gevoelens van zich tekort gedaan voelen .Dit komt niet doordat er allochtonen zijn of dat de tijd verandert maar omdat deze mensen jaloerse laffe onderbuikers zijn.Normaal gesproken is dit soort te scheiterig om zich uit te spreken maar nu dit volgens sommigen terrechte onlustgevoelens zijn,en dit soort geluiden schijnbaar bon ton zijn, durven ze onder hun stenen vandaan te kruipen en hun mond open te trekken.

#33 TisMeWat

Typische uit-de-hoogte reaguursels weer van het stam-lezers en -schrijverspubliek op Sargasso: de “multi-culti metropolitan middle-class left-wing pricks/guardianistas”.

http://www.youtube.com/watch?v=D4YMbsEm3ms

Kijk en huiver. Het gaat over jullie en the truth hurts.

#34 JSK

@33: Wederom, wat heb JIJ recentelijk gedaan voor Arie Achterbuurter? Alleen omdat jij zijn xenofobe sentimenten toevallig deelt betekent niet dat je meer “man van het volk” bent.

#35 Bismarck

Pat Condell en truth… Dat is eerder truthiness.

#36 Toon Allog

Ik ben de gelukkige nieuwkomer, die in een van de genoemde wijken sinds 0,5 jaar mag wonen. Weliswaar aan de rand van de ‘kracht/pracht/kansen-wijk’, maar wel in een nieuwbouw appartement.
Sinds ik hier ben komen wonen heb ik kennis mogen maken met de kleinburgerlijkheid in deze wijken. Je wordt met ‘gij’ aangesproken en met een zeer minachtende lichtelijk vijandige toon en er wordt zeer nauwlettend gelet op zowat alles wat je doet. Ik werk op moment parttime freelance en ben voornamelijk thuis aan het werk. Ik kom weleens later dan zeer vroeg (bouwvakkers-werktijden) uit mijn slaapkamer en werk gerust op een zondagmiddag door. Kortom: een niet standaard manier van leven. Dit wordt absoluut niet begrepen en men denkt dat ik dan maar eoa crimineel moet zijn. Er wordt ontzettend geroddeld en men gaat expres lawaai maken overdag om mij te etteren. Vervolgens gaan ze zich beklagen dat ik ze niet meer aanspreek dan hallo en dag…
Als het respect niet van twee kanten komt dan krijg je zo’n situatie, waarbij de allochtonen (die goed opgeleid zijn), zich net als de hoog opgeleide autochtonen, distantiëren van dit soort volk. Ik heb nog een buitenlandse buurman, die een goede baan heeft en bovenmodaal leeft en er zijn nog een paar anderen. Wij zijn een doorn in het oog van onze kansenburen, waarvan sommigen ook in de flat zijn komen wonen.
Ik ben nu op zoek naar een andere werkruimte en op de lange termijn een woning in een andere wijk. Beleid om maar kansrijke allochtonen te mengen (lokken met voordeeltjes) in deze buurten mislukt, deze mensen zullen niet veranderen en hun nakomelingen denken en handelen ook op deze wijze.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*