Wilders: ‘Syriëgangers beraamden aanslag op mij’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Nu.nl:

Twee teruggekeerde Nederlandse Syriëgangers die een aanslag wilden plegen op PVV-leider Geert Wilders, zitten vast. Dat heeft Wilders zondag desgevraagd gezegd naar aanleiding van de aanhouding van een verdachte van de schietpartij bij het Joods Museum in Brussel. […]

Wilders heeft dit onlangs gehoord van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid NCTV, maar die wil dit niet bevestigen.

Een woordvoerder van de NCTV zei zondag dat er ”voor zijn eigen veiligheid nooit mededelingen worden gedaan over de aard en omvang van dreiging tegen Wilders”.

De woordvoerder van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM) liet weten dat er niemand vastzit of in voorlopige hechtenis zit omdat hij een aanslag beraamde op Wilders.

Even wat te weinig aandacht of zou de bevestiging nog komen?

Reacties (32)

#2 euro

Huiveringwekkende gedachte, Geert Wilders die nu iets zou overkomen. Ik wens hem een heel lang leven toe en hoop dat hij irrelevant en vergeten is wanneer hij zijn laatste adem uitblaast.

#3 Henk van S tot S

Nu zijn er vast een hoop mensen, die graag van Geert af willen.
Een reisje naar Mekka zou ik hem niet aanraden.
Maar mij zou het niet verbazen als het gewoon weer een van zijn smerige streken is, om aandacht te trekken ;-)

#4 McLovin

Laten we hem voor de verandering eens het voordeel van de twijfel geven. Stel het is waar, kan dan iemand van het NCTV hem een knal voor z’n waffel geven en vragen of ie voortaan z’n smoelwerk kan houden als iedereen om hem heen dat wel doet terwijl men op kosten van de staat hem beschermt…wat snapt hij niet aan “”voor zijn eigen veiligheid nooit mededelingen worden gedaan over de aard en omvang van dreiging tegen Wilders”.” Wil hij zelf dat dan ook even doen….niks zeggen. En nee, dit heeft niks met vrijheid van meningsuiting te maken.

#5 Djools

Telegraaf als vanouds.

Precies wat Wilders beoogde met zijn lekken…

#6 frankw

Ik veracht Wilders, laat dat duidelijk zijn. En toch is het heel aannemelijk dat terugkerende Syriëgangers letterlijk ongeleide projectielen blijken te zijn. De verdachte van de moorden in Brussel is een duidelijk voorbeeld. Daarnaast is het politiek relevant, want het gaat om het snoeren van de vrijheid van meningsuiting.

De reflex hier dat Wilders om aandacht loopt te zeuren of dat het allemaal wel uit zijn duim zal zijn gezogen of dat hij zijn kop moet houden vanwege veiligheid vind ik wel kort door de bocht. Al zou ik er in het algemeen niets op tegen hebben als hij zijn kop houdt, maar dan omdat ik hem gewoon een onaangenaam persoon vind.

#7 kevin

@6

En toch is het heel aannemelijk dat terugkerende Syriëgangers letterlijk ongeleide projectielen blijken te zijn.

Letterlijk! *cringe*

#8 Djools

@6: Wilders heeft al heel lang persoonlijke beveiling. Dat is – zo mag je aannemen – omdat er objectief gezien sprake is van een verhoogd persoonlijk risico. De relevantie van zijn mededeling kan dus alleen liggen in het woord Syriegangers en de timing ervan.

#9 Henk van S tot S

@4: Bedenk ik me opeens, dat het moedwillig verhogen van het risico eigenlijk tot gevolg moet hebben, dat een eigen bijdrage inzake beveiliging op zich niet onredelijk zou zijn ;-)

#10 Anton

@8: Het is Wilders er alles aan gelegen dat het Westen het gevaar van de islam onderkend en handelend op gaat treden. Zolang het gevaar van de islam uit naïviteit, onbenul of plat opportunisme door een substantieel deel van de Nederlands niet voldoende wordt onderkend blijft het nodig hiervoor aandacht te vragen. Het gegeven dat de vijfde colonne gevechtservaring opdoet in o.a. Syrie om deze hier in de praktijk te brengen, zie Belgie, is in dit kader zeer relevant.

#11 gbh

@10: Levensgevaarlijk:

#12 su

Cry wolf.

#13 euro

@10:

en handelend op gaat treden …

Niet dat ik verwacht dat je een helder antwoord gaat geven, maar wat moet er volgens jou, heel concreet, gedaan worden tegen “de islam” ?

#14 Anton

@13:
1 radicale elementen, zoals extremistische imams, jihadgangers, etc nl paspoort afnemen en eruit schoppen
2 dubbelpaspoortige criminelen idem 1, vooral omdat het ook racisten betreft, kijk maar naar de etniciteit van de slachtoffers
3 religieus onderwijs afschaffen.
4 geldstromen uit o.a. Saoedie arabie in kaart brengen en waar nodig (= waar het uitdragen van radicale islam wordt gefinancierd) stopzetten en kapitaalgoederen die ermee zijn verworven verbeurd verklaren
5 absolute stop op financiering van multikulti subsidieslurpers die problemen in stand houden in plaats van op te lossen
6 religie niet langer als excuus voor allerlei achterlijke flauwekul accepteren, wet geld gelijk voor iedereen
7 sociale druk: achterlijkheid gewoon achterlijkheid noemen en lieden die er onzichtbare vriendjes op na houden niet voor vol aanzien.

De rest mag je zelf aanvullen euro.

#15 Djools

@10: Gelukkig hou jij je niet met belangrijke dingen bezig.

#16 Djools

@14: Het valt me op dat je 7 punten hebt. Een pentagram heeft er ook 7. Toeval?

#17 Henk van S tot S

@14:
Mag ik aannemen dat de punten 3 en 6 voor alle religies moeten gelden?? ;-)

#18 Raaskal

Gelden 3, 6 en 7 enkel voor moslims of ook voor fundamentalistische christenen uit bijvoorbeeld de biblebelt? Ik ben met die punten het zeker eens, maar dan wel voor alle religioten.

[edit]#17 gemist, maar: wat hij zegt.

#20 Anton

@17,@18:
Absoluut. ik heb nooit begrepen waarom links de islam van haar religiekritiek vrijwaart. Als de SGP vrouwen uitsluit is van functies binnen de partij is het huis ter linker zijde, terecht, te klein. Wanneer vanuit islamitische zijde onverbloemd wordt gepropageerd dat vrouwen bezit zijn, dat je ze moeten houden alsof het een stuk vee is, complete met instructies hoe je ze moet slaan om ze in het (jouw) gareel te houden, dan is het oorverdovend stil daar links. Waar komt die schizofrenie vandaan?

#21 Anton

En dat alles ook in dit theater:

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/06/video_moslimjongen_mept_in_op.html#comments

AUB bijzonder aandacht waar het geweld wordt geinitieerd. Is essentieel onderdeel van het islam gevaar.

#22 Amateur Commenter

@16: een pentagram heeft 7 punten..

penta…
7…

en dan nog plusjes krijgen.

dwazen

#23 euro

Anton’s islambestrijding in @14 komt dus neer op het tegengaan van Saoedisch-geinspireerde ideeën (1 en 4). Punt 2 heeft niks met islam te maken, punt 3 is een algemene anti-religieuze maatregel en punten 5, 6 en 7 zijn demagogisch gelul zonder enige concrete inhoud. Vooral punt is 7 slaat werkelijk nergens op. Wie bepaalt wat achterlijk is ? Ik vind Anton’s ontkenning van global warming en zijn duiding van Hitler als socialist, tegenover alle wetenschappelijke consensus hierover, ontzettend achterlijk.

De vraag is dus: waarom blijft Anton maar doorzeiken over “de” islam in het algemeen wanneer hij de radicale vormen ervan bedoelt en wanneer hij in feite alle religieuze leven uit de openbare ruimte wil duwen ?

De meeste moslims hebben een minstens even grote hekel aan salafisten en Wahhabieten en Anton zou ze aan zijn kant hebben en die radicalen effectiever kunnen bestrijden als hij de “gewone” moslims niet op hun ziel zou trappen met anti-islamitische leuzen (voorbeeld: de sticker van Wilders is kwetsend voor welke moslim dan ook en niet alleen voor Syriëgangers of lieden die geen handen schudden).

Wanneer Anton een even grote hekel heeft aan alle religies en ze allemaal wil terugdringen zou hij heel veel bondgenoten aan de linkerzijde van het politieke spectrum kunnen vinden als hij dat zo zou benoemen in plaats van die fixatie op “de islam”. Nu lijkt het alsof hij alleen een hekel heeft aan moslims en zijn “religiekritiek” alleen een facade is voor racisme tegen niet-Westerse allochtonen. Dit verklaart waarom links, dat tradtioneel antireligieus gezind is, hoofdzakelijk niks moet hebben van de “religiekritiek” van de PVV. Die zien dat die beweging niet bezig is met de Bible Belt, met kindermisbruik in de katholieke Kerk of met christelijk onderwijs. Die zien dat iedere misstand op tienduizenden kilometers hiervandaan in de moslimwereld, of een halalfrikandel in een bedrijfskantine in Schubbekutteveen, telkens reden zijn voor schuimbekkende Kamervragen.

Kortom: wanneer Anton wordt gevraagd naar zijn islambestrijding komt hij met bestrijding van de radicale minderheid (waarom dan “de” islam ?), met algemene antireligieuze maatregelen (weinig overtuigend met zo’n fixatie op alleen de islam) of met inhoudsloze demagogie.

Ik zeg: Anton liegt. Anton’s islambestrijding is mensen met een culturele afkomst uit de moslimwereld het leven zuur maken, tot tweede rangsburgers degraderen en indien mogelijk massaal deporteren als ze dan nog niet “vrijwilliig” vertrokken zijn. Anton is gewoon te laf om daarvoor uit te komem.

#24 Djools

@22: Je bederft het. Het was de bedoeling dat Anton dat zou opmerken waarop ik dan zou schrijven:

“Waarom mag jij wel op basis van foute informatie conclusies trekken en ik niet?”

#25 euro

Zie ook hoe in @20 Anton de SGP stelt tegenover “de islamitische zijde”, alsof die diffuse “islamitische zijde” ook een politieke organisatie is. En er wordt in het midden gelaten wie van de “islamitische zijde” stelt dat vrouwen bezit zijn en gemept moeten worden. Het gaat om collectieve schuld: alle moslims moeten even goed medeplichtig zijn aan de meest extreme meningen. En daarom wordt er over een vage “islamitische zijde” gesproken.

Als er een conservatief-islamitische partij in de Kamer zou zijn die vrouwen weerde dan zou er een minstens even groot tumult erom heen ontstaan als nu met de SGP. Er zijn geen bewegingen in Nederland die christenen, joden of hindoes collectief aanvallen op extreme religieuze opvattingen van sommigen onder hen of op wat hun religieuze teksten precies zouden beweren.

Dat “religiekritiek” moslims spaart is een grote leugen. Ik durf te stellen: geen enkele groep heeft zoveel “religiekritiek” te verduren als moslims, en helaas ook nog eens weinig oprechte, achterbakse “religiekritiek”.

#26 Henk van S tot S

@20:
Gelukkig scheer je alle “Reliakken” over een kam; zo ziet men maar weer, iedereen heeft wel iets positiefs ;-)
Overigens ben ik van mening dat je redelijk maniakaal en eenzijdig commentaar levert.
Dergelijke karaktertrekken levert bij mensen met wat meer macht al gauw dictators op; beetje ‘wilderiaanse eigenschappen’

@22:
Ach ik kan me voorstellen, dat de gezellige “elfenster”
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/elfjeswereld/c-772986/septagram-de-elfenster/
in dit wereldse ge-oh ter berde wordt gebracht ;-)

#28 Anton

@23: Gematigde islam bestaan niet, gematigde moslims wel.

#29 Anton

@23: De reden is simpel, de radicalen van eigen bodem zijn gemarginaliseerd, nog steeds op hun retour en niet geweldadig. De islam is levend, niet van ons maar geimporteerd, in opmars en geweldadig.

Minderheid? Zie hier een van de antecedenten van een officiele vertegenwoordiger van de ‘gematigde’ islam:

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/06/van_woerkom-hater_mohamed_azahaf_jubelde_om_dood_theo_van_gogh_wilde_ook_hirsi_ali_en_wilders_dood_en_bewonderde_islamitische_moslimterrorist_osama_bin_laden.html#comments

@25: Van links? Halsema heeft eerst haar politieke carriere afgerond voordat zij zich aan een meer kritische opstellingen durfde te wagen. De schoorsteen van de zielige mensen industrie moet per slot van rekening blijven roken.

Waarom gaat schoffeert links wel een kandidaat met de statuur van een Van Woerkom terwijl ik jullie nooit hoor over het feit dat een islamtische vrouw sowieso niet bij een vreemde man in de auto mag stappen?

#30 Prediker

Waarom gaat schoffeert links wel een kandidaat met de statuur van een Van Woerkom terwijl ik jullie nooit hoor over het feit dat een islamtische vrouw sowieso niet bij een vreemde man in de auto mag stappen?

@29 – Om te beginnen omdat Ali de Salafist niet op het punt staat Nationale Ombudsman te worden.

Verder generaliseer je weer eens. Alsof alle islamieten moslims van hyperorthodoxe snit zijn; en alsof hyperorthodoxe joden en christenen niet net zo vrouwonvriendelijk zijn. Maar over dat laatste hoor ik jou dan weer nooit.

Je bent gewoon een obsessieve xenofoob, dat is alles.

#31 euro

@Anton, ik neem mijn woorden terug, je hebt helemaal gelijk. Er valt helemaal niks in te brengen tegen die stevige argumentatie van je (helemaal geen holle frasen, helemaal geen anekdotisch bewijs geplukt van een opruiend haatblogje, helemaal geen vergelijken van appels en peren …).

Mensen, Anton is een genie. Hij heeft mijn ogen geopend. De islam gaat Nederland overnemen. Hitler is een socialist. Global warming is een hoax. Kappen met dat linkse interlektuele gelul, doe mee met de weldenkende meerderheid.

#32 Henk van S tot S

@31:
Nu wordt ik euroscepticus ;-)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*