‘Werkenden worden door de fiscus genaaid’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Zo vindt Ewald Engelen.

Nederlandse bedrijven hebben een uitzonderlijk hoog spaaroverschot: opgepotte winsten die ze vervolgens niet investeren. Waardoor is dit overschot veroorzaakt?

[…] het antwoord [luidt]: door loonmatiging. In 2007, zo schrijft DNB, bedroeg de Arbeidsinkomensquote (AIQ) – dat deel van de toegevoegde waarde geproduceerd door de private sector dat naar werknemers en zelfstandigen gaat – ‘ongeveer 77,5 procent, het laagste niveau sinds de jaren zestig’. […]

Maar de fiscus deed ook een forse duit in het zakje. […] door de forse verlaging van de vennootschapsbelasting van de laatste jaren […] droeg het bedrijfs­leven in 2000 nog voor pakweg twaalf procent bij aan de schatkist, in 2013 was dat nog maar vier procent. […]

En verder gaapt er…

[…] een groeiende kloof […] tussen nominale en reële lonen. Bruto volgen de lonen vrij keurig de inflatie en de arbeidsproductiviteit – op bovengenoemde kanttekeningen bij de AIQ na. De problemen zitten vooral in de nettolonen […] ‘Al sinds de eeuwwisseling is het reële nettoloon niet meer gestegen.’ Met desastreuze gevolgen voor de binnenlandse bestedingen. Dat verklaart tevens de historisch lage bedrijfsinvesteringen: ‘Voor bedrijven die op de binnenlandse markt zijn gericht, heeft het vanwege de zwakke binnenlandse vraag weinig zin om te investeren.’

En daaruit volgt de conclusie:

Wat het bedrijfsleven niet langer hoeft op te hoesten, komt onherroepelijk voor rekening van de werkenden. Hun fiscale douceurtjes zijn onze lastenverzwaringen.

Lees het hele stuk en huiver.

Open artikel

Reacties (18)

#1 Derpjan

“Wat het bedrijfsleven niet langer hoeft op te hoesten, komt onherroepelijk voor rekening van de werkenden. Hun fiscale douceurtjes zijn onze lastenverzwaringen.”

Waarom? Je dacht toch niet dat de vennootschapsbelasting 100% uit de zakken van de aandeelhouders komt? Het wordt verdeeld tussen het loon van de werknemers, het dividend van de aandeelhouders en de prijs die de consument (meestal ergens een werknemer) betaalt. Niemand weet hoe de verdeelsleutel ligt en hoeveel die verschilt van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf. We zouden wereldwijd de vennootschapsbelasting moeten afschaffen en de belasting op dividend gelijk trekken met de belasting op inkomen uit arbeid. Dan pas kun je zeggen dat we weten wie hoeveel betaalt.

“Nederlandse bedrijven hebben een uitzonderlijk hoog spaaroverschot: opgepotte winsten die ze vervolgens niet investeren.”

Dat is een wereldwijde trend en die is vooral begonnen tijdens de huidige crisis.

#2 Hal Incandenza

@1
“Waarom? Je dacht toch niet dat de vennootschapsbelasting 100% uit de zakken van de aandeelhouders komt?”

Volgens mij zijn we recent in een soortgelijke discussie verzand, maar jij draait het hier lekker om. Ik geef je namelijk op een briefje dat de verlaging (want daar gaat het om!) van de vennootschapsbelasting rechtstreeks in de zakken van de aandeelhouderas, het hoger management en de spaarpot vloeit. Daar zien de werknemers dus nagenoeg niets van terug. En ja, dat is inderdaad een wereldwijde trend.

#3 Derpjan

@2:

“Ik geef je namelijk op een briefje dat de verlaging (want daar gaat het om!) van de vennootschapsbelasting rechtstreeks in de zakken van de aandeelhouderas, het hoger management en de spaarpot vloeit.”

Misschien wel, maar dat is geen bewijs dat als de vennootschapsbelasting niet was verlaagd de aandeelhouders daar als enigen voor hadden opgedraaid.

#4 Derpjan

Aanvulling op @3

Maw. als de aandeelhouders de macht hebben om verlaging van de belasting geheel voor zichzelf te houden waarom zouden ze dan niet de macht hebben om een verhoging geheel door te rekenen aan werknemers en consumenten?

#5 Hal Incandenza

@3/4
Je vergelijkt een hypothetische situatie met de werkelijkheid. Beetje appels en peren. Daarbij draai je het weer om. De vennootschapsbelasting is namelijk wel verlaagd en de werknemers hebben daar niet van geprofiteerd. Aandeelhouders wel, zie de AEX. Wat is daar nou zo moeilijk aan?

#6 Arjan

@4

Die macht hebben ze zeker. En als iedereen in een bepaalde markt dat doet, dan is de consument alsnog de sjaak. Echter, als er voldoende marktwerking in een sector is, dan zou dit niet moeten gebeuren.

#7 gronk

@6: aanname.

#8 Derpjan

@6

Als er voldoende concurrentie om klanten was dan had de verlaging van de belasting ook in de prijzen terug te moeten zien zijn. Het kan niet maar 1 kant op werken. Marktwerking is trouwens niet alleen maar om concurreren om klanten maar ook om investeerders, aandeelhouders dus, zowel linkse als rechtse mensen vergeten dat laatste nog weleens.

#9 Derpjan

@5:

Ik draai niets om, als het de ene kant op werkt moet het ook de andere kant op werken. Daarmee bestrijd ik niet dat aandeelhouders de besparing zelf houden (dat heb ik zelfs expliciet erkend), wel de conclusie dat de fiscus de werknemer naait.

#10 analist

‘Al sinds de eeuwwisseling is het reële nettoloon niet meer gestegen.’ Met desastreuze gevolgen voor de binnenlandse bestedingen. Dat verklaart tevens de historisch lage bedrijfsinvesteringen: ‘Voor bedrijven die op de binnenlandse markt zijn gericht, heeft het vanwege de zwakke binnenlandse vraag weinig zin om te investeren.’

Volgt niet uit zijn verhaal. De hoge bedrijfswinsten zijn het inkomen van een natuurlijke persoon. Misschien zou je bij hogere vennootschapsbelasting minder volle pensioenpotten en daarmee lagere pensioenuitkeringen hebben.

#11 gronk

De hoge bedrijfswinsten zijn het inkomen van een natuurlijke persoon.

Nee, die bedrijfswinsten blijven in de BV zitten. Want daar worden ze het minst belast.

#12 analist

@11: Lang niet volledig. Bedrijfsbesparingen zijn ongeveer 10% BBP (Grafiek 10 http://www.dnb.nl/binaries/os_tcm46-303270.pdf), netto winst is bijna 20% BBP per jaar (Grafiek 7). Het lijkt er op dat maar een klein deel van de winst wordt “opgepot”.

#13 Derpjan

@10

De hoge bedrijfswinsten zijn het inkomen van een natuurlijke persoon.

Dat deel dat niet wordt opgepot wel (en volgens jou is dat het grootste deel, ik spreek dat niet tegen want ik heb er nooit cijfers over gezien). Net als jij vind ik het raar dat er wordt gedaan alsof rijke mensen geen dingen kopen en dat is nog buiten de pensioenfondsen gerekend.

Bij het opgepotte geld kun je je ook nog afvragen of dat echt de vraag verminderd of dat het gewoon tot inflatie leidt.

#14 Noortje

– bruto salaris is netjes gestegen, maar netto helemaal niet (ergo: schuld overheid/fiscus)
– Vennootschapsbelasting is gedaald (belasting over winst)
– winsten zijn niet gestegen/ gedaald, maar op peil gebleven
– de overheid krijgt minder binnen (tijdelijk verlaagd % belasting op gelijke winst)
– dit wordt gecompenseerd door van bruto salarissen minder netto bij werknemers te laten komen.
– de behaalde winsten worden niet uitgekeerd door bedrijven aan natuurlijke personen, en niet geinvesteerd maar opgepot voor ooit. Hier heeft niemand echt profijt van (voor een BV met reguliere aandeelhouder(s) is dit overigens niet zo makkelijk, je mag maar x geld in het bedrijf houden zonder dat het als een vorm van salaris wordt gezien).

Verhogen vpb leidt tot lagere uiteindelijke winsten en dus minder oppotten. Het extra geld gaat richting fiscus, terwijl het naar investeringen of naar netto bestedingsruimte werknemers zou moeten gaan. Zou de overheid de extra gelden gebruiken om van het bruto salaris, netto meer over te laten houden, dan zou dit prima zijn.

De slotconclusie van het artikel lijkt echter een uithaal richting bedrijfsleven, maar ik zou een uithaal naar de fiscus/ overheid terechter vinden. Die zorgt dat bedrijfsleven niet wil investeren(want geen binnenlandse markt) en de werknemer niet kan uitgeven (want van bruto gaat er meer geld naar de fiscus, dus geen binnenlandse markt)

#15 analist

de behaalde winsten worden niet uitgekeerd door bedrijven aan natuurlijke personen, en niet geinvesteerd maar opgepot voor ooit.

Dat blijkt niet uit de cijfers. Winst per jaar = 20% BBP, totale besparingen bij bedrijven in 2012 = 10% BBP. Die cijfers geven de indruk dat het met het oppotten en niet uitkeren wel meevalt.

#16 Lord Flash

Quadiscussie over wel of niet oppotten of uitkeren:

Uiteindelijk zijn mensen die inkomen ontvangen via deelnemingen in bedrijven doorgaans rijker. Voor hen is het marginale nut van die extra euro lager, ergo het draagt minder bij aan de binnenlandse vraag. Het verlagen van de vpb en het vergroten van het bruto/netto verschil is gewoon een overdracht van arm naar rijk.

#17 analist

@16: Ongetwijfeld maar twee punten: dat is niet wat er beweerd wordt door Engelen. Ik geloof best dat er een overdracht plaatsvindt van arm/midden naar rijk maar niet dat het oppotten door bedrijven de vraag aan de economie zuigt (tenminste niet op grote schaal). Tweede punt: als lage inkomens meer uitgeven waarom niet de bijstandsuitkeringen naar 2000 euro per maand?

#18 Derpjan

@14

“Verhogen vpb leidt tot lagere uiteindelijke winsten en dus minder oppotten.”

Of het leidt tot lagere lonen en hogere prijzen (om de winst te behouden). Sterker nog, dat is de waarschijnlijkste uitkomst als je daarvoor hebt gezien dat een lagere vpb leidde tot meer winst en meer oppotten. De uitspraak “linksom of rechtsom, ze pakken je toch wel” lijkt hier op z’n plaats. Blijkbaar is de concurrentie om werknemers en klanten niet sterk genoeg t.o.v. de concurrentie om aandeelhouders om een belasting verhoging uit de zakken van de aandeelhouders te kloppen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*