1. 1

  Het Scheidsgerecht vindt niet dat de artsen recht hebben op schadevergoeding wegens ‘onrechtmatig handelen’ van het ziekenhuis. Wel is er reden voor een uitkering van een miljoen op basis van ‘billijkheid’.

  Billekeur.

 2. 4

  Waarom hebben we in vredesnaam zoiets als het “Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg”? Een gewone rechter is niet goed genoeg voor de HH medici?

 3. 5

  @4: Je hebt ook geschillencommissies voor reizen, arbitrage voor de bouw, diverse verzekeringen etc. Vaak sneller en efficienter dan ‘gewone’ civielrechtelijke procedures.

 4. 6

  Wanneer een organisatie willens en wetens door medewerkers benadeeld wordt, zou wat mij betreft de ontslagvergoeding naar nul mogen. Gelukkig doen rechters dat ook wel eens, maar niet van harte.

  Als je dit leest is er sprake geweest van heel fout handelen of extrene naiviteit.

  ” De maatschap maakte daarbij gebruik van ziekenhuispersoneel, ziekenhuisfaciliteiten en ziekenhuismiddelen zonder dat er enige afspraak was gemaakt over de verrekening van de kosten van personeel, faciliteiten en middelen met het ziekenhuis. Er werden door de dermatologen facturen verstuurd onder de naam van het Catharina Ziekenhuis die helemaal niet van het ziekenhuis afkomstig waren. Ook de tenaamstelling van de gebruikte bankrekening wekte ten onrechte de indruk dat het ziekenhuis bij de praktijk “cosmetische dermatologie” was betrokken. ”

  In dit geval is er discussie geweest of het ziekenhuis toestemming had verleend (mondeling volgens dermatologen en niet volgens ziekenhuis). Vastgesteld is dat de dermatologen in tegenspraak met de integriteitsregels hebben gehandeld (“verwijtbaar en onjuist “), maar het scheidgerecht vond verzachtend dat het belang van de patient voorop stond, het slechts om een beperkte hoeveelheid omzet ging en de specialisten tot dat moment goed werk leverden.

  ” Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg vindt de gang van zaken rond de ongeoorloofde praktijk cosmetische dermatologie geen reden de maatschap uit het ziekenhuis te zetten, de onherstelbare samenwerking is dat wel. ”

  http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2014/1/Catharina-moet-dermatologen-miljoen-betalen-1438035W/

  https://www.catharinaziekenhuis.nl/verwijzer/nieuws/367-catharina-ziekenhuis-zegt-toelatingsovereenkomst-van-vier-dermatologen-definitief-op-na-overtreding-van-integriteitregels.html

  Uitspraken van het scheidsgerecht zijn bindend en niet openbaar.

  * bron voor quotes: medicalfacts.nl

  @5/@4 en vaak direct bindend. Dus geen ellenlange procedures. Vaak ook samengestels uit vakmensen.

 5. 7

  @6: Benadeling van de werkgever is voor een gewone werknemer rede voor ontslag mogelijk op staande voet.
  De elite komt in aanmerking voor een passende vergoeding.

  Kenmerk van een klassemaatschappij?

 6. 8

  @6: Dat verhaal lezende lijkt me het ziekenhuis best een kans te hebben als ze een procedure om schadevergoeding beginnen tegen de vier voor misbruik van de (goede) naam van het ziekenhuis en misschien kunnen ze ook nog wat rekeningen sturen (of hebben ze dat al gedaan?) ivm. huur van personeel, ruimtes en instrumenten. In ieder geval zit het er dik in dat een aardig deel van die 2,5 ton de man (m/v) nog wel in handen van het ziekenhuis kan belanden.

 7. 9

  @7 ik heb geen handvat kunnen vinden om dat te constateren. Tenzij je als argument neemt: dermatologen zijn hoog opgeleid, rijker dan gemiddeld etc, maar dat vind ik te zwak om dit op te constateren.

  Beroepsbroeders, zou wellicht een logischere verklaring zijn:

  Over samenstelling scheidsgerecht:
  ” De voorzitters van het Scheidsgerecht zijn beroepsrechters en de overige arbiters zijn werkzaam in de zorg. […] Arbiters behoren geheel vrij te staan in de geschillen die zij behandelen, en zij moeten onpartijdig oordelen. Daaraan wordt per geschil aandacht gegeven door aan hen de vraag voor te leggen of zij in het voorliggende geval vrij staan. Door de samenstelling van het Scheidsgerecht is het onvermijdelijk dat arbiters soms bekend zijn met personen die voor het Scheidsgerecht verschijnen als collega-bestuurders of als collega’s in hun beroep als medisch specialist enz. Die bekendheid behoeft niet in de weg te staan aan hun optreden als arbiter, mits zij volledig vrij staan in hun oordeel. “

 8. 11

  Sorry, weerman, het gaat hier niet om de specialisatie van de artsen, maar om het feit dat ze verwezen naar een eigen kliniek.

  Ik kan je overigens verzekeren dat een goed dermatoloog wel degelijk tot de topclasse behoort.

  Vandaag de dag zijn vrij veel kankersoorten gerelateerd aan huidkanker, want zoals je misschien weet houdt kanker, dus ook huidkanker, niet op bij een enkel orgaan….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren