Vereniging Eigen Huis waarschuwt: voorgenomen bezuinigingen op hypotheekrente-aftrek tweede huis brengt ‘groot aantal woningbezitters’ in de problemen

Aldus een bericht op nu.nl:

Mensen die zijn verhuisd maar hun oude huis tijdelijk hebben verhuurd, hebben na de periode van verhuur en zolang het huis niet verkocht is, nu bijvoorbeeld weer recht op hypotheekrenteaftrek voor dit tweede huis. Per 1 januari vervalt deze regeling. […]

Daarnaast heeft een woningbezitter met dubbele woonlasten nu 3 jaar lang recht op hypotheekrenteaftrek over beide hypotheken. Die periode wordt straks teruggebracht naar 2 jaar, als het kabinet deze maatregel niet verlengt.

Er wordt tegenwoordig op van alles en nog wat bezuinigd: van openbare bibliotheken tot jeugdzorg, maar van de VEH mag aan de bestaande hypotheekrenteaftrek op het tweede huis niet worden getornd.

Een zekere mate van lef kan deze mensen niet worden ontzegd.

EDIT 16:40: En jawel hoor: nog dezelfde dag bericht de staatssecretaris dat bezitters van een tweede hypotheek zich geen zorgen hoeven maken.

Open artikel

Reacties (44)

#1 Kalief

Dan verkopen ze hun oude huis toch met verlies? Pech voor hen, mazzel voor de koper.

#2 Jeroen Laemers

@1:

Wel de lusten (waardestijging en HRA) van een eigen huis, maar niet de lasten (waardedaling, risico).

Zo werkt het in Nederland als je tot de bezittende klasse behoort.

#3 McLovin

@1: ja ik weet het ook niet helemaal. Ik ben links genoeg voor een grote overheid (in de ogen van VVD), ben zelf hypotheekslaaf maar vraag me inderdaad af hoe ver de overheid moet gaan om dit soort gevallen te helpen. Verlies op de verkoop is toch gewoon dikke pech, verkeerd gegokt? Ga geen vergelijking maken omdat er altijd wel een handige harry met een opmerking komt waarop die vergelijking niet opgaat maar je kan toch niet alle risico’s als overheid afdekken?

#4 McLovin

@2: Das kort wat ik eigenlijk wilde zeggen :)

#5 JaapD

Tweede huis ja, omdat verkopen niet lukt. Het zijn dus de sukkels die eerst een huis kopen en daarna pas hun oude proberen te verkopen. Niet de patsers die er twee huizen op na willen houden. Nu dus dubbel pech.

#6 su

@2: Zo werkt het in Nederland als je tot de bezittende klasse behoort.

Als je tot de bezittende klasse behoort heb je geen hypotheek.

#7 Andy Cap

@6: Dat is net iets tekort door de bocht: waarom zou de bezittende klasse niet gebruik maken van regelingen als de HRA om gebruikmakend van gunstige belastingregelingen het bezit te vergroten?

Integendeel, juist de bezittende klassen heeft de materiele vrijheid om zo te manouvreren dat ze altijd het onderste uit de kan haalt.

#8 qwerty

Haha die @su, scherp als altijd :)

#9 qwerty

@7: Ja, dieven zijn het altijd natuurlijk, maar de geest van de uitspraak van @su blijft staan.

#10 Henk Daalder Duurzame Brabanders

Vandaag heeft der VEH ook afspraken gemaakt om haar eigen leden te benadelen met de windmolens die er toch al komen.
De VEH gunt haar eigen leden geen 3 tot 500 EUR voordeel uit die windmolens.

http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/2013/10/de-veh-vliegt-uit-de-duurzame-bocht/

#11 su

@7: Wat qwerty zegt. Natuurlijk kunnen ze dat, maar de gros van de hypotheekbezitters vallen niet daar onder. De oorspronkelijke opmerking in #2 valt onder dezelfde noemer als graaiende bestuurders loonslaven noemen. Populistisch uitholling van betekenis.

#12 maik

Eerlijk is niet eerlijk in dit land!! het gaat lekker achter uit op deze manier de heren weten het allemaal zo goed niet dus!!

#13 zmc

Het is maar goed dat ons land niet bestuurd wordt door de jaloerse mensen in de reacties. Je kunt vinden wat je wil van de HRA, van mensen die onverstandig een tweede huis kopen en weet ik veel wat. Maar laten we het al dan niet in stand houden van deze tijdelijke maatregel in godsnaam niet laten leiden door jaloerse gevoelens. Er is niemand bij gebaat als gezinnen met kinderen op straat komen te staan – of erger nog: een gesubsideerde sociale huurwoning gaan bezetten – en straks nog minder geld in de economie rondpompen dan ze nu al doen.

De kans is groot (aanwezig (misschienig:P)) dat de situatie op de woningmarkt bijtrekt en het verlengen van deze maatregel met nog een jaartje ofzo een forse groep mensen met aanmerkelijk kleinere langdurige schulden opzadelt. De macro-economische effecten van dit soort maatregelen kunnen daarom heel goed positief zijn voor de gehele samenleving. Ondanks de jaloezie van Jeroen Laemers, #1, #2, #4 en ondergetekende.

#14 Andy Cap

@11: De kritiek was:”Net iets te kort door de bocht”.

De rest was niet bedoeld als tegenspraak,
maar als een aanvulling.

#15 Bismarck

@7: Precies, de 20% hoogste inkomens strijken de helft van alle HRA op (zie laatste grafiekje)

@11: Misschien niet het gros van de hypotheekbezitters, maar dus wel het gros van de HRA. Daarmee lijkt me de onjuistheid van #6 wel aangetoond.

#16 Letaupe

@6 Als je tot de bezittende klasse behoort heb je geen hypotheek.

Van de huishoudens met hoofdbewoner in het 10e inkomensdeciel heeft 92% een hypotheek en voor het 9e inkomensdeciel is dat 85%.
Nu is inkomen geen bezit maar het gaat zeker op termijn wel samen. http://tinyurl.com/pqfgmgc

Bovendien zonder hypotheek geen HRA-infuus en dat infuus kun je natuurlijk uitstekend gebruiken om het 52% toptarief naar beneden te krijgen tot zo’n 40% over het totale inkomen.

#17 su

@15,@16: Maar voor de rest slaat de kreet “de bezittende klasse” op het bezit van de productiemiddelen oftewel de macht om andermans arbeid om te zetten in winst voor jezelf. Dat de rijken het meest profiteren van HRA heeft meer te maken met de prijs die ze kunnen betalen voor hun woning. Wil je deze groep benadelen, dan maximeer je de HRA.

#18 su

@16: Bovendien zonder hypotheek geen HRA-infuus en dat infuus kun je natuurlijk uitstekend gebruiken om het 52% toptarief naar beneden te krijgen tot zo’n 40% over het totale inkomen.

Met genoeg geld kun je dat percentage nog lager krijgen, zelfs de 0% benaderen. En dan is HRA klein bier.

#19 kevin

@13 Zo makkelijk, commentaar afdoen als jaloezie.

#20 Letaupe

@18:
Doe eens een suggestie, ik ben altijd geïnteresseerd in nul % belastingconstructies die legitiem zijn en die de belastingdienst accepteert. Als u zo’n 20 mld. euro per jaar klein bier vindt dan is dat toch mooi gelijk aan het EMU-tekort, waarover zo veel te doen is.

Ik denk dat u dat klein bier vindt om dat u dat kleine HRA-biertje niet wil missen en mogelijk zelf aan het infuus ligt. ( „Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein“) Van daar al die stemmen voor “De hypotheekrenteaftrek staat bij ons als een huis en blijft zoals hij is”.
http://tinyurl.com/l7abzje

Dankzij al die domme kiezertjes hebben we een bestedingscrisis waarvan de helft voor rekening komt van de HRA en de huizenbubbel die mede veroorzaakt is doordat de HRA in de periode 1995 – 2007 verdrievoudigde. Lees er het rapport van de studiecommissie belastingstelsel (blz 325) maar op na. Onderstaande lezing bevestigt het beeld:
“Stilstand op hoog niveau”,
http://www.dnb.nl/binaries/speech%20Klaas%20Knot%20-%20Stilstand%20%20op%20een%20hoog%20niveau_tcm46-297988.pdf
Hoewel Knot natuurlijk wel zo slim is zich over prijsopdrijvende werking van de HRA op de vlakte te houden. Deze is er echter onmiskenbaar. (zie wonen 4.0)

#21 su

@20: Zo is er de constructie waarbij alles via een brievenbusfirma in een belastingsparadijs loopt. In de GB hebben o.a. een paar celebrities hiermee hun belastingdruk teruggebracht tot 1%.

#22 su

@20: Ik denk dat u dat klein bier vindt om dat u dat kleine HRA-biertje niet wil missen en mogelijk zelf aan het infuus ligt.

Meh. Dat arbeidershuisje van nog geen ton van mij is niet bepaald een HRA melkkoe.

#23 gronk

Dankzij al die domme kiezertjes hebben we een bestedingscrisis waarvan de helft voor rekening komt van de HRA en de huizenbubbel die mede veroorzaakt is doordat de HRA in de periode 1995 – 2007 verdrievoudigde.

Nee dombo, de HRA-lasten stegen omdat banken vanaf midden 90 hypotheken op basis van 2 inkomens OK vonden, waar ze voorheen alleen hypotheken op basis van 1 inkomen goedkeurden. Nogal wiedes dat als de hypotheken zelf hoger worden, dat dan ook de HRA-lasten hoger worden. Oorzaak en gevolg, da’s net zoiets als klok en klepel.

#24 Andy Cap

@17: “Maar voor de rest slaat de kreet “de bezittende klasse” op het bezit van de productiemiddelen oftewel de macht om andermans arbeid om te zetten in winst voor jezelf.”

Daar heb je helemaal gelijk in. Een verstandig lid van de bezittende klasse neemt dus een tophypotheek waarbij hij maximaal profiteert van de HRA en investeert zoveel mogelijk in de productiemiddelen die het mogelijk maken andermans arbeid om te zetten in winst voor jezelf.

@13: “Er is niemand bij gebaat als gezinnen met kinderen op straat komen te staan – of erger nog: een gesubsideerde sociale huurwoning gaan bezetten”

Dat is op zichzelf wel waar, maar het is tevens zo dat de HRA prijsoverdrijving ten gevolge heeft gehad, die ook zijn weerslag vindt in de huurwaarde. Het is een bubbel waarbij aan het eind van het liedje niemand er werkelijk op vooruit gaat. Behalve de kredietverstrekker natuurlijk.

“De kans is groot (…) dat de situatie op de woningmarkt bijtrekt”

Het is natuurlijk waar dat noch de economie, noch de sociale samenhang er bij gebaat is als er velen op straat komen te staan en dat je dus voorzichtig te werk moet gaan,

maar aan de andere kant lijkt het me onwaarschijnlijk dat de situatie zo zal worden als voorheen. En ook niet wenselijk.

#25 zmc

@kevin, #19 Zo makkelijk, commentaar afdoen als jaloezie.

Je kunt dit op twee manieren bekijken. Ofwel je kijkt naar wat het beste is voor de maatschappij, of je bekijkt het vanuit je eigen perspectief: is het wel eerlijk wat hier gebeurd? De genoemde reacties hebben die laatste insteek genomen; ze vinden het blijkbaar belangrijker dat het beleid eerlijk is dan dat het verstandig is. Dat kwalificeer ik maar al te graag als jaloezie.

@Andy Cap, #24 Dat is op zichzelf wel waar, maar het is tevens zo dat de HRA prijsoverdrijving ten gevolge heeft gehad, die ook zijn weerslag vindt in de huurwaarde.

En wat heeft het al dan niet handhaven van deze tijdelijke noodmaatregel te maken met de HRA in het algemeen? Waarom is dat hier relevant?

#26 Letaupe

@23: De HRA leidt tot een subsidie op de eigen woning van ca 30 % tot 40% van de koopprijs. Daardoor zijn de huizenprijzen minimaal 25% te hoog. Dit leidt er toe dat de huurder ook te veel betaalt en dat de marktconforme huur geen 5,7% maar 4,5% van de woz-waarde is. Heeft u overigens wel eens van 125% aflossingsvrije hypotheken gehoord? Zou dat heel misschien ook iets met het opdrijven van de huizenprijzen te maken kunnen hebben? (Ca 60 van de nieuwe contracten).

Over wie hier dombo is, zal ik geen discussie aangaan. Mijn stempotlood heb ik in elk geval goed gebuikt.

#27 Letaupe

knot:
” veel jongere huizenbezitters staan onder water
….niet iedereen uit deze groep is kwetsbaar. Sommigen hebben spaartegoeden, anderen rijke ouders, en velen hebben zekerheid van een vast arbeidscontract.”

Op basis van dat arbeidscontract concludeerde de bank immers dat de hypotheekgever aan zijn verplichtingen kon voldoen? Maar de upper middle class wil weer een belastingdouceurtje op kosten van de belastingbtalers?

#28 Andy Cap

@25: Als het gedaan wordt omdat de kans is groot geacht wordt dat de situatie op de woningmarkt bijtrekt, dan is het wel degelijk van belang, want dan gaat het om het in stand houden van illusies.

En dan ook nog de illusies van de domste groep, die dringend met de neus op de feiten gedrukt moet worden. Bijvoorbeeld het feit dat je de huid van de beer niet moet verkopen voor je hem geschoten hebt en geen nieuw huis moet kopem voordat je weet wat het oude opbrengt,

want het oog van de meester maakt het paard vet en de kans dat het niet zo afloopt als de huisbezitter zich voorgesteld had is dus levensgroot.

Als er zonodig bezuinigd moet worden is het niet verstandig om ook nog eens een premie in te stellen voor het nemen van onverantwoordde risico’s.

#29 Marius

HRA heeft niets met bezittende klasse te maken. Als je een hypotheek hebt bezit je immers het huis niet (echt), je moet er geld voor lenen. En omdat de aftrek minder dan 100% is kost dat lenen geld, het brengt niets op.

Betaalde rente op alle schulden hoort aftrekbaar te zijn, punt. Over ontvangen rente wordt immers ook belasting betaald.

Stel je hebt niets dan betaal je niets. Als je nu uit het niets een ton schuld en een ton bezit creeert heb je nog steeds niets. Over het bezit betaal je belasting, de rente over de schuld dien je dus terug te krijgen. Anders bestaat er een rechtsongelijkheid t.o.v. de persoon die niets heeft en geen bezit+schuld heeft.

Een afschaffing van de renteaftrek MOET dus gepaard gaan met een afschaffing van de belasting op rente/spaargeld/bezit. Anders is het een ordinaire belastingverhoging.

#30 Letaupe

@29: als ik een huis huur betaal ik ook ca 85%van de huur als rente en mag niets aftrekken. Àl die jaren ben ik dus als huurder /eigenaar zonder hypotheek gepakt door die woningbezitters die aan het HRA infuus hangen, want die gederfde belasting moest wel worden opgebracht. Ik zie dus niet in waarom de belasting daarom verlaagd moet worden.

#31 gronk

En voor mensen die een koopwoning hebben is het zielluuuuug dat ze geen huursubsidie krijgen. Het basisinkomen-topic is —-> die kant op.

#32 Marius

@30
Huur is i.h.a. hoger dan de hypotheek/koopkosten, een huurder loopt immers niet de risico’s die een koper loopt zoals verlies door prijsdaling, schade e.d. Het afkopen van die risico’s kost wat.

Er bestaat geen HRA infuus. De overheid hangt aan een infuus. Dat infuus wordt een klein beetje afgeknepen door de HRA. Het is een beetje bizar om als je ‘gepakt’ wordt ook andere mensen te willen ‘pakken’ vind je niet? Je zou beter je pijlen op belastingverlaging kunnen richten ipv belastingverhoging. De overheid doet namelijk steeds minder met steeds meer geld terwijl in de tussentijd jouw en mijn gemeenschapsbezittingen voor en appel en een ei worden verkoch zonder dat wij daar een cent voor terugkrijgen.

@31 Ook dat. Huursubsidie is echte subsidie. Dat is nog eens wat anders dan een klein beetje van de IB die niet geheven wordt zoals bij HRA.

#33 Andy Cap

@32: Het gaat niet om een belastingverhoging: we betalen allemaal (afhankelijk van het inkomen, dat wel) even veel belasting. Alleen krijgen degenen die op krediet een huis kopen korting. En niet weinig, want als je die HRA zou opheffen dan zijn daarmee alle bezuinigingen onnodig geworden.

De prijzen van de huizen rijzen daardoor de pan uit en iemand die huurt krijgt geen korting, maar betaalt wel veel meer huur dan hij zou betalen als die korting niet gegeven werd. Hij wordt dus als het ware 2x gepakt: hij betaalt teveel en krijgt geen korting.

En als stank voor dank worden nu ook nog eens zijn sociale voorzieningen afgebroken.

Bovendien worden -zoals je terecht stelt- de bezitting van de gemeenschap voor en appel en een ei verkocht met het verhaal dat dan alles effficienter en goedkoper zou werken. Dat blijkt zeer twijfelachtig te zijn, maar je kunt er weinig meer aan doen, want met het bezit heb je ook de zeggenschap over dat bezit verkocht.

En daar sta je dan met je lege handen en je hoge huur.
Als dat geen afbraak is.

#35 zmc

@34 (…) We hebben besloten om kosten die variëren per jaar, woning en gemeente niet mee te nemen in de prijs. Het gaat bijvoorbeeld om de Onroerend Zaak Belasting, het eigenwoningforfait en de kosten voor onderhoud. (…)

#36 Noortje

@35 appels met peren dus.

#37 Letaupe

@35: u zou natuurlijk ook de hele paragraaf kunnen citeren, maar dat kwam u niet uit. Als iemand weet hoe je dat soort betrekkingen moet uivoeren dan is het Conijn wel.

#38 zmc

@Letauope, #37 Dat heb ik overwogen, maar ik vind dat nog groter broddelwerk dan wat hier staat. Waar blijven bijvoorbeeld de aflossingsvrije hypotheken? En waarom zou je je tot dit soort giswerk verlagen als je ook gewoon de annuïteitenhypotheek, aflossingsvrije hypotheek, OZB, onderhoudskosten, eigenwoningforfait etc. in het model mee kunt nemen?!

Ik weerspreek overigens niet de strekking van dat artikel, maar de onderbouwing gaat helemaal nergens over. Hier heeft niemand wat aan.

#39 Henk Daalder Duurzame Brabanders

Zowel huurders als eigenaren krijgen subsidie. Daar is opzich niets mis mee.
Maar een koop woning woont goedkoper, dat feit blijkt op dit moment duidelijk.
Daarom is de subsidie via de HRA juist goed, want zo dalen de maatschappelijke kosten van wonen.
Met deze subsidie hebbende afgelopen 40 jaar velen hun woonkosten kunnen verlagen en hun woongenot verhoogd.
Ook nu moeten we huurders stimuleren een woning te kopen.
Want nog steeds verlaagt een koopwoning de woonkosten.

Ik vind dat VVD politici extreem dom en corrupt bezig zijn, maar op dit punt maken ze de goede keus, de HRA is goed voor iedereen.

#40 gronk

@zmc: dat vk-artikeltje is dan ook pure sentimentpropaganda, bedoeld om de huizenprijzen op te pompen. Ben benieuwd of de volkskrant daar nog een apart tarief voor rekent.

#41 Inca

@39, een nog betere keuze is als ze gewoon een max stellen aan de HRA per pand. Maar verder: eens. De hogere kosten komen uiteindelijk terecht bij de huurders, die voor eenzelfde woning honderden euro’s meer moeten betalen. En dat maakt de huizenmarkt alleen nog maar schever.

#42 Marius

@41 En nog een betere keuze is als huurder een huis kopen. Huren is immers duurder dan kopen, dat is een wet van meden en perzen. Tenzij je spoedig weer gaat verhuizen.

#43 Letaupe

@42: heeft u uitgerekend hoeveel meer belasting u moet gaan betalen als al die huurders die scheef wonen gaan kopen? Er is een oude Sargasso bijdrage die dat haarfijn uit de doeken doet.

#44 Marius

@43 Niets, het wordt juist goedkoper. Het is allemaal vestzak broekzak maar we kunnen meteen ook alle onnodige overhead uit het systeem halen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*