Urgenda-vonnis vindt navolging in Frankrijk

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Franse rechtbank veroordeelt regering wegens gebrek aan actie tegen klimaatopwarming. 

De Franse regering heeft niet genoeg gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te beteugelen en de klimaatverandering te bestrijden, zoals ze had beloofd onder het klimaatakkoord van Parijs, oordeelde een administratieve rechtbank in Parijs woensdag. De rechtbank zei ook dat Frankrijk gedeeltelijk verantwoordelijk was voor een verandering in de samenstelling van de atmosfeer die verband houdt met de uitstoot van broeikasgassen – die het oordeel ecologische schade noemde – omdat het zijn doelstellingen voor emissiereductie niet respecteerde.

Dit is de eerste keer dat een rechtbank de Franse staat veroordeelt vanwege zijn klimaatbeleid. Het vonnis volgt op een soortgelijke uitspraak in Nederland

+8

Reacties (1)

#1 Raymond Horstman

De vrijblijvendheid komt tot een eind. Voortaan zijn klimaatakkoorden bindend en dat is een goede zaak. Tot nu toe werkte het voor geen meters. Volgens alle fraaie plannen, akkoorden en afspraken zouden de CO2-emissies onder het niveau van 1990 moeten liggen. De globale emissies, de enige die er voor het globale klimaat toe doen, liggen niet lager maar een stuk hoger. Waarom? Omdat men liberalisme gelijk heeft gesteld met vrijblijvendheid. Opnieuw een land waar de rechterlijke macht vast stelt dat dit niet kan. Dat is logisch. Het is alsof je met zijn allen afspreekt dat stelen niet mag maar weigert om diefstal tegen te gaan door handhaving en het opleggen van straffen. Dat werkt niet. Hopelijk gaat hier een precedentwerking van uit en zullen rechters in meer landen maar ook in Europees verband vaststellen dat afspraken vanzelfsprekend nageleefd dienen te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*