1. 4

  @2: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html#global_growth Is er overigens ooit bij Sargasso een analyse gemaakt over wat wij er aan kunnen doen en de effecten van onblusbare veenbranden (China), El Niño die weer eens welig tierde en indirect bosbranden veroorzaakte, wat nog meer koolstofdioxide de lucht in brengt, vulkaanuitbarstingen etc? The point of no return ligt m.i. in ontdooiing van permafrost. Onder de Siberische zee ligt een gigantische hoeveelheid methaan bevroren.

 2. 6

  Wat meer zicht op de gedragingen van de NAM en hun loopjongens Gas Terra en Kamp:

  Gekopieerd uit Dagblad van het Noorden.

  Energiebedrijf Engie blijft zitten met miljarden kuub Gronings aardgas
  Gisteren om 22:06, Gerdt van Hofslot Groningen:
  Energiebedrijf Engie blijft de komende jaren zitten met miljarden kuub aardgas. Het meeste gas is afkomstig uit Groningen. Er is domweg geen vraag naar.

  Gedwongen afname

  ,,We houden gas over’’, zegt woordvoerder Michael Verheul van Engie, het voormalige Electrabel. Volgens hem wil Engie minder gas afnemen, maar is dat contractueel niet te regelen. Het contract waaraan het bedrijf vastzit is al voor 2010 afgesloten. ,,Engie wordt gedwongen een aantal miljarden kuub – deels Gronings – aardgas af te nemen zonder dat daar vraag naar is. Noodgedwongen zetten we dit laagcalorische gas om in hoogcalorisch gas, terwijl dat overal in Europa in overvloed beschikbaar is.’’
  ,,Het is vreemd dat wij gas uit Groningen overhouden, zeker met het oog op de situatie in de provincie en de weerstand tegen de gaswinning’’, aldus Verheul.

  Vraagtekens

  Hij plaatst ook vraagtekens bij het besluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken om de hoeveelheid gas die in Groningen wordt gewonnen voor vijf jaar vast te leggen. ,,Die termijn is absoluut te lang. Gezien de ontwikkelingen in Frankrijk, België en Duitsland, waar men bezig is installaties om te bouwen zodat ze geschikt worden voor hoogcalorisch gas, denken wij dat er een kortere termijn nodig is.’’
  Woordvoerder Anton Buijs van gashandelshuis GasTerra, dat het gas opkoopt dat de NAM wint, noemt het verhaal van Verheul ‘onzin’.
  ,,Ze willen minder betalen en maken misbruik van een heel gevoelig maatschappelijk thema, de kwestie in Groningen. Dit is nog nooit vertoond.’’
  Volgens hem maakt Engie de minister van EZ in feite uit voor leugenaar. ,,Dat getal van die 24 miljard kuub gas is echt niet verzonnen, maar zorgvuldig berekend. Het is het absolute minimum.’’
  De zegsman van Engie ontkent dat het bedrijf slinks onder contracten probeert uit te komen.
  ,,De kwestie is: moet je nu stug volhouden: contract is contract, of juist in deze specifieke situatie elke optie aangrijpen om minder gas uit Groningen te leveren?’’
  Verheul zegt dat het bedrijf bereid is Kamerleden inzage te geven in de exacte hoeveelheden en contractuele afspraken van Engie. ,,Maar daar moeten we wel toestemming voor krijgen.’’

  ‘Opmerkelijk’

  Burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum noemt het verhaal van Engie opmerkelijk.
  ,,Uit de beving van gisteren bij Hellum blijkt dat de aarde in Groningen nog niet rustig is. Wij willen dat de gasproductie omlaag gaat. Iedereen is nu gefixeerd op die 24 miljard kuub die volgens minister Kamp nodig is voor de leveringszekerheid. Als het verhaal van Engie klopt, kan de kraan echt verder dicht.’’

 3. 9

  @8: Klopt, maar het grote verschil is dat deze geen premier en/of gouveneur zijn (en die bewuste premier is toevallig ook nog eens voorzitter van de EU).

 4. 10

  @4: er is geen point of no return, Arjan. Ook als jij en ik allang dood zijn zal de aarde nog groen zijn.
  Over miljarden jaren zal de aarde inderdaad ongeschikt worden voor leven (zoals wij dit nu kennen). Maar dat komt door het opzwellen van de zon.
  [img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Solar_evolution_%28English%29.svg[/img]

 5. 11

  @6: Het is de slechts de vraag wat men wil. Kabinet Rutte II hierover laten struikelen of met argumenten de verwoestende werking van het neoliberalisme (plus veel te grote autonomie voor de achterzonen van herenboeren die de dienst uitmaken bij NAM/Gasunie) in aanloop van de verkiezingen duidelijk maken. Ik hou het bewust een beetje vaag: falende tweede kamer, weinig assertieve – te laat, Winnetou – Groningers. Enfin, het verhaal is meer dan 25 jaar oud en waarschijnlijk te groot.

 6. 12

  @10: Ja, hallo. Volgens sommige theorieen is de Aarde ooit vrijwel een ijsbol geweest en volgens de Tambora-flessenhalstheorie is het bestaan van de mensheid een wonder. Met “point of no return” bedoel ik natuurlijk dat we het daarna over vrijwel niets anders hebben dan het rijzende zeewater (Manhattan, Sjanghai etc. etc. onder water). Geen wonder dat je door je gebrekkige ordeningsvermogen hier zo vaak op je bek getrommeld wordt. Of is dit gespeeld masochisme van jouw kant vanuit frustratie? Ik heb gekker meegemaakt. Whatever, heb je antwoord op mijn vraag?

 7. 14

  @12: Arjan, de afgelopen decennia is er wereldwijd meer land bijgekomen dan ondergelopen, ondanks de stijgende zeespiegel. Misschien speelt erosie hierbij een rol: gebergten vergaan geleidelijk tot zand en klei dat in rivierdelta’s belandt.
  De top van de Mount Everest was ooit zeebodem en over miljoenen jaren zal de hele Mount Everest opnieuw op de zeebodem liggen als sediment.

  Bij hogere CO2-concentratie kunnen planten beter groeien en leggen ze meer CO2 vast in biomassa. De CO2-concentratie van meer dan 400 ppm kan in de toekomst gewoon weer gaan dalen, zoals dat ook in het verleden is gebeurd. Die biomassa kan in sedimenten opgesloten raken en vergaan tot steenkool, aardolie en aardgas. Is allemaal eerder voorgekomen. Er is nog nooit een “point of no return” geweest en ik denk ook niet dat er ooit een zal komen.
  Genoeg antwoord op je vraag?

  Waarom toch die bangmakerij met dood, zeespiegelstijging en “point of no return”, Arjan? Het klinkt als de hel waarmee de dominee en de pastoor vroeger dreigden.
  Is dat jouw bedoeling? Wil je net als de dominee en de pastoor dat de mensen in angst leven en zich aan de regels van de kerk en de overheid houden?

 8. 15

  @14: Heb je last van concentratieproblemen of zo? Ik vroeg waar die CO2 stijging aan ligt en wat we er aan kunnen doen, buiten wat de natuur doet en waar we niets aan kunnen doen. Meer niet.

 9. 17

  @15: O, je bedoelt dat de natuur zelf de grootste bijdrage levert aan de stijging van de CO2-concentratie, door veenbranden, bosbranden en dergelijke.
  Daar kunnen helemaal niets aan te doen. Denk je dat we El Nino kunnen tegenhouden of bosbranden kunnen voorkomen? We hoeven er ook niets aan te doen. Zoals ik hierboven al schreef: de natuur heeft er helemaal geen last van en de natuur zal het ook allemaal weer oplossen.

  Bij het klimaatverdrag van Parijs gaat het uitsluitend over de CO2-uitstoot als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen. Dat bracht ik ter sprake.
  Ik roep hier de lezers altijd op om hun persoonlijke CO2-uitstoot te verlagen door minder te reizen, lokale geproduceerde produkten te kopen en de verwarming lager te zetten.

  Ik zou het op prijs stellen als je mijn vragen uit #14 beantwoord.

  Waarom toch die bangmakerij met dood, zeespiegelstijging en “point of no return”, Arjan? Het klinkt als de hel waarmee de dominee en de pastoor vroeger dreigden.
  Is dat jouw bedoeling? Wil je net als de dominee en de pastoor dat de mensen in angst leven en zich aan de regels van de kerk en de overheid houden?

 10. 18

  @16: Dank @17: Laat ik je vraag beantwoorden met een tegenvraag. In de eerste link van @16 staat het volgende te lezen:

  De opwarming door broeikasgassen uit fossiele brandstoffen bepaalt uiteindelijk mede de snelheid waarmee de permafrost ontdooit en zelf broeikasgassen gaat uitstoten en zo de klimaatverandering zal versterken. Hoever we precies van dat kantelpunt afzitten is voorlopig nog moeilijk te zeggen, maar wanneer deze slapende reus eenmaal wakker wordt, is zij moeilijk nog onder controle te houden.

  Dit artikel heb jij gelezen en becommentarieerd. Waarom heb je destijds geen paniekvragen gesteld en stel je die aan mij? Onverstoorbaar ga ik verder met vragen gerelateerd aan #4. In een artikel in The Guardian van een half jaartje geleden staat het volgende te lezen:

  China is following a road already taken by more economically developed nations. The carbon intensity of high-income OECD countries has more than halved since 1970, meaning half as much CO2 is now emitted for every dollar of GDP.

  Diverse bronnen geven het aandeel in CO2 emissie wereldwijd ongeveer in deze cijfers:
  1 China 23.43 %
  2 U.S. 14.69 %
  3 India 5.70 %
  4 Russian Federation 4.87 %
  5 Brazil 4.17 %
  6 Japan 3.61 %
  7 Indonesia 2.31 %
  8 Germany 2.23 %
  9 Korea 1.75 %
  10 Canada 1.57 %
  11 Iran 1.57 %
  waarbij je dus inderdaad de vraag kunt stellen:

  Is it possible to reduce CO2 emissions and grow the global economy?

  Tenzij we een fout maken en, mede gezien veel minder zware industrie dan een halve eeuw geleden, er toch meer natuurlijke oorzaken zijn voor CO2 emissie (waar ik geen aanwijzingen voor kan vinden).

 11. 19

  @18:

  Waarom heb je destijds geen paniekvragen gesteld en stel je die aan mij?

  Arjan, er was in 2013 helemaal geen reden tot bezorgdheid over een stijgende methaanconcentratie. Op de grafiek hieronder (van metingen in het Canadese Nunavut) kun je zien dat de methaanconcentratie in het Noordpoolgebied tussen 1994 en 2014 nauwelijks steeg.

  [img]https://www1.picturepush.com/photo/a/15179985/1024/2016/Schermafbeelding-2016-09-04-om-07.59.48.png[/img]

  Dit heb ik in 2013 ook te berde gebracht in de discussie n.a.v. het artikel waarmee Hans Custers kwam. Dat artikel van Jan Wuite en de discussie vind ik heel gematigd van toon. Daarom zag ik het ook niet als angstzaaien en stemmingmakerij.

  Ik denk dat het tegenwoordig mogelijk is om “de economie” te laten groeien terwijl het mondiale energieverbruik daalt. De wijze waarop het BNP berekend wordt kan veranderen. Tegenwoordig worden prostitutie en drugshandel meegeteld in het BNP. De enorme financiële sector genereert steeds inkomsten, maar verbruikt nauwelijks energie. De berekening van het BNP is erg complex en daarmee voor jou en mij ondoorzichtig.
  Het is m.i. zuiverder om economische groei te meten via andere parameters, zoals het aantal huizen dat gebouwd wordt, de autoverkoop of de detailhandelverkoop.

  Je zit er anders in, Arjan. Ik heb vertrouwen in een goede afloop. En op de een of andere manier zie jij liever (het is je eigen keuze) de sombere kant.

 12. 21

  @20: Hoezo “Laat maar”, Arjan? Je bent me nog een antwoord schuldig.

  Duizenden mensen hebben jarenlang gewerkt aan het klimaatverdrag van Parijs. We waren erg blij en opgetogen dat er een akkoord gekomen is.
  De Chinese regering gaat haar klimaatbeleid aanpassen om te kunnen voldoen dan het klimaatverdrag. Dat is echt heel goed nieuws.
  Waarom reageer jij met zo’n negatieve reactie? Alsof het klimaatverdrag van Parijs helemaal in het niet valt bij El Nino, de veenbranden in China en het eventueel ontdooien van de permafrost.
  Vind je het klimaatverdrag verspilde energie?
  Ben je niet blij dat China zijn CO2-uitstoot verlaagt?

 13. 22

  Overigens is deze suggestie van Hans Verbeek in @17 onjuist:

  O, je bedoelt dat de natuur zelf de grootste bijdrage levert aan de stijging van de CO2-concentratie, door veenbranden, bosbranden en dergelijke.

  Nee, de STIJGING van de CO2-concentratie is geheel-en-al mensenwerk. Van de nu bijna 10 gigaton C (GtC) die wij jaarlijks aan de dampkring toevoegen, wordt iets meer dan 50% jaarlijks EXTRA opgenomen door land en oceaan. Met inbegrip van veenbranden, bosbranden etc. neemt de koolstofcyclus ieder jaar gemiddeld ca. 4,9 GtC extra op (over 2002-2011). Zie IPCC AR5:

  http://www.climatechange2013.org/images/figures/WGI_AR5_Fig6-1_errata.jpg

  Als dat niet zo zou zijn, dan zou door onze menselijke emissies de CO2-concentratie nu ieder jaar met bijna 5 ppm toenemen. Dankzij de natuurlijke extra opname op land en in de oceaan, stijgt de concentratie netto (gemiddeld) met ca. 2 á 3 ppm/jaar. In dit blogstuk van prof. Guido van der Werf wordt het helder op een rijtje gezet:

  http://klimaatverandering.wordpress.com/2014/04/16/toekomstige-co2-concentraties/

  Van de bruto (!) bijna 5 ppm/jaar die wij aan de dampkring toevoegen is een afnemend gedeelte te wijten aan ontbossing en het overgrote deel is door fossiele brandstoffen:

  http://klimaatverandering.files.wordpress.com/2014/04/gw_toekomstige_co2-concentraties_1.png

 14. 23

  @22: Dank, via jouw antwoord en het antwoord van Hans Custers ( en uiteraard via veel andere info) zie ik dat ik mijn visie op het geheel voorlopig niet hoef te wijzigen. @21: Ik sta zeer positief tegenover het feit dat Amerikanen en Chinezen bereid zijn hun klimaatbeleid aan te passen. Natuurlijk zijn er experts die denken dat er veel meer nodig is: Not Seen For 1000 Years: Rise in Global Temperatures Ushering In New Epoch Mijn skepsis over het “akkoord” zou weinig betekenen zonder de feiten. Die skepsis zet ik 5/9 bij SG-cafe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren