1. 5

  https://www.welingelichtekringen.nl/beroemd-2/2117684/elsschot-trending-op-twitter-dankzij-segers-en-asscher.html

  Het Huwelijk – Willem Elsschot

  Toen hij bespeurde hoe de nevel van den tijd
  in d’ ogen van zijn vrouw de vonken uit kwam doven,
  haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven,
  toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt.

  Hij vloekte en ging te keer en trok zich bij den baard
  en mat haar met den blik, maar kon niet meer begeren,
  hij zag de grootse zonde in duivelsplicht verkeren
  en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard.

  Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond
  het merg uit haar gebeente, dat haar tóch bleef dragen.
  Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen,
  en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond.

  Hij dacht: ik sla haar dood en steek het huis in brand.
  Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen
  en rennen door het vuur en door het water plassen
  tot bij een ander lief in enig ander land.

  Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad
  staan wetten in den weg en praktische bezwaren,
  en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
  en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

  Zo gingen jaren heen. De kindren werden groot
  en zagen dat de man dien zij hun vader heetten,
  bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten,
  een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren