1. 5

  @4: Interessant. Die site van de rijksoverheid – waar ik, gullible me, meer waarde aan hecht – laat het omgekeerde zien van Hans Verbeek.

 2. 8

  @5 Het CBS meldt trouwens ook:

  “De cijfers van het gemiddeld aardgasverbruik en het gemiddeld elektriciteitsverbruik zijn afgerond op vijftigtallen en worden vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.”

  Theoretisch is het bijvoorbeeld mogelijk dat er in 2014 naar boven werd afgerond en in 2015 naar beneden en het daadwerkelijke verschil kleiner is dan de cijfers, en dus ook de tabel in #1, suggereren.

 3. 9

  @3: Zie bij de link wat langetermijn trends tot 2005 en verklaringen.
  En dalend verbruik per huishouden is deels omdat er steeds meer eenpersoonshuishoudens komen. En de bevolking groeit…
  Het huishoudelijk verbruik *per inwoner* zou dus interessanter zijn.

  http://www.energie-besparen.info/energieverbruik-in-nederland-statistieken/

  Helaas is het CBS niet duidelijk of lichtpanelen correct gemeten zijn.
  Maar er is nog iets vreemds aan de CBS cijfers; slechts één categorie woningen heeft een index 90 voor verbruik t.o.v. 2010, de rest zit daar boven. Toch is het gemiddelde voor alle type woningen 90, hoe kan dat? Alsof twee-onder-één-kap woningen 90% van de woningvoorraad uitmaken…

  Appartement 94
  Tussenwoning 93
  Hoekwoning 93
  Twee-onder-één-kap woning 90
  Vrijstaande woning 92

  Totaal woningen 90

 4. 10

  @8: Dat de afrondingen leiden tot meer dan marginale verschillen is statistisch vrijwel onmogelijk, gezien de grootte van de steekproef.

 5. 12

  @10 Op zich heb je daarin gelijk. Het punt is alleen dat grafiek #1 en de onderliggende CBS-gegevens in de meeste jaren een verschil laat zien van 50 kWh. Dat kan een reëel verschil zijn, maar ook een toevallige afronding naar boven of naar beneden. Het punt is: dat weten we niet, dus kunnen we daar ook niet zonder meer conclusies uit trekken over een neerwaartse trend. Te meer daar het Compendium voor de Leefomgeving een ander beeld toont.

 6. 14

  @7:
  En van de “meerpersoonshuishoudens”, zijn steeds vaker beide partners energie op hun werk aan het gebruiken.
  En als er kinderen zijn verblijven die steeds vaker in een of andere opvang.

  Persoonlijk vind ik die deelstatistiekje alleen goed voor misleiding en/of onvolledige berichtgeving.

  Het totaal energiegebruik per energiesoort gesplitst in persoonlijk, bedrijfsmatig en openbaar, is nog wel handig om besparingen beter te plannen.

 7. 16

  @12: “de onderliggende CBS-gegevens in de meeste jaren een verschil laat zien van 50 kWh. Dat kan een reëel verschil zijn, maar ook een toevallige afronding naar boven of naar beneden.”
  Nee. Dat het tussen een tweetal jaren gebeurt is al bijna een onmogelijkheid (omdat de afrondingen random zijn en zich bij honderdduizenden woningen met zeer grote waarschijnlijkheid op het gemiddelde tot honderdsten zullen uitmiddelen). Maar voor meer dan een tweetal is het zelfs theoretisch onmogelijk. Als het tweede jaar de afronding gunstig is gevallen, levert het verschil naar het derde jaar immers geen mogelijkheid meer op om een verschil te creëren door gunstig afronden.

 8. 17

  Jullie zien de veranderde tactiek van Meneer Verbeek?

  Daar waar hij vaak onzinnige verklaringen in lijn met zijn wens- of complotdenken gaf die vervolgens afgefakkeld werden, zet hij nu de forumleden aan het werk om de verklaring te zoeken.

 9. 19

  @16 Ik merk dat ik me niet helder genoeg uitdrukte. Ik ga er niet van uit dat er opzet in het spel is en men verschillen zo gunstig mogelijk zou voorstellen.

  Wat ik bedoelde te zeggen is: stel je hebt twee getallen, bijvoorbeeld 3274 en 3275, dan bedraagt het verschil 1. Rond je echter, zoals het CBS, af op vijftigtallen, dan staat er ineens 3250 en 3300.

  Het lijkt me inderdaad niet voor de hand liggen dat dit zich bij alle jaarcijfers zou voordoen, maar uitsluiten kun je dat volgens mij niet. Beter zou het zijn om je te baseren op de onderliggende reële cijfers. Ik ga die echter niet opzoeken, want dan zou ik, zoals @17 terecht opmerkt, het huiswerk van meneer Verbeek gaan doen.

 10. 20

  @17: Ik vroeg daarom Verbeek eigenlijk om die lange termijn. Maar het blijkt dus maar weer dat Verbeek ons niet de hele waarheid verteld. Wellicht klopt het sec wel, maar enkel omdat vele mitsen en maren zijn weggenomen.

 11. 21

  @20: Verbeek laat alleen zien wat in zijn straatje past en dat is de ene keer lange termijn,de andere keer korte termijn tot zelfs een bepaalde maand vergelijken met die maand in voorgaande jaren enz.

  De grafiek toont dezelfde lijn als een aflopende waarde van 10 naar 6 bij een ondergrens van 0, je suggereert dus een 40% afname.
  Maar mijn Exel Wizard produceerde een grafiek met grens 2800-3400, een afname van 60% suggererend. Verbeek is dus nog bescheiden geweest.

 12. 22

  @4: Johanna een aantal puntjes over de grafiek waar jij naar linkt:
  – de grafiek stopt in 2013. Het CBS heeft de tabel niet meer bijgewerkt maar opgesplitst in andere tabellen.
  – de grafiek laat het totale energieverbruik van Nederlandse huishoudens zien, dus ook het verstookte aardgas of stookolie. Daardoor is niet goed te zien of het elektriciteitsverbruik na 2010 stijgt of min of meer gelijk blijft.

  Het was een kleine moeite om een apart grafiekje te maken, die louter het elektriciteitsverbruik laat zien.

  [img]https://cassandraclub.files.wordpress.com/2016/10/schermafbeelding-2016-10-13-om-18-36-40.png[/img]

  Ik vind het interessant dat de stijging van het elektriciteitsverbruik (door huishoudens) in het eerste decennium van de 21e eeuw is gestopt.

  Verder laat de grafiek, waar jij naar linkt, het gezamenlijk verbruik van alle Nederlandse huishoudens zien. Een toename van het aantal huishoudens kan de daling van het gemiddelde energieverbruik per huishouden maskeren. De grafiek die ik maakte, laat het gemiddelde energieverbruik per huishouden zien. Ze zijn dus eigenlijk niet goed te vergelijken.

 13. 24

  @3: de tabel van het CBS begint helaas pas in 2010.
  In de cijfers waar Johanna in #4 naar verwijst, valt het gezamenlijk elektriciteitsverbruik van alle Nederlandse huishoudens wel terug te vinden.
  In #22 laat ik een grafiek zien die 15 jaar verder terug in de tijd gaat.

 14. 25

  @JANC, Johanna en Bismarck
  Het blijkt niet zo heel veel werk om de cijfers van het CBS te combineren en de ontwikkeling van het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik per huishouden sinds 1995 grafisch weer te geven.
  In onderstaande grafiek is de Y-as niet opgerekt. Speciaal voor de puristen begint de Y-as bij 0 KWh per jaar ook al is dat ver beneden alle gemeten waarden.

  [img]https://cassandraclub.files.wordpress.com/2016/10/schermafbeelding-2016-10-13-om-19-08-38.png[/img]

 15. 26

  Als je het “huishoudelijke fossiele energieverbruik ten behoeve van elektriciteitsopwekking” *per inwoner* bekijkt dan lag de piek met 13,3 Gigajoule zo’n tien jaar terug. Maar dan kun je zelfs van een lichte stijging vanaf 2010 spreken:

  Jaar GJ
  2000 12,4
  2001 12,6
  2002 12,9
  2003 13,1
  2004 12,9

  2005 13,3
  2006 12,9
  2007 12,9
  2008 13,3
  2009 12,7

  2010 12,5
  2011 11,7
  2012 12,7
  2013 12,7

  Als ik het goed begrijp zit hier het elektriciteitsverbruik opgewekt door hernieuwbare bronnen NIET in.
  Maar zelfs als het er wel in zou zitten dan zijn de aanzienlijke besparingen van veel zuinigere tv’s, koelkasten, wasmachines, cv-pompen, afwasmachines, computers, stand-by verbruikers, en vooral ledlampen, volkomen teniet gedaan door..?
  Amerikaanse koelkasten? Kokend waterkranen/close-in boiler (= minder gas)? Airco? Elektrische terrasverwarmers? Elektrische bbq? Elektrisch koken (= minder gas)? Bladblazer? Broodbakker? Gevelverlichting? Tuinverlichting?

  Ik heb in ieder geval mijn persoonlijke verbruik van 3.300kwh in 2010 naar nu 1.400kwh teruggebracht zonder op luxe in te boeten maar zeker niet vergroot met de hierboven beschreven luxeartikelen. Kortom, geen positief beeld met het verbruik per inwoner in NL en wat als de grote besparingen zoals ledlampen achter de rug zijn?

  http://www.clo.nl/indicatoren/nl0036-huishoudelijk-energieverbruik-per-inwoner

 16. 27

  @26: Vergeet niet de toename van stroomgebruik van “mobiele” apparaten. Of ook elektrische auto’s. Dus de winst in energiezuinige apparaten wordt teniet gedaan door de enorme toename in zulke apparaten. Dan zijn er nog die “slimme” apparaten die vrijwel allemaal dus standby staan

 17. 28

  @27: inderdaad, het is ook nog het aantal apparaten/dubbele apparaten voor ieder gezinslid die soms ook nog eens continue aan staan.

  “De reden dat het verbruik door consumentenelektronica naar verwachting sterk zal stijgen wordt, naast het sterk gestegen bezit ervan, veroorzaakt doordat nieuwere generaties apparaten (in tegenstelling tot witgoed waar veel EU maatregelen effectief zijn) veelal een hoger verbruik kennen dan eerdere generaties (grotere televisies, hardware met hogere prestaties), dat deze apparatuur vaak continu ‘aan’ staat (zoals bij digitale decoders en netwerk-apparatuur) en dat nieuwe functies/diensten beschikbaar zijn geworden (streaming, harddiskrecording) die het gebruik frequenter of intensiever maken. De toename van het verbruik van mechanische ventilatie van woningen komt, naast het gestegen bezit ervan, doordat deze apparaten het gehele jaar door ‘aan’ staan en vanwege een lange levensduur slechts langzaam worden vervangen door zuinige varianten.”
  http://www.vhk.nl/downloads/Definitief_Hoofdrapport_8dec2008.pdf

  En nog zo wat rapporten:
  http://www.ecn.nl/docs/library/report/2012/b12005.pdf

  “Het gebruik van elektrische apparaten in huishoudens neemt nog steeds verder toe. Een wasmachine kan in bijna alle huishoudens worden aangetroffen, maar ook een diepvriezer, magnetron en PC bevindt zich al in driekwart van de huishoudens.” ;-)
  http://www.clo.nl/indicatoren/nl003404-elektrische-apparaten-in-huishoudens

 18. 29

  Jacques Monasch meldt zich als kandidaat lijsttrekker van de PvdA:

  http://www.volkskrant.nl/politiek/pvda-er-monasch-begint-boos-aan-campagne-lijsttrekkerschap~a4394974/

  Zijn verhaal:

  http://www.jacquesmonasch.nl/?p=3089

  Mij overtuigt hij niet. Maar misschien kan hij voor wat onrust zorgen in die club. Dat zou al iets zijn. Waarschijnlijk wordt hij gewoon kaltgestellt en krijgen we alsnog Samsom of Asscher op die plek.

  Zometeen bij Pauw, misschien ga ik toch eens luisteren.

 19. 30

  @28: in het rapport van Van Holsteijn & Kemna waar jij naar verwijst staat op pagina 16 een interessante figuur, die meer zegt dan de lap tekst, die jij overgetikt hebt.
  Figuur 4: Totaal elektriciteitsverbruik gemiddeld huishouden voor verschillende scenario’s [kWh/hh,jr]
  [img]https://cassandraclub.files.wordpress.com/2016/10/schermafbeelding-2016-10-13-om-22-30-27.png[/img]

  De auteurs hebben verschillende scenario’s doorgerekend. Maar de meeste scenario’s laten zien dat het gemiddeld verbruik per huishouden na 2010 zal afnemen.
  De grafiek lijkt wel een beetje op de grafiek, die ik in #25 postte.

 20. 31

  @30: Dat “stukje tekst”, dat ik heel modern copy-paste heb neergezet i.p.v. “overgetikt”, is om @27: te bevestigen en dat rapport stamt al uit 2008 toen allerlei gadgets en elektrische auto’s nog een veel kleinere rol speelden.

  Verder heb ik in @26: aangetoond dat het verbruik per inwoner absoluut niet daalt maar dat negeert u terwijl dat een veel betere indicator is van de ontwikkelingen op het gebied van elektriciteitsverbruik dan het gemiddelde verbruik per veranderend huishouden.

  Er is dus op dit moment geen enkele reden om te juichen en ook dit jaar zal er weer meer feestverlichting verkocht worden die eerder aangezet wordt en steeds later uitgezet en ligt er weer meer elektronica met batterijlader onder de boom.

 21. 32

  Ik @29 over Jacques Monasch:

  Zometeen bij Pauw, misschien ga ik toch eens luisteren.

  Zojuist gezien. Het zoveelste mannetje met een dikke ik en een motormuil. Gaat hem niet worden.

 22. 33

  @31: in dit geval ben jij degene, die dingen uit het rapport van Van Holsteijn en Kemna weglaat, Frank. Je citeert alleen datgene wat je hypothese ondersteunt.

  dat het verbruik per inwoner absoluut niet daalt

 23. 34

  @29: “krijgen we alsnog Samsom of Asscher op die plek.”
  Zou het trucje van de leiderschapswissel na 3 keer uitgewerkt zijn?

 24. 35

  @19: Het was helemaal duidelijk wat je bedoelde, maar de vlieger gaat desondanks niet op. Wat je aangeeft kan namelijk maar één keer. In het derde jaar is immers weer een daling van 50 te zien, die met de door jou gebruikte afrondingen alleen bewerkstelligd kan worden als er een daadwerkelijk daling van (minstens!) 50 is opgetreden (naar 3224) en hetzelfde zou gelden voor het vierde en het vijfde jaar.

 25. 36

  @33: Misschien was het te vroeg (of te laat) toen u dit schreef, maar “hypothese” is hier niet op zijn plaats.
  Ik heb geen hypothese, de getallen zijn overduidelijk: het verbruik per inwoner neemt niet af en een eenduidige verklaring is in diverse rapporten te vinden. Als ik iets weglaat dat die conclusie tegenspreekt dan kunt u dat vast wel laten zien.

  U bent overigens een liefhebber van terugrekenen naar “per inwoner” (zelfs als dat onzinnig is omdat de industrie dan aan het inwoneraantal wordt gerelateerd), behalve deze keer. Opvallend hè?

 26. 38

  @37: Denkt u nu echt dat we daar nog intrappen meneer Verbeek?

  “De hoeveelheid energie die is gebruikt door bedrijven(!), huishoudens en vervoer(!) in Nederland”.

  Dat trucje van bedrijfsverbruik + vervoersverbruik over inwoners verdelen heeft u al te vaak uitgehaald.
  Mijn wél relevante cijfers zijn huishoudelijk(!) verbruik per inwoner.
  Welterusten meneer Verbeek.

 27. 40

  @38: jij je zin, Frank.
  Het totale elektriciteitsverbruik van alle huishoudens gedeeld door het aantal inwoner piekte in 2008 met 1,51 MWh per inwoner per jaar.
  Afgelopen jaar (2015) was dat nog maar 1,35 MWh per inwoner per jaar.

  [img]https://cassandraclub.files.wordpress.com/2016/10/schermafbeelding-2016-10-14-om-22-25-22.png[/img]

 28. 41

  @40: Lijkt heel indrukwekkend, maar die schaalverdeling laat het zo uitzien alsof tussen daar waar de jaartallen staan en de 1 begint slechts 0,2 MWh zou staan.

 29. 42

  @41: het is heel gebruikelijk de Y-as op te rekken om een duidelijke trend zichtbaar te maken.
  Maar als je per se een Y-as wilt, die bij 0 begint… voila.

  [img]https://cassandraclub.files.wordpress.com/2016/10/schermafbeelding-2016-10-14-om-23-11-23.png[/img]

  De daling van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik tussen 2008 en 2015 bedraagt ruim 10%.

 30. 43

  @40:
  [ jij je zin ]
  Nee meneer Verbeek, in tegenstelling tot u ben ik op de waarheid uit en niet op mijn eigen gelijk zoals u krampachtig op uw “grenzen aan de groei” uit bent.

  Dus geen grafieken presenteren zonder links naar bronnen en rekentabellen.

  Edit: En ook niet de doelpalen verzetten van 2010-2015 naar 2008-2015.

 31. 44

  @43: Frank, de cijfers over het huishoudelijk verbruik van elektriciteit vind je hier.
  En in deze tabel vind je het aantal inwoners dat Nederland telde op de eerste dag van ieder jaar. Reken het maar na.

  Het maakt niet uit of je beginpunt 2008 is of 2010. Het elektriciteitsverbruik vertoont al jaren een dalende trend. Niet alleen de huishoudens gebruiken zuiniger lampen en apparaten; bedrijven doen dat ook.
  De NS vervangt op sommige trajecten traditionele treinen door metro-achtige treinen, die veel lichter zijn en veel minder elektriciteit verbruiken.
  Kortom het dalend verbruik van elektriciteit vind je overal in de economie terug.

 32. 45

  @44: Blijkbaar zijn ze bij Compendium ook niet tevreden over hun cijfers die ik in @26 gebruikte:

  “Er is op dit moment een herziening van de berekeningswijze (revisie) van onze energiecijfers gaande. Deze is al voor een belangrijk deel van de energiedragers doorgevoerd, maar voor elektriciteit nog niet.

  Hierdoor is er een zekere mate van niet-vergelijkbaarheid tussen de energie indicatoren in het Compendium op dit moment. Deze wordt binnenkort opgeheven.

  Indicator 0036, over het energieverbruik van huishoudens per inwoner, is nog volgens de oude berekeningsmethode (geen revisie). Hij wordt in november / december geactualiseerd met gereviseerde cijfers. Volgens de specialist is er in de gereviseerde cijfers ook een kleine daling in het verbruik per inwoner te zien.”

  Via e-mail van Compendium.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren