1. 1

  Niet dat Nederland verarmde. Welnee, tegelijkertijd schoot namelijk ook de algemene welvaart de lucht in. Sinds 2000 steeg het besteedbare inkomen van de gemiddelde Nederlander volgens het CBS met bijna €9.000 per jaar (van €25.300 naar €34.200 in 2014). Meer welvaart én verarming tegelijkertijd, dat moet iets met politieke keuzes te maken hebben. Of het gebrek er aan.

  http://www.politalk.nl/2016/03/02/aantal-armen-stijgt-en-neemt-bij-economische-voorspoed-niet-meer-af/

 2. 2

  Alweer in november 2014 diende de PVV een voorstel in om de Zwarte Piet traditie vast te leggen. Deze week bracht de vaste commissie van Binnenlandse Zaken verslag uit over het voorbereidend onderzoek. Hilarisch om te lezen. Zo vraagt de SGP zich bijvoorbeeld af waarom de PVV zich beroept op het boek van Jan Schenkman uit 1850, maar in haar wetsvoorstel kiest voor een vorm die daar totaal van afwijkt, en waarom de verschijning van Sinterklaas evenals de manier waarop hij in ons land binnenkomt en het weer verlaat, niet in dit wetsvoorstel zijn opgenomen. De SP signaleert een tekortkoming: Sinterklaas is niet om advies gevraagd. En D66 reageert op rijm.
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34078-6.html

 3. 3

  @1: Een typisch voorbeeld van het gebruik van het gemiddelde in een situatie waarin het wellicht niet de beste centrummaat is.

 4. 5

  @2

  De PVV doet haar uiterste best om een kinderfeest om zeep te helpen. Straks komt er nog een wet die stelt dat dat alle stoute kindertjes in een zak naar Spanje moeten.

  Maar zijn er wel genoeg zakken voor de hele PVV fractie?

 5. 11

  Bevroren sedimentlagen onder de Noordelijke IJszee houden enorme hoeveelheden methaan vast. Slechts een deel van de Noordelijke IJszee alleen al, de Oost-Siberische Arctische plaat (ESAS), bevat maximaal 1700 Gt methaan. Een plotselinge vrijlating van minder dan 3% hiervan zou 50 Gt methaan toevoegen aan de atmosfeer. Methaan heeft net als koolstofdioxide één koolstofatoom per molecuul, maar vier waterstofatomen in plaats van twee zuurstofatomen. Beide broeikasgassen zitten zo in elkaar dat ze in staat zijn om infraroodstraling te absorberen en weer uit te stralen. Het verschil tussen CO2 en methaan is dat methaan hierin veel sterker is dan CO2. Deze verhouding is ruim 1 op 100, wat zegt dat methaan een meer dan 100 keer sterker broeikasgas is dan koolstofdioxide.
  Toch wordt methaan nog niet als een heel grote speler gezien in modellen die klimaatverandering in kaart brengen. Dit omdat de concentratie CH4 in het niet valt bij de concentratie CO2. Zo is de gemeten concentratie koolstofdioxide rond de 398 ppm vele malen hoger dan een concentratie van 1.8 ppm van methaan.
  Deskundigen hebben gewaarschuwd voor de vele jaren dat zij beschouwen een dergelijk bedrag klaar voor een release op elk gewenst moment te zijn.

  Arctic News omschrijft de drie oorzaken van de opwarming van de Noordpool en betreurt het dat het IPCC nog geen waarschuwing heeft gegeven over het vrijkomen van dit methaan, terwijl dit toch de gevaarlijkste ontwikkeling is.

 6. 12

  correctie #11 vertaal:
  experts have warned for many years that they consider such an amount (die 50 Gt) to be ready for release at any time.

 7. 14

  https://www.ftm.nl/artikelen/eu-neemt-financiering-nederlands-referendum-onder-de-loep

  “Er zijn aanwijzingen dat de Nederlandse campagne GeenPeil voor het referendum over het Europese Associatieverdrag met Oekraïne werd gefinancierd met geld van het Europese Parlement. De regelgeving verbiedt echter dat stichtingen dergelijke subsidies gebruiken voor campagnes voor verkiezingen of referenda. Het Europees Parlement onderzoekt nu of er sprake is van misbruik. Tot die ontdekking kwamen journalisten van het Belgische platform voor onderzoeksjournalistiek Apache”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren